Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Islam at Ang Imperyong Saracen

No description
by

Dhen Chance

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Islam at Ang Imperyong Saracen

Ang Islam at Ang Imperyong Saracen
"Kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsuko ng sarili kay Allah."
Ang Islam
Muhammad ibn-Abdullah (571-632 C.E.)
- isang arabeng taga-Mecca na nagsimula at nagpalaganap ng relihiyong Islam.
- tagapag-asawa ng isang balo at ginugol ang mga oras sa pag-aaral tungkol sa relihiyon.
-Khadija - pangalan ng kanyang asawa.
- Medina - kung saan nagtungo si Muhammad at kanyang asawa noong 622.
- Bumalik sa Mecca noong 630 at pinawasak ang mga diyus-diyusan s dambana ng Kaaba maliban lamang sa itim na bato na sinasabing binigay sa kanya ni Anghel Gabriel.
Mga Layunin ni Muhammad
- sugpuin lahat ng mga lumang pamahiin.
- itigil ang mga digmaan sa pagitan ng mga tribo.
- pag-isahin ang mga Arabe sa ilalim ng iisang pananampalataya sa iisang Diyos.

*Iniasa ni Muhammad ang katuparan ng lahat ng ito sa pagpayag ng mga taong isuko ang kanilang sarili kay Allah.*
Pagbubuo ng Imperyong Saracen
- Unang pinasok ng mga Arabe ay ang Mesopotamia.
- Sunod nilang sinakop ay ang Syria, Palestina, Ehipto, Iran, Tunisia, Algeria, Morocco, Espanya, India, Lebanon at Pransya.
- Sa Hilagang Aprika, ang Kristyanismo ay napalitan ng Islam at ang wikang Latin, ng wikang Arabe.
- Maging sa Espanya at Portugal ay nasakop ng mga Saracen noong 714.
- Pagdatin nila sa bayan ng Tours noong 732 ay sinalubong sila ni Charles Martel at tinalo nito.
- Mas maagang nakuha ng mga Saracen ang Sind sa India noong 712.

Ang mga Saracen Pagkamatay ni Muhammad
Mga Pangunahing Pangkat na Lumitaw sa pagkakagulo ng pagpili sa kapalit ni Muhammad:
1. Fatimid > pangkat ng mga Muslim na naniniwalang ang dapat pumalit kay Muhammad ay yaong naggaling sa mismong angkan nito.
> Pinakahimpilan nito ay sa Ehipto at Iraq.
2. Umayyad > namuno sa mga bansang Islam sa loob ng 89 na taon, mula 661 hanggang 750.
> pinuno ay si Muawiyah
> ang himpilan ay sa Syria.
3. Kalipunan ng mga sundalong Arabe na matindi ang hinanakit dahil sa papel nilang mga tagasunod lamang.
Ang Pagliit ng Imperyong Saracen
- noong ikasiyam na dantaon ay pinasimulan ni Charlemagne ang pagpapaalis sa mga Saracen sa Europa.
- noong ika-11 dantaon ay inagaw ng mga Norman ang Sicily at kinuha naman ng estado ng Pisa ang Sardinia at Corsica.
- noong ika-13 dantaon, Sa Espanya, nagtulong ang mga Kristiyanong kaharian ng Aragon at ng Castle laban sa mga Saracen at tuluyang nabawi ang lahat noong 1492.
- noong ika-15 dantaon ay nagwakas ang ilang dantaon ding pamamahala ng mga Saracen sa paglalayag sa mga dagat sa paligid ng Italya at ng Espanya.
- noong 1258, ang mga Mongol naman sa pamumuno ni Hulegu ang sumalakay sa mga Abbasid at Baghdad.
- noong mga 1900, tuluyan nang nawala ang malawak na imperyong binuo ng mga Saracen dahil sa paglakas ng Europeo, at ng pang-aagaw ng mga ito ng mga dati nilang teritoryo.
Pag-uulat nina: Matthew Sedicos at Chad Delfin
- Dalawang dahilan ng mabilis na paglaganap ng Islam:
1. Wala itong kinikilalang pagkakaiba ng tao.
2. Simple lamang ang Islam, walang maraming pag-aaralan, seremonya o mga istriktong tuntunin.

- Naging mababa ang tingin ng ibang Muslim sa mga Kristiyano, lalo na sa mga kasapi ng Simbahang Bizantino.
- Hindi nila masyadong pinakialaman ang mga Kristiyano at mga Hudyo sa kanilang pananampalataa kapalit ng pagbabayad ng espesyal na buwis.
- Bandang 750 nagsimulang umakit ng maraming mananampalataya ang Islam.
- Maraming digmaang ipinanalo ang mga Saracen kaya't lumaki ng husto ang kanilang imperyo.
4. Abbasid > pangkat na tumapos sa matagal na pamamayani ng ga Umayyad.
> pinuno ay si Abbu al-Abbas.
- Kalipa (Caliph) - tawag sa pumalit kay Muhammad.
Unang dalawang kalipa:
1. Abu Bakr
2. Umar

Dalawang sekta ng Islam:
1. Sunni - naniniwala na lahat ng mga sumunod na kalipa ay dapat na manggaling lamang sa tribong pinaggalingan rin ni Muhammad.
2. Shiah - naniniwalang ay dapat manggaling sa mismong angkan ni Muhammad.
- Pagkaraan ng ikawalong dantaon ay nagsimulang magkalamat ang Imperyong Saracen. Humiwalay sa naghaharing mga Abbasid yaong iba pang may ambisyon ding maging kalipa.
- Naabot ng mga Saracen ang itinuturing na pinakamataas na antas, o ginintuang panahon, ng sibilisasyong Islam noong ika-8 hanggang ika-12 dantaon.
- Sa paglawak ng sakop ng mga Saracen, muling nabuhay ang pakikipagkalakalan, lalo na nang mapaghusay ang kaligtasan ng mga karaban mula sa mga bandido.
Limang Haligi ng Islam
1. Ang Shahada( Ang Pagpapahayag ng tunay na pagsamba)
Ang bagay na ito nakapaloob sa "klima" ng mga Muslim. Ito ay nagsasabi na "wala ng ibang diyos na karapat dapat pag-ukulan kundi si Allah at si Muhammad"

2. Ang Salat (pagdarasal)
Ang Salat ay pagkain ng kaluluwa. Ito ay naglalaon na magkamit ng mabuting bagay dito sa lupa at maging sa kabilang bahay.

3. Ang Sawm (pag-aayuno)
Ito ay isang obligasyon ng katawan tuwing buwan ng Ramadhan.

4. Zakah (itinakdang kawang gawa)
Hindi lamang ito boluntaryong pagbigay kundi ito rin ay isang obligasyon. Isa itong paraan para malinis ng mga sarili.

5. Hajj (pagdalaw sa Mecca)
Sila ay nararapat na dumalaw sa banal na lugar ng Mecca, ang sentro ng Islam sa buong mundo, maaaring minsan lamang o higit pa sa kanyang buong buhay.
Full transcript