Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

kübra kamacı

on 12 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ İki sertifika sistemi arasındaki en büyük farklılık denetleme yetkisidir. Nitekim LEED’de denetleme yetkisi sadece USGBC’de (ABD'deki Yesil Binalar Konseyi ) iken, BREEAM’de bu yetki bağımsız BREEAM Denetçisi firma veya sahıslara verilmistir.
BREEAM ve LEED’in ortak yanı her iki sistemde de ağırlıklı olarak uluslararası kabul görmüs standartlara ve ideal yöntemlere yer verilmesidir. YEŞİL BİNALARIN DİĞER BİNALARA GÖRE AVANTAJLARI YEŞİL BİNALAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ Binaya "Yeşil Bina" ünvanını;
yer seçimi,
tasarım, inovasyon,
yapı malzemelerininözellikleri,
yapım tekniği,
atık malzemelerin yeniden kullanımı,
enerji verimliliği ve su tasarrufu konularındaki seçici yaklaşımlar vermektedir. Sürdürülebilir mimari; İçinde bulunduğu koşullarda ve varlığının her döneminde çevreye duyarlı, doğaya en az düzeyde zarar veren, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı etkin şekilde kullanan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür. YEŞİL BİNALARIN ÖZELLİKLERİ Tasarım aşamasında, basit ve yenilikçi çözüm ile yapım maliyetlerinin optimize edilmesi,
Doğal çevre ile uyumlu bir yapılanma
Atık malzemenin kullanılmasına yönelik tasarım
Yeşil çatı
Panel sistemleri ile güneş enerjisinin kullanılması
Yer altı ısı kaynağının kullanılması
Güney cephede tromb duvarı uygulamaları ile kışın ısı ihtiyacının yarısının güneşten sağlanması Yeşil binalar üzerinde yapılan araştırmalar, binaların tasarımında ve işletilmesinde, geleneksel yöntemlerle tasarlanmış binalara göre ;

Enerji kullanımında %24 ile %50 arasında,
CO2 emisyonlarında %33 ile %39 arasında,
Su tüketiminde %30 ile %50 arasında,
Katı atık miktarında %70 oranında,
Bakım maliyetlerinde ise %13 oranında azaltım sağlanabileceğini göstermektedir Bir binanın sürdürülebilirliği sadece binanın bulunduğu yerel çevreye göre değerlendirilebileceği için, her ülke kendi yasal dokümanları, piyasa durumu ve ihtiyaçlarını referans alarak yerel yeşil bina değerlendirme sistemlerini geliştirmiştir.
Günümüzde, farklı ülkeler tarafından kullanılmakta olan otuzdan fazla yerel değerlendirme sistemi vardır. Bunlardan en fazla kullanılanları:
BREEAM
LEED
CASBEE
GREENSTAR Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) ABD'deki Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilerek 1998 yılında uygulamaya geçirilen, sürdürülebilir yeşil bina uygulamalarını destekleyen ve kriterlerden oluşan bir sertifikasyon programıdır.

Genel olarak AMAÇLARI;
Bütün binanın tasarımında çevre dostu olmayı desteklemek,
Çevre dostu olma rekabetini arttırmak,
Yeşil bina sayısını çoğaltmak. LEED KATEGORİLERİ LEED ÇEŞİTLERİ
LEED Sertifikasına hak kazanmak için en az 40 puan almak gerekmektedir.

Binalar 4 ayrı alanda sertifika alabilirler;
1. LEED Sertifikası (40-49)
2. LEED Gümüş Sertifika (50-59)
3. LEED Altın Sertifika (60-79)
4. LEED Platin Sertifika (80+)
LEED puanlama sistemi kullanırken (maksimum 110 puan) yüzde ağırlık üzerinden bir sistem geliştirmiştir. LEED SERTİFİKASI Elektrik üretimi doğaya çok zarar vermektedir. Sadece hidrokarbonların yakılması ile değil, kömür madenciliği bile ciddi bir kirlilik yaratmaktadır. Enerji veriminin optimize edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gerekir.
. 1.Sürdürülebilir Alan Planlaması: 4.Malzeme ve Kaynak Kullanımı: Sürdürülebilir çevre konusundaki ön koşul; inşaat faaliyetinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve toprağın erozyonunun önlenmesidir.

Binanın trafik yükünü azaltmak için toplu taşıma araçlarına belli yakınlıklarda yapılmalıdır.
Saha seçimi, binanın tarım alanlarına yapılmaması gerekir.
Aydınlatma kirliliğinin azaltılması için; binanın iç aydınlatmasının dışarıya sızmaması gerekir. 2.Suyun Verimli Kullanımı: Toprağa düşen yağışın %54 ünü insanlar tüketmektedir. Binaların su tüketimini azaltmak bu yüzden büyük önem taşır. Su tüketimi azaldığında kanalizasyona verilen atık su da azalır. 3.Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Binada tasarım-inşa-kullanım ve yıkım aşaması dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Geri dönüştürülebilir malzemelerin saklanması ve toplanması da önem arzetmektedir.
Bu kriterin amacı; İyi bir iç mekân hava kalitesi temin etmek, bina içi kirletici kaynakları ortadan kaldırmak veya azaltmak, ve bina içindeki insanların dışarı ile ilişkilerini koparmamaktır. 5.İç Ortam Kalitesi: 6. Yeşil Bina Konseptine Uygun Tasarım Yenilikleri Tasarımda yeşil bina konseptine uygun bir yenilik getirirseniz, kabul edilmesi durumunda puan alınabilmektedir. LEED YEŞİL BİNA DERECELENDİRME SİSTEMİ LEED-NC: Yeni inşaat ve renavosyon
LEED-EB: Varolan Binalar
LEED-CI: Binada yaşayanlar için iç tasarım
LEED-H: Konutlar
LEED-ND: Mahalle Gelişimi
LEED- S :Okullar
LEED -R :Alışveriş Merkezleri İlk defa 1990 senesinde BRE(Yapı Araştırma Kurumu) tarafından ortaya çıkarılan BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) yeşil bina değerlendirme sistemlerinden biridir.
Breeam sisteminin de aynı leed gibi bir çok kategorisi mevcuttur.Ancak bu kategorilerin çoğu İngiltere ‘nin koşulları düşünelerek geliştirildiği için diğer ülkelerde uygulanması sıkıntılıdır. Prensipte LEED’e benzemekle birlikte ,farklı olarak BREEAM sertifikası binanın sadece tasarımı için alınabilir ve projeye özel hazırlanabilir. BREEAM SERTİFİKASININ AMAÇLARI BREEAM YEŞİL BİNA DERECELENDİRME SİSTEMİ BREEAM ÇEŞİTLERİ BREEAM SERTİFİKASI Tasarımcıları çevresel konulara karşı daha duyarlı hale getirmek,
Toplum genelinde binaların, küresel ısınma, asit yağmurları ve ozon tabakasındaki incelme gibi konularda farkındalığı yükseltmek,
Binaların çevreye olan uzun vadeli etkilerini azaltmak,
Gün geçtikçe azalan su ve fosil yakıtlar gibi kaynakların kullanımını azaltmak, BREEAM KATEGORİLERİ 1.Bina Yönetimi:
Yeni gelişim içinde yer alacak binalarının tasarımlarında yüksek çevresel ve sosyal standartlar baz alınarak,tüm gelişimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunması hedeflenmektedir.

2.Sağlık ve Konfor:
Yapılması planlanan projede İç mekanda ısısal konfordan, gün ışığına, havalandırmadan ferah mekan kullanımına olanak vermeyi hedeflemektedir.

 3.İklim ve Enerji:
Planlanan projenin iklim ve çevreye olan değişikliklerinin en aza indirilmesinde, gerçekleştiği zaman ve gelecekte olabilecek iklim ve çevresel değişikliklere uyum sağlayabilmesi hedeflenmektedir. 4.Su:
Projenin uygulandığı yapılarda verimli su armatürleri kullanılarak ,su tüketiminin azaltılmasını hedeflenmektedir.
5.Arazi Kullanımı ve Ekoloji:
Projenin yapıldığı arazide mevcut bulunan ekolojinin korunmasında, aynı zamanda çevresinde var olan ekolojinin zenginleştirilmesi için tüm fırsatların kullanılmasını hedefler. 6.Ulaşım:  
İnsanların gitmek istedikleri yerlere,sadece özel araba kullanımına dayanmayan,insanları yürümeye bisiklet kullanmaya teşvik eden bir ulaşım stratejisinin kurgulanmasını hedefler. Yürünebilir Mahalleler, Bisiklet Yolları, İyileştirilmiş Toplu Taşıma Koşulları gibi konular inşaat sırasında değerlendirilir. 7.Malzeme:
Bina için kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapı tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı gibi bir yapının çevre dostu olarak kabul edilebilmesini sağlamayı hedefler.

8.Kirlilik : 
Dış hava ve su kirliliği olarak değerlendirilmektedir.
 
9.Atık :
İnşaat sırasında ve sonrasında atıkların azaltılması, ayrı olarak toplanması ve uzaklaştırılması, çıkan atıkların değerlendirilmesi konusunu kapsar. BREEAM’e göre değerlendirilen bir yapının çevresel performansının belgelendirilmesi için gösterge puanlarının en az % 30’unu toplaması gerekmektedir. Bunun üzerinde performans gösteren yapılar kademeli olarak;
BREEAM Pass (geçer),
BREEAM Good (iyi),
BREEAM Very Good (çok iyi),
BREEAM Excellent (mükemmel)
BREEAM Outstanding (olağanüstü) BREEAM Offices: Ofisler,
BREEAM EcoHomes: Konutlar
BREEAM Courts:Adalet Sarayı
BREEAM Industrial :Endüstri tesisleri
BREEAM Retail:Dükkanlar ve Alışveriş Merkezi
BREEAM Prisons: Hapishaneler
BREEAM Schools:Okullar
BREEAM Multi-residential: Çoklu Konut Binaları
BREEAM Bespoke: Özel Projeler LEED ve BREEAM ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIK ve BENZERLİKLER LEED VE BREEAM GENEL KIYASLAMASI Görüldüğü üzere LEED ve BREEAM’in değerlendirme yaptığı birçok konu ortaktır .Fakat değerlendirme metotlarında farklılıklar gözlemlenmektedir. Örneğin enerji tasarrufu konusunda LEED direk olarak binanın enerji harcama potansiyelinin hesaplanmasını istemekte iken, BREEAM bunu CO2 salınımlarına bağlamaktadır.
Genel olarak yorumlandığında LEED’in bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna biraz daha fazla önem verdiği, BREEAM’in ise daha çok binaların çevreye yaptıkları zararları en aza indirmeyi hedef aldığı söylenebilmektedir TÜRKİYE DE LEED VE BREEAM SERTİFİKASI ALMIŞ YAPILAR ESER HOLDİNG MERKEZ OFİSİ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE PLANLAMASI Eser Holding Yeşil Yönetim Binası, 2011’in şubat ayında ABD’den “ Platin Enerji Liderliği ve Çevresel Tasarım (LEED) Sertifikası ”almıştır. Leed platin sertifikalı Türkiye’nin ilk binasıdır. 3.ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2.SU VERİMLİLİĞİ EPA Standartlarına oranla projede kullanım suyu %59 oranında azaltılmıştır.
Yağmur suyu planı yapılarak şebekeye verilen atık suyun yükü azaltılmıştır.
Arazi üzerine düşen yağmur suları toplanarak peyzaj sulamasında kullanılmıştır.
Su tasarruflu vitrifiye elemanları tercih edilmiştir. 3.ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji harcamasında %40 a varan bir tasarruf sağlanmıştır. Binadaki toplam enerji harcamasının %2 kadar gibi bir kısım Rüzgar ve Güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. 4.MALZEME VE KAYNAKLAR Projede kullanılan tüm soğutucu ve ısıtıcı sıvılar ozon tabakasına zarar vermeyecek biçimde seçilmiştir.
İnşaat sürecince oluşan atıkların %88’i geri dönüşüme kazandırılmıştır ve elde edilen malzemeler %21 oranında projede kullanılmıştır. 5.İÇ MEKÂN VE YAŞAM KALİTESİ

Projede tüm kamu ve özel firmalara özellikle üniversitelere her türlü araştırma için açılmıştır. Proje kapsamında hemen yanındaki kömür deposu kaldırılarak, toprağın temizlenmesi, yeniden kullanımı ve bölgenin bir yeşil enerji parkı olarak düzenlenmesi işleri yapılmıştır. 6.YENİLİKLER, YENİ FİKİRLER Standartlara oranla %30 daha fazla havalandırma sağlanmıştır. Taze hava girişine CO2 sensorları yerleştirilerek otomatik temiz hava beslemesi yapılmıştır. 35. SOKAK Türkiye’nin Breeam sertifikalı ilk ve tek sürdürebilir konut projesi olma özelliğine sahip olan 35. Sokak, 6 farklı plan ve büyüklükte olup, 555 konuttan oluşmaktadır ve Breeam ile sertifikalandırılmaktadır. 35.Sokak‘ın Çevreci Yaklaşımı İle Kazanımları 35. Sokak’ta güneş panelleri ile şebeke kullanımından daha tasarruflu elektrik sağlamıştır.
Havadan suya ısı pompasının tercih edilmesi sayesinde de, atmosfere yayılan CO2 emisyonları azaltılmış olmaktadır. Böylece yenilenmeyen enerji kaynaklarının kullanımı sınırlanmıştır.
Gri atık su sistemi sayesinde tüm lavabo ve banyo kullanımından çıkan gri su, pis su sisteminden bağımsız olarak toplanarak arıtıldıktan sonra tuvalet rezervuarlarında yeniden kullanılabilecektir.
Projede havadan suya ısı pompasının kullanımı öngörülmüştür. Bu sayede, atmosfere yayılan CO₂ emisyonlarının azalmasına katkı sağlamıştır. KAYNAKLAR BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER SONUÇ SEV, Ayşin. Sürdürülebilir Mimari. İstanbul : YEM, 2009. s. 31.
LEED Sertifikasyon Sistemi ve Sertifika Türleri. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 23 12 2012.] http://v3.arkitera.com/g152-leed.html?year=&aID=2743
. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 25 03 2012.] http://www.eseryesilbina.com/home_tr.php.
V, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları -. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 21 12 2012.] http://www.rec.org.tr/dyn_files/20/4138-iyiuygulama.pdf.
http://www.leedtr.com/k/leed-varolma-nedeni
D ERTEN, AZ YILMAZ. Leed Ve Breeam Sertifikalarında Enerji Performans Değerlendirilmesinin Karşılaştırılması. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 20 12 2012.] http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/54a6c0980c93ec4_ek.pdf.

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/54a6c0980c93ec4_ek.pdf
Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 28 03 2013.] http://surdurulebilirmimarlik.blogspot.com/2010/10/leed.html. Bu sertifika sistemleri kendi geliştirildikleri ülkeler dışında uygulandığında bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar; karşılaşılan yerel iklim koşullarına uygun ölçütlerinin olmayışı, yasal işleyişle uyuşmaması, bazı ölçütlerin diğer ülkelerdeki kullanıcıların sosyal hayatlarına uygun olamamasıdır. Bu tip sorunlar ülkemizdeki konutlarda uygulandığında da ortaya çıkabilir. Bu sebeple, ülkemizdeki standartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı puanlama sistemi uygulanabilir, Türkiye’nin iklimine, sosyal koşullara, devlet işleyişine özgü değerlendirme ölçütleri eklenebilir veya Türkiye’de kabul görebilir yeni bir sistem geliştirilebilir.
Full transcript