Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Engelliler Sunum

No description
by

Gülay AYDIN

on 2 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Engelliler Sunum

PROBLEM TANIMLAMASI
Engelli, yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan (kişi).Engeller doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalıklar veya kazalar sonucu ortaya çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması'na göre engelli olma hâli için yeti yitimi terimi kullanılır. Engelliler; vücudun duyusal, işlevsel, zihinsel ve ruhsal farklılıkları öne sürülerek; toplumsal veya yönetimsel tutum ve tercihler sonucu, yaşamın birçok alanında kısıtlama ve engellerle karşılaşabilirler.
Türkçede yeti yitimini tanımlamak için sakat, çürük, özürlü ve malul gibi çok çeşitli sözcükler kullanılır. Bunların bir kısmı engelli toplumu tarafından incitici bulunsa da zaman zaman resmî yayınlarda dahi yer alır. Örneğin askere elverişli olmama durumunu belirtmekte kullanılan çürük sözcüğüne çeşitli askerî belgelerde rastlanır. Türkiye'de özürlü sözcüğünün resmî kullanımı bir yasa ile iptal edilmiştir.
Sosyal boyut
Engellilerin en büyük problemlerinden biri, sosyal çevrenin bireye yaklaşma biçimidir. Hafif engelli durumda olanlar kendi özel ihtiyaçlarını (yemek,tuvalet vs.) karşılayabilirler. Ağır engelliler ise özel veya yaşamsal ihtiyaçlarını ancak bir başkasının yardımıyla karşılayabilirler.
Engelli statüsü sınıflandırması
Dünya Sağlık Örgütü, hastalık ve sakatlığın sonuçlarını sınıflandırmak için 2001 yılında İşlevsellik, Sakatlık ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning, Disability and Health) ile bu konuda standart bir dil oluşturup sağlık sorunlarını hem bireysel hem toplumsal düzeyde sınıflandırmaya başlamıştır. (ICF Türkçe çevirisi.)İş kazaları sonucu sakatlanan kişilerin sakatlanma dereceleri Sağlık Raporu (işgücü kaybı oran cetveli) ile belirlenir.

""GEÇMİŞTE ENGELLİ OLMAK"
Geçmişte engelliler daha çok evlerine kapanıyorlardı,sokaklarda fazla engelli göremiyorduk.Ben de sokağa çıktığımda ,uzaylı görmüş gibi bana bakan insanlarla çok karşılaşıyordum.Şimdi ise sokağa çıktığımda daha rahatım.
Gene öyle bakanlar olsa da eskisi kadar olmuyor.
Çarşıda,sokakta,pazarda alışveriş merkezlerinde akülü sandalyesiyle ya da değneklerle dolaşan bir çok engelli görüyorum.Büyük şehirlerde toplum bizleri biraz daha kabullenmiş durumda ama küçük yerlerde hala engelliye acıyan nazarlarla bakmaya devam ediyorlar. Diğer arkadaşlarımızın da belirttiği gibi,gelişen teknoloji sayesinde engellilerin yapabileceği iş sayısı arttı.
Evden çıkamayan engelliler çağrı merkezleri gibi iş alanlarında çalışabiliyorlar.
Bu da çok güzel bir gelişme.Evde bakım hizmeti ve engelli çocuklara verilen eğitim desteği sayesinde aileler engelli çocuklarını ve yakınlarını artık saklamamaya başladılar.

Çeşitleri
Genel hatlarıyla ele alınırsa 3 ana türde engellilik durumu söz konusudur. Vücudun bütünselliği anlamındaki bir engelin dolaylı olarak birçok farklı ve değişik şekillerde bireye engeller oluşturduğu görünmektedir.
Fizyolojik engel
Kişi,doğuştan veya sonradan geçirdiği hastalık veya kaza nedeniyle vücut içerisinde yer alan hayati organların fonksiyon yetersizliği nedeniyle oluşan durumunda kişi fizyolojik olarak engelli olmaktadır. Mobilite bozuklukları, solunum bozuklukları, organ yetmezlikleri bunun örnekleridir.
Zihinsel - nörolojik kontrol problemi
Doğuştan veya sonra işitme veya görme engelli veya daha geniş kapsamda beyin ile ilgili algılama ve algıladığını doğru yorumlayamama durumları, algısal engellilik sınıfına girer. Bunların arasında öğrenme bozuklukları, dikkat yetersizlikleri/eksiklikleri, görme bozuklukları (körlük), işitme bozuklukları (sağırlık), psikiyatrik bozuklukları (duygusal algı bozuklukları, sosyal bozukluklar ; algılananları yorumlayamamasorunları, yanlış dürtülenme, vb.) sayılabilir.
Fiziksel engel
Teknik olarak vücut yaşam fonksiyonlarını fazla etkilemeyen el ayak gibi uzuv kaybı veya uzuv felçi gibi durumlarda fiziki hareket özgürlüğünün kısıtlandığı durumların genel olarak adlandırılmış engel kategorisidir. Örneğin, yürüme engellilik, ortopedik engellilik vs.
Sene 1981 de bana tekerlekli sandalye ihtiyacı oldu. O zamanlar büyük şehirlerde ve çok pahalıya bulunduğunu öğrendik Kızılay' a başvurduk. 6 ay bekledikten sonra ben kaçıncı sahibi oldum bilemem çok eski bir tekerlekli sandalye geldi ben bayram ettim nihayet dışarıya çıkabilecektim, çok sevindim ikidebir akort telleri düşüyor bozuluyordu.

Tamire gide gele tamir etmeyi öğrendim, artık tamir çantam yanımda geziyordum.Daha sonra kendi imkanlarımızla 3 tekerlekli özel motorsiklet yaptırdık.Şu anda dışarıda kullanmaya akülü tekerlekli sandalyem ve oda için manuel tekerlekli sandalyem var bir manuel sandalyeyi de ihtiyacı olan engelli arkadaşımahediye ettim bu günüme çok şükür.

2007 yılına kadar kendimi engelli olarak bilmiyordum,ne zaman ki okul bitmeye yakın oldu ve iş arama derdi başladı ki ben o zaman engell olduğumu öğrendim.Bir arkadaşım sen engelliymişsin,rapor al ve işe gir diyinceye kadar engelli olduğumu bilmiyordum.İnsanların garip bakışlarını biliyordum,kendimin diğer insanlardan farklı olduğunu da biliyordum ama bunun engel olduğunu bilmiyordum.Hatta engellilere yardımcı olmak,destek olmak adına çalışmalar bile yapıyordum (ki hala yapıyorum) ama gel gör ki ben de engelliymişim,biraz geç oldu ama anladım. Geçmişten günümüze engellilerin duyguları nasıl değişiyor bilmiyorum ama bildiğim şu ki engelli birey ekonomik özgürlüğünü aldığı vakit duyguları değişiyor.Başta kendine olan güveni geliyor.Geçmişten günümüze de
engelliler eğitim ve çalışma hayatına önem verdikleri için bence öncelere göre
engelliler kendinden daha emin duygulara sahip.

TARİHSEL GELİŞİM
ÖZÜRLÜLÜĞÜN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
İş yerinde, okulda, sokakta, hastanede, bankada, noterde, devlet dairelerinde özürlülerin sık sık yüz yüze geldiği olumsuz önyargılar, ayrımcı yaklaşımlar, kronikleşmiş duyarsızlıklar, küçümseyici bakışlar neden bir türlü bitmiyor, neden bir türlü ortadan kaldırılamıyor? Radyolarda, televizyonlarda, yapılan bunca programlara, gazetelerde, kitaplarda, dergilerde yazılan bunca yazılara, düzenlenen toplantılara, konferanslara, seminerlere rağmen neden fazla bir şey değişmiyor?, Neden ayrımcılık bir kene gibi ensemize yapışmış, en masum umutlarımızı, en güzel hayallerimizi emip duruyor? Bunun kökeni binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tarih boyunca özürlüler sadece sosyal ve ekonomik nedenlerle değil özürlü kimliklerinden dolayı da ayrımcılığa uğrayan, dışlanan, ezilen bir kesim olmuşlardır. Geçmişten bugüne önyargı, ayrımcılık, istismar, dışlanma, bir köle, bir eğlence aracı gibi kullanılma, yoksulluğa, açlığa, ölüme terk edilme özürlülere reva görülen insanlık dışı çirkin muamelelerin
başında gelmekteydi.

Toplumsal bilince kazınmış olan bu pas tutmuş bilinç kirliliğinin temizlenip arındırılması uzun soluklu, kararlı ve de örgütlü bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bugünden yarına çözülebilecek basit bir sorun değildir. Tarih içinde sosyal ve kültürel birikimler, ahlaki ve insani değerler nesilden nesile miras kalarak bir devamlılık gösterir.
Özürlünün tarihsel dışlanmışlığının ve ezilmişliğinin yarattığı sorunların çözümü bireyin ve
toplumun her yönüyle yeniden inşasına bağlıdır. Bu hedefe ulaşmak ise top yekün bir mücadeleyi
gerektirir. Bu mücadelenin bileşenleri toplumun tüm ezilen, sömürülen, dışlanan kesimleridir. Toplumların gerçek kurtuluşu için ortak mücadelenin önemini vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini her zaman kendimize rehber edinmeliyiz:
""Bir millet, bir memleket için kurtuluş, esenlik ve başarı istiyorsak bunu yalnız bir kişiden hiçbir zaman istememeliyiz. Umumî kurtuluşu, gene umumî gayret temin eder ve bir millet, bir toplum yalnız bir bireyin gayretiyle bir adım bile atamaz.""
Atatürkün bu sözleri bize göstermektedir ki, örgütlenmeden, mücadele etmeden, gerçek kurtuluşa odaklı birlikteliği sağlamadan hiç kimse başarıya ulaşamaz. Güçlü, demokratik ve uygar bir toplum yaratmak istiyorsak hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin haklarına saygı duyan, tüm bireylerin refah ve mutluluğunu amaçlayan, ezenin de ezilenin de olmadığı hakça bir düzeni savunan düşünceyi egemen kılmalıyız. Özürlüler için kalıcı başarıya, sağlıklı çözüme giden yol güçlü, demokratik bir özürlü hareketini oluşturmaktan, etkili bir hizmet ve mücadele programını yürütmekten geçmektedir.

İSTATİSTİKLER
Dünya’da ve Türkiye’de Engelli Nüfus dağılımı Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i, yani yaklaşık 1 milyar insan, bir engel ile yaşamaktadır.
Ülkemizde resmi kayıtlara göre 1.536.306 kişi engellidir.
Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO) gelişmekte olan ülkelerde yaşayan engelli çocukların %90'ının okula devam etmediğini belirtmektedir.
Birleşmiş Milletler Gelişim Programı’nın (United Nations Development
Program, UNPD) 1998 yılında yaptığı bir çalışmaya göre engelli yetişkinler arasında küresel boyutta okuryazarlık oranı %3 gibi düşük bir orandadır. Bu oran engelli kadınlar için ise %1'e kadar düşmektedir.
Uluslararası İşçi Organizasyonu'na göre (Internation Labour Organisation, ILO) çalışma yaşında olan insanların yaklaşık 386 milyonu engellidir.
Engelli bireyler arasında işsizlik bazı bölgelerde %80'e kadar ulaşmaktadır.
Savaş alanlarında öldürülen her çocuk başına üç tanesi yaralanmakta ve kalıcı olarak engelli olmaktadır.
WHO bazı ülkelerde engellilik durumunun sebebinin %25'e varan oranlarda şiddet ve yaralanmalar olduğunu belirtmektedir.
Ayrıca engelli bireylerin şiddet ve tecavüz karşısında daha savunmasız olduğu 2004 - 2005 yıllarında Britanya'da yapılan bir çalışma ile gösterilmiştir.
Şiddet, hem engellilik halinin bir nedeni, hem de bir sonucu olarak görülmektedir.
Engel Grubu Engelli Sayısı Yüzde Oranları Süreğen Hastalıklar
776.532 51% Zihinsel 490.733 31,94%
Ortopedik 324.745 21,14%
Görme 216.268 14,08%
Ruhsal ve Duygusal 175.902 11,45%
İşitme 156.451 10,18%
Dil ve Konuşma 39.469 2,57%
Diğer 2.535 0,17%
Bilinmeyen 1.498 0,10%
TOPLAM 1.536.306 100%
*Bir kişi birden fazla engel grubunda yer alabilir. Dünya’da ve Türkiye’de Engelli
Bireylerin Hakları Türkiye’nin de imzasının bulunduğu Engelli İnsanların Hakları Hakkında Antlaşma (Convention on the Rights of People with Disabilities, CRPD) 13 Ocak 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul edilmiştir.
Antlaşmayı kabul eden ülkeler engelli bireylere yönelik ayrımcılığı önlemek ve engelli insanların eşit haklara ve yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak için yeni kanun ve politikalar uygulamayı ve antlaşmaya ters düşen uygulamaları yürürlükten kaldırmayı kabul etmişlerdir.
Anlaşmaya katılan ülkeler engelli insanların anlaşmada tanınan haklarını korumaya yönelik politikalar ve kanunlar izleyeceklerini ve ayrımcılık teşkil eden kanun, kural, ve eylemleri yürürlükten kaldıracaklarını beyan ederler.”
Türkiye’de Engelli Bireylerin İstihdamı ÖMSS (Özürlü Memur Seçme Sınavı) 3 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına özürlü memur alımları ÖMSS ve lise mezunu olmamış adaylar için kura sistemi ile yapılmaktadır.
Bu sınavda engellinin alacağı puanla, atama öncesi kurumun belirleyeceği 5 kişiden oluşan bir atama onay komisyonu ile engellinin başvurduğu pozisyona engel durumunun uygun olup olmadığı değerlendirildikten sonra atama onayı olumlu veya olumsuz bir şekilde neticelendirilmektedir.
Engelli Açısından İş Kanunu 4857 sayılı Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu "İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamla çalıştırmakta yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.”
Ortopedik Engelliler İçin Çalışma Alanları: Ülkemizde ortopedik engelli
bireyler genellikle gişe memuru, resepsiyoncu, satıcı, ticari tanıtımcı, fabrika temsilcisi, kilim dokuyucu, çilingir, tamirci, makinist, deri işçisi, terzi, stilist, modelist, mobilya döşemecisi, ambalajcı, kuru temizleme işçisi, zabıt katibi, daktilografi, posta ayrım memuru, telefon santral operatörü, metin yazarı, heykeltıraş, bestekar, müzisyen, ses sanatçısı, masör, kütüphaneci olarak işe alınmaktadır.
Görme Engelliler İçin Çalışma Alanları: Ülkemizde görme engelli bireyler genellikle masörlük, santralcilik, çilingircilik, trikotaj, hayvancılık, tüm müzik aletleri ile sosyal ve kültürel etkinlikler,öğretmenlik, politika, gazetecilik, sekreterlik gibi işlerde çalışmaktadır.
İşitme Engelliler İçin Çalışma Alanları:
Ülkemizde işitme engelli bireyler genellikle halıcılık, daktilograf, trikotaj, muhasebe, fotoğrafçılık, tabela işleri, ayakkabıcılık, marangoz, demircilik, kaynakçılık, sıhhi tesisat, mimari proje ressamlığı, el örgücülüğü oymacılık, kuaför, tarım işleri, pano ve süs eşyası yapımı, turizmcilik,masörlük gibi işlerde çalışmaktadır.
Zihinsel Engelliler İçin Çalışma Alanları:
Ülkemizde zihinsel engelli bireyler büro elemanları, metal işleri, ağaç işleri, el sanatları, makrame, hasır örgücülüğü, ayakkabıcılık, halıcılık, dokumacılık, tamir işleri, aşçılık, otomobil bakımı gibi işlerde çalışmaktadır.
Ayrıca el sanatları ve seramik gibi alanlarda da istihdam edilmektedirler.

Türkiye’de Engelli Bireylere Yönelik Belediye Hizmetleri Ülkemizde Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmaların ve verdikleri hizmetlerin ortak amacı; engelli vatandaşlarımızı ev ortamında desteklemek, toplumla engelli bireylerin kaynaşmasını sağlamak, engel gruplarına göre ihtiyaç duyulan araçları tedarik etmek ve engellilerin kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak üretime katkıda bulunmalarını sağlamak, bakım ve korumaya ihtiyacı olan engellilerin özel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmek, toplumsal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak.
Türkiye'deki engellilere ilişkin en detay bilgiler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Engelliler Veritabanı (ÖZVERİ) bazı kamu
kurum ve kuruluşlarına herhangi bir sebepten dolayı başvurmuş engelli bireylerin verilerinin derlenmesi ile
oluşmaktadır. ÖZVERİ'de kayıtlı, adresi ve Engelli Sağlık Kurulu Rapor bilgisi bilinen engelli kişilerin illere
göre dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Türkiyede toplam 1.559.222 engelli kişi bulunmaktadır
ÖZVERİ' de kayıtlı, adresi ve engel grubu bilgisi bilinen engelli kişilerin engel gruplarına göre dağılımları
aşağıda verilmiştir:
ÖZVERİ'de kayıtlı, adresi ve Engelli Sağlık Kurulu Rapor bilgisi bilinen engelli kişilerin yaşa göre dağılımları
aşağıda görüldüğü gibidir:
Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden alınan verilere göre;
2012 yılı Kasım ayı itibari ile kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasında istihdam edilen 32.347 engelli işçi bulunmaktadır.
2012 yılı Ekim ayı itibari ile kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasında çalışan işçilerin sayısı aşağıdaki tabloda verildiği gibidir:
Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinden alınan verilere göre, 2011 yılı Ağustos ayı itibari ile kamu kurumlarında engelli kontenjanında istihdam edilen 20.829 engelli memur bulunmaktadır.
2012 yılı ÖMSS yerleştirme sonuçlarına göre, 2174 ortaöğretim mezunu, 1093 ön lisans mezunu, 999
lisans mezunu tercihlerine uygun olarak kamu kurumlarındaki kadrolara yerleştirilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre;
2011-2012 öğretim yılında özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında öğrenimgören öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
GAZETE HABERLERİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, engelli istihdamı müjdesi verdi.
Bakan İslam,"Önümüzdeki aylarda yine engelli istihdamı yapacağız"dedi. Engellilerin evde bakım şartlarını iyileştirmek için sağlık raporlarıyla ilgili bazı sorunlar yaşandığı sorusu üzerine İslam, "Bunu ortadan kaldırabilmek için Sağlık Bakanlığı'yla birlikte yönetmelik üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İslam, 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmasıyla ilgili sıkıntıların hatırlatılması üzerine, artık kimlik kartı göstererek ücretsiz ulaşımın yolunun açıldığını belirtti.
"Ücretsiz ulaşım kartları tamam"
"Engelliye istihdam müjdesi"
Yaklaşık 10 milyon vatandaşın beklediği ücretsiz ulaşım kartlarıhazırlandı.
Kartlar tüm Türkiye'de geçecek...

Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlının ilk defa şehir içi ve şehir dışı ulaşımda 'ücretsiz' seyahat edeceği sistem tamamlandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı ulaşım kartları, kırmızı-beyaz renkte ve üzerlerinde ücretsiz yazıyor.
Yerlerdeki sarı çizgiler dekor değil
Görme engellilerin ulaşımının daha rahat ve güvenli olması için kaldırımlara çekilen sarı ve kabartmalı bantlar işgal altında. Pek çok yerde, belediyeler
görme engelliler için sarı çizgi yapsa da, ya çizginin önüne elektrik direği dikiliyor, ya çizgiler ağaçların bulunduğu yerden geçiriliyor, ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaptırdığı gibi kabartmalı yapılması gereken şeritlerin kabartması unutuluyor.
Van’da, görme engellilerin yürümesine kolaylık sağlaması için döşenen sarı kaldırım şeritleri bazı
yerlerde özensizce yerleştirilmesinden dolayı görme engellilere fayda yerine zarar veriyor. Görme engellilerin kaldırımlarda rahat yürüyebilmeleri için yapılan kabartmalı sarı şeritler, planlama ve yapım aşamasındaki özensizlik ve denetimdeki eksiklik yüzünden amacının aksine, mağduriyetlere sebebiyet veriyor. Görme engellilerin kaldırımlarda rahat yürümeleri için belediyeler tarafından yapılan sarı kaldırım şeridi, kimi zaman bir elektrik direğinde bitiyor, kimi zaman vatandaşlar araçlarını park ediyor. Görme engelli biri yolda yürüdüğünde araca ve direğe
çarpmaması işten bile değil. Vatandaşlar, özensiz yerleştirilen sarı şeritlerin bir an önce yerlerinin
değiştirilmesini istedi.
GÖRME ENGELLİLER İÇİN YAPILAN KABARTMALI SARI ŞERİTLER
Seçenekler
Görme engeliler için para okutucu.
Yürüme engeliler için otobüslerde otomatik engelli basamağı.(İnsan gücüne gerek kalmadan kullanılması)
Yollarda bulunan yokuşlara raylı alan yerleştirme.
Her apartmanda yapılması zorunlu raylı sistem.
Asansör sadece engelli arabasının sığabileceği büyüklükte tasarlanması.(Asansörlerde insanların engellilere öncelik tanımaması nedeniyle asansörleri engellilerin kullanamaması.)
Akıllı telefonlarda görme engelliler için kabartma ekran.
Görme engelliler için banka sıralarında numarayı söylemesi için ses sistemi.
Bedensel engellilerin atm ve banka veznelerini kolaylıkla kullanabilmeleri için özel vezne.
Görme engelliler için akıllı gözlük üretmek.Navigasyonlu gözlük.Görme engelliler gözlerinin görünmesini istemedikleri için siyah gözlük takarlar.Bizde bu gözlük camlarına kamera,çeçeve kenarlarına ve kulağa denk gelen bölüme ses sistemi yerleştirmek.Böylece kamera gördüklerini kulağa ileterek onlara kolaylık sağlar.
Siyah engelli maketi, yanından geçince ışık yanacak ve bilgilendirici seslendirme olucak.
- SENARYO -
Bedensel engelli bireyler toplumda çoğu kez olumsuz engellere takılmaktadır, fakat malesef bu konuda toplumda onlara yadım eden, farkındalık sahibi olan duyarlı insan çok az bulunmaktadır.Farkındalık konusundan insanların en uzak olduğu yer vapurlardır.Çünkü genelde vapuru kaçırmamak için, insanlar telaş içinde acele ederler.Bedensel engelli bireylerin yanından hızla koşup giderler...
Kadıköy-Beşiktaş vapuru hattında normal bir gün.
İskelede çalışanların herşeyden haberi var, etrafa yerleştirdiğimiz gizli kameralar olayları tüm detaylarıyla kayıt almaktadır. Ve ayrıca birazdan yaşanacak olaylardan haberdar olan 35 kişilik bir ekipde vapur iskelesinin farklı noktalarında gizlenmektedir.İnsanlar telaş içerisinde vapura binerlerken,yine ekipden olan ve hiçbir bedensel engeli olmayan arkadaşımız tekerlekli sandalye ile iskelede bulunan vapura engeli bir birey gibi yaklaşmakta.Ve tekerlekli sandalyesiyle rampa olan tahta iskeleden geçmeye çalışmakta fakat her defasında rampa iskeleden geriye doğru kaymaktadır.
Arkadaşımız bu sefer geriye doğru çekilip, vapura binenlerden ona yardım etmesini bekler.Ekipteki herkesin beklediği tek şey toplumdaki vatandaşların engelli bireylere karşı duyarlı davranmaları ve engelli arabasının vapura binmesine yardım etmeleridir.Artık vapurun kalkmasına çok kısa bir süre kalmıştır.Vapura telaş içinde koşarak binen insalar, engelli arkadaşımızın yardım isteğini göz ardı etmekteydi.
İskeleye doğru yaklaşan orta yaşlı bir beyfendi engelli arkadaşımızın yanına gelip;
- "Siz vapura binmeyecekmisiniz? vapur birazdan kalkmak üzere" dedi.
Arkadaşımız beyfendinin sözleri karşısında hiç birşey söylemeyip sadece uzun uzun vapurun iskelesinde bulunan ve ona engel olan tahta rampaya bakmaktadır.
Orta yaşlı beyfendi arkadaşımızın bakışlarıdaki yardım isteğini anlayarak;
-"Vapur kalmak üzere, çay ve simit eşliğinde vapurda sohbet edermiyiz..? diye sorar.
Engelli arkadaşımız ayağa kalkarak;
-"Sizin gibi duyarlı insanla sohbet etmekten gurur ve mutluluk duyarım der.

Ve kadıköy vapur iskelesinin farklı noktalarına gizlenen ekip arkadaşlarımız beyfediyi bir anda ordaya çıkarak alıkışlamaya başlarlar.
Gizli kameraya alınan bu güzel kısa film farkındalığı çoğaltmak adına çeşitli mecralarda yayınlanır.
Full transcript