Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Posta dhe telekomi

ptk1
by

valmir tolaj

on 1 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Posta dhe telekomi

Prezentim Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës "PTK sh.a." le të fillojmë ... Historiku PTK sh.a. është një shoqëri aksionare e korporatizuar në Republikën e Kosovës. Selia kryesore e kompanisë është e vendosur në Dardani, Prishtinë, Republika e Kosovës. c Kompania ka 3,349 punonjës Më 22 qershor 2005 PTK sh.a. zyrtarisht e ndërroj statusin e vet ligjor duke kaluar nga ndërmarrja PTK holding në shoqëri aksionare PTK sh.a. ku aksionar permanent ishte Qeveria e Kosovës. Më 13 tetor 2009, Qeveria ka nxjerrë vendimin për shkrirjen e këtyre dy kompanive, PTK Holding dhe PTK Sh.A., në Postë Telekomunikacionin e Kosovës Sh.A. me kapital të regjistruar prej 5.000.000 Euro, i përbërë nga pesë milionë aksione të zakonshme me vlerë nominale prej 1 euro për aksion. Qeveria e Republikës së Kosovës, nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave ka të drejtën ekskluzive për të ushtruar të drejtat e aksionarëve mbi Ndërmarrjet Publike. ... ... PTK në vitin 2000 arriti një marrëveshje me “Monaco Telecom International” për ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile në Kosovë ku kjo marrëveshje i jep të drejtë PTK-së të përdorë kodin internacional të MTI-së, i cili i mundëson rrjetit mobil të PTK-së lidhje me rrjetet ndërkombëtare. Misioni i PTK-së është "Të jetë gjithmonë prijëse në ofrimin e shërbimeve superiore të komunikimit, që ua përmirësojnë jetën të gjithë kosovarëve, përmes pasionit të njerëzve tanë dhe përmes përdorimit të teknologjisë më bashkëkohore të sprovuar".
Vizioni i PTK-së është "Të jetë forcë shtytëse në rritjen e prosperitetit të kombit dhe pasurimit të jetës së të gjithë kosovarëve. Pasuria(Aktiva) Detyrime dhe Ekuiteti
(Pasiva) Pasuria rrotulluese Pjesëmarrja e aktiveve në % 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Asetet(Pasuria) = Detyrimet + Ekuiteti Pasuria e qëndrueshme Të hyrat neto Fitimi Bruto EBITDA EBIT EBT Fitimi Neto Pasqyra e të ardhurave Ekuiteti Detyrimet Detyrimet dhe Ekuiteti - KMSH Pasuritë rrotulluese '09 - '11, në mijë € ('000) Të hyrat nga shitja KMSH Për të rrumbullaksuar analizën tonë të pasqyrave financiare të “PTK sh.a.” lirisht mund të themi se kjo ndërmarrje me KMSH as sa 1/5 e të hyrave ka një marzhë të fitimit aq të lartë sa është e pa konkurencë në fushën e veprimtarisë së vet në baza rajonale!!! Për të rrumbullaksuar analizën tonë të pasqyrave financiare të “PTK sh.a.” lirisht mund të themi se kjo ndërmarrje me KMSH as sa 1/5 e të hyrave ka një marzhë të fitimit aq të lartë sa është e pa konkurencë në fushën e veprimtarisë së vet në baza rajonale!!! Analiza e Pasqyrave Financiare Depozitat në bankë kan
shënuar rënje të dukshme
nga viti 2009 në vitin 2010 Amortizimi ka pësuar rritje graduale gjat 3 viteve dhe kjo ka ndikuar në zvoglimin e pasurisë jomateriale *********
Full transcript