Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Envägs- och tvåvägskommunikation och perception

No description
by

Anna Prochazka

on 21 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Envägs- och tvåvägskommunikation och perception

Envägs- och tvåvägskommunikation och perception
Kommunikationens grund
En viktig fråga inom kommunikaion är "Hur lyckad är kommunikationen?" Alltså "Hur väl träffar budskapet mottagaren?"
Beror på en rad faktorer:
Hur duktig sädaren är på att förmedla budskapet.
Hur beredd mottagren är på att ta emot och förstå budskapet.
Hur bruset runt omkring ser ut.
Det är svårt att säga exakt hur lyckad kommunikationen är.
Det är viktigt att du som sändare gör dig medveten om hur kommunikationsprocessen ser ut för att på så sätt bli bättre på att kommunicera tydligt. Målet är att ditt budskap ska nå fram så bra som möjligt.
Envägs- och tvåvägskommunikation
Vi har tidigare tittat på modeller som illustrerar envägs- och tvåvägskommunikation.
Dessa två sätt att kommunicera innebär både brgränsningar och möjligheter.
Envägskommunikation är inte särskilt vanligt när vi kommunicerar människor emellan. Då det oftast finns möjlighet för mottagaren att ge feedback och växelspelet mellan personerna sändaren och mottagaren uppstår.
Det är givetvis alltid mer sannolikt att ett budskap når fram om mottagaren får chansen att visa att denne inte förstår. Dock kan smidigheten i kommunikationen försvinna då sändaren blir avbruten. Kan ni hitta ett exempel på detta?
Då tvåvägskommunikation inte är möjlig blir det väsentligt för sändaren att vara så tydlig som möjligt eftersom mottagren inte kan stoppa sändaren och be om ett förtydligande.
Perception
Perception = Hur våra sinnen fångar upp omvärlden.
Perception blir självklart viktigt i kommunikationssammanhang.
Med kunskap om hur människor är perceptiva kan vi bli bättre på att utforma budskap.
Eftersom perception handlar om hur vi upplever världen är det viktigt som kommunikatör eller sändare att fundera lite extra på hur vi väcker uppmärksamheten hos den vi kommunicerar med. (Perception = fristående föreläsning, se ELITS)
Sammanfattning
Kommunikation = communicare = göra gemensamt.
Kommunikation = överföring av information - det finns även sociala aspekter.
Shannon, Warren = budskap, sändare, mottagare, feedback, brus, medium
Perception
Grebner - omgivning och perception
Masskommunikation - Lasswell
Thank you!
Perception och kommunikation
Föreläsningen "Perception" har försett dig med en djupare förståelse av människans förmåga att uppfatta sin omvärld.
I kommunikationssammanhang behandlas begreppet för att du som både sändare och mottagare ska få en bättre förståelse för vad det är som skapar goda förutsättningar för en lyckad kommunikation.
Som sändare måste du:
Utforma budskapet på ett sådant sätt att det skapar intresse.
Fundera över vem som är mottagare.
Fundera över vad du kan och vet om mottagaren.
Fundera över vilket typ av språk och vilka exempel du ska använda för att budskapet ska gå hem.
När budskapet inte går fram har sändaren misslyckats att anpassa detta till mottagaren.
Som mottagare måste du:
Öppna dig för kommunikationen.
Filtrera brus och engagera dig.
Utan en relation uppstår ingen kommunikation.
Mottagaren måste ha en anledning att lyssna på sändaren.
Förtroende och respekt (sociala aspekter) är grundläggande för en god kommunikation.
Grebners modell
Masskommunikation - Lasswells modell
Vem
Säger vad
Genom vilken kanal
Till vem
Med vilken effekt
Att analysera effekt och påverkan är en mycket vanlig utgångspunkt inom mediekritiken.
Full transcript