Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2.2.1 SINIF 1'e İLİŞKİN BİLGİLER

No description
by

Recep Göktepe

on 17 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2.2.1 SINIF 1'e İLİŞKİN BİLGİLER

KISIM 2 SINIFLANDIRMA
2.2.1 SINIF 1-PATLAYICILAR'a
İLİŞKİN BİLGİLER
2.2.2 SINIF 2-GAZLAR'a
İLİŞKİN BİLGİLER

2.1 GENEL HÜKÜMLER
2.1.1.2 Genel isim olarak kullanılan maddeler ve atamasını yapmakta zorlandığınız mallarda bu kayıtları kullanmanız beklenmektedir.
ÖNEMLİ;
2.1.1.3 Ambalaj grupları
I. Yüksek derecede tehlikeli mallar
II. Orta derecede tehlikeli mallar
III. Düşük derecede tehlikeli mallar
NOT ALINIZ;
Referans 4.1.1.18
'e göre Sınıf 1'deki patlayıcılar, Sınıf 4.1'de yer alan reaktif maddeler ve Sınıf 5.2'deki organik peroksitler ambalaj grubu II'de yer alır.
2.1.2 SINIFLANDIRMA PRENSİPLERİ
Bu kısım maddelerin nasıl sınıflandırıldığı ve sınıflara ilişkin kısımlar hakkında bilgi veriyor.
2.1.2.4--->2.2.x.2'ler taşımaya kabul edilemeyecek mallar demektir.
ÖNEMLİ!!!
Sıvı madde
tanımı; 2.1.2.7'ye göre belirlenmektedir. (Tanımlarda da belirtilmektedir.)
KISIM 2
SINIFLANDIRMA
GİRİŞ

2.1.3 ÇÖZELTİ, KARIŞIM ve İSMEN BELİRTİLMEYEN MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
2.1.3.2 Çözelti veya karışım
tek bir tehlike arz ediyor
ise madde o sınıfın alt başlık 2.2.x.3 'deki toplu kayıt listesinin "İKİNCİL RİSKİ OLMAYAN" ağacının altından seçilir.
2.1.3.5.2 Çözelti veya karışım çok fazla çaba ve maliyet sonucu tespit edilebiliyorsa en yüksek tehlike gösteren gruba atanır.
2.1.3.4.1 Eğer bir çözeltide burada belirtilen madde var ise içerdikleri madde ile aynı kayıt altında sınıflandırılır
2.1.3.4.2 Belirtilen bazı maddeler Sınıf 9 ile karıştırılırsa Sınıf 9'a atanır.
2.1.3.5.3 Sınıflar arası hiyerarşi (
birden fazlasına denk geliyor ise
)
2.1.3.5.5 Atıkların nasıl sınıflandırılacağı belirtilmiştir.
NOT ALINIZ;
5.4.1.1.3'te isimlendirme için atıf vardır.
ÇÖZELTİLER İÇİN SINIFLANDIRMA NASIL YAPILIR?
1.
Verilen bilgilere göre Sınıfını, Sınıf Kodunu ve Etiketleri belirle ve Anlamlarını
Not Al
,
2.
Aynı bilgilere göre ambalaj grubunu belirle,
3.
2.1.3.10'daki tablodan kesişim noktasını bul,
4.
Kesişimde bulunan bilgilere göre ilgili sınıfın toplu kayıt listesinden ağacı takip edip maddeyi belirle,
ÖNEMLİ NOT - 2!!!
Eğer ambalaj grubunu belirleyecek bir veri verilmişse maddenin Tablo-A'daki ambalaj grubunu unutunuz. Size verilen bilgiye göre ambalaj grubu geçerlidir.
ÖNEMLİ NOT - 3!!!
Tablonun altındaki dipnotları takip ediniz. Özellikle "Pestisitler" için belirtilen dip not önemlidir.
ÖNEMLİ NOT - 1!!!
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ve 8 için bu sistem geçerlidir.
Bunların dışındakiler için 2.1.3'ün diğer referansları geçerlidir.
AMBALAJLAMA GRUBU BELİRLEME REFERANSLARI
- Maddenin
parlama noktası
veya

kaynama noktası
nı biliyor iseniz elinizde Sınıf 3 vardır. 2.2.3.1.3'e gidiniz.
- Maddenin
10 cm'den yanma süresine

ilişkin veya
metal toz veya alaşımının beş dakikalık tepkimesi
ne ilişkin bilgi varsa elinizde Sınıf 4.1 bulunmaktadır. 2.2.41.1.8'e gidiniz
- Maddenin
belirtilen sürede su ile teması sonrası çıkardığı kendiliğinden alevlenir gaz miktarı
na ilişkin bilgi varsa elinizde Sınıf 4.3 bulunmaktadır. 2.2.43.1.8'e gidiniz
ÖRNEK;
Elimizdeki Sınıf 4.3 için ortaya çıkan gaz miktarı saatte 13 litre ise hangi gruba girer?
- Maddenin
ortalama basınç yükselme süresi
ne ilişkin bilgi varsa elinizde Sınıf 5.1 bulunmaktadır. 2.2.51.1.9'a gidiniz
- Maddenin
LD(50)
ve
LC(50)
bilgileri var ise elinizde Sınıf 6.1 bulunmaktadır. 2.2.61.1.7'ye gidiniz.
ÖNEMLİ!!!
Maddenin nasıl etki bıraktığı (
Ağız, Deri ve Soluma
) hususuna dikkat ediniz.
Tablonun altındaki dip nota dikkat ediniz. (
Göz yaşartıcı madde hususu
)
- Maddenin
deriye temas zamanı ve gözlem periyodu sonrası kalınlık yok olması (aşınma)
ya da
çelik ve alüminyum yüzeydeki aşınması
na ilişkin bilgi varsa elinizde Sınıf 8 bulunmaktadır. 2.2.8.1.6'ya gidiniz
2.1.4 NUMUNELERİN SINIFLANDIRILMASI
SINIFA İLİŞKİN AD BELİRLENDİKTEN SONRA İSMİN SONUNA "NUMUNE" EKLENİR.
NOT ALINIZ!!!
Verilen maddelerde Özel Hüküm 354 var ise Soluma yoluyla kabul edilecektir.
- Patlayıcılar 6 Bölüm ve 13 Uyumluluk Grubundan oluşur.
NOT ALINIZ;
Bölümlerin hiyerarşisi 5.3.1.1.2'de belirtilmiştir.
NOT ALINIZ;
Uyumluluk Grubu "N" olanlar C,D,E ile beraber taşınırsa "D" grubu özelliği gösterdiği varsayılır. (7.5.2.2)
NOT ALINIZ;
Uyumluluk Grubu "K" taşınması kabul edilemez. (2.2.1.2)
ÖNEMLİ!!!
2.2.1.1.6'nın sonundaki NOTLAR kısmını okuyunuz.
2.2.1.2 Taşıma İçin Kabul Edilmeyen Nesneler
2.2.1.1.7 Havai Fişeklerin Tanımlanması
Sınıf 2'deki maddeler 9 alt gruba ve 3 bölüme ayrılır.
Tehlike özelliklerine göre ayrıca harflendirme yoluyla gruplandırma yapılır.
DİKKAT!!!
Özellikle Zehirli Gazlar ile Sınıf 6.1-Zehirli Maddeleri karıştırmayınız. 6.1 yalnızca katı ve sıvılar içindir.
NOT ALINIZ;
- Aşındırıcı gazlar içinde yer alan

Aerosoller

(BM 1950) önemlidir. 2.2.2.1.6'nın NOT kısmında geçen "P200"
piroforik

kavramını tanımlar kısmına not alınız.

NOT ALINIZ;
2.2.2.1.7
"Basınç Altındaki Kimyasallar"
için 6.7.3'te referans vardır. Tanımlar kısmına bu kavramı not alınız.
1.
Aksifant (Yükseltgen Olmayan) Gazlar --> 2.2
2.
Alevlenir Gazlar-----------------------------------> 2.1
3.
Yükseltgen Gazlar--------------------------------> 2.1
4.
Zehirli Gazlar -------------------------------------->2.3
5.
Aşındırıcı Gazlar----------------------------------> 2.3
2.2.2.2 Taşıma İçin Kabul Edilmeyen Gazlar kısmını okuyunuz.
"Kararsız Maddeler"
kavramı önemlidir.
ÖRNEK;
300 litre piroforik aerosolün (Yükseltgen, 5O) sınırlı miktarda taşınması için iç ambalajın hacmi ne olmalıdır?
"Piroforik Aerosol"
itici olarak kullanılanlar taşıma için kabul edilemez.
2.2.3 SINIF 3-ALEVLENİR SIVILAR'a
İLİŞKİN BİLGİLER
Harflendirme modeli ile 5 alt gruba ayrılır.
F -----> F1, F2, F3
FT ---> FT1, FT2
FC
FTC
D
DİKKAT!!!
2.2.3.1.5'te ADR'ye tabi olmamak için özel durum bulunmaktadır.
2.2.3.1.4 Ambalajlama Grubu III'e atanmak için özel bir durum vardır.
2.2.3.2 Taşıma İçin Kabul Edilmeyen Maddeler
2.2.3.3 Toplu Kayıt Listesi
2.2.41 SINIF 4.1-ALEVLENİR KATILAR, KENDİLİĞİNDEN REAKTİF MADDELER ve HASSASİYETİ GİDERİLMİŞ PATLAYICILAR'a
İLİŞKİN BİLGİLER
Harflendirme Modeliyle 7 alt gruptan oluşur.
Harflerin Anlamları;
F----> Flammable (Yanıcı)
T----> Toxic (Zehirli)
O---> Oxidic (Yükseltgen, Oksitleyici)
D---> Detonating (Patlayıcı)
C---> Corrosive (Aşındırıcı)
A---> Asphyxiant (Asfiksant)
2.2.41.1.5
Alevlenir Katılar için ambalajlama Grubunun nasıl oluşturulduğuna dair bilgiler vermektedir.
NOT ALINIZ;
2.2.41.1.9'daki NOT-2'de geçen "G" tip özelliğine sahip maddeler için dökümantasyonda belirtilecek ibare için 5.4.1.2.3.5'te bilgi bulunmaktadır.
2.2.41.1.16 Duyarlılığın azaltılması başlığı önemlidir.
2.2.41.1.17 Sıcaklık Kontrolü Zorunlulukları
- Kendinden tepkimeye giren (reaktif) maddelerin sıcaklık arttıkça riski arttığından sıcaklık kontrolü yapılması gerekmektedir. Buna göre ilgili referansta bulunan tablo kullanılacaktır.
- Tabloda taşıma türü ve KHDS (Kendiliğinden hızlanan dekompozisyon sıcaklığı)" , Kontrol Sıcaklığı ve Acil Durum Sıcaklığı matrisi bulunmaktadır.
Acil Durum Sıcaklığını aşan durumlarda
Acil Durum Prosedürü
uygulanır.
NOT: Bu prosedürle ilgili ADR'de bilgi bulunmamaktadır.
ÖRNEK;
IBC'de taşınan bir Sınıf 4.1'in KHDS'si 25 derece ise Kontrol Sıcaklığı nedir?
NOT ALINIZ;
Dökümanda belirtilecek ifade ile ilgili 5.4.1.1.15 ve 5.4.1.2.3.1'de ifadeler bulunmaktadır.
2.2.41.2 Taşıma için Kabul Edilmeyen Maddeler
2.2.41.4 KTGM Listesi
Tabloda ambalajlama talimatı için belirtilen OPX'ler P520'deki (syf.154) ambalajlama miktarlarını göstermektedir.
DİKKAT!!!
P520 ve 2.2.41.4'teki tabloların dipnotunu atlamayınız.
2.2.42 SINIF 4.2-KENDİLİĞİNDEN YANMAYA YATKIN MADDELER'e
İLİŞKİN BİLGİLER
Harflendirme modeline göre 4 alt gruptan oluşmaktadır.
2.2.42.2 Taşıma için kabul edilmeyen maddeler
NOT ALINIZ; (Tanımlara)
Piroforik Madde; Hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde yanan maddeler
2.2.43 SINIF 4.3-SU İLE TEMAS ETTİĞİNDE ALEVLENİR GAZLAR ÇIKARAN MADDELER'e
İLİŞKİN BİLGİLER
Harf Modellemesine göre 8 alt gruba ayrılmıştır.
2.2.43.1.5'teki notta Organometalik için atıfta bulunulmaktadır. Sınıf 4.2'yi incelerken belirtilmiştir. (2.3.5)
ÖNEMLİ!!!
2.3.5'te bir organometalik maddenin piroforik olmasına göre hangi sınıfa gireceğini gösteren diyagram bulunmaktadır.
2.2.51 SINIF 5.1-YÜKSELTGEN MADDELER'e
İLİŞKİN BİLGİLER
Harf Modellemesiyle 7 alt gruptan oluşmaktadır.
DİKKAT!!!
O alt grubunda "Nesneler" adlı bir alt başlık bulunmaktadır.
2.2.51.2 Taşıma için kabul edilmeyen maddeler
2.2.52 SINIF 5.2-ORGANİK PEROKSİTLER'e
İLİŞKİN BİLGİLER
Harf Modellemesine göre 2 alt gruptan oluşmaktadır.
2.2.52.1.5'te organik peroksit olup olmadığının tespiti için oranlar bulunmaktadır.
DÜZELTME;
b)%1,0'den fazla
7 tip organik peroksit bulunmaktadır. (A-G)
- 2.2.52.1.6 A tipi taşınmasına izin verilmez.
- G tipi Sınıf 5.2. hükümlerine tabi
değildir.
NOT ALINIZ;
Dökümantasyonda belirtilecek ibareler için 5.4.1.2.3.3 ve 5.4.1.2.3.4'e gidilir.
2.2.52.4 Atanmış Organik Peroksitler Listesi
- P520'deki tabloda bulunan OPX'lere göre ambalajlama yapılır.
- Kontrol Sıcaklıkları buradan kontrol edilir.
ÖNEMLİ!!!
- Size ismi verilen madde bir peroksit ise mutlaka buraya bakınız.
- Tablodaki ikincil riskler ve Dipnotlar kısmını mutlaka kontrol ediniz.
- OPX'ler için P520'deki OPX'ler geçerlidir.
2.2.61 SINIF 6.1-ZEHİRLİ MADDELER'e
İLİŞKİN BİLGİLER
BİR KISMIN DAHA SONUNA GELDİK GEÇMİŞ OLSUN!!!

NOTLARINIZI VE KİTABI TEKRAR ETMEYİ UNUTMAYIN!!!!
Harflendirme Modeline göre 7 alt gruptan oluşmaktadır.
2.2.61.1.7.1 Daha yüksek olan ambalajlama grubuna atanır
2.2.61.1.7.3 Elimizde 4 saatlik veri var ise 4 ile çarpılarak hesaplama yapılır.
2.2.61.1.8 Buhar ile soluma durumunda kullanılacak tablodur.
2.2.61.1.9 Sıvı karışıma maruz kalınması durumunda ambalajlama grubunun belirlenmesinde kullanılır.
2.2.61.2 Taşınmasına İzin Verilmeyen Maddeler
-
Kimyasal olarak kararsız madde
ise taşınmasına izin verilmez...
- 2.2.51.2.2 referansındaki maddelere izin verilmez.
2.2.62 SINIF 6.2-BULAŞICI MADDELER'e
İLİŞKİN BİLGİLER
(UN- 2814, 2900, 3291, 3373)
Harflendirme Modeline göre 4 alt gruptan oluşmaktadır.
2.2.62.1.4.1 Kategori A; Kalıcı hastalığa neden olabilecek madde (
Yan sayfada UN 2814 ve 2900'a hangilerinin atanacağının tespiti için tablo var
)
2.2.62.1.4.2 Kategori B; A'ya girmeyenler (
UN 3373
'e atanırlar)
DİKKAT!!!
2.262.1.5 kapsamında muafiyetler vardır. Önce buraya baktıktan sonra bulaşıcı maddeler için karar vermeniz ve soruları çözmeniz beklenmektedir.
2.2.62.1.11.3 Tıbbi atıkların sınıflandırılamaması durumunda ADRye tabi olmamaları hususu
2.2.62.2 Taşıma için Kabul Edilmeyen Maddeler
2.2.7 SINIF 7-RADYOAKTİF MADDELER'e
İLİŞKİN BİLGİLER
2.2.7.1.2 KONTAMİNASYON KAVRAMI
2.2.7.1.3 BELLİ TERİMLERİN TANIMLARI
- A1 ve A2
- Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme
- Düşük Özel Etkinlik (DÖE) malzeme
- Bir radyonüklidin özgül etkinliği
- Yüzeyi Kirlenmiş Cisim (YKC)
NOT ALINIZ;
4.1.9.1.2 referansında kontaminasyon kavramının maksimum olması gereken değerler bulunmaktadır.
NOT ALINIZ;
DÖE ve YKC taşınmasına ilişkin zorunluluklar için 4.1.9.2'ye bakmanız gerekmektedir.
2.2.7.2 SINIFLANDIRMA
- İSTİSNAİ AMBALAJ
- DÖE MALZEME
- YKC
- A TİPİ AMBALAJ
- B TİPİ (U) AMBALAJ
- B TİPİ (M) AMBALAJ
- C TİPİ AMBALAJ
- ÖZEL DÜZENLEME
- URANYUM HEKZAFLORÜR
NOT ALINIZ;
İstisnai Ambalajın işaretlenmesine ilişkin 5.1.5.4'te özel hükümler bulunmaktadır.
DİKKAT!!!
Her ambalaj türünün yanında bu ambalaj türüne atamanın nasıl yapıldığına dair referans bulunmaktadır. İlgili referanslardan okumanız gerekmektedir.
2.2.7.2.3.1 DÖE
DÖE-I
DÖE-II
DÖE-III
NOT ALINIZ;
6.4.12'de 2.2.7.2.3.1.3 ve 4'e atıf vardır.
DİKKAT!!!
2.2.7.2.3.1.4'teki teste Özütleme Testi denmektedir.
2.2.7.2.3.2 YKC
DİKKAT!!!
Bu kısımdaki tüm sayılar YKC'ye girme limitlerini belirtmektedir.
YKC-I
YKC-II
i)
Erişilebilir yüzeydeki
sabit kontaminasyon
ii)
Erişilebilir yüzeydeki
sabit olmayan kontaminasyon
iii)
Erişilebilir olmayan yüzeydeki
sabit olan veya sabit olmayan kontaminasyon
2.2.7.2.3.3
ÖZEL BİÇİMDE AMBALAJLANMIŞ
A1 değerinin tespiti için maddenin özel biçimde ambalajlanıp ambalajlanmadığı tespit edilir. Bu tespitin yapılması için bu referanstaki bilgileri kullanacağız.
2.2.7.2.3.3.1'de kapsül için bilgiler bulunmaktadır.
2.2.7.2.3.3.2'de ambalajın nitelikleri belirtilmiştir.
2.2.7.2.3.3.4 ve 5'te uygulanacak testler belirtilmiştir.
2.2.7.2.3.3.6'da Çarpma ve Vurma Testlerinden muafiyet için şartlar belirtilmiştir.
2.2.7.2.3.3.7'de Özütleme Değerlendirmesinin nasıl yapılacağı belirtilmiştir.
2.2.7.2.3.3.8'de sızıntı değerlendirmesinin nasıl yapılacağı belirtilmiştir.

NOT ALINIZ;
6.4.12'de 1 ve 2 için atıf bulunmaktadır.
6.4.14'te 4 ve 5 için atıf bulunmaktadır.
2.2.7.2.3.5
BÖLÜNEBİLEN MALZEME
2.2.7.2.1.1'deki tabloda geçen bir tanımdır.
Buradaki tanımlara girildiğinde taşıma sırasında bölünmeye izin verilir. Aksi halde izin verilmez.
DİKKAT!!!
Ambalaj türlerinin içinde geçen "BÖLÜNEBİLEN" ibaresi ilerideki slaytlarda anlatılacaktır.
2.2.7.2.4
AMBALAJLARIN ve AMBALAJLANMAMIŞ MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI
2.2.7.2.4.1.2'deki tablo önemlidir.
2.2.7.2.4.1.4, 5 ve 6 referansları önemlidir.
LÜTFEN!!!
Diğer referansları da okuyunuz. Ambalajlara nasıl kaydedildiği belirtilmektedir.
2.2.8 SINIF 8-AŞINDIRICI MADDELER'e
İLİŞKİN BİLGİLER
Harf Modellemesine göre 18 alt gruptan oluşmaktadır.
2.2.8.1.4 Tehlike Gruplarının nasıl belirlendiği
2.2.8.1.6 Ambalajlama Gruplarının nasıl belirlendiği
2.2.8.2 Taşıma için kabul edilmeyen maddeler
2.2.9 SINIF 9-MUHTELİF TEHLİKELİ MADDE VE NESNELER'e
İLİŞKİN BİLGİLER
Harf Modellemesine göre 11 alt gruptan oluşmaktadır.
2.2.9.1.10.3.1 ve 2'deki tablo ve şablonlar önemlidir.
AKUT - KRONİK (?)
KRONİK; (hızlı bozunabilir-bozunabilir olmayan)
Üç Besin Zinciri (Balık, Kabuklu, Alg) verisi var-yok (?)
İki Besin Zinciri (Balık, Kabuklu, Alg) verisi var-yok (?)

-Maddenin
numune küpünde yapılan teste
veya
piriforik bir maddeye
ilişkin bilgi varsa elinizde Sınıf 4.2 bulunmaktadır. 2.2.41.1.8'e gidiniz.
2.2.9.1.11 Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar
2.2.9.1.13 Yükseltilmiş Sıcaklıktaki Maddeler
2.2.9.1.14 Başka Bir Sınıfa Atanamayan Muhtelif Maddeler
ÖNEMLİ BİLGİ!!!!
Bir çözeltinin veya maddenin sadece tek bir sınıfı çıkıyor ise ikincil riski oluşmuyor ise karar ağacında
"İkincil Riski Olmayan"
yolundan ilerleyiniz.
İnsan Sağlığına Zararlı
Hayva
Full transcript