Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Veštačka radioaktivnost

No description
by

Tea Holmes

on 9 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Veštačka radioaktivnost

Nuklearna lančana reakcija
Nuklearna fisija
Nuklearna fuzija
Proces spajanja ili kombinovanja dva jezgra manjih atomskih masa u novo jezgro veće atomske mase zove se nuklearna fuzija.
Energija nuklearne reakcije
Veštačka radioaktivnost

Nuklearne reakcije
Veštačke nuklearne transformacije.
Projektil-meta
-(složeno-kompaund jezgro)-
novonastalo jezgro i čestica.
He
2
4
+ N
7
14
F
9
18
)
(
O
8
17
+ p
N
14
7
(
α
,p
)
O
8
17
Projektili-naelektrisani:

Al
13
27
+
He
2
4
P
15
30
+
n
0
1
P
15
30
Si
14
30
+
e
0
+1
Egzotermne i
Q =
Δm
Li
3
7
+
H
1
1
2
He
2
4
+
17,224 MeV
N
7
14
+
He
2
4
O
8
17
+
H
1
1
-
1,117 MeV
U
92
235
+
n
0
1
U
92
236
(
)
Ba
56
141
+
Kr
36
92
+
200 MeV
+
3
n
0
1
složeno jezgro
Kr
36
90
Rb
37
90
Sr
38
90
Y
39
90
Zn
40
90
stabilan
Odnos broja neutrona iz jedne generacije i broja neutrona prethodne generacije naziva se faktor multiplikacije.
Kritična veličina.
H
1
+
H
1
1
H
+
e
+1
+
alfa čestice
protoni
deuterijum
Kritična masa
-subkritična i
superkritična.
Svako jezgro fisionog fragmenta ima svoj
karakterističan radioaktivni niz.
Liza Majtner i Friš-objašnjenje interakcije između sporih neutrona i jezgra urana.
ili neutroni.
Raderfordov ogled 1919.

Pobuđeno jezgro urana, koje nastaje zahvatanjem jednog neutrona, cepa se
na dva dela (fragmenta) od kojih je jedan jezgro atoma barijuma, a drugi
jezgro kriptona. Majtneova i Friš su ovu nuklearnu reakciju nazvali
fisija
.
endotermne nuklearne reakcije:
To je ukupna količina energije koja se oslobađa ili vezuje pri nuklearnim reakcijama.
Irena i Frederik Žolio- Kiri su 1934. godine zapazili da ozračena folija aluminijuma emituje
pozitrone
i nakon uklanjanja izvora alfa-čestica.
Nekontrolisana i kontrolisana lančana reakcija.
Ukoliko od oslobođenih neutrona uveka dva neutrona pogode susedna jezgra na koja naiđu, dok treći izađe iz komada urana, postepeno će se udvostručavati broj fisija jezgara.
Teodora Ajaš
Hvala na pažnji!
2
0
1
1
H
1
2
+
H
1
3
He
2
4
+
n
0
1
+
1,44 MeV
17,6 MeV
Dva načina za ostvarenje nulearne fuzije:

-pomoću akceleratora
-visoke temperature-
termonuklearne reakcije
Fisija urana 235
Lančana reakcija
Full transcript