Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Andre verdenskrig i Norge

Nasjonal Samling og Tyskerbarna
by

Anja Josefsen

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Andre verdenskrig i Norge

Hvem var tyskerbarna? Hvorfor røff behandling? Barn ansett som trussel
Redd tyske gener skulle slå ut
Norge og nordmenn ville distansere seg
Eksilregjeringen ønsket isfront
Tok sterk avstand fra forholdene
Mødrene regnet som unasjonale
Tilgivelse ikke lett
Først i de senere år har tyskerjenter og tyskerbarn stått fram Behandlingen barna fikk i Norge Perspektiver Andre verdenskrig i Norge Nasjonal Samling og Quislings rolle Tyskerbarna Nasjonal Samling Hvorfor? Vidkun Quisling hadde sett virkningene av kommunismen i Russland
Frykt for samme forhold i Norge og verden (verdensrevolusjonen)
Ansvar for å stoppe
Tyskere som "reddende engler"
"Sammen mot Bolsjevikene" Behandling i etterkrigstida Mange adskilt fra moren, adoptert bort
Faren forsvant
Separert fra øvrig familie
Skulle oppdras på landet
Mange mødre deportert og fratatt statsborgerskap
Ville deportere barn til Australia
Mobbing og stigmatisering i dagligliv
Et liv i skam
Store psykiske påkjenninger Vidkun Quisling Utdannet ved Krigsskolen
Svært intelligent
Tjenestegjorde lenge i Russland
Nødhjelpssamarbeid med Fridtjof Nansen
Reddet mange
Bygget en motvilje mot kommunismen
Politisk mer og mer mot høyre
Gryende tro på raseteorier
Utviklet mistro til jøder
Leder for Nasjonal Samling
Mye makt under 2. verdenskrig
...Men ofte kontrollert av Hitler og Tyskland
Dømt til døden og henrettet ved krigens slutt Kilder Barn født under og etter andre verdenskrig, med en norsk mor og en tysk far Hvordan føles det å være et "Tyskerbarn"? Fra Helgeland Museum - del av et større prosjekt om Tyskerbarna. Nasjonal samling Tyskerbarna http://www.bt.no/nyheter/innenriks/De-brot-ingen-lov-1880170.html
Grimnes m.fl. (2008): Tidslinjer 2, 1. utg, Aschehoug
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Hvor-mange-var-de-egentlig-1879975.html
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Ville-sende-tyskerbarna-til-Australia-1880492.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskert%C3%B8s
http://no.wikipedia.org/wiki/Krigsbarn
Mortensen, K. A (2005): Krigsbarnet Karl - forteller om sitt liv som tyskerunge, Kolltopp forlag "As soon as men decide that all means are permitted to fight an evil, then their good becomes indistinguishable from the evil that they set out to destroy." - Christopher Dawson Var Norge mer fokusert på å ta avstand fra nazismen enn på å se individene og sørge for en rettferdig dom? Stiftet i 1933, oppløst i 1945
lav oppslutning før krigen
eneste lovlige parti under krigen
Tok makten ved statskupp 9. arpil 1940
Tyskerne fratok dem makten
Josef Terboven innsatt
Fikk tilbake en del makt
Vokste mye under okkupasjonen
Nasjonalisme og fascisme
førerprinsipp
patriotisme og troen på raser
Alltid politisk minoritet - folk flest var "nasjonale" http://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonal_Samling
http://no.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling
http://www.kildenett.no/temaer/Nasjonal%20Samling
Grimnes m.fl. (2008): Tidslinjer 2, 1. utg, Aschehoug
Skancke, R; Eines, A; Melsom, O; Østbye H.N. (1940): Boken om Vidkun Quisling, Blix forlag.
http://snl.no/.nbl_biografi/Vidkun_Quisling/utdypning
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/aktorer/josef-terboven-leder-av-den-tyske-okkupasjonen-av-norge.html Vidkun Quisling erklærer den nye regjeringen over radioen 9. april 1940. Patriotisme
"Den nordiske rase"
Suveren og overlegen andre raser
Mange tusen nordmenn ble medlemmer
Trygt å støtte tyskerne (under okkupasjonen)
Utbredt frykt for Bolsjevikene
Propaganda Hvorfor? Quisling (bak til høyre) og Nansen (foran i midten) var blant de som bidro til nødhjelpsarbeid i sultherjede Russland. Alle NS-medlemmer dømt
... selv de som var utmeldt etter februar 1942
Også passive medlemmer
Quisling og to ministere dømt til døden
Skam å ha relasjon til NS-medlem
Barn ble mobbet og utstøtt
Norge ville distansere seg
Ensidig fiendebilde
Hvor mange vet om Quislings nødhjelpsarbeid? Sto straffen til NS-medlemmer i forhold til andre straffer?
Selv passive og utmeldte fra NS ble straffet
Hadde flertallet av medlemmene virkelig hjulpet fienden?
Mange "vanlige mennesker" som handlet med tyskerene ble ikke straffet
Skam og utfrysning
Slekt, venner og barn uskyldig tross alt
Ga langtidsvirkninger
Lett å la seg "rive med"
Eneste lovlige parti
Propaganda
Frykt for kommunismen
Periode preget av usikkerhet - riktig å straffe redsel? Anja Josefsen 10 000 - 12 000 barn
Barn av "tyskertøser" og "landssvikere"
Vanlige barn Tyskerjentenes ansikter har blitt anonymisert Vanlige barn
Ingen skyld i foreldres handlinger
Vanskelige familieforhold som det var
Mødrene brøt ingen lov
Fratar rettsstaten Norge legitimitet
Enda ingen offisiell beklagelse
Ikke noe Norge er stolt over Hva ville skjedd uten NS? Hitler avsatte Quisling etter statskupp
Vekket for mye motstandsvilje hos folket
Diktaturstyre under Josef Terboven?
Forsøkte å holde NS utenfor
Hitler nektet

Perspektiver
Full transcript