Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino

No description
by

Samantha De Asis

on 30 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino

1995
2000
2010
2005
Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino
Sa panahon ng Propaganda (1872)
Tagalog ang wikang ginamit sa mga pahayagan.
Ang Imperatibong Pangangailangan
Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming isla at ng iba’t ibang etnolinggwistikong grupo.
Ayon kay
Dr. Ernesto Constantino
(Magracia at Santos, 1988:1) mahigit sa limandaang (500) mga wika at wikain ang ginagamit ng mga Pilipino.
1872
Panahon ng mga Kastila
Sa loob ng 333 taon ng kanilang pagsasakop ay hindi na itinamin sa isipan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng isang wikang magbibigkis ng kanilang mga damdamin.
Hindi rin itinuro ng mga Espanyol ang kanilang wika, ang wikang Kastila, sa mgakatutubo na takot na magkabuklud-buklod ang mga damdamin ng mga mamamayan at mamulatsa tunay na mga pangyayaring nagaganap sa kanilang lipunan at tuloy matutong maghimagsiklaban sa kanilang pamamahala.
1880's
Pinagtibay ng Konstitusyon ng Biak-na-Bato noong 1899 ang wikang Tagalog bilang wikangopisyal.
Sa panahon ng Amerikano, Ingles ang wikang ginamit na midyum ng pagtuturo sa mga paaralang-pampubliko
Ito ang simula ng pagkakaroon ngkolonyal na mentalidad ng mga katutubong mamamayan na naman at itinaguyod ng mga Pilipinohanggang sa kasalukuyang henerasyon.
1931
Noong 1931, si
Butte
, ang bise gobernador-heneral na siya ring kalihim ng pambayang pagtuturo ay nagpanukalang gawing bernakular ang pagtuturo sa primarya. Sa mga panahong pinagtatalunan ang problema tungkol sa wika, maraming sumulat tungkol sa gramar ng Tagalog, kasama na nag paggawa ng diksyunaryo.
Wala pa ring naging kalutasan sa problema tungkol sa wika dahil ipinaglaban at pinangatawanan ng Kawanihan ng Pampublikong Paaralan ang paggamit ng wikang Ingles.
Full transcript