Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Даатгал: Эрсдэлгүй Орчин

Монголын Эдийн Засгийн Форум 2014
by

Zaya 99103540

on 17 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Даатгал: Эрсдэлгүй Орчин

Даатгалын зах зээл хөгжсөнөөр...
Image by Tom Mooring
Даатгалын салбарын хөгжил
Даатгал: Монголд
ДНБ-д даатгалын салбар 0.54% эзэлж байна (2013)
9.6%
8.6%
ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИН
Мөнгийг эргэлтэнд оруулан хадгаламж руу чиглүүлнэ
Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд нэмэрлэнэ
Худалдаа арилжаа, бизнес эрхлэлтийг дэмжинэ
Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэл татаж, ГШХО +
Хариуцлагын даатгалын тогтолцоо
Хариуцлагын даатгал заавал хийлгэхийг МХЕГ шаардана

Даатгагч = хөндлөнгийн
хяналт болно

Эрсдэлийн удирдлага сайжирна

Хохирол бууруулах арга хэмжээ авна

Осол гэмтэл буурна


Даатгал
Эрсдэл
Эрсдэл
Эрсдэл
2,942,875+
Үйлдвэрлэлийн осол
100,000 хүнд оногдох ослын тоогоор дэлхийн дунджаас 7 дахин их
Монголд 14
Дэлхийн дундаж 2
Зам тээврийн осол
10,000 тээврийн хэрэгсэл тутамд оногдох нас баралтын тоогоор харвал...
Монголд 11.5
Герман, Япон 4.5
Их Британи 3.1
Солонгос 2.4


Гэмт хэрэг
100,000 хүнд оногдох, гэмт хэргийн улмаас нас баралтын түвшин
100,000 хүнд оногдох:
сүрьеэ өвчлөлийн тоо 124 ( Хятад 101, Япон 21, АНУ 2)
элэгний хорт хавдрын нас баралт 86.9 ( Хятад 27, Япон 11, АНУ 3.9)Тоосонцорын хэмжээ стандартаас 14 дахин их
Агаарын бохирдол хүлцэх хэмжээнээс 20 дахин их

Эрүүл мэнд

Дэлхийн Банкны давхар даатгалын төслийн зөвлөх Б. Заяа
2014-03-24
Салбар хуралдаан В Танхим:
Даатгал: Эрсдэлгүй Орчин
Эх сурвалж: Замын Цагдаагийн Газар, International Traffic Safety Data and Analysis Group
эндийн Холбоо
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо,
HSE /Европын Эрүүл Мэндийн Холбоо/
Монгол 32.2
Орос 10.2
АНУ 4.8
Энэтхэг 3.4
Хятад 1
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо, International Centre for Prevention of Crime
Эх сурвалж: НҮБ-н Хөгжлийн хөтөлбөр, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага
Хүнсний аюулгүй байдал
Байгаль орчны доройтол
Эдийн засаг, улс төрийн эрсдэл
Гамшгийн эрсдэл
Хөгжлийн дээд үе
Хөгжлийн ахисан үе
Хөгжлийн дунд үе
Хөгжлийн эхэн үе
Ердийн даатгалын зах зээл түрүүлж хөгждөг.
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
Олон улсын ачаа тээврийн даатгал
Амьдралын даатгалд бэлэн биш
Гадаадын давхар даатгалд найддаг
ДНБ-д даатгалын эзлэх хувь <1%

Заавал даатгалын эх суурь буюу жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
Барилга угсралтын, эмч, өмгөөлөгчийн, бүтээгдэхүүний, үйлчилгээний газрын гэх мэт хариуцлагын бусад төрлийн даатгалууд хуульчлагдана
Ард иргэдийн аюулгүй ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлдэг.
Үндэсний давхар даатгалын тогтолцоо
ДНБ-д даатгал 1-3%
Ипотекийн зах зээл хөгжиж, орон сууцны даатгал ихээр хийгддэг
Иргэдийн суурь хэрэгцээг хангасны дараа амьдралын даатгал хөгжиж эхэлдэг
Гамшгийн даатгал
ДНБ-д даатгалын эзлэх хувь 3-5%

Санхүүгийн, зээлийн даатгалууд хөгждөг
Нэг иргэнд ногдох даатгалын хураамж мянгаар хэмжигддэг
Амьдралын даатгал зах зээлийн талаас илүү хувийг эзэлдэг
ДНБ-д даатгалын эзлэх хувь 2 оронтой тоо
Монгол Улс
Давхар даатгалын байдал
Дотоодын давхар даатгагч байхгүй
Даатгагчдын эрсдэл даах чадавхи муу
Зуучлагчийн шинж чанартай зах зээл
Өөртөө үлдээх эрсдэлийн хувь бага
Мэргэжлийн боловсон хүчин дутмаг
Орлогын 1/4 гадагшаа урсгалтай
Нийгмийн эрсдэлийг бууруулна
Баялгийн зохистой хуваарилалтыг бүрдүүлнэ
Дундаж давхаргын хэмжээг нэмэгдүүлнэ
Ядуурлаас хамгаалж, ард иргэдийн амьдралын түвшин дээшилнэ
Эдийн засагт
Нийгэмд
Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгохгүй.

Зээл, ЗГ-ын дэмжлэг, хөтөлбөрт хамрагдахгүй.
Даатгалын салбарын ирээдүй
Үндэсний давхар даатгалын тогтолцоотой болж дотоодын даатгалын салбарын эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах

Хариуцлагын олон төрлийн даатгалыг албан журмын болгох

Төр, хувийн хэвшлийн хамтарсан оролцоотой эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог үүсгэх, амьдралын даатгалыг хөгжүүлэх

Эх сурвалж: Монголын Эрсдэлийн Тайлан 2013
Хэлэлцүүлэг
Модератор:
Ө. Ганзориг, Мандал Даатгал, СЗЗХолбооны Ерөнхийлөгч

Оролцогчид:
Б. Нямаа, Сангийн Яам,
Санхүүгийн Бодлого, Өрийн Удирдлагын Газрын дарга

Б. Жавхлант, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
Ердийн Даатгалын Хэлтсийн дарга

П. Ганзориг, Монголын Даатгагчдын Холбооны дэд ерөнхийлөгч, Монре Даатгал ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Г. Монголхүү, Нэйшнл Лайф ХХК, Гүйцэтгэх Захирал

Б. Заяа, Дэлхийн Банкны давхар даатгалын төслийн зөвлөх

zbolorbold@gmail.com/ www.linkedin.com/pub/zaya-b-mergen/52/217/b03/
Өсөлтийн таамаглал
2020 оны ДНБ 25 сая ам. доллар болвол:

Даатгалын салбарын эзлэх хувь 2%

2020 оны нийт хураамж 862 тэрбум төг

Full transcript