Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Familiedag 30e bestuur

Familiedag SGS 18-01-2013
by

SGS PR-coördinator

on 8 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Familiedag 30e bestuur

Voorzitter
Algemeen
Het gezicht van SGS
Overzicht houden, vooruitkijken en plannen
Eindverantwoordelijk
Contactpersoon naar externen
Taken
Voorbereiden en voorzitten van Bestuursvergaderingen en ALV's
Overzicht houden bezigheden bestuursgenoten en waar nodig een handje helpen
Vertrouwenspersoon
Contact onderhouden met andere verenigingen
Contact met de faculteit
Leuk!
Je hebt het overzicht
Je bent het 'gezicht' van de vereniging
Vereniging vertegenwoordigen
Verantwoordelijkheid
Leiding nemen
Vaardigheden op veel vlakken te gebruiken
Minder..
Moeilijk om te zeggen wat je precies doet
Voorzitten van vergaderingen kan zwaar zijn
Overzicht houden kan soms lastig zijn
Soms moeten onderhandelen met andere verenigingen
Secretaris
Algemeen
Verantwoordelijk voor de correspondentie en administratie van de vereniging (uitgezonderd financieel beheer)
Rechterhand van de voorzitter
Verantwoordelijk voor de inhoud van de notulen van de Bestuursvergaderingen en ALV's
Taken
Notuleren BV’s en ALV’s
Post (inkomend en uitgaand) en e-mail lezen en verwerken
Ledenadministratie bijhouden
Wekelijkse mail opstellen
Leuk!
Overzicht hebben door agenda bijhouden en notuleren
Invloed op BV-notulen
Contact met andere verenigingen
Bestuur blij maken met post
Rechterhand van voorzitter
Minder..
Notulen uitwerken
Soms lastig om je in een discussie te mengen tijdens het notuleren
Penningmeester
Algemeen
Verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging
De doorslaggevende factor (kan het financieel wel of niet?)
Taken
Geldtransacties
Het in- en uitgaande geld bijhouden (resultatenrekening)
(veel) begrotingen maken
Presenteren van begroting en resultatenrekening
Geld innen bij activiteiten
Kas bijhouden/ geld afromen
Beslissen of een commissie wel of geen activiteit kan doen
Leuk!
Verantwoordelijkheid
Doorslaggevende factor
'Puzzelen'
Inzicht in geldstromen:
het gaat niet alleen om
geld zelf, maar wat voor
leuke dingen je kunt doen
mèt dat geld!
Zowel kleine als grote projecten
Direct resultaat
Minder..
Puzzelfrustraties
Afromen tijdens feesten (nuchter)
Mensen eraan helpen herinneren dat ze nog moeten betalen (deurwaarder spelen)
PR-coördinator
Algemeen
Promotie van SGS
(intern en extern, Ontspanning en Inspraak)
(Digitale ) informatiestroom leden / externen
Taken
Coördineren van de commissies omtrent communicatie
Bijhouden van de SGS-website
Agenda
Fotoalbum
Posters / aankondigingen
Facebook
Overig nieuws
Posters ontwerpen / NieuwSGS vormgeven
Foto’s maken activiteiten
Informatie op publieke plaatsen (prikborden, schoolbord, beeldschermen)
Bewaken/bijschaven van de huisstijl
Leuk!
Creatief bezig zijn
Erg breed, contact met veel verschillende mensen (leden)
Vaardigheden
Afwisselend
Minder..
Lange termijn-projecten
Verplichte track
Door drukte weinig tijd voor posters
Heel veel kleine dingen
Poco
Algemeen
De “gezichten” en aanspreekpunt van de studentenInspraak
Coördineren en draaiende houden van de studentenInspraak
Opties: vak ernaast volgen, kamerdienst draaien, commissies coördineren
Overig: functie binnen de Inspraak
Contact houden met alle Inspraakleden in alle organen (FR, FMT-lid, MT’s, OAC’s)
Zorgen voor contact tussen organen
Contact onderhouden met verschillende medewerkers vd faculteit
Parlo’s organiseren en voorzitten
Mailbox studentenInspraak beheren
Promotie van de studentenInspraak (PR-dagen, bekendheid creeëren)
Bemensing van de Inspraak van het volgende jaar
Daarnaast: SGS-activiteiten
Leuk!
We zijn duizendpoten (voorzitter, secretaris, e.d.)!
Overzicht gang van zaken Inspraak en faculteit
Gedeelde functie: overleggen
Inspraakgezicht en aanspreekpunt zijn
Heel leerzaam: professionele vergaderingen/overleg, verschillende rollen aannemen
Ervaring opdoen met sollicitaties afnemen
Minder..
Het controlerende aspect (maar ook leerzaam)
Soms ben je aanspreekpunt voor minder leuke berichten
Slecht nieuws gesprekken
Mensen weten niet wat je doet (wat is een poco?)
Raadsvergaderingen om 09.00 uur (ook na feesten!)
Veel vergaderingen (maar vaak ook interessant!)
Opbouw van de avond
1. Vereniging
2. Financiële plaatje
3. Toelichting Bestuursfuncties
4. Dagelijkse Bestuurstaken
5. Nog iets
6. Zie boekje Lian
Familiedag 2014-2015
StudentenGroep Sociale wetenschappen
1986
Faculteitsvereniging
Ontspanning
Inspraak
tripjes!
Verenigingsondersteunend
Gezelligheid
Inhoudelijk
lift
uitwisseling
weekendcie
Raad van Advies
Promocie
SSW-commissie
nachtjes
dagjes
DJ's
Gordon Ramcie
ouderdag
redactie
alumni
SGS heeft vier commissietracks!
Medezeggenschap van studenten op alle niveaus!
OpleidingsAdviescommissie
Management Team-studentlid
Faculteitsraad
FMT-studentlid
2131 Leden (141 actief)

1 team, 6 bestuursleden
Vier dagelijkse bestuursleden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
PR-coördinator
Twee Parlementair overleg-Coördinatoren: De Poco's!
Bestuur
Dagelijks Bestuur
Commissiecoördinator
Elk bestuurslid coördineert commissies
commissies opstarten
voorzitten / voorzitter aanwijzen
aansturen
motiveren
vergaderen
Hoofdtaken
Vereniging draaiende houden
Aanspreekpunt voor leden
Kamerdiensten
koffie en thee zetten
afwassen
opruimen
stofzuigen
bankhangen
Maar ook:
werving nieuwe lichting Inspraakleden
werving nieuw bestuur
Being het bestuur
is all about the experience!
een fantastisch jaar vol:
stamkroegen
reisjes
(kamer)borrels
activiteiten
vergaderingen
mensen
netwerkactiviteiten
oraties, borrels, feestjes, workshops
Leren
(effectief) Vergaderen
een organisatie (klein bedrijfje) draaiende houden
intensief samenwerken
organiseren
rekening houden met verschillende belangen
motiveren, aansturen, leiding nemen
mensenkennis
Leuk!
Minder..
weinig thuis, (g)een sociaal leven
vijf dagen per week Uithof
(soms 9 uur kamerdienst na uitgaan)
slaafje spelen: kamerdienst en beyond: opruimen!
gelukkig hebben
we
Marijntje!
stress / frustratie bij organiseren e.d.
want:
het
houdt
nooit
op!
(dus ook nooit verveling!)
veel to-dolijsten, prioriteiten om rekening mee te houden
Augustus
inwerken
September
FI-week
wissel-ALV
wisselfeest
Oktober
opstarten commissies
eerste activiteiten
eerste Parlo
eerste ALV
mix it up-feest
kerstdiner
December
even rust
opgericht als linkse club, gelieerd aan het PSO (Progressief Studenten Overleg)
Januari
bemensing Inspraak: Leuk en druk!
uitwisseling!
Februari
Opbouw:
1. Inleiding SGS
2. Financiële plaatje bestuursjaar
3. Dagelijks Bestuur
4. De verschillende functies
5. De ervaring van een bestuursjaar
6. Belangrijke data
7. Jaaroverzicht: Rewind!
8. Vragen (mogen ook altijd tussendoor!)
Maart
ouderdag
April
liftwedstrijd!
Mei en dan ...?
Medewerkersparlo
laatste ALV
Vragen?
gecoördineerd door twee bestuursleden: de Poco's!
eigen initiatieven
samenwerkingsverbanden
gezelligheid
slecht nieuwsgesprekken voeren (wel leerzaam!)
(maar je doet het allemaal samen!)
constitutieborrels!
Taken
September
Board of Studies (U)GS
Opleidingscommissie (U)GS
Vrienden maken
Intensief samenwerken
kerstvakantie
herbegrotingsALV
Kascommissie
kunt en cultuur
internationale commissie
lustrum
Goedzakjes
Arbeidsmarktoriëntatie
Scholierendag
RAG-Week
batavieren
snowcie
intelligencie
scholierendagcommissie
boek zonder naam
mastercommissie
spelletjescommissie
nieuwe sponsor!
Triple-S feest!
Batavierenrace
paasbrunch
Nieuwe Insprakers!
BBQ
Vul je PUL!
Straatmuzikantenconcert
en niet te vergeten...
Commissies
En typisch SGS?
ED & ELS
Groentetas
De week van ..
de stelling van de week...
Bridgen
Full transcript