Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Durum Çalışması: Desenleri, Geçerlik ve Güvenirliği

No description
by

ESRA BOZKURT

on 17 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Durum Çalışması: Desenleri, Geçerlik ve Güvenirliği

Durum Çalışmasında
Geçerlik, Güvenirlik ve Genelleme
Durum Çalışması: Desenleri, Geçerlik ve Güvenirliği
20.03.2015
Anlayış:
Kütüphane ve dersanelerde oturup kitap ve makalelerin içinde kaybolmak yerine, insanların içine karışarak insan deneyimlerini yerinde incelemek
(Robert Park)
Durum Çalışması:
Durum çalışması türleri:
Açıklayıcı /Tanımlayıcı Durum Çalışmaları
Keşfetmeye Dayalı Durum Çalışmaları

(Exploratory Case Studies)
Kritik Olay Durum Çalışmaları
(Critical Instance Case Studies)
Birikimli Durum Çalışmaları
(Cumulative Case Studies)
Programın Etkilerine Dayalı Durum Çalışmalar
ı (Program Effects Case Studies)
Program Yürütme Durum Çalışmaları
(Program Implementation Case Studies)
Durum çalışması türleri
Durum:
Öğretmen, öğrenci, yönetici gibi bir birey
Bir program
Bir grup
Bir topluluk
Bir politika
Durum Çalışması: Desenleri, Geçerlik ve Güvenirliği
Natüralistik araştırma
Araştırmacının zaman içerisinde
sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu

çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları
(gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar) ile
derinlemesine
incelediği,
durumların ve duruma bağlı temaların tanımlandığı
nitel bir araştırma yaklaşımıdır (Creswell, 2007)

Açıklayıcı /Tanımlayıcı Durum Çalışmaları
Keşfetmeye Dayalı Durum Çalışmaları

(Exploratory Case Studies)
Kritik Olay Durum Çalışmaları
(Critical Instance Case Studies)
Birikimli Durum Çalışmaları
(Cumulative Case Studies)
Programın Etkilerine Dayalı Durum Çalışmalar
ı (Program Effects Case Studies)
Program Yürütme Durum Çalışmaları
(Program Implementation Case Studies)
Açıklayıcı /Tanımlayıcı Durum Çalışmaları
Bir durumun hakkında bilgi vermek için...
Bu durum, özellikle okuyucunun bir program hakkında çok az bilgisi olduğunu gösteren bir sebep varsa, buna benzer başka verileri yorumlamaya yardımcı olur.
Aşina olunmayan durumları daha bildik hale getirmeye çalışır ve okuyucuya konu hakkında ortak bir dil sunar.
Açıklayıcı /Tanımlayıcı Durum Çalışmaları
Keşfetmeye Dayalı Durum Çalışmaları
(Exploratory Case Studies)
Kritik Olay Durum Çalışmaları
(Critical Instance Case Studies)
Birikimli Durum Çalışmaları
(Cumulative Case Studies)
Programın Etkilerine Dayalı Durum Çalışmalar
ı (Program Effects Case Studies)
Program Yürütme Durum Çalışmaları
(Program Implementation Case Studies)
Durum çalışması türleri:
Açıklayıcı /Tanımlayıcı Durum Çalışmaları
Keşfetmeye Dayalı Durum Çalışmaları
(Exploratory Case Studies)
Kritik Olay Durum Çalışmaları
(Critical Instance Case Studies)
Birikimli Durum Çalışmaları
(Cumulative Case Studies)
Programın Etkilerine Dayalı Durum Çalışmalar
ı (Program Effects Case Studies)
Program Yürütme Durum Çalışmaları
(Program Implementation Case Studies)
Açıklayıcı /Tanımlayıcı Durum Çalışmaları
Keşfetmeye Dayalı Durum Çalışmaları
(Exploratory Case Studies)
Kritik Olay Durum Çalışmaları
(Critical Instance Case Studies)
Program Yürütme Durum Çalışmaları
(Program Implementation Case Studies)
Programın Etkilerine Dayalı Durum Çalışmalar
ı (Program Effects Case Studies)
Birikimli Durum Çalışmaları
(Cumulative Case Studies)
Yoğundur, daha
geniş ölçekli
bir araştırmadan önce yapılırlar.
Programın işleyişi, amaçları ve sonuçları hakkında dikkate değer bir belirsizlik olduğu zaman “
Keşfetmeye dayalı durumlar
” belirlemede, ölçme araçlarını seçmede ve ölçümler geliştirmede yardımcıdır.
Keşfetmeye Dayalı Durum Çalışmaları
Bir ya da birden çok mekânda bir amaç için inceleme yapılır.
Bu çalışmanın en sık kullanıldığı durum,
genelleştirilebilirliğiyle ilgilenmeksizin
,
benzersiz
(kritik!)
bir durumun
incelenmesidir.
İkinci ve daha az rastlanan uygulaması ise
sorgulanmaya açık, oldukça evrensel ya da genelleştirilebilir bir iddia gerektiren durumlardır
ve
bu durum tek bir örnek olay incelenerek
test edilebilir.
Bu tarz uygulamalarda en önemli zorluk,
incelenecek sorunun uygun olmayan biçimde belirlenmesidir
(tanımlanmasıdır).
Problemin altında yatan,
probleme asıl sebep olan durumları/endişeleri derinlemesine araştırmak
kritik durum çalışmalarının doğru uygulanmasında önem taşımaktadır.
Kritik Olay Durum Çalışmaları
Uygulamanın (
programın !
) amacına uyup uymadığını anlamaya yardımcı olur.
Uygulamadaki
sorunlar hakkında endişeler var olduğunda
daha faydalıdır.
Genelleştirme istenir.
İyi bir program yürütme çalışmasında gereken şey boylamsal veri ve geniş bilgi elde etmek için yeterli
zamanın
oluşturulmasıdır.
Program yürütmeyle ilgili soruları cevaplamak için genellikle
birden çok mekân
gerekir. (
Çoklu grup
)
Bu da
kalite kontrol için gereken eğitim ve denetime olan talep bağlamında
yapılabilir
.

Program Yürütme Durum Çalışmaları
Durum çalışması türleri:
Durum çalışması türleri:
Açıklayıcı /Tanımlayıcı Durum Çalışmaları
Keşfetmeye Dayalı Durum Çalışmaları
(Exploratory Case Studies)
Kritik Olay Durum Çalışmaları
(Critical Instance Case Studies)
Program Yürütme Durum Çalışmaları
(Program Implementation Case Studies)
Programın Etkilerine Dayalı Durum Çalışmalar
ı (Program Effects Case Studies)
Birikimli Durum Çalışmaları
(Cumulative Case Studies)
Programın Etkilerine Dayalı Durum Çalışmaları
Açıklayıcı /Tanımlayıcı Durum Çalışmaları
Keşfetmeye Dayalı Durum Çalışmaları
(Exploratory Case Studies)
Kritik Olay Durum Çalışmaları
(Critical Instance Case Studies)
Program Yürütme Durum Çalışmaları
(Program Implementation Case Studies)
Programın Etkilerine Dayalı Durum Çalışmalar
ı (Program Effects Case Studies)
Birikimli Durum Çalışmaları
(Cumulative Case Studies)
Durum çalışması türleri:
Durum çalışması türleri:
Birikimli Durum Çalışmaları

Birikimli durum çalışmaları geçmişte yapılan çalışmalardaki bilgileri toplayarak
geçmişe yönelik
(retrospective) ya da
gelecekteki farklı zamanlar içinde
bir araştırmalar serisi kurarak ileriye yönelik (prospective) çalışmalar olabilir.
Geçmişe yönelik birikimler, çok sayıda yeni durum çalışmaları yürütmenin yarattığı zaman ve maliyet olmaksızın genelleştirmeye izin verirler.
İleriye yönelik birikimli durumlar ise süreç içinde herhangi bir zamanda yürütülemeyen çok sayıda durum oluşturmaksızın genelleştirmeye olanak sağlar.
Programın etkisini belirler ve başarı veya başarısızlığın nedenleri hakkında çıkarımda bulunur.
Program yürütme özel durum çalışmaları gibi araştırma sorusu çoğunlukla
genellenebilirlik
gerektirir.
Bu tür;
Durum çalışmalarını yürütmek daha sonra bulguları, ön raporların incelenmesi veya bir anket araştırmasıyla doğrulamak
ya da
Özel olarak ilgilendiğimiz bir konunun oluşturduğu bulguları belirledikten sonra, elde edilen bilginin yararlılığını en yüksek düzeye çıkarmak için seçili bölgelerde özel durumları uygulamak biçiminde yapılabilir.
Durum Çalışması Desenleri
Durum Çalışması Desenleri
Durum çalışmalarında ilk ayrım
tekli veya çoklu durumların belirlenmesinde
yapılmaktadır. Bunun anlamı çalışma yapılırken araştırma sorularında
tekli veya çoklu durum çalışılacağına karar verip veri toplama sürecini ona göre tasarlamak
gerekmektedir.
Durum Çalışması Desenleri
Bütüncül Tek Durum Çalışması
Durum Çalışması Desenleri
İç İçe Geçmiş Tek Durum
Durum Çalışması Desenleri
Bütüncül Çoklu Durum
Durum Çalışması Desenleri
İç İçe Geçmiş Çoklu Durum
Tekli durum çalışması tasarımının 5 tane mantıksal temeli vardır.

1. Ciriticalcase (Eleştirel durum)
2. Uniquecase (Benzersiz durum)
3. Typicalcase (Özgün durum)
4. Revelatorycase (Açığa çıkarıcı durum)
5. Longitudinalcase (Uzunlamasına durum)
Kuram geliştirme !!!
Tek bir durum içinde çoğu kez
birden fazla alt tabaka
veya
birim
olabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008)
Çoklu durum tasarımı zorlayıcı olmasına rağmen daha kuvvetli dayanaklara sahiptir.
Tekli ortam tasarımını sahip olduğu mantıksal dayanaklar çoklu ortam tasarımı için genellikle tatmin edici değildir.
Çoklu bir durum tasarımını yürütmek için geniş bir zaman ve yoğun kaynağa ihtiyaç duyulur.
!!!
Aynı türden birçok olay
Örnekleri inceleyelim...
Yin (2009) durum çalışmasını
araştırılan durum ve durumun içerdiği analiz birimleri
doğrultusunda 4 desen ile sınıflandırmıştır.

1. Bütüncül tek durum (Tip-1)
2. İç içe geçmiş tek durum (Tip-2)
3. Bütüncül çoklu durum (Tip-3)
4. İç içe geçmiş çoklu durum (Tip-4)

Durum çalışmasının planlanması
Araştırmacı çalıştığı durumda kalma süresini uzatabilir.
Araştırmacı verisini toplarken çeşitli “
veri çeşitlemesi
” yöntemlerini kullanabilir.
Araştırmacı vardığı temel sonuçları araştırmasına katılan bireylerle paylaşarak onların görüşlerini alabilir.
Araştırmacı ulaştığı sonuçların ne kadar isabetli olduğu konusunda aynı alanda çalışan diğer araştırmacıların görüşlerine başvurabilir.
Yin (1984) bir araştırma deseninin niteliğinin arttırılabilmesi için şu 4 özelliğe bakılması gerektiğini belirtmektedir:
Yapı geçerliği
İç geçerlik
Dış geçerlik
Güvenirlik

İç Geçerlik
Araştırmada yapılan
çıkarımlar ve ne derecede geçerli oldukları
ile ilgilidir.

Durum çalışması yapan kişinin
bulduğu sonuçlara nasıl ulaştığını
açık seçik ortaya koyması ve kanıtlarını diğer kişilerin ulaşabileceği biçimde sunması gerekir.
Dış geçerlik
Daha çok bir araştırmanın sonuçlarının genellenmesi ile ilgilidir.

Pek çok kişi durum çalışmalarının sonuçlarının genellemeyeceğini iddia eder. Ama burada yapılan genelleme anket çalışmalarında olduğu gibi bir evrene değil, bir kurama yapılmaktadır (analitik genelleme).
Güvenirlik
Durum Çalışması Planı
1. Araştırma sorularının geliştirilmesi: “
nasıl
” ve “
niçin

2. Araştırmanın
alt problemlerinin
geliştirilmesi
3.
Analiz biriminin
saptanması: “durum” un ne olduğu?
4. Çalışılacak durumun belirlenmesi: Seçilen durum(lar) problem ile ilgili genel, tipik durumu mu yansıtmalı, yoksa aşırı ve aykırı durum(lar) mı seçilmeli?
Birden fazla duruma ihtiyaç var mı
, bunun için yeterli kaynak ve(ya) zaman var mı? Belirlenen duruma ulaşmak mümkün mü?
5. Araştırmaya katılacak
bireylerin
seçilmesi
6.
Verinin toplanması
ve
alt problemlerle
ilişkilendirilmesi
7. Verinin
analiz
edilmesi ve
yorumlanması
8. Durum çalışmasının
raporlaştırılması

Yapılmış olan bir çalışmanın
başka bir araştırmacı tarafından aynı biçimde tekrar edildiğinde
, aynı veya benzer sonuçlar vermesi ile ilgilidir.

Güvenirlik, bir araştırmada,
araştırmacıya bağlı hata veya yanlılık payının azaltılmasıdır.

Güvenirliği arttırmak için;

Araştırmacı izlediği
süreçleri açık bir biçimde tanımlamalı
ve
ilgili dokümanlarla desteklemeli
,

Araştırmasını belirli bir sistem içinde,
aşama aşama geliştirmeli
ve bunu sunmalı,

Araştırmasına ilişkin gerektiğinde başka araştırmacılarında kullanabileceği ya da kontrol edebileceği bir
veri tabanı
oluşturmalıdır.
Full transcript