Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

BMM3103: Pentaksiran BM SR
by

abdul halim mohamed

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

JADUAL SPEKSIFIKASI UJIAN
(JSU)

Jabatan Pengajian Melayu
Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman
06000 Jitra

0194751344
ukharis@gmail.com
www.bukharis.net
EN. BUKHARI SHAFIE
2
JADUAL PENENTU UJIAN
(JPU)
JADUAL SPEKSIFIKASI UJIAN
(JSU)
JADUAL PEMBINAAN ITEM
(JPI)
TEST SPECIFICATION TABLE
(TST)
JADUAL PENENTU ITEM
(JPI)
JADUAL PENGAGIHAN SOALAN
(JPS)
3

“The sum total of the qualities and characteristics of the test”

(Thorndike)

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
4
TST (Test Specification Table) adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pegajaran. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran, sementara baris carta ini pula menyenaraikan kosep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur.
(Kubiszyn dan Borich, 2003)
Pengertian JSU
5
JSU adalah jadual atau carta dua hala yang mengandungi senarai topik-topik dan objektif-objektif pengajaran dalam bentuk aras kemahiran yang akan diuji. Jadual tersebut menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberi panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan.
Pengertian JSU
6

Sebagai panduan kepada penggubal item utk mengubal secara terancang.
Menentukan bidang atau topik-topik dan objektif-objektif pengajaran yang perlu diuji.
Menentukan bidang/topik-topik dan pemberatan yang akan diberi.
Menentukan aras item dan bilangannya.
Fungsi JSU
7
Menyelaras aras kesukaran dan menstabilkan taraf dan mutu ujian.
Menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.
Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain.
Membolehkan ujian dibina oleh penggubal-penggubal lain.
Fungsi JPU
Terdapat empat langkah dalam membina sesebuah JSU iaitu;
Mengkaji sukatan pelajaran
Menganalisis objektif pengajaran
Menentukan jenis soalan
Menentukan bilangan soalan.
(Azizi Ahmad,2009, p.82)
LANGKAH PEMBINAAN JSU
Antara aspek yang dikaji ialah;
Skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk.
Pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk.
Kepentingan bandingan antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain.
Kompleksiti sesuatu tajuk.
Masa pengajaran yang diperuntukan bagi sesuatu tajuk.
1. Mengkaji Sukatan Pelajaran
Objektif ini perlu dianalisis untuk menentukan;
pengetahuan dan kemahiran mana yang perlu diuji dan
pada tahap kesukaran mana perlu diuji.
2. Menganalisis Objektif Pengajaran
Penentuan jenis item bergantung kepada domain ojektif pengajaran yang hendak diukur sama ada kognitif, psikomotor, afektif atau sosial. Lazimnya cikgu hanya memberi tumpuan kepada domain kognitif sahaja.
Jenis soalan temasuk;
Item objektif (pelbagai bentuk)
Struktur
Esei
Misalnya, jika domain kognitif tentang struktur ayat dan aras aplikasi maka jenis soalan yang sesuai ialah item struktur.
3. Menenentukan Jenis Item
Bilangan soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran.
Jumlah soalan boleh mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian.
Jangka masa ujian, jenis soalan, kesukaran soalan, panjang soalan, kemampuan bahasa pelajar juga perlu diambil kira.

Nota
Penentuan aras agak sukar kecuali dengan kajian rintis atau pengalaman.
4. Menentukan Bilangan Soalan
Contoh JSU yang mengandungi 10 item Matematik yang akan diuji terhadap murid Tahun 5
Contoh 2 :JSU Bahasa Melayu
Contoh 1 : JSU Bahasa Melayu
Berdasarkan huraikan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah, bina sebuah JSU untuk 12 soalan objektif dengan menggunakan taksonomi Bloom.
Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan antara 5-6 orang.
JSU tersebut perlu dipersembahkan dengan menggunakan LCD
Masa untuk menyediakan JSU +– 30 minit.
TUGASAN AMALI
SELAMAT
MENJALANKAN TUGAS
Full transcript