Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kolonialism och imperialism

No description
by

Sofia Lundström

on 3 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kolonialism och imperialism

1500
1600
1800
1400
1700
Kolonialism och imperialism
Den tidiga kolonialismen
Under slutet av 1400-talet börjar Europa lägga länder under sig.
Först ut var Amerika
I stora delar av Asien hade européerna inget inflytande och ansågs underlägsna av både indier och kineser.

Riken under tiden för européernas "upptäckter"
Amerika
Amerika är det första området som läggs under helt.

De högkulturer som fanns där, azteker och mayafolket i Mexiko och Inkafolket i Anderna, blev snabbt besegrade, både genom vapen men framförallt genom bakterier.

Befolkningen minskade från 25 miljoner i början av 1500-talet till 1 miljon hundra år senare.

En andra våg av kolonialism
Storbritannien skapade den nya imperialismen.
De nyligen enade länderna Tyskland och Italien och det lilla Belgien var drivande i den nya imperialismen.
Även Frankrike kom att bli en stor aktör.
Portugal och Spanien hade även en del i koloniseringen.

1878
Hur försvarades koloniseringen?
Rasismens framväxt, socialdarwinismen
”Den vita mannens börda”
Det var européernas ansvar att civilisera och kristna de "barbariska" folken i kolonierna
De koloniserade för att hjälpa
Skydda folken från krig, annan erövring och slaveri
Civilisera
I alla de delar av världen där européerna kom och på olika sätt tog över fick de grupper som redan bodde där se sig som besegrade.

I vissa fall utrotades de helt.

I andra fall förslavades de.

Genomgående kom ursprungsbefolkningarna att leva ett sämre liv än kolonisatörerna.
Vad hände med folket som redan fanns på plats?
Vad är kolonialism?
Av lat.
Colonia
= Nybygge
Betyder ett system då stater erövrar,
kontrollerar och exploaterar områden
som ligger utanför det egna territoriet.

Vad är imperialism?
Av lat.
Imperium
= stort välde
Innebär ett lands utrikespolitiska strävan att
kontrollera andra länder och områden såväl
politiskt som ekonomiskt.

På de flesta platser finns det grupper idag som
benämns som urinvånare eller ursprungsbefolkning.

I Sverige har vi samer, i Australien aborginer,
i Kanada, Alaska och Grönland inuiter. Överallt finns det någon grupp som klassas som urinvånare.

De här folkgrupperna har ibland levt tillsammans
med majoritetssamhället, ibland utanför. Ibland
har utanförskapet varit frivilligt, ibland har det varit tvång.

Urinvånare?
Triangelhandeln
Under 1700-talet koloniserades delar av världen, Australien tillexempel. Men ännu inte Afrika.
I Afrika skaffade man sig istället slavar som man lät arbeta på plantagen i Amerika. Varorna såldes senare i Europa, till stor förtjänst för just européerna.
Vilka metoder användes?
Ny teknik som gjorde koloniseringen möjlig
Snabbt skjutande maskingevär
Kinin, medicin som lindrar malariaattacker
Ångbåtar/skepp
Telegrafen
Samarbete med lokala makthavare som
konkurrerade med andra ledare

Full transcript