Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sociala medier

13 september 2011
by

Sara Berglund

on 21 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sociala medier

21 november 2012
Sara Berglund

Genom språket uttrycker vi vilka vi är!
Omgivningen påverkar oss, från vår födsel. Omedvetet och/eller medvetet är den präglad av en viss syn på hur barn bör bemötas i förhållande till sitt kön.
Kromosomerna påverkar...

- om vi kan bli gravida
- vår muskelmassa och röstläge
Kromosomerna påverkar inte...

- om vi gillar att mecka med bilar
- om vi tycker om att klä oss i rosa och glitter
- om vi är lämpliga som företagsledare
Vår könsidentitet är istället resultatet av hur vi bemöts av omgivningen - vad vi fått lära oss, vilka förväntningar vi haft på oss, vad vi uppmuntrats att göra.
Uppfattningar kring hur vi kan och bör klä och bete oss förändras hela tiden.

Normerna växlar mellan olika tider, olika kulturer.
Alltså...

Kön är en i hög grad social konstruktion.
Könsidentiteten uppstår EFTER födseln.
HUR vi pratar

VAD vi säger
VAD vi gör

HUR vi gör det
Genom könsattribut:

Kläder
Frisyr
Smink
Accessoirer
Förväntningarna ser olika ut på pojkar och flickor, vad de har för intressen och önskemål.

Deras beteende tolkas också olika.
- utforma, testa och växla mellan olika identiteter.
- dölja eller framhäva olika sidor av personligheten.
- kontrollera hur man ska uppfattas av andra.
- skapa gemenskaper mellan människor som aldrig skulle mötts annars.
Byggmaterial för facebookidentiteten
Upplägg
Sociala medier
Goffmans teatermetafor
Samhället är som en teaterscen, där människor framträder i olika roller, i olika sociala sammanhang.
Backstage kan man sänka garden och gå ur sin roll. Normerna blir inte längre så viktiga. Mellan de båda regionerna är barriärerna höga.
Framträdandet sker frontstage, där spelar de sociala normerna stor roll. Individen är på sin vakt för att kunna visa upp en sammanhållen bild av sig själv. En motstridig bild skulle skada förtroendet för rollpresentationen.
Det är i framträdandet som individens identitet bestäms, med hjälp av det som publiken tillskriver honom/henne.
Internet skapar frirum för ungdomar, där de kan laborera med sin identitet. Fysiska platser som skolan, hemmet, fritidsgården får ett komplement i form av Lunarstorm, Facebook etc.
Mediepanik - en slags moralpanik - uppstår gärna inför nya medier som barn behärskar men inte deras föräldrar. En rädsla inför det okända...
På internet uppstår möjligheter att överskrida gränser, bryta tabun och experimentera med åsikter, kön, sexualitet och identitet på ett sätt som inte går någon annanstans.
Unga & Internet
Teknik och medier fungerar som identitetsmarkörer. Hur vi använder dem, hur väl förtrogna vi är med dem, berättar om oss som individer.
Den datormedierade kommunikationen kräver nya sätt att visa identitet och att uttolka varandras. Hållning, klädsel, ansiktsuttryck, etc. syns inte där, istället utvecklas andra sätt.
Sociala medier skapar möjligheter att...
PROFILBILDEN
Val av kläder, frisyr, smink, pose, fotots kvalitet etc.
PROFILINFORMATION
Vilken fakta visar man upp om sig själv?
STATUSUPPDATERINGAR
och KOMMENTARER
Vem riktar de sig till? Hur ofta skrivs de?
Är de personliga?
Vad handlar de om?
Vilken ton används?
VÄNNER
Hur många?
Vilka?
Vilken slags relationer?
GRUPPER
Vilka går man med i?
Vilken typ av grupper?
Få eller många?
FOTON
Vilken typ av bilder?
Vad visar man upp?
Vad är sociala medier?
Aktiviteter som integrerar:
1. Teknik
2. Social interaktion
3. Användargenererat innehåll
Där den "vanliga människan" inte bara tar del av information, utan även aktivt kan bidra med, skapa och sprida information.
Vi kan dra ifrån, lägga till och försköna bilden av oss själva och vad vi gör = en handgriplig identitetskonstruktion!
Informationsutbyte
Identitetskonstruktion
Kommunikation
Skapa och känna tillhörighet
Lagra minnen
Funktion ur ett användarperspektiv
Teknologin förändrar vår
verklighetsuppfattning
"Ambient awareness":
Nästan som att vara fysiskt nära, och i ögonvrån kunna läsa av någons sinnesstämning utifrån hur denne rör sig, vad den säger etc.
Pusslet som skapar individen.
En enstaka uppdatering är obetydlig i sig.
Men tillsammans med övriga bildar den ett sofistikerat porträtt av användaren.
Gränserna för vad som är socialt och asocialt beteende flyttas.
Ambient intimacy - ensammare IRL, men sociala online.
Vara ensam tillsammans...
Tillbaka till bylivet - där alla känner alla
På nätet kan verkligheten få evigt liv.
Statusuppdateringarna som litterär form, påverkar hur jag tolkar mitt liv.
Synlighet - osynlighet
Sociala medier och identitet
Distans - närhet
Del - helhet
Privat - personligt - offentligt
Ensamhet - gemenskap
Genom sociala medier kan jag visa upp och iscensätta mig själv. Tala om för omvärlden att jag finns. Kan jag välja att låta bli?

Den/det som syns finns...
Finns det asociala medier?
Enkelriktat
Långsamt
Präglat av utgivaren
Informationsinriktat
"Gammelmedia"
Nya medier
Interaktivt/dialog
Snabbt
Användarpräglat
Kommunikationsinriktat
Alla med en dator och internetuppkoppling kan skapa och dela med sig av bilder, idéer, uppfattningar, budskap.
Nästan alla kan ta emot detta nästan när och var som helst.
Förväntan: Vara ständigt uppkopplad, uppdaterad.
Detta har möjliggjorts genom samhällsförändringar och ny teknik.
Lite historik
Vi skapar, distribuerar och betraktar medier radikalt annorlunda idag än förr.
Heta linjen 1980-talet
Förändrade relationer mellan gamla och nya medier.
Tidigare: åtskilda, olika användare.

Nu: integrerade, samma användare.
Information ->
kommunikation
Världen krymper...
Kortare sociala avstånd
Snabbare förflyttningar
Internet 1990-talet
Militärt forskningsprojekt -> (nästan) var mans egendom
Förändrade förutsättningar
Förändrad världsbild
Förändrad kultur
"Sit back and be told-culture"
1900-talet.
Kunskap överförs från lärare till elev.
Medias roll är att överföra information.
Konsumtionskultur.
"Making and doing-culture"
2000-talet.
Elever ställer egna frågor, skapar egna lösningar.
Media bygger på interaktion och kommunikation.
Produktionskultur.
"Prosumers"
Web 1.0
Separata websidor.
Kommunikation.
Web 2.0
Samarbetande och sammanlänkade sajter.
Helhet större än
summan av delarna.
Interaktion.
Sociala medier - sociala relationer
Gränserna förskjuts - sakta, så det knappast märks...
Att vara personlig, men inte privat.
Vad vill vi veta om varandra? Vad är okej att skriva? Och... inte?
Online - offline
Eller... kanske är det tvärtom?
Hur kan vi förstå sociala medier med hjälp av Goffman?
Vad är sociala medier?
Lite historik
Sociala medier - sociala relationer
Sociala medier och identitet
Unga och Internet
"Nätets infödda"
Förstår och förhåller sig till nätet utifrån dess egna egenskaper, inte i jämförelse med "verkligheten".
Makt - motmakt
Full transcript