Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CASE 2010

No description
by

Håvard Dretvik

on 4 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CASE 2010

Double click anywhere & add an idea CASEKONKURRANSEN - BKK Gruppe 3 Kevin Grindland Håvard Dretvik Jostein Hauken 2010 Verdigrunnlag V - Verdiskapning
S - Samfunnsansvar
O - offensiv
P - Pålitelig "Finne klimatiltak for BKK både nasjonalt og i forhold til Europa" "GYLDNE DRÅPER" Problemstilling og målsetning for oppgaven: Økonomi Strategiplan mot 2015: Takk for oss! "Our most basic common link is that we all inhabit this planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's future. And we are all mortal." - John F Kennedy. Hvordan kan BKK bidra? Øke produksjon: Erstatte Europeisk kraft som ikke er fornybar Minske forbruk for sluttbruker: Øke eksport og stabilisere nett Forskning og utvikling AMS Øke produksjonen: Minske forbruk: Momenter 2010 ? mindre enn 2% klimautslipp kommer fra Norges energiproduksjon.
99% vannkraft "veien til bedre klima går gjennom elektrisitet"

Vannkraft:
122,7 TWh/år utbygd
37,3 TWh/år ikke utbygd

(45,7 TWh/år innenfor vernede områder) Relevante satsningsormåder:
Havet
Geotermisk energi
Offshore vindkraft
Andre kilder Tiltak og Utfordfring BKK bør støtte forskning og utvikling på fornybare ressurser med 10 % av overskuddet. BKK bør være en offensiv pådriver for pilotprosjekt på nye fornybare ressurser, samt fortsette satsningen på fjernvarme lokalt.
Både i dagens og morgendagens løsninger En realistisk visjon? BKK skal ta sikte på å være en betydelig aktør innen elektrifisering av Nordsjøen. Miljøgevinst:
Reduksjon av 420 000 tonn CO2 bare på Ekofisk og Ule Solid økonomi i dag - hva med i morgen?
Utbytte - for stort?
Rolleendring - BKK en klimapådriver AMS - Pilotprosjekt
FoU - 10 %
Nordsjøen Rolleendring Pilotprosjekt Morgendagen er her. Idag? Avanserte Måle Systemer Samfunnsansvar
Verdiskapning
Pionér innen klimatiltak Spørsmål? Er overskudd = utbytte? En konkurs gagner ingen! Teknologi og økt etterspørsel
etter ren kraft vil gjøre satsinger
på ren kraft lønnsomme Innen 2020: Utslippet skal være 30 % mindre enn i 1990
Innen 2050 skal Norge være karbonnøytralt "Våte" fakta: Mål: Lokal produksjon = Kortere transport Forutsetning: Nye fornybare energikilder
Full transcript