Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Infra goes social

Schets van mijn visie op inzet social media bij infrastructurele projecten, t.b.v. brainstorm 7 mei 20012.
by

Mariana Oud

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Infra goes social

wat WOII was voor de emancipatie van vrouwen in Amerika, is het huidige tijdsgewricht (wereldcrisis + digitale revoltutie) voor de
'emancipatie'
van burgers.
Overheden spreken over toenemende
'mondigheid'
van burgers, maar die term dekt in mijn ogen de lading niet.
Burgers in het 2.0-tijdperk hebben niet alleen overal een mening over, ze zijn steeds minder geneigd passief af te wachten hoe de overheid de samenleving reguleert en problemen aanpakt. Zij zijn in toenemende mate
'empowered'
, en nemen zelf initiatieven. Via social media komen ze makkelijk aan de nodige info en kennis, vormen ze communities en mobiliseren zij elkaar.
empowered people
+
=
In het 2.0-tijdperk is een overweldigende hoeveelheid informatie en kennis beschikbaar en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of functie.
Social media faciliteren, versterken en versnellen de groei van een wereldwijd 'body of knowledge'
Body of knowledge
social media zijn niet zomaar nieuwe communicatiekanalen,
ze zijn een van een ingrijpende maatschappelijke verandering, de overgang van het 1.0-tijdperk naar het 2.0-tijdperk
exponent
Het gaat er dus wat mij betreft niet in de 1e plaats om het 'inzetten' van social media bij infrastructurele projecten;
het gaat erom een shift te maken van 1.0- naar 2.0-projectdenken.
Communicatie is daarbij niet een apart hoofdstuk, dat door bepaalde functionarissen of een bepaald bureau wordt bedacht en uitgevoerd, maar vanzelfsprekend onderdeel van elke stap in de totstandkoming, de ontwikkeling en de uitvoering van het project en ver daarna.
Communicatie is in het 2.0-tijdperk een verantwoordelijkheid en een taak van alle betrokkenen
(van de projectleider tot de aannemer en van medewerkers tot omwonenden). En communiceren, dat doe je voor een groot deel via social media, ja. Want "wie belt er tegenwoordig nog?"
Het gaat om
dan

social media
-gebruik
Mariana Oud
communicatie
professional
&
Change
Agent
www.MarianaOud.com
@MarianaOud
community building
probleemverkenning
Analyse
verkenning oplossingen
crowdsourcing
management van verwachtingen
'agenderen'
dialoog initieren
community management
}
}
monitoring
transparantie
dialoog op gang houden
bijsturen
webcare
management van verwachtingen
}
}
monitoren
infra goes social
meer
In elke fase van het project zijn er specifieke communicatiedoelen te behalen, waarbij social media (naast andere kanalen) een rol kunnen spelen (zie afbeelding).
Bijvoorbeeld
: In de fasen van probleemverkenning, analyse en verkenning van mogelijke oplossingen zijn in een 2.0-project
crowdsourcing
en
cocreatie
belangrijke communicatiestrategieen waarbij inzet van social media voor de hand ligt.
Crowdsourcing dient behalve het directe doel (relevante informatie en kennis ontsluiten), ook andere belangrijke (communicatie-) doelen, zoals het creeren van betrokkenheid ('draagvlak') en het leggen van een basis voor een
community
. Deze community speelt in vervolgfasen een de hoofdrol in de communicatie rond het project.
Elke fase kent eigen doelgerichte strategie
Social media
de nieuwe
'Spiegetjes en kraaltjes'
social media zijn dus exponenten van de 2.0-communicatiecultuur, maar worden te vaak nog ingezet volgens de 1.0-traditie: zendergericht, aanbodgericht.
Organisaties behandelen social media vaak nog als de oude 'siegeltjes en kraaltjes'.
Voorheen gingen ze communicatievraagstukken te lijf met glossy brochures, bedrukte muismatten en dvd's (die niemand ooit thuis in de computer stopte). Nu hebben ze deze middelen vervangen door 'coole' app's, twoppy's en youtube-filmpjes. De middelen zijn geavanceerder, maar organisaties gaan nog zelden op zoek naar ECHTE dialoog, vanuit wederkerigheid en wederzijdse afhankelijkheid met hun stakeholders, terwijl dat de essentie is van wat social media vertegenwoordigen en wat het publiek verwacht.
Het effect van een kekke twoppy of een 'coole' app is daardoor net zo twijfelachtig als dat van de bedrukte muismat, maar de
kloof
die ontstaat
tussen de 2.0-samenleving en de 1.0-organisaties
is vele malen breder.
missing the point
it's connectivity,
stupid!
trendwatching
trendwatching
trendwatching
trendwatching
trendwatching
trendwatching
Trendwatching is in elke fase van het project (en ook lang nadat het project is afgerond en het resultaat in de beheerfase komt). Van groot belang.
Ontwikkelingen gaan razendsnel, en het is zaak te anticiperen op ontwikkelingen die relevant zijn voor de waarde, het gebruik of de beleving van het project. Deze ontwikkelingen bepalen immers in hoge mate de
context
waarbinnen projecten worden gerealiseerd.
Bijvoorbeeld
:
Terwijl ik deze prezi maak, verkeert de wereld in een financiele, economische, politieke en climaatcrisis. In Nederland is het kabinet gevallen en heeft een nieuwe coalitie ingrijpende bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. Bijvoorbeeld op het gebied van reiskostenvergoeding. Woon-werkverkeer wordt een nieuwe, hoge vaste last voor werkende Nederlanders. Hoe gaat dit hun gedrag beinvloeden? Welke keuzes gaan zij maken en welke consequenties hebben deze keuzes voor het gebruik van infrastructuur?
Social media
bieden geweldige mogelijkheden om deze ontwikkelingen te volgen, te monitoren, de dialoog met de stakeholders te voeren en zo te bepalen of en zo ja in welke richting projectplannen moeten worden bijgestuurd om de toegevoegde waarde in de ogen van het publiek te behouden.
social media

Deze prezi bevat veel tekst.
Hij is dan ook niet als presentatiemateriaal bedoeld, maar dient als samenvatting van mijn visie op inzet van social media bij (o.a.) infrastructurele projecten.
Dit is mijn inbreng voor een brainstorm over de inzet van social media bij infra-projecten. Deelnemers aan de brainstorm zijn professionals uit het communicatievak (en m.n. uit infra-sector).
Ter info:
Full transcript