Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturhistoria

Timeline
by

Selma Hassan

on 9 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturhistoria

-800
0
1200
-1000
200
LITTERATURHISTORIA
800 f.Kr-476e.kr
476-1453
1799-1850
1850-1910
Naturalism
-600
-400
-200
400
600
800
1000
1400
1600
1800
2000
Centrala tankar och ideer

Romerska riket var stort
Demokratin fods
Olympiad
Handlen var viktig -> Slavarkulturen expanderade
Teater och kultur
Filosofi och vetenskap

Upptackter
Atomen
Arkimedes upptackte vilka amnen som flyter
Arkimedes princip
Phytagaros sats
Filosofi
Uppfinningar

Olympiska spelen
Grekiska alfabetet
Romerska siffror
Katapult
Lyftkranar
Badhus i mosaik
Akvedukter
Spiralpump (Arkimedesskruven)
Viktiga personer
Arkimedes -vetenskapsman
Julius Caesar -Forsta kejsaren, ledde varldens davarande maktigaste rike
Aristoteles -Filosof och vetenskapsman
Alexander den store- Kung over Makedonien, en av varldens framsta faltherrar
Viktiga handelser
Troja
Pepoloniska kriget
Forfattare
Homeros 700 f.kr - Skrev Illiaden och Odysen
Handlade om handelser fore, under och efter grekernas tid mot r

Aristoteles - Diktkonst bok hanvisning till forfattare

Centrala tankar och ideer

Kyrkan har stor makt
Mycket fantasi -Sagor om drakor och riddare-
Kallas ofta for en mork tid eftersom att kyrkan hade stor makt sa kom vetenskapa i bakgrunden
Feodalsamhalle
Upptackter
Tryckkonsten
Uppfinningar
Stigbyglen, hastsko, hastsele
Jordbruksredskap -plogen
Vindkraft -mjol
Vattenkraft -kvarnmaskiner, elektriska hammare
Viktiga personer
Heliga Birgitta -Helgonforklarad av paven
Karl den store
Marco Polo -Forsta Europésom reste till Asien
Muhammed -profet
Viktiga handelser
Digerdoden
Korstagen
476 Vastrom faller
1453 Ostrom faller
Forfattare
Christine Pizan -feminist
Thomas av Aquino -var den framste katolska teologerna
Pierre Abélard -kontroversiell fransk filosof
1450-1600
(Fransk klassicismen 1600-1700)


Krutet
Kompassen
Boktryckarkonsten

William Shakespear -Hamlet, Romeo och Julia
Leonardo da Vinci -Vetenskapsman och konstnär
Michelangelo -Konstnar, författare
Renässansen
William Shakespear -Hamlet, Romeo och Julia
Miguel de Cervantes -Don Quijote
Niccolo Machiavelli -Fursten
Francois Rabelais -Den store Gargantuas
Fransk klacissicmen
Molière -Don Juan, skrev komedi
Racine -skrev tragedi

Reformationen- Martin Luther vänder sig mot den katolska kyrkan genom att ifrågasätta exempelvis varför man inte som individ kan prata direkt till Gud
Biblen börjar översättas till folkspråk pga reformationen
Corpenicus går emot kyrkans självklarhet och en vetenskplig världsbild tar form
Städerna växer enormt samtidigt som handeln blomstrar.
Köpmanshus etableas och därav förskjuts makten från adlen till kapitalisterna
Nationer börjar ta form- Furstar och furstendömen blir allt viktigar
ANTIKEN
MEDELTIDEN
RENASSANSEN
ROMANTIKEN
1910-1945
MODERNISMEN
1700-1789
UPPLYSNINGEN
REALISMEN
Centrala tankar och ideer
Viktiga upptackter
Vaccin
Viktiga uppfinningar
Kameran
Jarnvagar
Angmaskinen
Kanalbyggen
Viktiga personer
Charles Darwin -Om arternas uppkomst, evulutionsteorin

Forfattare
Hans Christian Andersen -Den fula ankungen
Mary Wollstonecraft Shelley -Frankenstein”
Jane Austen -Stoltehet och fordom
Edgar Allan Poe
Viktiga handelser
Franska revolutionen 1789-1799
Amerikanska revolutionen 1776
Amerika blir sjalvstandig nation 1783
Viktiga handelser
Wienkongressen 1814-1815 -Den europeiska kartan ritas om for att skapa maktbalans i Europa
Nationalism och kolonsim utvecklas
Industrialismen utvecklas
Viktiga handelser
Industrialismen vaxte i hela Europa och varlden
Verkligheten -> Olika grupper bildads -> Ideoliger vaxte
Krimkriget 1853-1856
Femismen utecklades
Viktiga personer
Karl Marx -Kommunismens grundare
Alexander Graham Bell -Telefonen
Viktoria av Storbritannienrottning i Englan och kejsare over Indien
Charles Darwin
Viktiga personer

Edvin Burke -Forsta konservatisten
Napole Bonaparte -Frankirikes forsta kejsare
Viktiga uppfinningar
Tryckpressen
Telegraf
Telefonen
Viktiga upptackter

Industrialismen -> Transportmedel upptacktes och blev viktiga
Forfattare
Honoré de Balzac -La Comédie humaine, "Den manskliga komedin"
August Strindberg -nygrundare for svenska spraket
Emile Zola -Den stora gruvstrejken
Centrala tankar och ideer
Vara i takt med vad som hander och ar inne gallande kunskap, teknik, musik, konst, litteratur
Oppenhet for forandringar
Ifragasatte traditioner
Ismernas tid
Viktiga handelser
WW1 1914-1918
Mellankrigstiden 1918-1933
WW2 1939-1945
Ryska revolutionen 1917
Blodiga sondagen
Japan vaxer till en stormaktakt
Maktbalansen i Europa rubbas
Titanic 1912
Borschrashen, USA 1929
Viktiga personer
Adolf Hitler -grundade nazism
Broderna Wright -Forsta flygplanet med motor
Vladmir Leninoch Josef Stalin -styrde kommunistpartiet i Sovjet
Viktiga uppfinningar
Glodlampor
Radion
Forbranningsmotor
Flygplan med motor
Forfattare
Marcel Proust -Pa spaning efter den tid som flytt
Joseph Rudyard Kipling -Djungelboken
Arthur Conan Doyle -Sherlock Holmes
Viktiga upptackter
Freuds psykoanalytiska teori om det omedvetna forandrade var syn pa oss sjalva
Viktiga uppfinningar
Författare
Varje stadsstat har sin egen Gud exempelvis i Aten hade de Athena. Alla de Grekisa gudarna hade en gemensam gudavarld dar gudarna ar manskliga till skillnad fran manga andra religoner exempelvis judendom och islam. Gudarna hade manga intriger och foralskade sig ibland i manniskor och fick halvgudar som ofta var hjaltar exempelvis Herkules. Gudavarlden vaxte standigt. Det var viktigt att manniskorna inte fick tro att man var storre an Gud, alltsa att man hade hybris.
OLYMPEN -Gudarmas hem
ZEUS -Den storsta guden
GREKISA GUDAR
ATHENA -Krigsgudinnan
POSEIDON -Vattnets gud
AFRODITE -Karlekend gud
HADES -Bror till Zeus
DINOYSOS- Skordarna och vinernas gud
HERA -Zeus hustru
Arvt fran antiken
Vi har arvt mycket fran antiken exempel ord och uttryck som "Akilles hal", demokrati, marathon, erotik och spartansk.

Grekland under antiken
Grekland var inget enat land utan hade statsstater med egen kung, egna lagar, egen stadssteater och egen ekonomi dar staden var medelpunkten. Det var alltid standiga konflikter mellan staterna men staterna gick alltid tillsammans mot ovriga lander under oroliga tider. De starkaste staterna var Aten och Sparta.


Demokrati
Demokratin i Grekland under antiken betydde att det var folket som skulle styra alltsa ett folkstyre dar folket fick gora sin rost hord. "Folket" som fick rosta under antiken var bara fria man och inte kvinnor, folk under 25 ar och slavar. Demokratin innebar manga offentliga tal och omrostningar och darfor blev retoriken mycket viktig.
Epik
Ar berttande texter som kan framforas muntligt och som rapsoder. Homeros som levde 700 f.kr. gjorde tva bocker Iliaden och Odyssen. Manga tor att Iliaden ar baserat pa en verklig grund eftersom det finns bevis som pekar pa att Troja forstordes på 1200-talet f.kr. och att det var ett krig mellan Troja och Ilion eftersom staden Troja var valdigt eftertraktad eftersom staden kontrollerade all handel.

Iliaden – myten
Myten handlar om att det ar fest hos gudarna och Eris som ar brakets gudinna inte blir bjuden slapper in ett apple pa festen med texten "Till den vackraste". Inne pa festen vill bade Hera, Afrodite och Athena ha applet och darfor maste Zeus vem som ar den vackratse. Zeus valjer ut en manniska, Paris, som ska bestamma vilken som ar den vackraste av tjejerna. Hera lockar honom med at han valjer henne kommer han bli kung over Asien och Europa, Athena sager att han kommer vinna i alla strider h vishet om han valjer henne och Afrodite lockar honom med at han kommer gifta sig med varldens vackraste kvinna. Paris valjer Afrodites forslag och ska gifta sig med varldens vackratse kvinna Helena som ar gift med kungen over Sparta. Afrodite kidnappar Helena men da samlar kungen i Mykene en stor har eftersom de snodde kungens fru och belagrar med en mur runt Troja i tio ar.

Krigshjaltar
Akilles var den frmste hjalten, och son till havsgudinnan, Tetis. Han blev doppad i floden Styx och blev darfor bara sarbar i halen. Akilles var forutsagd att han skulle do men foljer anda med i Kriget. Odysseus var kung pa Ithaka och gift med Penelope. Han hade en nyfodd son men Odysseus var den smartaste kungen och fick ofrivilligt folja med ut i kriget.

Krigets slut
Kriget slutade med att Odysseus far en ide att bygga en stor hast och att krigsherrarna ska gomma sig i den. Hasten ska tro att det ar Offer till Athena. Det finns en prast som ville hjalpa till och varna Trojarnerna men da skickade Poesidon ut ett havsdjur som slukatde prasten. Det slutar med att Trojanerna tar in hasten och pa kvallen smyger Grekerna ut fran hasten och trojanerna blir slaktade.


Boken iliaden utspelar sig under 53 dagar. Den handlar om att det ar brak mellan
Agamemnon och Akilles om en slavtjej. I boken vagrar Akilles att strida aven fast det gar daligt for grekerna. En av Akilles basta vanner Patroklos dor i striderna och da vill Akilles ocksa vara med i kriget som en slags hamd och dodar Hektor som dodade Patroklos. Tillslut blir Akilles dodad av Paris.
Boken Odysseen handlar om Odysseus som ska vanda hem efter 10 ar ute i krig. Innan han ska hem visar han hybris och darfor blir Poesidon sur och straffar Odysseus genom att han far irra omkring pa havet i 10 ar. Pa havet mots han av olika aventyr och filurer t ex Polyfemos (son till Poseidon), Kirke, Skylla, Karybdis. Under tiden letar hans son Telemachos efter sin far. Nar Odysseus antligen kommer hem ar hans hus invaderat av friare till hans fru Penelope. Da slaktar Odysseus alla friarna och Penelope och Odysseus aterforenas och blir unga och vackra igen
Stildrag i Illiaden och Odyssen ar att de ar skrivna i hexaeter alltsa ett sexfotat versmatt med fallande rytm. Den ar ocksa skriven i staende epitet exempel "den snabbfotade Akilles". Den ar avens kriven i Homerisk liknelse dvs att man liknar en handelse med en annan som oftast ar en mer vardaglig.Den tidiga medeltiden inleds med att Västromerska riket faller och att det blir mycket stridigheter
På grund av allt krig blir de ekonomisk nedgång med ostadig ekonomi som i sin tur påverkar en kulturell nedgång
Under tidsepoken sprids kristendomen p.g.a Rom
På 600-talet skapar Mohammed islam på ett sätt som ingen har skapat en religion förut. Mohammed är förespråkaren för islam och talar om hur man ska leva.
Mohammed sprider islam över arabiska halvön
--> Kulturell blomstring i arabvärlden. De har tid eftersom de inte har några krig. Västvärlden har arabvärlden att "tacka" idag för deras bevarande av kultur

TIDIGA MEDELTIDEN
KRISTENDOMENS SPRIDNING
Varför hade religonen så stor inverkan under medeltiden?
Kristendomen Rom har stadsreligon. Rom är medeltidens "statsideal"
Runt 700- talet tyckte Kung Karl Den Stora att de skulle ha en gemensam religion för att hålla ihop folket och börjar därför sprida kristendomen.
Religion är ett bra sätt att ena ett folk med regler, lagar beteende etc

500-1000
HÖGMEDELTIDEN
Samhället under högmedeltiden
Det var ekonomisk blomstring i Europa som medför kulturell blomstring i Europa. Männen kom tillbaka från krigen och har tid at börja jobba igen då får kvinnorna mer tid över och en kulturellblomstring kan ske.
Städerna börjar byggas upp runt kyrkorna
I samband med kyrkan börjades universitet byggas upp
Även det feodala samhällssystemet börjar här och gick ut på länsherren som samlade in skatt.
Viktigt att hålla fursten --> Riddarlitteratur
KULTUREN & SAMHÄLLET
Det rådde ett hierarkiskt samhälle -feodalism
Fundamentet läggs till vårt system idag genom att de började med byteshandel
De olika stånden hade ofta tunnelseende och tänkte bara på sitt egna klassstånd.
Det ledde till stor distans till folket
I litteraturvärlden var det ofta män som skrev antingen munkar och präster.
De högre utbildade pratade på latin till varandra -->böckerna skrevs på latin
Böckerna som skrevs handlade ofta om krig och skulle ha ett moraliskt, fostrande och underhållande budskap.
I samället fanns en hövdisk ideal som de influenser av den vårdade arabiska kulturen.
I den arabiska kulturen var de mer vårdande och det var viktigt att uppföra sig
Det fanns också en ideal om att man skulle vara modig och intellektuell
Männen skulle aldig vara rädda eller känsliga. -->Idealen lever kvar idag
I samhället var det viktigt att vara trogen mot kyrkan. Präster skrämde folk som inte var ärliga mot sin tro. --> Det var ett sät att hålla människor kvar
Det var även viktigt att ha respekt mot länsherren och adelsdamer.
Många hade Jungrfu Maria som ideal då hon hade fått ett barn fast hon var oskuld.

Centrala tankar och idéer
Renässans=på nytt födelse eftersom antikens tankar börjades ta upp igen
Iden börjar i Italien där industrin växer som gör att kulturen blomstrar. Kulturcentrat flyttar senare tll Frankrike, Italen och England
Avgörandet för utvecklingen av ett individualistiskt tänkande
Medeltidens "dystra syn" på världen förtvins. Gud vet inte längre allt -individen får mer makt
Tron på vetenskap och filosofi växte
Törsten på kunskap vaknar
Franskklassicismen
Renäsansen
Det franska samhället styrdes av den antika kulturen
Furstarna fick mer makt efter reformationen
Upptäckter
Uppfinningar
1453 upptäcks boktryckarkonsten av Gutenberg

Christoffer Columbus och Vasco de Gama "upptäcker" världen och den Europeiska koloniseringen börjar
Viktiga personer
Viktiga händelser
Renässansen
Viktiga händelser
Franskklassicismen
Ludvig XIV - "Solkungen" skulle ständig vara i centrum
Det satsades mycket på kulturen i Frsnkrike
Ludvig XIV skapade Franska Akademin
Bestämde regler inom kultur och teaters innehåll
Byggs på antika idéer efter Aristotoles
Viktiga författare
Renässansmänniskan
En typisk renässansmänniska var...
...medveten om sin egen betydelse som individ
...positiv och hade en positiv syn på människan
...upplyst och levnadsglad och visste att livet har betydelse här och nu
...en människa som njöt efter antikens ideal (ett nytt tankesystem "lyxliv" för de rika etablerades)
...mångsidig precis som Leonardo da Vinci som kunde "allt" (konstverk, vetenskap, författa osv)
...en stadsbo


Centrala tankar och idéer
Förnuftens epok - Trodde på individens förnuft

Empirism och vetenskap

"Jämlikhet"

Nytta

Religiös tolerans

Optimism
Vetenskap och empirism
England - Filosofen John Locke började med idéen
Tabula Rasa
Han menade på att människor föds som ett vitt papper som hela tiden fylls på med erfarenheterdär bara där bara miljön påverkar
Empirism
- Vetenskapen bygger på erfarenhet och observation.
Naturvetenskapligt sätt att tänka experiment – observationer – förnuftet – drar slutsats – nytt exempel
• Idéer kom att alla ska vara lika inför lagen. (alla=alla vita män)

• Adeln och makthavare ska då inte längre ha privilegier

• Vissa började även kämpa emot tortyr och dödsstraff för
allas
lika rätt

Jämlikhet
Nytta
Allt ska vara till nytta

Allt exempelvis litteratur och musik ska ha ett syfte

Propaganda
Religiös tolerans
• Kyrkan dogmer börjar ifrågasättas, vissa blir ateister och tror att det inte finns någon högre makt


• Andra blir materialister – Människan är en maskin där ingen själ finns

• De flesta tänkande blir deister – en Gud skapade världen men sen gav sig undan, lägger sig inte i den

• Gud slutar lägga sig i – en helt annan syn på människan, ansvar, regler


Opitimism
Inom den borgrliga kretsen lär man sig om världen

Lärandet skapar framtidstro - Inidividen kan förändra

Allt kommer bli bättre
Upptäckter
En annan bild av världen växer fram
- Bilden av en större värld upptäcks och litteraturen börjar handla om äventyr och resor
Upplysta despoter
- Enväldiga härskare upptäcker den nya filosofin genom att brevväxla med filosoferna Den upplysta despoten vill också ha idéerna
av
härskare för
folket
Svenska akedemin
Encyklopedin
Under upplysningen börjar kunnaförsörja sig genom att de första tidningarna i England skapas→Yrket journaist skapas. Då kan man börja skriva vad man vill helt leder till annan yttrandefrihet

Tre kända författare:
Daniel Defoe
Jonathan Swift
Francois Voltaire
Daniel Defoe
1660-1731, England
Utbildade sig först till predikan -blir sen journalist
Skrev den berömda
Robinsin Kruse
som är verklighetsbaserad om Alexander Selkirk
Boken är även skriven i jagform och berättandet är mycket utförligt och detaljerat
Det handlar om Robinson Kruse som hamnar på en "öde ö" (fanns ursprungsfolk) efter han skepp gått under. På ön bygger han upp en civilisation. Där bor han i 28 år innan han räddas
Uttrycket "Den vite manens börda" kommer ifrån när Robinson Kruse ska lära en av ursprungsbefolkningarna hur man lever som en västerlänning
Jonathan Swift
Föds i Dublin 1667, lever större delan av sitt liv i England
Journalist för britiska partiet "Troys"
Han blir domprost Irland -där ser han hur illa irländarna blir behandlas
Han kritiserar därefter det brittiska samhället bland annat genom satirskriften "Ett anständigt förslag"
Känd för Gullivers resor som handlar om skeppsläkaren Gulliver som är ute och reser
Även känd för berättelserna Lilliputt, Brobdignag och Laputa
Francois Voltaire (1694-1778)
Voltaire föddes i Paris i Frankrike under 1700-talet då landet var hårt styrt av kungarna som samlade in skatt av folket →Kulturen blomstrade
Skrev satiriska texter om frankrikes regen hamnade i Bastiljen vid 23 års ålder. I fängelset skrev han sin första tragedi
Åker till England och tycker om deras levnadssätt, frihet
Förespråkar yttandefrihet
En av hans mest kända böcker är
Candide
Känsla betyder mer än förnuft

Religion och tro får större makt

Det inre är viktigaste i människan

Nationalism

Historicismen

Exotismen

Gåtfullhet och Platons idevärld

Historicismen (Göticismen)
Intresse för historia som idealiserades
"Det var bättre för"
Har lett till nynasistiska tankar under modern tid
Bröderna Grimm - Folkets sagor samlas
Exotism
Globalt intresse för andra länder där allt är extiskt
Vikingar är tanken om den äldre vilden


Grundtankar under romantiken
Diktarna och poeterna har fått sin talang av Gud och har fria regler - Genikult

Naturdyrkan - Gud har skapat naturen och vi måste värna om den

Panteism "Gud finns i allt"
Religionens makt
Gåtfullhet och Platons tanke
Människan är mystisk och har en mörk sida "det undermedvetna"

Från det utvecklas skärckgenren

Platons tanke: Det finns en sinnesvärld och en riktig värld

I sinnesvärlden finns det tanken om det sanna, rätt och sköna
Stolhet - Varje folks land

Folk är präglade beroende var de kommer ifrån

Exempel är hela det nodiska folket starkt eftersom det kalla klimatet i norden

Nationalism
Centrala tankar och ideer
Realismen blir en konsekvens av den industriella utvecklingen

Arbetarklassen

Borgarklassen blir rika av arbetsklassen

Nya tankar när det gäller ideer ex Charles Darwin (arv och miljö)

Litteratur som riktar sig till alla

Naturalismen
Den nya samhällsklassen
Arbetsklassen
Den nya klassen växer fram från fabriksarbetande
Bor dåligt
Fattiga
Utnyttjade
Ett intresse väcks för arbetarnas situation
--> Leder fram till Karl Marxs tankar
Modet förändras ex. solbrun ute
Större klyftor mellan rika och fattiga
Fattiga: Sociala problem väcker intresse hos författarna
Rika: Borgarklassen odlar tanken om det ombonade familjelivet
Följetongsromaner skrivs

Beskriver arbetarnas förhållande

Skriver om barndom och kvinnors situation. Ex barnarbete
Emile Zola skriver en programbeskrivning hur böcker ska skrivas

Tar fram tanken om att författare ska arbeta som naturvetare

Hur? Fallstudie som grundar sig på Charles Darwin
-Ta en person med ett speciellt arv
- Sätt personen i en miljö
- Skapa en händelse
- Se vad som händer
Naturalismen
Full transcript