Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YiA a Erasmus + (Wymiany młodzieży)

No description
by

Grzegorz Kucharyk

on 4 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YiA a Erasmus + (Wymiany młodzieży)

MŁODZIEŻ – AKCJA 1
2007
2014
Mobilność młodzieży - Wymiany Młodzieży
Młodzież w działaniu
2007 - 2013

Erasmus
Czym są wymiany młodzieży?
spotkanie co najmniej
2
grup młodzieży z
różnych
krajów

polegające na
wspólnej
realizacji
wspólnie
zaplanowanych działań

opartych na założeniach edukacji
pozaformalnej

których celem jest
wzrost

kompetencji
,
świadomości
dot. wybranych przez młodzież tematów,
odkrywanie
nowych
kultur
,
zwyczajów
czy wreszcie
wzmacnianie

solidarności
,
demokracji
,
przyjaźni
etc.
Czym nie są wymiany młodzieży?
wycieczki, wyjazdy akademickie,
działania nastawione na uzyskanie korzyści finansowych,
turystyka, festiwale, etc.
Organizacje uprawnione do udziału
organizacje pozarządowe, non-profit (np. stowarzyszenie, fundacja etc.)
europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa
przedsiębiorstwo społeczne (np. spółdzielnia socjalna)
podmiot publiczny (działający lokalnie)
grupa młodzieży (reprezentowana co najmniej przez os. fizyczną)*
oraz
podmiot publiczny (działający na poziomie regionu albo kraju)
stowarzyszenie regionów
europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej
podmiot gospodarczy działający w sferze CSR.
! Warunek: moszą być ustanowione w kraju programu lub kraju partnerskim sąsiadującym z UE!
Co więc się zmieniło?
połączenie działań 1.1. i 3.1. - WM

powiększenie grona uprawnionych organizacji

modyfikacja ról organizacji w projekcie

rezygnacja z podziału na wymiany dwu-, trój- czy wielostronne
Liczba i profil partnerów

działania realizowane pomiędzy krajami programu (transnational)

działania realizowane przy udziale krajów partnerskich sąsiadujacych z UE

(min. 1 organizacja z kraju programu + 1 organizacja z kraju partnerskiego - international)
Bonum initium est dimidium facti
Dobry początek połową dzieła
Platon
Kryteria kwalifikowalności
Długość projektu:
Długość działania:

Wiek:
Liczba uczestników:
Minimalna liczba
uczestników w grupie:
Liczba Liderów:
Wiek Liderów:
3 - 24 miesiące
5 - 21 dni (nie licząc
dni podróży)
13 - 30 lat
16 - 60 (bez liderów)

4 os.
min. 1 / grupę
nieokreślony
Termin konkursu
Daty rozpoczęcia projektu
17 marca

30 kwietnia

1 października
17 czerwca - 31 grudnia

1 sierpnia - 28 lutego

1 stycznia - 30 września
Wizyta przygotowawcza
nieobowiązkowa
maksymalnie 2 dni (bez dni podróży)
1 Lider / grupę (Lider + uczestnik)
Elementy dodatkowe:
Umowa pomiędzy partnerami - rekomendowana
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - rekomendowana
Ubezpieczenia uczestników
Youthpass
Budżet
Koszty podróży:

Koszty organizacyjne:

Koszty specjalne:

Koszty dodatkowe:
Stawka jednostkowa

Stawka jednostkowa

Koszty rzeczywiste

Koszty rzeczywiste
Odległość A - B w linii prostej

(PL) 34 euro / os / dzień *

Niepełnosprawność

Wizy etc., szczepienia, koszty związane z udziałem młodzieży z m. szansami, wizyta przygotowawcza (zakwaterowanie i wyżywienie)
Co więc się zmieniło?
podział na 4 kategorie kosztów

wprowadzenie stawek jednostkowych przy kosztach podróży

redukcja kosztów organizacyjnych o 50% w przypadku niektórych podmiotów*

wprowadzenie 2 kategorii: kosztów specjalnych i kosztów dodatkowych

podział kosztów - partner countries - 15%

Dziękuję
Grzegorz Kucharyk
Y-KA1-1
2014 - 2020
Full transcript