Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sposoby pozyskiwania energii a srodowisko przyrodnicze

No description
by

Magdalena Michoń

on 9 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sposoby pozyskiwania energii a srodowisko przyrodnicze

KWAŚNE OPADY
GAZY CIEPLARNIANE
W dzisiejszym świecie jest bardzo wielkie zapotrzebowanie na energie. Stosuje się wiele możliwości jej uzyskania. Jedne mają znaczny wpływ na środowisko,a inne nie. Z tego powodu dzielimy źródła energii na:
KATASTROFY EKOLOGICZNE
CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ENERGII:
SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
odnawialne
Słońce
woda
wiatr
ciepło wnętrza ziemi
biopaliwa
nieodnawialne
paliwa kopalne,np;
-węgle kopalne
-ropa naftowa
-gaz ziemny
przemiany promieniotwórcze pierwaistków chemicznych
ELEKTROWNIE WIATROWE
Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru.
+
w niewielkim stopniu wpływają na środowisko przyrodnicze
-
turbiny szpecą krajobraz
-
ich uzyteczność jest ograniczona do obszarow z silnymi,stałymi wiatrami
HYDROELEKTROWNIE
Hydroelektrownie, często nazywane również elektrowniami wodnymi to zespoły urządzeń, tworzące zakład przemysłowy wykorzystujące różne odmiany energii wody do produkcji energii elektrycznej.
+
niskie koszty produkcji
+
wywierają niewielki wpływ na środowisko przyrodnicze
-
wysokie koszty instalacji
-
zależność od opadów
-
tama zatrzymuje prawie wszystkie osady
ELEKTROWNIE PŁYWOWE
Elektrownia pływowa - rodzaj elektrowni wodnej wykorzystującej regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie.
+
w niewielkim stopniu wpływają na środowisko przyrodnicze
-
możliwość budowy ograniczona do obszarów nadmorskich
-
stosowanie skomplikowanych i kosztownych technologii
ELEKTROWNIE GEOTERMALNE
Energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia cywilizacji ludzkiej, jest praktycznie niewyczerpalna.

+
w niewielkim stopniu wpływają na środowisko
+
niskie koszty produkcji energii elektrycznej
+
czysta energia
-
wysoki koszt budowy
-
wydzielanie siarkowodoru

ELEKTROWNIE SŁONECZNE
Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.
+
są tanie w ekspploatacji
+
w niewielkim stopniu wpływają na środowisko przyrodnicze
-
brak pobierania energii w nocy
-
stosunkowo wysoka cena ogniw słonecznych
-
użyteczność ograniczona do obszarów silnie nasłonecznionych
ELEKTROWNIE WĘGLOWE,GAZOWE I
NA ROPĘ NAFTOWĄ
+
niskie koszty produkcji energii elektrycznej
+
wykorzystują paliwa łatwe do wydobycia i przetwarzania
-
emitują gaz cieplarniany,pyłki,tlenki siarki i azotu oraz wiele innych szkodliwych związków chemicznych, w tym substancji radioaktywnych

Pozyskiwanie energii elektrycznej odbywa się ze spalania surowców elektrycznych.
ELEKTROWNIE ATOMOWE
Elektrownia jądrowa – obiekt przemysłowo-energetyczny (elektrownia cieplna), wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu (uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop), w której ciepło konieczne do uzyskania pary wodnej, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.

+
wydajne
+
niskie koszty produkcji energii elektrycznej
+
ich lokalizacja nie jest uzależniona od miejsca występowania surowca
-
wysokie koszty budowy
-
ryzyko awarii

BIOPALIWA
(GAZOWE,CIEKŁE I STAŁE)
Biopaliwo – paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy — produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów.

+
duży potencjał techniczny w niektórych regionach
+
utylizacja niektórych odpadów i ścieków
-
konieczność prowadzenia uprawy
-
zajmowanie pod uprawę terenów cennych przyrodniczo
-
spalanie – wydzielanie szkodliwych substancji
-
jałowienie gleb
Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery, w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi. W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka .para wodna
dwutlenek węgla(CO2)
metan(CH4)
freony(CFC)
halon
podtlenek azotu(N2O)
Kwaśne opady to opady, głównie deszczowe, o kwaśnym odczynie (pH do ok. 4–4,5), powstające w wyniku pochłaniania przez kropelki wody gazowych zanieczyszczeń powietrza tworzących z nią kwasy (tzw. bezwodników kwasowych) Opadają na ziemię – nie tylko w postaci deszczów, ale także jako śniegi i mgły – powodują one:

-zakwaszenie gleb,
-niszczą faunę i florę,
- przyspieszają korozję metalowych konstrukcji urządzeń i budowliKatastrofa ekologiczna –
zjawisko polegające na zmianie środowiska przyrodniczego danego gatunku lub populacji w sposób uniemożliwiający jej przetrwanie (nieodwracalne w naturalny sposób).


globalne zmiany klimatyczne
niszczenie warstwy ozonowej
zakwaszenie atmosfery i wód
wylesianie powierzchni Ziemi
stepowienie i pustynnienie powierzchni Ziemi
zanieczyszczenie mórz i oceanów
degradacja zasobów wody pitnej
ograniczenie bioróżnorodności i ekologicznych użytków pozaekonomicznych
zanieczyszczenie okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej

Najprostszym sposobem produkcji energii jest spalanie paliw kopalnych. To metoda najczęściej stosowana, która ma negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Produktem spalanie całkowitego paliw kopalnych jest m.in. tlenek węgla(IV)TLENEK WĘGLA(II),ZWANY POTOCZNIE CZADEM JEST TRUJĄCY.

2C + 02 2CO
WYKONAŁA
MAGDALENA MICHOŃ
ALEKSANDRA ZBROJA
Full transcript