Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yunus Emre-Denetim

yyyy
by

Yunus Emre ÇETİN

on 15 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yunus Emre-Denetim

YUNUS EMRE ÇETIN
EĞİTİM DENETİMİ'NİN TARİHSEL GELİŞİMİ
DENETİM
Eğitim Denetimi
Denetim,planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için örgütün işlemesini izleme ve düzeltme sürecidir(Başaran, 2000) .
Eğitim sisteminde saptanamamıştır.


Her toplum sistemlerini oluşturduğunda sistemler içinde denetime de yer vermiştir.
Denetim,ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır?
Eğitim sisteminde genel olarak denetimi iki
şekilde sınıflandırabiliriz :
1)Pozitivizm öncesi dönem :
Okula iyi bakılıp bakılmadığı
Öğretmenlerin öğrencilere yönelik tutumları
Eğitim denetimini 1.şekilde olduğu gibi eğitim yönetimine benzer şekilde inceleyelim:
Teftiş,kamu yararı adına davranışı kontrol etme yöntemidir (Bursalıoğlu, 2002 ) .
2)Bilimsel yönetim dönemi
Eğitim ilkelerinin öğretime uygulanması
Görevlilerin kusurlarını bulmak
3)İnsan ilişkileri dönemi
Liderliğe doğru yönelme
Demokratik denetim yaklaşımları
4)Kuram hareketi dönemi
Kuramsal bilgi temelli denetim
İşbaşında eğitim ve rehberlik
5)Klinik denetim dönemi
Denetim süreci ve denetmenin rolünü açıklama
Sınıf,klinik bir ortamdır.
6)Post modern dönem
Kişiye uygun denetim süreci ve
denetimi bireyselleştirme
Eylem araştırması
Kaynakça
Başaran, . E. (2000). Eğitim Yönetimi. Ankara: Feryal Matbaası.

Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Şahin, S ; Elçiçek; Z, Tösten, R. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci içerisindeki Sorunlar, The Journal of Academic Social Science Studies.
Full transcript