Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

pleats

No description
by

Geesje Duursma

on 3 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of pleats

De Pleats
De historie van de Pleats begint in de jaren 70 van de 18e eeuw. Boerenzoon Haye Tjallings ontving een aantal erfenissen terwaarde van bijna 15.000 gulden. Om dat Haye Tjallings niet getrouwd was hoefde hij dit niet te delen en besloot hij om van dit geld een grote boerderij te bouwen aan de Schoolstraat.
Met deze boerderij wilde Haye Tjallings zijn rijkdom laten blijken, daarom liet hij voor de grote schuur een luxe voorhuis bouwen, dat overeenkwam met de huizen van de rijke boeren en de mensen met aanzicht in de streek.

De bouw van deze boerderij zal in die tijd ongeveer 6000 gulden gekost hebben. Ook ontving Haye nog 120 hectare land rondom de boerderij, daardoor was hij één van de grootste boeren van de regio.

In 1777 trouwde Haye met Sytske Floris. Ze kregen twee kinderen. Een dochter: Jetske en een zoon Tjalling. Jetske trouwde met Willem Bartel van der Kooi uit Augustinusga. Hij was zeer invloedrijk in de schilderkunst en had daardoor een grote invloed op de 19e eeuwse schilders. Tjalling trouwde met Tetje Douma. Samen kwamen ze op de boerderij te wonen. Tjalling zorgde in de tijd van Napoleon dat ze de familienaam Haisma kregen.
In de tijd van Napoleon was het stemrecht afhankelijk van het aantal grond wat men in bezit had. Tjalling Haisma had een grote boerderij en veel hectare land er om heen. Daardoor kreeg hij dus veel stemrecht in Bergum en omstreken. Zo werd Tjalling ook benoemd tot Maire (een soort van burgemeester) van Bergum.

Tjalling en Sytske kregen twee zonen: Haye en Sybren. Toen Tsjalling in 1867 stierf werden de bezittingen verdeeld onder zijn zoons. De boerderij met alle landerijen er om heen had toen een waarde van 111.774 gulden. Haye bleef op de boerderij wonen samen met zijn vrouw Lutske Willems.
In 1870 overleed Haye op 54 jarige leeftijd, ook zijn vrouw Lutske Willems was al overleden op 37 jarige leeftijd. Daardoor bleven er 8 kinderen over. De boerderij kwam in handen van de oudste dochter. Deze trouwde met Sybren Douma. Dit betekende dat de “Pleats” de naam van “Haisma-Pleats” verloor. Sybren Douma kon echter niet met de boerderij omgaan. Binnen 10 jaar moest hij de boerderij verkopen. De reden hiervan was dat hij in de kroeg (“De Drie Gekroonde Baarzen”) onder de invloed van drank de boerderij als inzet van een spel kaarten had verspeeld.

Vervolgens kwamen er nog verschillende boeren en eigenaren in de boerderij. De laatste boer en eigenaar was Hindrik van der Wielen. In 1966 verkocht hij de boerderij aan de gemeente Tytsjerkstradiel voor een bedrag van19.640 gulden. Die er een cultureel centrum van wou maken.
Na aankoop heeft de gemeente in overleg met architect A.Baart een plan ontworpen om de boerderij te restaureren en zo te verbouwen dat het in originele staat toch plaats kon worden gevonden voor vergaderzaaltjes en een grote zaal, waar minsten 400 mensen in konden. Dit plan zou 230.000 gulden moeten kosten.

Op 27 april 1961 werd het cultureel centrum geopend onder de naam: “de Pleats”.
In de loop van de jaren zijn er veel activiteiten geweest in “de Pleats” aan de Schoolstraat zoals: toneelvoorstellingen, cursussen, hobbytentoonstellingen, recepties, bruiloften, muziekrepetities en uitvoeringen etc.

Door al deze activiteiten raakte de Pleats zeer populair en werd het al gauw te klein. Daardoor was uitbreiding noodzakelijk. In 1978 werd het “Lytshús” er bijgebouwd. Vorm en materialen van de nieuwbouw zijn zoveel mogelijk aan de bestaande Pleats aangepast. In de loop der jaren zijn er wederom enkele uitbreidingen of renoveringen geweest wat geleid heeft tot het huidige resultaat. Vanaf november 1997 zwaaien Eelke en Geesje Duursma de scepter in De Pleats. Onder het motto “altijd gastvrij” willen zij u samen met de medewerkers een aangenaam verblijf in De Pleats bieden.
vragen
1 waneer is de pleats gebouwd?
2 wie heeft de pleats gebouwd?
3 wat betekent maire?
4wat is de titel van het schilderij in de pronkamer?
5 hoeveel mensen werken bij de pleats ?
Full transcript