Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Pilipinas ay Isang Bansa

No description
by

Karla Louisse Barnachea

on 31 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Pilipinas ay Isang Bansa

Ang Pilipinas ay Isang Bansa
ARALIN 1
Ang
bansa
ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi.
Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa--tao, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o soberanya.
BANSA
Ang
tao
ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob isang teritoryo ng bumubuo ng bansa.
TAO
Ang
teritoryo
ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito rin ang tinitirhan ng tao at pinamumunuan ng pamahalaan.
TERITORYO
Ang
pamahalaan
ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao ng naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan.
PAMAHALAAN
Ang Palasyo ng Malacañang,
sentro ng pamahalaan ng Pilipinas
Soberanya o Ganap na Kalayaan
Ang
soberanya
o
ganap na kalayaan
ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kaniyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi pinakialaman ng ibang bansa. Dalawa ang anyo ng soberaniya--panloob at panlabas. Ang
panloob
na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. Ang
panlabas
naman ay ang pagkilalang ibang bansa sa kalayaang ito.
Hindi maituturing na bansa ang isang bansa kung may isa o higit pang kulang sa alinman sa apat na binanggit na elemento o katangian. Sa kasalukuyan, may mahigit 200 bansa ang nagtataglay ng apat na elemento ng pagiging ganap na bansa. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang ito. Ilang pang lugar sa mundo na maituturing na bansa ay ang United States of America, Australia, United Kingdom, Saudi Arabia, at China.
Sagutin:
1. Ano ang kahulugan ng bansa?
2. Ano-ano ang katangian ng isang lugar
para masabing isa itong bansa?
3. Bakit maituturing na isang bansa ang
Pilipinas?
Gawain A
Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang bilang ng pangungusap na nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang bansa. Gawin sa kuwaderno.
1. May mahigit sa 100 milyong tao ang naninirahan sa
Pilipinas.
2. Ang Pilipinas ay hindi maaaring pakialaman ng
ibang bansa.
3. Ang Pilipinas ay may sariling teritoryo na binubuo ng
mahigit sa 7100 isla.
4. May pamahalaan ang Pilipinas na tumutugon sa
mga mamamayan.
5. Ang mga Pilipino ay gumagamit ng iba't-ibang wika.
TANDAAN MO
Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung saan makikitaang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi.
Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa--tao, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o soberanya.
Ang Pilipinas ay isang bansa dahil may mga naninirahan ditong tao, may sariling teritoryo, may pamahalaan, at may ganap na kalayaan.
Full transcript