Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internet

No description
by

Aleksander Baliński

on 19 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internet

Internet

FTP
(File Transfer Protocol) - usługa umożliwiająca pobieranie plików (ang. download) ze specjalnych komputerów, zwanych serwerami FTP, a także umieszczanie naszych plików (ang. upload) na takich serwerach, do których mamy prawo dostępu. Wiele serwerów FTP udostępnia bezpłatnie swe archiwa z plikami wszystkim użytkownikom. Najpopularniejsze archiwa mają swoje mirrory, tzn. serwery, na których są skopiowane ich zasoby, aby w ten sposób szybciej i łatwiej można było ściągać poszukiwane pliki z różnych miejsc na świecie.
 
TCP/IP
Pierwsza transmisja internetowa w Polsce miała miejsce w listopadzie 1990 roku.

Internet w Polsce dostępny jest oficjalnie od 20 grudnia 1991 roku.

30 kwietnia 1991 w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Kopenhaskiego zarejestrowano krajową domenę najwyższego poziomu ".pl".

W sierpniu 1993 roku powstał pierwszy polski serwer WWW, pod nazwą "Polska Strona Domowa".
Internet w Polsce
Sieć komputerowa
Poczta elektroniczna
Internet
Przeglądanie stron internetowych
Usługi internetowe
Usługa internetowa
to realizowana programistycznie usługa świadczona przez Internet, której świadczenie jest zautomatyzowane i wymaga niewielkiego udziału człowieka.
Przesyłanie plików
Internet
- skrótowiec od ang.

international-network
, ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
Serwerem WWW
(
W
orld
W
ide
W
eb) może być dowolny podłączony do Internetu komputer, z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, działający w oparciu o protokół HTTP (ang. HyperText Transport Protocol).

Do oglądania stron WWW potrzebna jest nam jedna z licznych przeglądarek.

Prezentacje w sieci WWW przygotowujemy w oparciu o specjalny język opisu stron
HTML
(ang.
H
yper
T
ext
M
arkup
L
anguage), dzięki któremu łącza do innych dokumentów mogą być osadzone w różnych elementach strony.

Protokół sieciowy
Protokół
to zbiór procedur oraz reguł rządzących komunikacją, między co najmniej dwoma urządzeniami sieciowymi. W celu komunikacji między różnymi protokołami wykorzystuje łącza (ang. gateway) - czyli urządzenia, które tłumaczącą rozkazy jednego protokołu na drugi.
Do najważniejszych protokołów należą:

TCP/IP
IP
SLIP
PPP
 
Zadanie protokołu TCP/IP polega na dzieleniu danych na pakiety odpowiedniej wielkości, ponumerowaniu ich w taki sposób, aby odbiorca mógł sprawdzić, czy dotarły wszystkie pakiety oraz ustawieniu ich we właściwej kolejności. Kolejne partie informacji wkładane są do kopert TCP, a te z kolei umieszczane są w kopertach IP.

Oprogramowanie TCP po stronie odbiorcy zbiera wszystkie nadesłane koperty, odczytując przesłane dane. Jeśli brakuje którejś koperty, wysyła żądanie ponownego jej dostarczenia.
Adres IP

IP jest unikatowym numerem, liczbą, nadawaną urządzeniom będącym w sieci komputerowej. Składa się z 32 bitów, a zapisuje się go jako cztery oktety w postaci dziesiętnej, każdy z nich oddzielony kropkami, np. 173.194.69.94. Taki adres złożony jest z dwóch części – sieciowej i hosta. Część sieciową znajdziemy z lewej strony adresu, pozostała część tworzy hosta (adres komputera).
Sieć
(ang. network) to dwa lub więcej komputerów połączonych kablem, przez który mogą wymieniać informacje. Połączenie komputerów pozwala użytkownikom wspólnie użytkować urządzenia peryferyjne (ang. peripheral device), umożliwia wspólny i łatwy dostęp do programów i baz danych oraz wymianę informacji między innymi systemami komputerowymi. Sieci komputerowe dostarczają skutecznego narzędzia do komunikowania się w postaci poczty elektronicznej oraz innego oprogramowania dla grup roboczych, znacznie usprawniają komunikację wewnątrz firmy.
Zalety i wady sieci globalnej

Korzyści:
szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji
możliwość komunikacji na duże odległości
dostęp do banków, urzędów czy sklepów bez wychodzenia z domu
dostęp do ogromnych zasobów publicznych zgromadzonych w sieci
bogata oferta pracy i nauki na odległość
możliwość urozmaiconego spędzania czasu, w tym także rozrywki
Na co należy uważać w internecie:

naruszenie naszej anonimowowści
rozpowszechnianie nielegalnch treści
włamania sieciowe
uzależnienie od internetu
wirusy
kontakt z internetowymi oszustami
Usługi w Internecie dostarczane są najczęściej za pośrednictwem Dostawcy Usług Internetowych, czyli tzw. ISP (Internet Service Provider).
Strona, Witryna, Portal, a Wortal
Strona internetowa
– dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Jest ona otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

Portal internetowy
– jest wielotematyczny, oferuje dostęp do różnorodnych informacji.

Wortal internetowy
– portal wyspecjalizowany, publikujący informacje z jednej dziedziny, np. muzyki, filmu, programów komputerowych, motoryzacji.

Witryna internetowa
(ang. website) - grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych.
E-mail jest usługą bazującą na specjalnych serwerach pocztowych, działających pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, posługujących się wspólnymi protokołami należącymi do grupy SMTP oraz POP3.
Pliki są przesyłane za pomocą protokołu przesyłania plików (ang. File Transfer Protocol) znanego od 1970 roku.
 
Gry online
- wiele nowo powstających gier komputerowych ma opcję kilku graczy, co pozwala na granie w trybie online.
Jedną z pierwszych gier zaprojektowanych głównie do gry w trybie online był Quake.
Komunikatory internetowe
- aplikacje pozwalające na komunikację pomiędzy użytkownikami internetu w czasie rzeczywistym.

Jednym z najpopularniejszych komunikatorów jest Skype, który umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy poprzez kamerę internetową.
E-mail
- poczta elektroniczna, umożliwiająca wysyłanie listów do innych użytkowników Internetu posiadających konto - elektroniczną skrzynkę na listy. Oprócz listów można przesyłać w ten sposób również pliki w różnych formatach.
CERT i NESK
Internet jest zbiorem wielu niezależnych sieci, więc nie posiada jednego centralnego ośrodka zarządzania. Ogólną opiekę nad internetem sprawuje organizacja
CERT
( ang.
C
omputer
E
mergency
R
esoince
T
eam), która powstała w 1988 r. w odpowiedzi na zagrożenia jakie uświadomił pierwszy robak komputerowy - słynny robak Morrisa. Zadaniem CERT jest całodobowy nadzór nad działaniem sieci globalnej i natychmiastowe reagowanie w razie zauważenia zagrożenia.
W Polsce
NASK
(
N
aukowa i
A
kdameicka
S
ieć
K
omputerowa) pełni rolę krajowego zarządcy nazw internetowych (domen) w domenie .pl.
URL
(ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.
URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.


DNS
(Domain Name System) – system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.232
Host
(ang. host - gospodarz) - Komputer podłączony do internetu, który spełnia zadania usługowe w stosunku do innych komputerów - np. udostępnia im pliki.
Ciasteczko
(HTTP Cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Full transcript