Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AHLAKI (ETIK) YÖNETIM ILKELERI

No description
by

sezer bahar

on 15 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AHLAKI (ETIK) YÖNETIM ILKELERI

AHLAKI (ETIK) YÖNETIM ILKELERI
5-
Açıklık: Karşılıklı iletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Yani yapılan işlerde açık olmaktır.

6-
Hukukun Üstünlüğü

7-
İnsan Haklarına Saygı

8-
Saygınlık ve Güven
AHLAKİ (ETİK) İKLİM
Ahlaki (Etik) Yönetim İlkeleri
1-
Adalet ve Eşitlik: Yönetimde eşitlik ve adaleti sağlamaktır.
2-
Dürüstlük ve Doğruluk: Doğruluk gerçeği söylemek, dürüstlük ise söze bağlı kalmak ve beklentileri gerçekleştirmek anlamına gelir.
3-
Tarafsızlık: İnsanın bireyleri ya da nesneleri oldukları gibi görebilmesi ve bu görüntüyü kendi oluşturduğu görüntülerden ayırabilmesi.
4-
Sorumluluk: Belli bir görevin istenilen nitelik ve nicelikte yerine getirilmesidir.

Kohlberg'in ''ahlaki ortam'' olarak ifade ettiği etik iklim kavramına ''ahlaki iklim'' olarak rastlamak da mümkündür.

Etik iklim, bir çeşit örgütsel iş iklimidir. Örgütsel davranış içerisinde belirginleşen sosyoloji ve psikoloji büyük bir ilgiyle örgütsel etik iklimin çevresini sarmıştır. Böylece etik iklim, iş etiği alanında en etkili kavramsal esaslardan biri haline gelmiştir.
Etik sözcüğü, Yunanca'da ''karakter'' anlamına gelen ''ethos'' sözcüğünden türetilmiştir. Günümüzde ise etik kavramı, neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü, neyin faydalı neyin zararlı, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlar olarak ifade edilebilir.
İklim kavramı ise, köken itibariyle Yunanca bir sözcük olup ''eğilim, yönelme'' anlamına gelir.

AHLAKİ (ETİK) KARAR


Etik karar verme, etik ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi gerektirir. Etik ile ilgili durumlar, görevleri, zorunlulukları içerir. Adalet, haklar, dürüstlük, hakkaniyet ilkeleri etik karar vermeyle ilgilidir. Etik karar verme, kiilerin kararlarımıza saygılı olmalarını istemek kadar onların kararlarına da saygılı olmayı gerektirir.
AHLAKİ İKİLEM
Taraflardan birinin diğer tarafın zararı pahasına yarar sağlayacağı durumlara ikilem denmektedir.
Kohlberg'in ahlak ikilemleri yasa ve yaşam gibi değerleri karşı karşıya getirir. Ahlaki yargıların ait olduğu ahlaki evreleri tespit edebilmek için ahlaki ikilemleri içeren senaryolar bireylere verilir ve hangi davranış biçimi doğrudur, neden doğrudur şeklinde sorular sorulur.
Ahlaki ikilem bir konunun birbiriyle çatışan ancak iki tarafın da tartışabilir doğru yanları olması durumunda ortaya çıkar.

Ahlaki ikilemlerin çözümünde izlenecek olan süreç altı aşamadan oluşmaktadır;

1-
İlgili olayların tespit edilmesi
2-
Olaylardan mesleki ahlak konularının tanımlanması
3-
İkilemin sonucundan kimin etkilendiğinin ve her kişinin ya da grubun nasıl etkilendiğinin belirlenmesi
4-
İkilemi çözmesi gereken kişinin uygun seçenekleri tanımlaması
5-
Her seçeneğin geçerli sonucunun tanımlanması
6-
Uygun davranışa karar verilmesi.
KAYNAKÇA
Yönetsel,Mesleki ve Örgütsel etik(Pegama Yayıncılık)

www.tornatasarım.com

www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/ahlaksal_karar_ve_eylem

dosyalar/150%20-%20162.pdf

Downloads/6562-26092-1-PB.pdf
HAZIRLAYANLAR

FERHAT TEKİN
TUĞÇE ABAYLI
NURBANU KAYA
BUŞRA KOÇ
B. CEREN BAYHAN

Ahlaksal Karar: Bireyin özgürce seçtiği ve genel ahlak yasasına uygun olan, ahlaki açıdan iyi olan karardır.

Karar verme, yöneticilerin iş yaşamını en çok meşgul eden süreçlerin başında gelmektedir. Karar verme süreci; çok yönlü düşünmeyi, olasılıkları hesaplamayı, karardan etkilenecek kişilerin durumlarını ve grup görüşlerini dikkate almayı, gerektirir. Eğitim örgütlerinde hem çalışanların hem de üretim nesnesinin insan olmasından dolayı verilen kararlarda etik değerler söz konusu olabilmektedir.
ETİK STANDARTLAR
Girişimci Davranışlar
Ahlak Gelişimi
Kontrol Odağı
Gelişim İhtiyacı
Machavelizm
Sosyal Maliyetler
KİŞİSEL FAKTÖRLER
Çevresel Güçler
Kuruluşa Ait Faktörler
Aracı-Vekalet Etkisi
DURUMSAL FAKTÖRLER
Full transcript