Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Panahon ng Himagsikan

a reusable prezi to create your own story
by

Isabelle Gonzales

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Panahon ng Himagsikan

PANAHON NG HIMAGSIKAN
Salamat sa pakikinig :)
Bigo ang mga propagandista sa kanilang inaasahang pagbabago. Naging bingi ang pamahalaan sa hinihiling ng mga repormador. Nasasalungat ng mga prayle ang anumang mabuting balak ng Inang Espanya para sa bansa. Patuloy ang pagdusta, pang-aapi, pagsasamantala at ibayong paghihigpit sa mga Pilipino ng pamahalaan at simbahan. Maging ang "
La Liga Filipina
", na isang samahang sibiko, ay pinaghihinalaang mapaghimagsik kaya't itinapon sa Dapitan ang nagtatag na si
Jose Rizal.
Ang Kataastaasang, Kagalanggalang, Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK) o Katipunan, ay isang lihim na samahan na itinatag noong 1892 upang itaguyod ang kaisipang maka-bayan at rebolusyonaryo sa mga Pilipino. Layunin ng samahan na sugpuin ang patuloy na pagmamalabis at di makataong pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas tungo sa pagkakamit ng kasarinlan ng bansa.
Noong 3 Hunyo 1892, sa pagdating ni Jose Rizal sa Pilipinas matapos ang kanyang paglalakbay sa Europa, kanyang itinatag ang La Liga Filipina – isang samahang nangangalap ng tulong at suporta mula sa mayayaman at may pinag-aralan, o Ilustrado. Sa likod ng patuloy na pagsuporta nina Domingo Franco at Andres Bonifacio, hindi nagtagal at nabuwag din ang samahan. Nahati ito sa dalawang pangkat – ang Cuerpo de Compromisarios at Katipunan.

Kasabay ng balitang pagpapatapon kay Jose Rizal sa Dapitan noong 7 Hulyo 1892 ang pagtatatag ng Katipunan. Sina Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, at Deodato Arellano, kasama ang ilang kasapi ng La Liga Filipina, ay nagtipon sa 314 Calle Azcarraga (na ngayon ay Daanang Claro M. Recto), malapit sa Calle Elcaño sa Tondo, Maynila. Sa munting tahanan dito ay kanilang binuo ang Katipunan. Itinataguyod ng samahan ang paggamit ng dahas at madugong rebolusyon, sa halip na mapayapang repormasyon na adhikain ng La Liga Filipina, upang makamit ang tunay na kalayaan. Batid ng mga Katipunero ang naiibang pananaw ni Jose Rizal sa usaping kalayaan. Ngunit sa kabila nito, kinilala nila si Rizal na pangulong pandangal (o honorary president) ng samahan.

ANG MGA PAHAYAGAN SA PANAHON NG HIMAGSIKAN
Dahil sa mga pangyayaring ito, si Bonifacio at ang iba pa niyang mga dating kasama sa La Liga, maliban sa mga kabilang sa gitnang-uring patuloy na umaasa sa pagbabago, ay nagtatag ng isang samahan, ang Kataastaasan, Kagalanggalangang ng mga Anak ng Bayan.
Ang Kataastaasang, Kagalanggalang, Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK) o Katipunan, ay isang lihim na samahan na itinatag noong 1892 upang itaguyod ang kaisipang maka-bayan at rebolusyonaryo sa mga Pilipino. Layunin ng samahan na sugpuin ang patuloy na pagmamalabis at di makataong pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas tungo sa pagkakamit ng kasarinlan ng bansa.
Ang pangkat na ito'y nawalan na ng pag-asang makakamit nila ang kanilang mga hinihiling sa mapayapangamamaraan. Ayon sa kanila, wala nang natitirang lunas kundi ang maghimagsik.
Ang naging laman ng panitikan ay pawang pagtuligsa sa pamahalaan at simbahan at pagbibigay-payo sa mga Pilipino upang magising, magkaisa at maghanda upang matamo ang minimithing kalayaan.
PAGKAKATATAG NG SAMAHAN
MGA KASAPI NG KKK (Kataastaasan, Kagalanggalangan Katipunan ng mga Anak ng Bayan)
ANDRES BONIFACIO
Kabilang sa mga nagsisulat at nakapagambag ng kanilang diwang mapagmagsik sa panitikang Pilipino ay sina Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Pio Valenzuela, Jose Palma, at iba pa.
Ang nagtatag ng Katipunan, isang karaniwan ngunit magiting at dakilang mamamayan ng bansang Pilipino, ay nagkubli sa mga sagisag.
Ang kaniyang mga sinulat ay malinaw na nagpapahayag ng kaniyang mga adhikain para sa bayan.
MGA AKDA NI ANDRES BONIFACIO
"Katapusang Hikbi ng Pilipinas"
"And Dapat Mabatid ng mga Tagalog"
"Pag ibig sa Tinubuang Lupa"
"Katungkulang Gagawin ng mga Z, LL, B"
"Katipunang Marahas ng mga Anak ng Bayan"
"Tapunan ng Lingap"
Maypag-asa
EMILIO JACINTO
Ang utak ng Katipunan at siya ring patnugot ng Kalayaan,
pahayagan ng nasabing samahan. Ito'y naglalaman ng mga pagtuligsa sa pamahalaan at simbahan, panawagan sa mga Pilipino upang magkaisa at magmithi ng kasarinlan, ng pahayag o manipesto upang ipaglaban ang kalayaan, at mga tulang naghahandog ng buhay para sa bayan.
MGA AKDA NI EMILIO JACINTO
Dimas-Ilaw
"Sa May Nasang Makisanib sa Katipunang Ito"
"Mga Aral ng Katipunan ng mga A.N.B."
"Liwanag at Dilim"
"Ang Ningning at Liwanag"
"Sa Anak ng Bayan"
"Pahayag"
APOLINARIO MABINI
Ang dating kasapi sa La Liga na palihim na gumagawa upang magkaroon ng pagabago sa pamahalaan, ay siyang naging "Utak ng Himagsikan" at pinakakanang-kamay ni Hral.
Emilio Aguinaldo sa ikalawang bugso ng himagsikan. Ang marami sa kanyang mga sinulat ay pawang tungkol sa puitika, sa pamahalaan at sa pagpapalaganap ng damdaming makabayan.
MGA AKDA NI APOLINARIO MABINI
"Programa Constitucional dela Republica"
"El Desarollo y Caida de la Republica Filipina"
"Sa Bayang Pilipino"
"El Simil de Alejandro"
"Ang Tunay na Sampung Utos ng Diyos"
JOSE PALMA
Mag-aaral sa Ateneo at kaibigan ni Gregorio Del Pilar. Kasama sa paghihimagsi laban sa mga Amerikano. Tagalibang sa mga kasamang kawal sa pamamagitan ng kaniyang kundiman.
MGA AKDA NI
JOSE V. PALMA
"Melancholias"
"De Mi Jardin"
"Himno Nacional Filipina"
IBA PANG KASAPI NG KKK
* Deodato Arellano
Siya ay isa sa mga nagtatag ng Katipunan na naging dahilan ng simula ng himagsikan sa Filipinas.
* Melchora Aquino
Siya ang tinaguriang
Ina ng Katipunan
.
* Valentin Diaz
Siya ang nagsilbing
ingat-yaman
ng Katipunan.


* Ladislao Diwa
Naging kaanib siya ng La Liga Filipina. Kasama niya sina Andres Bonifacio at Teodoro Plata.

Sa pagtatag ng Katipunan noong ika-6 ng Hunyo 1892, naipit sya sa Fort Santiago at nakalaya matapos lagdaan ang kasunduan sa biyak na bato nahalal din syang punong lalawigan ng Cavite panahon ng unang tao republica ng Pilipinas.

Ang Pamahalaang Panghimagsikan ay nagtatag ng sariling pahayagaupang maipaabot sa daigdig ang kanilang mga kahilingan at mithiin para sa bayan. Ito'y tinawag nilang
Heraldo de La Revolucion.
Nang malaon ay iniba ang pangalan at ginawang
Heraldo de Pilipino
, pagkatapos ay
Indice Official
hanggang sa maging
Gaceta de Filipinas
.
Ang pahayagang ito ang naglathala ng mga decreto ng pamahalaang mapaghimaksik, mga balita, at mga akda sa Tagalog na pawang gumigising sa damdaming makabayan.
Bukod sa pahayagan ng pamahalaang panghimagsikan, may mga pahayagan pa ring ari ng mga pribadong Filipino. Halimabawa'y ang La Indepenncia na pinamatnugutan ang mga kilalang manunulat na Filipino sa Kastila: Jose Palma, Rafael Palma, Fernando Ma. Guerrero, Epifanio delos Santos, Cecilio Apostol, Jose Abreu, Rosa Sevilla at iba pa.
Ang iba pang makabayang pahayagan ay and La Republica Filipina na itinatag ni Pedro Paterno noong 1898. La Libertad, na pinamatnugutan ni Clemente Zulueta, ang Kaibigan ng Bayan, ang La Oportunidad at La Revolucion. Maikli ang panahong itinagal ng mga pahayagang ito ngunit lahat at naglalayon ng pagsasarili ng Filipinas.
Presentasyon ng group 4
Full transcript