Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Integrale toets propedeuse ALO Jeske Weltevrede VB09

No description
by

Jeske Weltevrede

on 25 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Integrale toets propedeuse ALO Jeske Weltevrede VB09

Integrale toets Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Blok 1 In dit eerste blok maakte ik, op school, kennis met de beginselen van het les geven, samenwerken en managen:

1. tijdens de practica gingen we aan elkaar les geven in 3 vakken, hierdoor leerde je voor een kleine groep te staan. Dit werd weer toegepast op de stage in het PO waar we dadelijk verder op in gaan. 2. we moesten een plan van aanpak en een draaiboek maken. Dit ging over de watersporten in de omgeving Zeeland waar de basisscholen 1 dag naar toe kunnen komen. Dit project staat voor de stimulans van het beoefenen van een watersport in Zeeland. Dit gebeurde aan de hand van de theorie, het boek Project management van Roel Gritt. Over deze Theorie kregen we ook een tentamen. 3. Deze Thoerie werd behandeld in de hoorcolleges en in de tutor groepen. Tijdens deze tutor groepen waren we ook bezig met de competenties managen en werken aan eigen kwaliteit. Door de voorzitter rol en Notulist had iedereen de verantwoordelijkheid dat er goed gewerkt werd. in het hieronder staande overzicht zie je welke punten ik heb behaald in dit eerste blok: (cc) image by anemoneprojectors on Flickr sportmanagement project tentamen pp/draaiboek= 7,8
LEV-verslag=7,5 1e kans: 4,8
2e kans: 6,8 sportvaardigheden voetbal: 6
frisbee: 7
BOM: 8 stage tussenbeoordeling: 7 Hieronder staat de eind beoordleing van mij PO stage Blok 2 1a. tijdens deze practica leerden we werken met de methoden die gewenst was bij de lesvoorbereiding.
Hier stelden we de beginsituatie, beweeg doelen, activiteiten met platte grond. Hieronder staat een voorbeeld van deze doelen en les voorbereiding die we moesten maken voorbeeld: In dit blok gingen we dieper op de ontwikkeling van het kind in. Dit was gericht op de motorische cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Deze werd bestudeerd en behandeld van beginnende basisschool leerlingen tot en met groep 8. Deze kennis verwerkten we in de les voorbereidingen en dus ook in de stage. Op het eind van dit blok kregen we hier een tentamen over.

dit ging aan de hand van 2 boeken:
- Bernard Netelenbos. J ( 2009) "motorische ontwikkeling van het kind". Nederland, Amsterdam.
- Verhulst. F.C ( 2008) "De ontwikkeling van het kind". Koninklijk Van Groncum BV. Postbus 43 Assen. In dit tweede blok kregen we ook sportmarketing waarbij mijn projectgroep en ik een situatie analyse gingen maken van de vrije basisschool de Meander te Nijmegen. In die school gingen we dus kijken hoe het sportbeleid was.

het project bestaat uit:
1. PvA
2. interne analyse
3. externe analyse
4. SWOT- analyse
5. strategie keuze
6. adivies MBT sport en beweeg aanbod (cc) image by anemoneprojectors on Flickr ondernemen precentatie: tentamen: 6.6 7.0 sportvaardigheden Judo: 7
Turnen Show: 7
Korf bal 6 LOPO Stage 7 8 behaalde cijfers in dit blok: inhoud:
1. beginselen van het les geven, practica
1a. les voorbereiding
2: rondje zeeland
3. tentamen
4 behaalde cijfers dit blok.
5. tussenbeoordeling
6. doelen van dit eerste blok Inhoud:
1. ontwikkeling van het kind
2. sportmarketing
3. primair onderwijs/ eindbeoordeling PO stage
4. presentatie situatieanalyse
5. behaalde cijfers dit blok
Behaalde competenties in blok 1
Ondernemen:
1. Aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat ik creatief, innovatief en proactief kan zijn tijdens het groepswerken omdat we een volledig eindresultaat hebben opgeleverd aan de hand van de checklisten uit het boek van Wedel maar we hebben die ingevuld met originele/uitvoerbare ideeën en activiteiten zonder verdere bronnen te gebruiken.
2. Aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat ik in onverwachte situaties eerst goed overleg voordat ik handel. Bij het te laat inleveren van onderlinge deadlines binnen onze projectgroep had ik eerst ook goed overlegd met de groep wat die gene dan moest doen voordat we meteen elkaar daarop gingen beoordelen. “kan gebeuren maar het moet toch af dus je zult het in je vrije tijd moeten afmaken en harder aan de touwtjes trekken zodat bij de volgende deadline toch alles af is wat af moet zijn”.
3. Aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat als ik eenmaal de kracht van iemand weet die ook goed weet te beïnvloeden. Ik had de plattegrond gemaakt en aan Ron ( rol van plant volgens de test van Belbin) gevraagd of hij nog leuke toevoegingen had en die dan wou uitwerken.

Managen:
1. aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat ik 5 van de 5 keer op een goed manier met mensen kan communiceren door wel mijn punt duidelijk te maken maar het op een rustige manier te brengen dat het niet aanvallend overkomt maar als oplossing zoekend en begripvol. Door tijdens vergaderingen bij de vraag of er nog toevoegingen zijn aan stukjes van groepsleden: “ ik heb je stuk bekeken en je hebt alles erin verwerkt maar is het een idee om het misschien iets meer uit te werken waardoor alles nog duidelijker/uitgebreider wordt”? “Ik heb hiervoor nog wel goede ideeën”! “En heb je ook nog aanwijzingen voor mij”?
2. Aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat ik nog één blok moet werken aan het methodische en doelgericht werken door de problemen duidelijk te definiëren en te concretiseren. Ook moet ik de planning van de activiteiten beter op te stelle . Aangezien ik, op het eind van deze OWE, een onvoldoende had voor het tentamen. Maar ik wil aan het eind van de OWE van volgend blok kunnen vaststellen dat ik dit wel onder de knie heb door een voldoende te halen voor mijn tentamen.
3. Aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat ik overtuigingskracht heb tegenover mijn groepsleden maar ook tegenover mij zelf. Aangezien ik beslismomenten n knopen heb kunnen doorhakken. Dit heb ik gedaan door mijn mening 4 van de 5 keer te ondersteund door verwijzing naar het boek van Wedel.
4. Aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat ik 3 van de 5 keer harder aan de touwtjes moest trekken, omdat ik mijn planning niet op orde had, om toch alles op tijd af te krijgen. Planning blijft moeilijk maar ik wil voor blok 2 van elke belangrijke week een planning maken en die laten controleren door mijn klasgenoten waardoor ik in blok 2 alles op tijd en volledig af heb.

Samenwerken in professionele organisaties:
1. Aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat ik niet over de tijdsgrenzen ben gegaan maar meer alles ‘last minute’ maakte. Ik heb het zo proberen op te lossen dat het niet in de weg stond bij onze samenwerking en dat iedereen door kon met zijn taken.
2. Aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat onze samenwerking goed is verlopen. Iedereen is tevreden over het eindresultaat en heeft elkaar goed beoordeeld op het peerassesment. We hebben dit assesment ook in de groep behandeld en alles besproken. Dit was ongeveer halverwege de samenwerking en hebben we ons persoonlijk kunnen aanpassen en verbeteren na de gegeven feedback. Hierna hield iedereen zich aan de afspraken die staan in hoofdstuk 2 ( evaluatie van het proces) van dit verslag.
3. Aan het eind van deze OWE heb ik kunnen vaststellen dat ik 2 van de 3 groepsleden heb kunnen bevorderen in hun functioneren. Ron door bepaalde activiteiten te vernieuwen of te verbeteren door er een creatieve impuls aan te geven. En Robin door hem te stimuleren in zijn leiderschap door agenda punten door te sturen en af ten toe te zeggen: “zeg er maar wat van!” als er irritaties waren. in dit onderdeel gaan we kijken welke competenties er in elk blok behaald zijn
en hoe zich dat samenvoegt tot het eindbeeld van dit jaar. blok 1: studiepunten behaald in elk blok: Blok 1 Blok 2 SGZ LOVO sportmanagement

7,5 studie punten leren les en leidinggeven

7,5 Studie punten leraar in PO leraar in PO Ondernemen sport tentamen alle mogelijke studie punten behaald: 7,5 tentamen 30% = 6,8
PP/Draaiboek 40% = 7,8
LEV- verslag 30% = 7,5

Eindcijfer = 7 stage: tussen beoordeling = 7 peerassesment project groep Blok 2: LOPO afronding Aan de hand van het tentamen gericht op de ontwikkeling van het kind ben ik veel te weten gekomen over hoe het kind op de middelbare school denkt en zich voelt.
Dit heb ik daardoor ook kunnen toepassen in mijn stage waardoor ik ook veel meer begrip kreeg voor het kind omdat hij nou eenmaal in die ontwikkelingsfase zit.
3.kwaliteit:
Een van mijn doelen was om aan het eind van de les de evaluatie met verbeter punten voor volgende les bij te schrijven en de volgende les mee te nemen. Dit was een goed leerdoel want in het begin sloeg ik dit nog wel eens over. Als ik het maakte had ik er ook veel aan want dan kon ik daar mijn vervolg doelen voor volgende les op aan stellen. Hierdoor was er ook een logische opbouw van mijn leerproces. ik merk aan me zelf dat dit een stijgende lijn is omdat ik puntjes zoals tijdwaarneming steeds meer overzie en me weer op andere punten kan concentreren zoals consequentheid en rust.
Ik vind dat ik dit doel heb behaald en kan het nieuwe doel opstellen voor mijn VO stage:
- Tijdens de stage in het VO wil ik Consequenter en strenger optreden. Ik bewijs dat ik aan dit leerdoelleerdoel heb gewerkt door na 3 weken duidelijke regels te hebben opgesteld die ook na gestreefd worden. dit doel ga ik realiseren door dit met de docent LO te bespreken en mijn hier op te laten wijzen. En vooral op het begin erg op letten. Ook door in de lesvoorbereidingen regels op te schrijven en die toe te passen op elk individu of groep. Iemand kan zien dat ik hiermee bezig ben doordat ik het verwerk in mijn lesvoorbereiding en evaluatie.
Ook wil ik nog steeds:
-na elke les wil ik een proces product evaluatie schrijven met verbeter punten voor volgende les gerelateerd aan de gegeven feedback en dit opsturen met de VO lesvoorbereiding waardoor de evaluatie ook gecontroleerd wordt door de docent.

4.eigen ontwikkeling:
Na de les reflecteer en bespreek ik deze direct met mijn stagebegeleider. Doordat dit al is besproken en bij mij goed blijft hangen, maak ik vervolgens een lesevaluatie waarin ik zowel mijn handelen en doelen evalueer als de doelen voor de leerlingen. Wanneer ik de volgende keer mijn les besproken heb, en weer thuis kom, ga ik dat als eerste doen. Mijn les evalueren en mijn doelen bijstellen.
Dit heb ik vooral de laatste 4 weken van mijn stage goed gedaan en dit is me goed bevallen. Ondanks dat ik veel onthoud, kom ik toch weer ‘nieuwe’ dingen tegen wanneer ik de evaluatie zorgvuldig maak. Hierdoor ben ik de volgende keer beter voorbereid. eindbeoordeling: 7 7,5 studiepunten casustentamen 40% = 6,6
precentatie 60% = 7 7,5 studiepunten tentamen= 5,5 alle mogeijke studiepunten = 22,5 Blok 3 Inhoud:
1. SGZ
2. LOVO
3. practica
4. voortgezet onderwijs
5. behaalde punten dit blok In dit derde blok van de propedeuse kregen we te maken met Sport en gezonde zaak. Hier kregen we college, werkgroep en tutorgroepen van om de stof zo goed mogelijk te beheersen. We behandelde de volgende dingen:

1. we moesten een trainingsschema maken voor een duurloop van 12 km aan de hand van eigen prestatie. Hierin verwekten we het BMI, vet persentage, VO2max, HF rust/max, en die verwerkten we in het trainingschema waar we duurtraining afwisselde met interval training. Dit hebben we gemaakt aan de hand van de theorie uit het boek Inpsnnings- en sportfysiologie van J.H. Wilmor


2. we moesten aan het eind van het blok een tentamen maken over de leerstof uit het boek inspannings en sportfysiologie van J.H. Wihlmor.
Hierdoor leerden we veel over hoe het menselijk lichaam werkt en getraind kan worden. SGZ LOVO practica we leerden werken met een aanpassing in de lvb's
We moesten de activiteiten aanbieden op 3 niveau's en een belevingskern. Hierbij richten we ons meer op de verschijningsvormen ( spel, wedstrijd, avontuur,recreatie, show). Hieronder staat daar een voorbeeld van: SGZ LOVO project tentamen 6,1 In dit blok begonnen we met stage lopen op de middelbare school
We kregen tevens theorie over de psychologie van de adolescentie van W. Slot. deze theorie vond ik erg interessant voornamelijk omdat ik de theoriën terug zag bij mijn stage leerlingen en dit op hun kon toepassen. Hierdoor kon ik de theorieën verwerken in mijn doelen en heb ik er veel van geleerd. Op deze manier kan ik de theoriën ook weer beter onthouden en is de kans groter dat ik een goed punt haal voor mijn tentamen.
Ik kwam er bijvoorbeeld achter wat mijn les geef stijlen zijn: delegatie stijl en participatie stijl. Hierbij vind ik tweerichtingsverkeer erg belangrijk en wil ik er voor zorgen dat de leerlingen leren samenwerken en autonomie ontwikkelen.

Dit heb ik tijdens mijn stage als erg positief vervaren en ben daarin zelf erg geroeid, wat ook wordt aangeduid in mijn tussen beoordeling. Ik wil mezelf ontwikkelen in de positieve benadering wat voor elk kind kan leiden tot postief gedrag tijdens de les. trainings schema (cc) image by anemoneprojectors on Flickr 1e kans: verkeerd toe gevoegd ( als begeleider I.P.V beoordelaar dus ging meer voor 2e kans
2e kans: 5,3 tussenbeoordeling stage: 8 1e kans: 4,3
2e kans: 5,3
3e kans:... sportvaardigheden Basketbal: 7
Volleybal: 7
Turnen EV: 8
Zwemmen: 7 • Methodische reflectie op de gestelde doelstelling van de 0-meting
1.les en leiding geven: consequent zijn en blijven.
in mijn PO stage heb ik me professioneel opgesteld en mijn lessen altijd voorberijd. Consequentheid was af en toe nog een verbeter puntje. Als ik bijvoorbeeld ging wisselen van vak blies ik 2 keer op mijn fluitje en riep ik 1-2 op de grond 3-4 houd de mond en liet ik ze wel altijd zitten maar wachtte ik niet altijd met praten totdat iedereen stil was, op de billen zat, en mijn kant op keek. Hierdoor was het af en toe nog een beetje onrustig tijdens de wissel momenten. En ook bij regels was ik niet altijd consequent genoeg, want af is af.
Ik vind dat ik dit doel nog niet helemaal onder de knie heb en wil dit doel dan ook graag mee nemen maar mijn VO stage. Aangezien consequente en structuur in de les bij adolescenten erg belangrijk is.
Nieuwe doel voor VO: in mijn VO stage wil ik letten op mijn consequentheid door regels na te streven en gewenst gedrag benoemen en ze ook op ongewenst gedrag aan te spreken, zodat ik aan het eind van mijn VO stage de leerlingen naar mij luisteren.

2.begeleiden:
Dit was mijn 1e stage in het PO. Alles was nieuw. Ik heb veel geleerd en ik kan de kinderen positief benaderen en daardoor motiveren. Veiligheid is een puntje waar ik in de voorbereiding goed over na heb gedacht. Ik bekijk dan de situatie en vraag me steeds op nieuw af, of ik iets vergeet of het op een andere manier veiliger kan maken. Hierdoor is de veiligheid en de effectiviteit hoog. Mijn stem gebruik ik ook goed en ik kom duidelijk over en leg puntsgewijs uit. Mijn stem pas ik ook aan, aan de leeftijdsgroepen.
Ik vind dat ik dit doel heb bereikt en wil graag over gaan op een ander doel wat te maken heeft met begeleiden.
Nieuw doel voor VO: tijdens mijn VO stage wil ik de kinderen zo begeleiden dat ze individueel op hun eigen niveau en in een veilige sfeer kunnen bewegen. Dit wil ik bereiken dor ze individueel veel aandacht te geven en bepaalde lessen de hele groep individueel 1 tip en 1 compliment geven.
- in mijn VO stage wil ik elke les 1 leer vak hebben waar ik let op technieken( bijvoorbeeld turnen of atletiek) en 1 actief zelfstandig spel ( bijvoorbeeld tikspel) en een zelfstandig rust spel ( bijvoorbeeld jongleren) en zo dat ik toch het overzicht houd over de gehele zaal. Ik vind dat ik deze doelstelling behaald heb, maar dat ik hierin nog wel moet verbeteren. Ik evalueer mijn lessen nu, maar dit moet niet tijdelijk zijn. Tijdens mijn volgende stage wil ik meteen vanaf het begin af aan de lessen op een correcte wijze evalueren. in elke lesvoorbereiding wil ik SMART doelen omschrijven gerelateerd aan de verbeterpunten voor volgende les.

Nieuw doel voor VO stage:
Na elke les wil ik consequent mijn les evalueren en thuis ook uitwerken. Dit wil ik zo doen dat ik mijn nieuwe doelen voor volgende les ook weer SMART omschrijf. Beoordeling Werkplekleren HAN ALO Voortgezet Onderwijs
Beroepstaak: “Coachen en Begeleiden” niveau 1 (oriëntatie, propadeuse)

Naam student: Jeske Weltevrede12 juni 2012
Naam Praktijkbegeleider: Pons Vermeer
Naam school VO: Mondial College locatie Lindenholt

Jeske heeft vanaf dag één een actieve houding laten zien en veel initiatief getoond. Jeske moest al snel haar stagemaatje missen door een blessure en heeft 80% van de lesdagen in haar eentje de lessen voorbereid en gegeven.
Jeske denkt goed over de lessen na, mailde soms nog vragen, zij had altijd een plan. Later in haar stage dacht zij ook speciaal na over de aanpak van leerlingen die in haar ogen een wat meer speciale aanpak nodig had. Zij had zich verdiept in deze nieuwe manier en bracht dat tijdens de lessen in de praktijk, met succes. Ook was er altijd over een persoonlijk doel nagedacht.
Jeske maakt prima contact met de leerlingen, hierin is zij gegroeid. Zij haalt de leerlingen in een lessituatie, tijdens de uitleg, dichtbij zich en stelt vragen aan de kids. Zij komt vriendelijk over voor de leerlingen maar weet goed grenzen aan te geven die zij goed bewaakt. Jeske is veeleisend en legt de lat voor haarzelf hoog (dit zou een valkuiltje kunnen zijn/worden), wat op een bepaald moment ook tot een kleine teleurstelling heeft geleid. Zij herpakt zich echter prima en heeft over een oplossing nagedacht. Jeske weet goed wat haar sterke en minder sterke punten zijn.
Omdat zij in haar eentje opereerde vond Jeske dat zij in haar eentje ook verantwoordelijk was voor de complete, soms complexe les. Hulp vroeg zij slechts af en toe. Met het “Paprikamodel” in de hand konden we gelukkig relativeren en zien dat zij voldeed aan complete “rode kern”.
Klassenmanagement is prima in orde, ook al vindt Jeske dat het beter kan en raakt soms teleurgesteld door (in mijn ogen) details. Ook over deze details denkt zij na en komt met een oplossing.
Jeske gaat prima om met feedback en verwerkt dit in haar volgende voorbereiding.
Zij heeft zich ontspannen door de school en door de sectie bewogen, zij is een prettige collega. Jeske zou in de toekomst heel goed werkzaam kunnen zijn in onze sectie.
Waardeoordeel: 8,0
Pons Vermeer Blok 3 tentamen: 6,0
trainingsschema: 5,3 tentamen: 5,3
Herkansing: 6,8

tussenbeoordeling Stage 8 Blok 4 inhoud:
1. LOVO
2. Potje Sport
3. OSS
4. behaalde punten dit blok Lovo In dit laaste blok gingen we tijdens de practica buiten les geven.
Dit werd namelijk ook tijdens mijn stage gedaan.
Hier gingen we ons concentreren op de organisatie van het buiten veld,
communicatie op het buitenveld. Zelf tegen de zon in kijken en met de wind mee praten.

We moesten ook weer in 2 tallen de buiten lessen verzorgen. Potje Sport samen met een project groepje gingen we aan de slag met de trend sporten. Wij hadden gekozen voor Sandboarding en hebben hier een presentatie over gegeven. OSS Tijdens deze module gingen we binnen een sportvereniging kijken of we een bepaalde doelgroep konden stimuleren om meer aan deze sport te gaan doen. Dit deden we aan de hand van een interview met de sportvereniging ( TC Bocholtz) en informatie op de site. Theoretisch gezien maakten we gebruik van het boek sportsociologie en de informatie, die werd gedeeld, tijdens de tutorgroepen. (cc) image by anemoneprojectors on Flickr OSS project tentamen LOVO sportvaardigheden reflectieverslag 20% = 7,5
sportstimuleringsplan 50%= 8,1 6,1 potje sport = 6,5

stage beoordeling = 8
competentie verslag= 5,8 softbal: 6
rugby: 7
athletiek: duurloop herkansen geen studiepunten behaald Blok 4 LoVo niet gehaald :(
--> herkansing wel gehaald :)

OSS gehaald :) 22,5 studiepunten behaald totaal aantal studiepunten 52,5 Blok 3 en 4 Cijferlijst per student

Studentnaam:Weltevrede, Jeske (JCMJ)
Studentnummer:491621
Datum uitdraai:02-09-2012

Opleiding:Leraar 1e graad in Lichamelijke Opvoeding

ALO- P - ALO propedeuse - 2011 - Propedeuse Bewijslast Beroepstaak: 403 - Management en Organisatie 1

SCB:
ALO-VSMPO - Sportmanagement in PO
29-02-2012 7 7.50

OWE:
ALO-VSMPO - Sportmanagement in PO
ALO-VSMPO-ER
Eindresultaat deeltoetsen Sportmanagement in PO
29-02-2012 7 Bewijslast Beroepstaak: 407 - Ondernemen en Innovatie 1

SCB:
ALO-VOLOI - Ondernemen in LO I
22-02-2012 7 7.50

OWE:
ALO-VOLOI - Ondernemen in LO I
ALO-VOLOI-ER
Eindresultaat deeltoetsen Ondernemen in LO I
22-02-2012 7 Bewijslast Beroepstaak: 401 - Begeleiding en Coaching 1

SCB:
ALO-VLOVI - Leraar LO in VO I
27-08-2012 7 15.00

OWE:
ALO-VLOVI - Leraar LO in VO I
ALO-VLOVI-ER
Eindresultaat deeltoetsen Leraar LO in VO I
27-08-2012 7 Jeske Weltevrede Intergrale toets
Propedeuse 491621 Competenties propedeuse Hoofdfase 1 Hier bespreek ik kort de competenties waar ik in de propedeuse aan heb gewerkt. En licht ik ze kort toe door middel van de ervaring die ik heb opgedaan bij deze competentie. Les- en Leiding Geven In deze competentie heb ik gewerkt aan het maken van les voorbereidingen. Deze heb ik gemaakt aan de hand van de criteria van de HAN.

Het eerste half jaar heb ik stage gelopen op de Basisschool de Hazesprong en het tweede half jaar op het Voorgezet onderwijs op het Mondial College.
Hier heb ik ervaring op gedaan met voor de klas staan en de gymlessen begeleiden. Lesvoorbereiden

Hierbij is het belangrijk dat er een methodische opbouw beschreven wordt. de beweeg doelen worden gesteld waar je in de les aan gaat werken.

Het maken van lesvoorbereidingen bied veel ondersteuning aan de lessen. hierdoor weet je precies wat je gaat doen en waar je op moet letten.

In het begin van de stage was ik hier nog zoekende in en waren mijn lesvoorbereidingen ook onvoldoende. maar door de feedback van de 3e jaars ALO student ( beweeg manager) werden ze steeds beter. Leiding Geven

In het VO ben ik hier voornamelijk sterk in gegroeid. Ik maakte concrete afspraken met de leerlingen en hier probeerden we naar te streven.
Dit verliep niet altijd volgens de afspraak en dan vond ik het moeilijk om daadwerkelijk de consequenties door te voeren. Ik ging dan liever door met mijn les dan daar te veel bij stil te staan. Hier kan ik nog veel in leren.
Ik moet hier namelijk meer de docenten rol in mij nemen en de leerlingen hoeven mij niet perse aardig te vinden. Ik ben dan nog te veel bezig met dat ik wil dat de leerlingen het leuk vinden in plaats van dat ze echt wat leren. Begeleiden. Om de leerlingen te kunnen begeleiden is het belangrijk dat je goed voor ogen hebt wat je wilt bereiken in de lessen. dit gebeurd door middel van persoonlijke doelen. Hierdoor heb ik voor mijzelf duidelijk waar ik op moet letten tijdens de les en kan ik hier ook beter in worden.
Mijn stagebegeleider geeft mij dan ook feedback door middel van deze doelen en hierdoor kan ik mijn ze steeds aanpassen en specifieker maken. Deze Competentie is erg belangrijk voor mijn ontwikkeling. Door middel van feedback slijten mijn doelen er langzaam in en zullen de lessen steeds soepeler verlopen en kan ik de leerlingen ook beter begeleiden, zowel individueel als de hele groep. Adviseren De taak van een docent LO is veel meer dan alleen maar de leerlingen bezig houden. Het doel van een Docent is de leerlingen een leven lang bewegen mee geven. Naast het werken aan motorische vaardigheden werk je tijdens de les ook aan sociaal emotionele vaardigheden en cognitieve vaardigheden Als docent moet je deskundig genoeg zijn om de leerlingen te adviseren over hun gezondheidstoestand. En ze hiermee aanzetten tot een gezonde leefstijl. Tijdens de OWE SGZ en OLO besteden we hier aandacht aan. Het doel wat je hier mee wilt bereiken is een LEVEN LANG BEWEGEN Ondernemen Als docent SBO kom je voor verschillende situaties te staan waarin ondernemen erg belangrijk is. In de eerste twee blokken besteden we hier erg veel aandacht aan. we gaan samen werken aan een Plan van aanpak en een ondernemingsplan. ook doen we een onderzoekje op de basisschool. hierbij heb ik geleerd goed samen te werken met mijn mede studenten. Ook heb ik veel kennis op gedaan over het maken van een plan van aanpak en dit uitschrijven in een verslag. Kennisontwikkeling en professionalisering. Bij deze competentie heb ik geleerd om onderzoek te doen en tijdens dit onderzoek gebruik te maken van literatuur. deze literatuur ondersteund mijn onderzoeken. dit kwam voornamelijk naar voren in het tweede half jaar. waar we een trainingsschema moesten maken. hier was veel kennis voor nodig. De boeken waar naar verwezen werd waren daarom dan ook erg toe reikend.
Een leven lang leren staat voorop en me zelf blijven ontwikkelen.
De literatuur die we hebben moeten leren hebben hier erg aan bij gedragen.
Ik vind dan ook dat ik veel meer kennis heb op gedaan over het menselijk lichaam en hoe wij in elkaar zitten en denken. In de cijferlijst komt dan ook naar voren dat ik al mijn tentamens gehaald heb en dat ik dit jaar hard heb bewerkt. Samen werken in professionele organisaties Bij deze competentie komt afspraken maken en nakomen aan bod. Tijdens de stage geef je eigenlijk een visite kaartje af van jezelf en van de HAN.
het is dus erg belangrijk dat je tijdens deze stage een professionele houding hebt naar de stage school. Niet alleen op je stage school moet je deze houding hebben maar ook op school. Een HBO vraag verantwoordelijkheid en dit moet je laten zien. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn handelingen dus dan kunnen deze handelingen maar beter professioneel zijn.
Hierdoor vinden mede studenten het prettig om met mij samen te werken. Ik houd mij aan de afspraken en en heb een professionele houding. door deze competenties ben ik klaar voor het tweede jaar zodat ik mijzelf verder kan ontwikkelen. Managen Deze competentie gaat over het communiceren. Schriftelijk en mondeling. Maar ook over het hebben van overtuigingskracht. In dit eerste jaar ben ik hier mee aan de slag gegaan. tijdens de tutor groepen moesten we onze antwoorden in de groep brengen en hier over discussiëren. Uiteindelijk wamen we dan tot het goede antwoord. Hierdoor heb ik geleerd door goed mijn opdrachten voor te bereiden dat je dan ook jou standpunt beter kunt onderbouwen. Er waren verschillende groepsopdrachten waardoor samenwerken heel erg belangrijk was. we moesten goed met elkaar communiceren en afspraken maken. Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat je zowel schriftelijk als mondeling goed kunt overleggen. Vaak nam ik het voortouw en nam ik automatisch de leiding. Dit is niet altijd goed gevallen bij mijn studie genoten. Daarom heb ik hier aan gewerkt omdat ik het goed bedoel. voor mij was het belangrijk om de zaken los te laten en hiet altijd de touwtjes in hadden te nemen. Werken aan Kwaliteit Tijdens dit eerste jaar heb ik geleerd om methodisch en planmatig te werk te gaan. We hebben gebruik gemaakt van de PDCA cyclus. je werkt je plan uit je voert het uit je checkt het ( evalueren) en je past het aan. Door deze competentie ben ik mijn doelen SMART gaan omschrijven.
en ben ik duidelijk vooruit gegaan in mijn methodische handelingen. De evaluaties waren hier erg belangrijk zodat er steeds een spiegel werd voor gehouden en ik weer verder kon met mijn ontwikkeling. Persoonlijke Ontwikkeling. Hier gaat het over initiatief tonen en het vormen van een reël zelfbeeld Ik toon altijd erg veel initiatief en werk hard. Dit kan soms ook mijn valkuil zijn. Omdat ik op de middelbare school ook altijd hard heb moeten werken voor een voldoende wil ik altijd het beste uit mijzelf halen.
Ik heb altijd veel feedback gekregen over hoe het beter kan en ben dan ook erg kritisch op mijzelf.
Ik vind het dan ook moeilijk om bepaalde zaken los te laten. bijvoorbeeld in een groepsopdracht waarbij we de taken moeten verdelen vind ik het moeilijk om die touwtjes los te laten en te vertrouwen op de inzet van mijn partner.

Ik heb de juiste bedoelingen maar vraag soms te veel van mijzelf en wil alles perfect doen. Hieronder staat mijn tussentijdse beoordeling
van mijn stage in het primair onderwijs: Doelen Blok 1:

In dit eerste blok had ik als doelen om kennis te maken met de basisschool en het lesgeven. Mijn eerste stage doelen waren gericht op organisatie en structuur in de les. Dat de leerlingen luisterde naar mij als ik iets aan het uitleggen was. Ook had ik als doel om duidelijke uitleg te geven en dit zo kort mogelijk. kort en bondig. Hieronder is een overzicht van de behaalde punten in blok 1: SCB: ALO-VLOPI1 - Leraar in PO I 1
25-06-2012

7.50

OWE:
ALO-VLOPI1 - Leraar in PO I 1
ALO-VLOPI1-ER
Eindresultaat deeltoetsen Leraar in POI 1 7
25-06-2012
In dit blok werd ik erg geinspireerd door het volgende filmpje. Ik kon mij erg goed vinden in zijn bevindingen en ben zijn theorieën gaan toepassen in mijn stage.

een voorbeeld:
twee dominante jongens in de klas geven veel commentaar op mij. Ik heb ze voor de les appart genomen en verteld dat ik hun dominante gedrag positief wil benaderen en niet wil straffen. daarom wil ik ze een belangrijke rol geven de les. Namelijk scheidsrechter. Ze moeten dan de regels goed na streven en hier verantwoordelijk mee omgaan. Dit is bij hun zo goed bevallen dat ze de rest van de stage geen commentaar meer hebben geleverd en alleen nog maar behulpzaam zijn geweest in het leiden van de groep. Want dat is hun kracht en sterkte . Hieronder staat de tussentijdse beoordeling van mijn VO Stage Hieronder staan mijn behaalde resultaten van dit 3e Blok. Behaalde Punten Blok 4 Hieronder staat een persoonlijk stukje van mijn stagebegeleider van het Mondial College. Ik heb hier ontzettend veel geleerd en als een zeer prettige stage ervaren:
Full transcript