Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yeşil Lojistik

Yeşil Lojistik
by

Hicran Akşahin

on 9 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yeşil Lojistik

Yeşil Lojistik Yesil Lojistik Nedir Yeşil Lojistik Döngüsü Gelişimi - Aslında lojistik sektör, çevrenin önemi ve bilinci ile 1980'li yılların baından itibaren tanımaya balamıştır. Bu tanıma lojistik hizmet üreten firmaların sınırlıda olsa çevre bilincine dayarlı ve çevre dostu politikalar üretmesi ile bu politikaları eş zamanlı olarak lojistik politikalarla birlikte mütereken piyasalarda hayata geçirmesini sağlamıtır.

- 1990'lı yıllardan itibaren sektörler ve iletmeler arasında tedarik zinciri yönetiminin öneminin artması ile birlikte çevre konuları artık lojistik ve tedarik zinciri konseptlerinin de içinde yoğun olarak yer almaya balamıştır.

- 2000'li yıllardan itibaren de lojistik sektörde yeşil lojistik ve tedarik zinciri konseptleri müstakil olarak oluşturulmuş ve bu konseptler kapsamında çevreye uygun ürünler ve hizmetler geliştirilmeye ve üretilmeye başlanmıtır. Aynı zamanda bu konsept içerisinde tüketicilerde aktif ve etkin bir hale gelmiştir. Balangıçta bu konseptler üretim ve taşıma ekseni üzerine oturtulmuş olsa bile, sonrasında ise, ilgi alanı ve uygulamalar tüm yapıyı kapsayacak şekilde genişletilmitir.

- Bugün (2010-2012) artık sektörlerin, fabrikaların, işletmelerin ve firmaların olmazsa olmazı konumuna gelen yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinciri, gerek strateji belirlemede gerekse rekabet avantajı yaratmada önemli birer aktör konumuna gelmiştir. İçerdiği Konular Uygulamaları · Ürünlerin küçük gruplar halinde nakliyesinden ziyade daha büyük gruplar halinde taşınması,
· Üretim ve sevkiyat için alternatif çevre dostu yakıtlı araçların kullanılması (LPG, CNG vb.),
· EURO 5' e sahip araçların kullanılması (çevre dostu motorlu araçlar),
· Araçlara gürültü ve ses önleyicilerin takılması,
· Çevre dostu verimli ulaşım ve dağıtım sistemlerinin kullanılması,
· Genel paketleme işlemlerinin ve kullanılan malzemelerin azaltılması,
· Paketlemeler plastik malzeme yerine geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması,
· Sürdürülebilir bir şekilde saf (karışımsız) ürünlerin kullanılması,
· Çevre dostu geri dönüşüm,
· Personelin bilişsel ve duyuşsal alanda eğitilmesi
· Müşterinin bilinçlendirilmesi,
· Tersine lojistik programlarının teşvik edilmesi vb. sıralayabiliriz. Yeşil TZY Uygulamaları - Henüz “Türkiye Uygulaması” olarak sunabilecek, ölçülebilir metrikleri olan bir başarı hikayesi mevcut değildir.
- Ülkemizde “yeşil” geleceğe hazır bir lojistik şirketi yoktur.
- Şu anda bir pazar baskısının olmaması da, bu işte şirketlerimizi tembelliğe itmektedir.
- Üretici şirketlerimiz tedarik zincirlerini, lojistik şirketlerimiz de iş yapma şekillerini incelemek, çevre kirletme ölçümlerini yapmak ve ölçmek durumundadır.
- Bu çalışmanın bir iş gücü kaybına, bir kaynak israfına yol açmayacağını anlamaları gerekmektedir Tersine Lojistik Tersine Lojistikte Yeniden İşleme * Yeniden işleme: Kullanılmış ürünlerin, müşterilerden, geri kazandırılmak üzere toplanmasıdır.
* Örnek: Kullanılmış halıların halı satıcılarından, kullanılmış fotokopi makinalarının müşterilerden geri alınması.
* Yeniden İşleme Aşamaları
1 - Toplama (Geri alım)
2 - Ayrıştırma / seçim / sınıflama
3- Geri kazanım / Geri Dönüşüm (doğrudan veya yeniden işlenmiş olarak)
4 - Yeniden dağıtım
Sürdürülebilirli
* Kurumsal sürdürülebilirlik;
- ekonomik
- çevresel
ve
- sosyal gelişmelerin
tetiklediği riskleri iyi yönetip, bunlardan doğan fırsatları doğru değerlendirerek kurum ve yatırımcılar için uzun vâdeli yararların yaratıldığı bir iş modelidir.
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Lojistik İlişkisi
* Lojistiğin ve lojistikle bağlantılı işlemlerin:
- sürdürülebilirliği etkileyen ve
- dolaylı mâliyetleri ve kaynakların tüketimini temsil eden
çeşitli çevresel etkilerinin olduğu açıkça görülmektedir
* Bu bakış açısı ile;
- çevresel etkilerin yalnızca ürün taşımalarına bağlı olarak oluşan emisyonlar ile sınırlı olmadığı,
- aynı zamanda atıkların uzaklaştırılmasından, kaynak kullanımından (örneğin su ve enerji) ve altyapı uygulamalarından da etkilendiği
mutlaka vurgulanmalıdır.
* Yeşil lojistik, çevresel ve sosyal etmenleri göz önüne alarak, ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde üretimi ve dağıtımı ile ilgilenir.
* Bu nedenle yalnızca lojistik işlemlerin şirketler üzerindeki ekonomik etkileri üzerinde değil, aynı zamanda çevre kirliliğine olan etkileri gibi toplum üzerindeki daha geniş etkilerini de dikkate alır. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Şeması
Full transcript