Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Marta Szadkowska

on 12 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

HISTORIA SOSNOWIEC ... Sosnowiec położony jest na Wyżynie Śląskiej w obrębie wschodniej części Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego. Pod względem geologicznym Sosnowiec położony jest w na monoklinie śląsko-krakowskiej znajdującej się na platformie paleozoicznej Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 91,06 km².Sosnowiec graniczy z następującymi miastami:
na północy: Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza,
na wschodzie: Sławków,
na południu: Jaworzno, Mysłowice,
na południowym zachodzie: Katowice.
Rzeki i cieki wodne
Czarna Przemsza
Biała Przemsza
Brynica
Bobrek
Potok Zagórski
JamkiZbiorniki wodne i jeziora
Balaton w Porąbce
Leśna w Kazimierzu Górniczym
Stawiki w Starym Sosnowcu Nazwa Nazwa miasta pochodzi od borów sosnowych porastających te tereny przed 1830. Pierwotna nazwa miasta brzmiała Sosnowice. Miasto powstało w wyniku połączenia wielu miejscowości w procesach urbanizacyjnych, które zostały zanotowane w dokumentach historycznych.
W latach (1470-1480) Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis wymienia wsie, które stały się częścią miasta jak: Klimontów w formach Clymonthow oraz Clymuntow, Zagórze w formie Zagorze, Sielec w formie Szyedlecz, Porąbka w formie Porambka, Pogoń w formie Pogonya.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wydany w latach 1880-1906 notuje nazwę miasta Sosnowiec. ... Najstarsza znana wzmianka o osadzie z terenu obecnego Sosnowca pochodzi być może z 1123, a już z pewnością o Milowicach, jak również o Klimontowie, Zagórzu i innych można mówić na podstawie dokumentu z 1228 i innych począwszy od XIII wieku. Prawa miejskie przez krótki okres w XVIII wieku posiadał Modrzejów a następnie od 1902 Sosnowiec, co było pierwszym przypadkiem nadania takich praw w Generał-gubernatorstwie Warszawskim za rządów caratu po Powstaniu Styczniowym, w którym to zresztą Sosnowiec też miał swoją chlubną kartę. W chwili uzyskania praw miejskich w 1902 „wieś” Sosnowiec liczyła jednak 61 tys. mieszkańców, miała własną prasę, teatr zawodowy, rozwinięte lecznictwo ze szpitalem, wśród wydarzeń, jakie miały tu miejsce, prócz wspomnianych walk powstańczych, należy odnotować np. pierwszy w Polsce – razem z Warszawą – pochód pierwszomajowy itp. działania. Presja, jaką więc te fakty musiały wywierać na administrację carską, najlepiej tłumaczy, jak to się stało, że pomimo nastrojów antycarskich, właśnie Sosnowiec zyskał jako pierwszy po powstaniu prawa miejskie. Wykres liczby ludności Sosnowca od czasu uzyskania praw miejskich (1902 r.) do dnia dzisiejszego wraz z prognozą GUS na lata 2015-2035 Nadszedł czas na mała wycieczkę, teraz poznamy najciekawsze zabytki. Historia tego najstarszego i najcenniejszego zabytku Sosnowca sięga średniowiecza. Istniejące tu fortalicjum odnotowano w dokumentach XV-wiecznych. Nowy zamek o charakterze obronnym powstał około roku 1620, wybudowany przez Sebastiana Minora z Przybysławic. Wówczas było to założenie czteroskrzydłowe, z basztami, otoczone fosą. Przebudowany został w 1814 roku przez Ludwika Anhalta Koethena z Pszczyny. Obiekt w roku 1824 uległ zniszczeniu podczas pożaru, a do roku 1832 został odbudowany. Zamek Sielecki często zmieniał właścicieli, a w latach 60-tych XIX wieku ówczesny właściciel, hrabia Jan Renard, otoczył go parkiem. W drugiej połowie XIX wieku dokonano największych zmian w architekturze obiektu. Został on pozbawiony skrzydła wschodniego z bramą wjazdową i dzisiaj prezentuje się jako zamek na rzucie podkowy. W 1875 roku przybyli do Sosnowca spadkobiercy Christiana Gottlieba Schoena, właściciela zakładów włókienniczych w Werdau w Saksonii. W 1879 wybudowali oni przędzalnię wigonu w Sielcu, a 7 lat później przędzalnie wełny czesankowej na Środulce. Przy tych zakładach bracia Ernst, Frantz, Roman i Brunon Schoenowie rozpoczęli budowę swojej pierwszej rezydencji. Budowę pałacu ukończonookoło roku 1885 według projektu nieznanego architekta. Rezydencja posiada barokowy charakter, co podkreśla osiowe założenie ogrodowe, stanowiące przedłużenie osi głównej pałacu. Park typu angielskiego, podporządkowany jest krajobrazowo biegowi rzeki Czarnej Przemszy. Na zamknięciu osi pałacu usytuowano w parku pawilon kręgielni w 1900 r., nieco wcześniej w sąsiedztwie ogrodu przy fabryce wybudowano neoromantyczne fragmenty parku: mury i groty, a także domki dla służby. W 1901 r. powstał domek ogrodnika, a także szklarnie, które nie zachowały się do dnia dzisiejszego. PAŁACE SCHOENA PAŁAC DIETLA Pałac Henryka Dietla jest jednym z najciekawszych i najpiękniejszych przykładów pałaców przemysłowców z końca XIX wieku. Swoją architekturą wyróżnia się nie tylko na tle sosnowieckich obiektów tego typu, ale również w skali kraju. Obecny pałac ma charakter neobarokowy, co zawdzięcza kilku przebudowom. Autorem ostatniej zmiany, dokonanej na początku XX wieku, był warszawski architekt Antoni Jabłoński- Jasieńczyk. KOŚCIÓŁ ŚW. JOACHIMA Starsza część kościoła powstała w 1848 roku jako fundacja ówczesnej właścicielki Zagórza Jadwigi Mieroszewkiej. Neogotycki kościół wzniesiono w pobliżu dworu wg projektu znanych krakowskich architektów Stanisława Gołębiowskiego i Tomasza Majewskiego. Pod koniec wieku XIX kościół stał się niewystarczający dla potrzeb szybko wzrastającej ludności zamieszkującej tereny zagórskiej parafii. Ze względu na niemożliwość wybudowania nowego kościoła, w związku z zakazem władz carskich, postanowiono rozbudować istniejącą świątynię. Prace trwały od 1893 do 1908 roku, a kościół rozbudowano w taki sposób, że starsza część stanowi dzisiejszą kruchtę. Ogromnych rozmiarów neogotycki kościół zaprojektowany był przez Józefa Pomiana Pomianowskiego (autora dwóch innych kościołów Sosnowca). Z punktu widzenia historii konserwatorstwa jest to ciekawy przykład szacunku do starszej architektury, gdyż powstał ciekawy zespół złożony ze starego (część otynkowana) oraz nowego kościoła (elewacja ceglana na kamiennym cokole) o formach architektury wczesnogotyckiej. Wystrój snycerski wnętrza jest w większości dziełem Turbasa. Autorem neogotyckiego ołtarza głównego jest rzeźbiarz Przesmyski. ZAMEK SIELECKI Z PARKIEM DOM LUDOWY W OSTROWACH GÓRNICZYCH Budynek został wzniesiony w 1905 roku wg projektu warszawskich architektów Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa jako Dom Ludowy Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych, w stylu zakopiańskim. Styl zakopiański, rozsławiony w tym okresie przez m.in. Wyspiańskiego, pretendował do miana stylu narodowego, jednak najsilniej rozwinął się on na Podhalu. Dom Ludowy w Ostrowach Górniczych silnie nawiązuje do podhalańskiego stylu narodowego, który stanowił w ówczesnej Polsce wyraz twórczych poszukiwań w walce z eklektyzmem i jest doskonałym przykładem tego rodzaju architektury, wysuniętym na północ kraju od źródła jej pochodzenia. KONIEC :) Hej mam na imię Marta.Tutaj poznacie historie Sosnowca mam nadzieję że się spodoba :)
Full transcript