Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pencapaian Sains dan Teknologi Para Ilmuwan Islam

Chapter10
by

SJ Tan

on 17 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pencapaian Sains dan Teknologi Para Ilmuwan Islam

Pencapaian Sains
dan Teknologi
Para Ilmuwan Islam Bidang Astronomi Bidang Matematik Bidang Fizik Sumbangan Ilmuwan Muslim Sumbangan Ilmuwan Muslim Sumbangan Ilmuwan Muslim Sains dan Teknologi Zaman Para Nabi 3 Hermes dalam historiografi Islam yang berasal dari rantaian keturunan Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad s.a.w : Nabi Idris a.s
memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang astronomi, matematik dan teknologi binaan Al-Bibili
hidup di Mesopotamia selepas peristiwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh a.s Hermes ketiga
hidup di Mesir
Thales(muridnya) merupakan tokoh falsafah tabi'i Yunani yang pertama Ajaran wahyu yang dibawa oleh para nabi merangkumi aspek-aspek spiritual dan material. Ahli astronomi Muslim generasi pertama muncul pada pertengahan abad ke-8 Masihi di Baghdad
meneruskan tradisi astronomi Ptolemy, tradisi Parsi dan India
Para astronomis Muslim telah membina balai cerapan (observatori) untuk melakukan cerapan cakerawala
Astrolab
menentukan altitud bintang ,matahari dan planet
mengukur waktu, ketinggian gunung serta kedalaman perigi, sungai atau laut Antara tokoh-tokoh ialah Muhammad al-Fazari, al- Battani, Ibn Yunus dan sebagainya
Sumbangan yg terpenting-jumlah cerapan bintang dan cakerawala yg mengatasi rekod cerapan astronomis Yunani
pengukuran-pengukuran yg dihasilkan oleh astronomis Islam dibukukan dalam bentuk jadual berupa takwim/kalendar
Al-Faraghani telah menulis 2 karya : Usul al -Falak (Prinsip Astronomi) dan Jawami' Ilm al-Nujum wa Usul al-Harakat al-Saminya (Sains Bintang dan Prinsip Pergerakan Cakerawala)
Al-Battani juga mengarang jadual astronomi yang diberi judul Zij al-Sabi mensintesiskan metodologi matematik India, Yunani, Mesir, dan Mesopotamia
Penemuan matematik Islam
sistem nombor, sistem perpuluhan aritmetik, algebra, trigonometri, dan geometri
Tokoh yg paling cemerlang : al-Khawarizmi -digelar "Bapa Algebra" menerusi Kitab al-Jabr wa al-Muqabalah Al-Karkhi telah mengarangkitab al-Kafi fi al-Hisab dalam bidang aritmetik yg menghuraikan tentang kaedah-kaedah pengiraan
Al-Khawarizmi juga mengarang kitab al-Mushtasar fi Hisab al-Jabar wa al-Muqabalah yang membincangkan kepentingan dan penyelesaian algebra dalam kehidupan seharian.
Al-Biruni telah mengarang kitab al-Tafhim li Awa'ili Sina'at al-Tanjim yg membincangkan ilmu matematik dan trigonometri. Tokoh sains Islam terdahulu mengenali fizik sebagai sains tabii atau natural science.
Perkembangan fizik dalam tamadun Islam dibahagikan kepada 2 tahap:
tahap pemindaan ilmu-ilmu fizik tamadun awal (khususnya tamadun Yunani)
tahap tamadun Islam memperlopori penemuan baru dan asli dalam bidang fizik. Tahap 1
Kesemua paradigm fizik utama yg wujud dalam tradisi ilmu Yunani dan Hellenistik dipindah ke budaya ilmu Islam
Tahap2
Idea dan konsep yg dikemukakan boleh dianggap sebagai permulaan untuk melewati batasan paradigm fizik Yunani Ibn al-Haitham (Alhazen) - Bapa Optik Moden
Kajian mengenai gerakan yg membawa kepada penemuan prinsip inersia dan statik
mengkaji gerakan cahaya, ciri-ciri bayang dan imej serta banyak lagi fenomena optik yang penting
Al-Biruni
membincangkan dan menganalisis dgn mendalam konsep asas fizik seperti graviti, ruangan dan sebagainya
membincangkan tentang graviti, gerakan membulat bagi cakerawala, dan soal tempat semulajadi sesuatu jasad Al-Razi (Rhazas)
menghasilkan karya berkaitan tentang ruang, waktu, gerak, ilmu mata, dan alkemi
Abd al-Rahman Al- Khazini
membincangkan keseimbangan hidrostatik, pembinaan dan kegunaannya, serta teori statik dan hidrostatik yang ada di sebaliknya
orang pertama yang membuat hipotesis bahawa graviti badan manusia adalah berbeza-beza bergantung kepada jarak mereka dengan pusat bumi Bidang Kimia Perkembangan saintis muslim dalam industri kimia dapat dilihat daripada kecekapan yang tinggi dalam kesenian, celupan, menyamak kulit dan membaja keluli
Menurut H.G Wells , para ilmuwan Muslim merupakan golongan pertama yang mengasaskan ilmua kimia Sumbangan Ilmuwan Muslim Jabir Ibn Hayyan(Geber)
Memperkenalkan penggunaan praktik kimia seperti membersihkan besi daripada campuran, menyediakan keluli dan sebagainya
Menemukan asid klorida, asid nitrat, asid sitrat dan asid asetat
Menemukan larutan aqua regia (menggabungkan asid klorida dan asid nitrat) untuk melarutkan emas Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi
memberi informasi yang lengkap daripada beberapa reaksi kimia serta deskripsi dan bentuk yang lebih daripada dua puluh instrumen untuk tujuan analisis kimia
memberi deskripsi ilmu kimia secara sederhana dan rasional Bidang Perubatan Sumbangan Ilmuwan Muslim Bidang Farmasi Sumbangan Ilmuwan Muslim Perkembangan ilmu perubatan Islam boleh dikategorikan kepada:
Tahap 1: zaman perterjemahan
Tahap 2: zaman penciptaan/hasil tokoh agung Islam dalam bidang perubatan Ali Ibn al-Abbas al-Majusi (Haly Abbas)- Bapa Farmakologi
mengarang Kitab al-Maliki yang mengandungi gambaran klinikal yang jelas tentang pleurisi/inflamasi salut paru-paru
tokoh pertama yg menganjurkan bahawa semasa proses bersalin, bayi itu tidak keluar dengan sendiri secara pasif tetapi ditolak keluar oleh daya kecutan (kontraksi) dari uterus Ibn Sina
dalam al-Qanun: hubungan antara emosi dengan perubahan sistem badan, fisiologi tidur, kepentingan pemurnian air minuman, pengaruh iklim terhadap kesihatan,penggunaan bahan bius menerusi mulut dan sebagainya Tokoh-tokoh lain yang juga membawa sumbangan adalah Abu Ali al-Hassan Ibn al-Haytham, Abu al-Qasin ibn Abbas al-Zahrawi, Ibn Rusyd dan Abu Marwan Muhammad ibn Abd al-Malik Ibn Zuhr (Avenzoar). Sarjana Islam dalam bidang farmasi telah menyumbang sesuatu yg sangat bernilai sehingga ke hari ini dalam 3 perkara berikut:
tokoh-tokoh Islam telah memperkenalkan kepentingan pemerhatian, kawalan percubaan, dan penyimpanan rekod
menubuhkan kedai apoketari dan dispensari serta mempelopori pusat pengajian farmasi
memperkenalkan pengawalan etik farmasi melalui undang-undang dan penguatkuasaan
Formulasi farmaseutikal terkawal telah diterbitkan dan menggariskan secara rasmi penyediaan dan penyimpanan ubat Al-Zahrawi (Abulcasis) - Bapa Pembedahan Moden
memberi sumbangan kepada penyediaan ubat-ubatan dan aplikasi teknik-teknik dalam pembedahan Ibn al-Baitar
mengarangkan kitab al-Mughni fi al-Adawiyah al-Mufradah yang menyenaraikan > 1400 jenis ubat dari pelbagai sumber Al-Kindi
menghasilkan buku-buku penting yang berkaitan dengan ubat-ubatan terutama tentang ubat sebatian dan campuran yang kompleks Bidang Biologi Bidang Botani
berkait rapat dengan perkembangan bidang perubatan dan farmasi,dan juga memajukan bidang pertanian
Umat Islam telah mula memberikan sumbangan dalam bidang botani dengan munculnya karya-karya awal
tokoh-tokoh botani Islam :
Al-Riyasa ibn Jarit - membuat kajian mengenai pokok limau rubab dan penggunaannya
Al-Ghafiqi - mengarang Kitab al-Adwiyah al-Mufradah mengenai tumbuh-tumbuhan dan herba perubatan
Bidang Zoologi
Antara tokoh zoologi Muslim:
Al-Jahiz - mengarang Kitab al-Hayawan (bincang tentang binatang, sifat-sifatnya, penyakit dan cara penyembuhannya)
Ikhwan al-Safa - turut serta dalam memperkembangkan bidang ini
Al-Damiri - mengarang kitab Hayat al-Hayawan yang berkaitan juga dengan zoologi Bidang Kejuruteraan Sumbangan Ilmuwan Muslim Kejuruteraan adalah pemahaman sains tentang fenomena fizikal yg digunakan dalam teknologi dan proses merekabentuk teknologi tersebut degan menggunakan faedah yang paling efisyen.
2 prinsip kejuruteraan Islam ialah:
- Kesetaraan (mizan) : tiap-tiap sesuatu berada di dalam kedudukan yang betul dalam sesebuah sistem
- Keseimbangan (tawazun): sistem secara keseluruhannya diperlukan untuk mengekalkannya dalam kedudukan tersebut 2 faktor (hasil-hasil karya kejuruteraan amat berkurangan)
Para jurutera Islam pada era inovasi sains dan teknologi banyak menumpukan usaha ke arah penggunaan teknologi yang dicipta
banyak manuskrip dan buku para saintis dan jurutera Muslim menghadapi kemusnahan setelah kejatuhan empayar Islam Al-Maqdisi -menerangkan tentang mesin roda air di sepanjang Sungai Ahwaz
Al-Jazari - menghasilkan mesin pemancut cairan yang boleh mengubah jet pancutannya secara automatik
Penciptaan jam telah diusahakan oleh sebilangan jurutera Muslim seperti Ibn al-Haytham, al-Zarqali, al-Khazini dan Muhammad al-Sa'ati Bidang Seni Muzik Sumbangan Dunia Islam Dunia Arab mentakrifkan muzik sebagai handasah al-sawt /seni bunyi secara estetik.
Muzik diakui sebagai satu seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semulajadi dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika, corak pemikiran dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. Al-Kindi
penulis Arab yang paling awal menulis tentang muzik dan juga ahli muzik tersohor di kalangan orang Islam
menulis karya tentang muzik dan sebahagian besar diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Eropah Yunus Khatib
penulis, pemuzik, penggubah koleksi lagu-lagu nyanyian dan penulis lirik lagu sehingga digelar al-Khatib
menghasilkan beberapa buah karya dalam bidang seni muzik seperti Kitab Mujarrad Yunus
Ibn Sina
2 karya yang terkenal menyentuh tentang muzik : al-Shifa dan al-Najat Ali al-Isfahani
Karya yang terkenal tentang muzik ialah Kitab al-Aghani (Book of Songs), Kitab al-Qiya dan sebagainya Faktor Kegemilangan Inovasi dalam sains dan teknologi Islam Dorongan ajaran al-Quran dan hadis yang mencetuskan budaya ilmu dalam masyarakat Islam
Naungan politik para pemerintahan Islam-Polisi pemerintah telah meningkatkan dan memantapkan lagi kecemerlangan sains dan teknologi Islam
Kegiatan penyerapan budaya ilmu asing khasnya Yunani ke dalam budaya ilmu Islam
Kemunculan cendekiawan neo-Muslim aman Abbasiah, Andalus dan Fatimiah
Polemik agama-sains dan teknologi-falsafah memarakkan lagi kegiatan intelektual Islam yang bersifat penyaringan ke atas pengaruh budaya asing yang tidak bersesuaian
Kegiatan perdagangan antarabangsa dalam pelbagai bidang seperti ketenteraan, pembinaan kapal, cerapan astronomi, perubatan dan sebagainya Faktor Kemalapan sains dan teknologi Islam Ketidakstabilan politik dan kegawatan ekonomi di seluruh wilayah Islam memberi kesan besar kepada kemerosotan kegiatan inovasi sains dan teknologi Islam
Serangan kuasa ketenteraan asing yang kurang bertamadun telah meranapkan sama sekali kerajaan-kerajaan Islam
Krisis dalaman umat Islam sehingga muncul pertelagahan antara pendokong sains dan teknologi Islam dengan golongan tradisionalis
kebangkitan Barat dengan zaman Renaisans dan revolusi sains Eropah menjelang tahun 1600M diikuti dengan tempoh penjajahan Barat ke atas dunia Islam Thank you =)
Full transcript