Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Óvodafejlesztési pályázat

TÁMOP 3.1.11
by

Bedő Ferenc

on 15 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Óvodafejlesztési pályázat

Támogatható tevékenységek rendszere
Szakmai fejlesztések
I.
Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés
Fenntartó és az óvodapedagógus felkészítése
II.
Képzések, továbbképzések, tréningek
III.
Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása
IV.
Építés és eszközök beszerzése
Jó gyakorlatok, referenciák megosztása, átvétele
Akkreditált továbbképzésen való részvétel
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Szakmai fejlesztések
I.
Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés
Fenntartó és az óvodapedagógus felkészítése
II.
Képzések, továbbképzések, tréningek
III.
Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása
IV.
Építés és eszközök beszerzése
Jó gyakorlatok, referenciák megosztása, átvétele
Akkreditált továbbképzésen való részvétel
Óvodafejlesztés
TÁMOP-3.1.11

A komplex állapotfelmérést, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követését szolgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, továbbfejlesztése, illetve ezek alapján a saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-, illetve kialakítása az óvoda nevelési program részeként az alábbi fejezetcímek szerint kidolgozva: Újszerű nevelési eljárások, fejlesztések, modern pedagógiai módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra kerülnek;
Egyénre szabott/differenciált fejlesztési módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra kerülnek;
Az integrált neveléshez szükséges feltételrendszer új elemei;
Az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra kerülnek; továbbá az átmenetet segítő egyéb intézkedések, az óvoda és iskola közötti együttműködés új területei;
A nevelési-oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése, ápolása;
Az intézményfenntartóval való együttműködés új formái
(Külső intézményértékelési mechanizmus működése, a külső értékelés szempontjai, az értékelési eredmények visszacsatolásának módjai, az intézményfenntartók oktatásirányítási tevékenységének segítése, például a rövid- és középtávú tervezést megalapozó helyzetfelmérés és elemzés készítésével).
A konstrukció keretében a továbbképzéseken részt vettek által megszerzett ismeretek óvodai szervezeti egységen belül történő átadásának módszertana, eljárása
Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítésére a már kifejlesztett és kipróbált "jó gyakorlatok" megismerése, adaptációja, megismertetése.
a.Hospitálás
b.Saját jó gyakorlat disszeminációja
c.Műhelymunka
d.Jó gyakorlat adaptálása
A fenntartó és az óvodapedagógus felkészítése oktatásirányítási, tanügyigazgatási, az óvodai nevelési munkához kapcsolódó értékelési és tervezési, pályázatírási, projektmenedzsmenti feladatokra akkreditált képzésen, továbbképzésen, tréningen való együttes részvételük során

1 fő fenntartótól
1 fő óvodai feladatellátási helyről
Szakértő-, mentorfelkészítő
Tehetséggondozó
Pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, integráció
Erőszak- és konfliktuskezelés és kommunikáció
Óvodai nevelés
Tanügyigazgatás
Testnevelés és sport
Ön- és társismeret
Környezettudatosságra nevelés
Minőségbiztosítás
Gyermek és ifjúságvédelem
Alternatív pedagógiák
1. A nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, programok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a tehetséggondozásra, versenyekre, vetélkedőkre, interaktív foglalkozásokra

2. Az intervenciós szemlélet kialakítása, szülőkkel közös tevékenységek megvalósítása

3. Szülői szakmai fórumok szervezése

4. Családi napok szervezése

5. Óvodai nevelést kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szakemberek együttműködését és gyakorlati megvalósulását támogató hálózat létrehozása
1. Tornaszoba kialakítása
2. Óvodaudvar fejlesztése
3. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése
4. Laptopok, projektorok, nyomtatók, scannerek,
oktató szoftverek, digitális tartalmak beszerzése
Az a-g pontban felsoroltak közül
mindegyik
tevékenység, eljárás, módszer, rendszer
át-, illetve kialakítása, adaptálása.
Nem kötelezően megvalósítandó tevékenység
A fenntartó (1 fő) és az óvodapedagógus (1 fő) együttes felkészítése oktatásirányítási, tanügyigazgatási, értékelési, tervezési, pályázatírási, projektmenedzsmenti feladatokra közös képzésen, továbbképzésen, tréningen
Legalább 2 képzés teljesítése
A felsoroltak közül 2 szabadon megválasztható tevékenység megszervezése és megvalósítása.
Bármely (szabadon megválasztható) tevékenység, beszerzés megvalósítása.
A TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" c. kiemelt projekt kedvezményezettje általi megkeresés esetén együttműködés kialakítása.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF) számára, a projekt lezárását követően meghatározott elektronikus adatszolgáltatást nyújtása
óvodai feladatellátási helyek fejlesztése
intézményfenntartók számára
Számszerűsíthető eredmények
- Az I. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés
1. pontja alatti tevékenység eredményeként óvodai feladatellátási hellyel rendelkező közoktatási intézményenként használandó 1db, ezen közoktatási intézmény nevelési programjába beépített rendszernek kell elkészülnie.

- Minimálisan 1 + (feladatellátási hely×1) akkreditált oktatásirányítási, tanügyigazgatási, értékelési, tervezési képzésen megszerzett tanúsítvány.

- Minimálisan 2 db megszervezése a helyi óvodai nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, programok, szolgáltatások közül.

- Minimálisan feladatellátási helyenként 2 fő aki a képzések, továbbképzések, tréningek tevékenységcsoport keretében támogatott képzésen, továbbképzésen részt vettek, ezáltal új tudást szereztek, amelyet munkájuk során alkalmaznak.

- A saját intézményben alkalmazott eljárások, módszerek által érintett gyermekek száma: A projekt támogatásával megvalósuló szakmai fejlesztésekkel érintett gyermekek száma, ahol a kapcsolódó monitoring mutatónál a minimálisan elvárt célérték = feladatellátásihely×8
A támogatás maximum 30%-a!
A pályázatok benyújtása
2012. július 16-től, 2012. augusztus 17-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

www.zalai-iskola.hu
www.edidakt.hu

Bedő Ferenc
A támogatás maximum 30%-a!
Full transcript