Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Meander groep 7. Thema 3: Waterland

No description
by

Susanne Hoorn

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Meander groep 7. Thema 3: Waterland

Thema 3: Waterland
De rijn begint in Zwitserland als een kleine bron in de bergen, en eindigt in Nederland in de Noordzee. Maar door welke landen stroomt hij nog meer? En waarom is het zo'n belangrijke rivier?
Begrippen bij dit thema:
* Bron
* Gemengde rivier
* Sluis
* Verval
* Riviermonding
* Zomerdijk
* Winterdijk
* Regenrivier
* Zomerbed
* Winterbed
Les 1: De Rijn
Begrippen bij deze les
* Bron
* Gemengde rivier
* Verval
* Sluis
*Riviermonding
De Rijn is een druk bevaren en belangrijke rivier in Europa.
Een
bron
is de oorsprong van een rivier. De plek waar het water stroompjes worden.
De bron van de Rijn vinden we in de Zwitserse Alpen.
In totaal is de Rijn 1320 kilometer
In het meer Lai da Tuma komen een aantal stroompjes samen.
Het hele stroomgebied van de Rijn: van de Alpen tot in de Noordzee
Vraag:
Door welke landen stroomt de Rijn?
Al snel wordt het bergbeekje een snelstromende bergrivier.
Het is een ruige rivier met grote hoogteverschillen geworden. Daardoor vind je er watervallen.
De Rijn is een
gemengde rivier
. Er komt smeltwater én regenwater in de rivier.
Hele jaar gelijke waterstand:
Zomer: veel smeltwater doordat de sneeuw smelt door de zon. Maar weinig regen
Winter: Veel meer regen. Maar door het koude weer smelt er maar weinig sneeuw.
Vanaf Zwitserland stroomt de Rijn door naar Oostenrijk en Duitsland. Ook hier is de rivier nog erg ruig.
De hoogteverschillen in een rivier noemen we
verval
.
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20120531_hoogtekaart01/
Filmpje: Hoogteverschillen lezen op een atlaskaart
Om toch scheepvaart mogelijk te maken werken ze vanaf Basel met veel sluizen.
Door de verschillen in hoogte kun je hier niet met een boot over de Rijn varen.
Een
sluis
is een bouwwerk in een rivier of kanaal met een schuifwand of deuren waarmee de waterstand geregeld wordt.
De werking van een sluis
Filmpje: Kanalen en sluizen
http://www.schooltv.nl/video/kanalen-en-sluizen-hulpmiddelen-voor-de-scheepvaart/#q=sluis
Vanaf Basel wordt de Rijn rustiger.
Er is hier veel meer scheepvaart.
Ruhrgebied
Vooral vanaf het Ruhrgebied.
Filmpje: Wat is het Ruhrgebied
http://www.schooltv.nl/video/wat-is-het-ruhrgebied-een-belangrijk-industriegebied/#q=de%20rijn
Nadelen van al deze industrie:
- Vroeger was er veel vervuiling
- Ook bij ongelukken komen er soms giftige stoffen in het water
Nu zijn er afspraken gemaakt over het dumpen van afvalstoffen in de rivier. Alle landen waardoor de Rijn stroomt doen hieraan mee.
Vraag:

Hoe komt het dat Oostenrijk en Zwitserland geen last hebben van de vervuiling rondom het Ruhrgebied?
De waterkwaliteit is beter geworden.
Dit weet ik nu:
* De Rijn is een belangrijke rivier in Europa. Over de Rijn worden veel goederen vervoerd.
* De Rijn begint als een klein stroompje in de Alpen in Zwitserland.
* Al snel wordt het een wildstromende bergrivier.
* Vanaf Basel wordt de Rijn steeds rustiger. Daardoor is er scheepvaart mogelijk.
* Tussen het Ruhrgebied en Rotterdam varen veel vrachtschepen over de Rijn.
* De monding van de Rijn heet Rijnmond. Dat is de plaats waar de Rijn de Noordzee in stroomt.
En dan komt de Rijn in het laatste land, Nederland.
In Nederland splitst de Rijn zich als snel in tweeën:
De Neder-Rijn (Ook wel de Lek) en de Waal.
Eenmaal in Rotterdam komen beide rivieren weer samen als 1 rivier, de Rijn.
In Rotterdam ligt ook de riviermonding van de Rijn.
De
riviermonding
is de plek waar een rivier uitmondt in de zee
Dit gebied heet de Rijnmond
In Rotterdam-Rijnmond ligt de grootste haven van Europa
Filmpje: De Rotterdamse haven
http://www.schooltv.nl/video/de-rotterdamse-haven-een-van-de-grootste-havens-ter-wereld/#q=haven%20rotterdam
Les 2: Aan de rivier
Begrippen bij deze les
* Zomerdijk
* Winterdijk
* Regenrivier
* Zomerbed
* Winterbed
Nederland is een waterland.
Water stroomt altijd van hoog naar laag.
Op dit laagste punt is de kans op overstromingen het hoogst.
Omdat Nederland laag ligt, moeten er maatregelen worden getroffen. Zoals:
Dijken
Duinen
In Nederland kennen we twee soorten rivieren:
Natuurlijke rivier
Ingedamde rivier
Een natuurlijke stroom is vaak een brede kronkelende stroom. Dit kronkelen noem je
meanderen.
Een rivier die door mensen is ingedamd, is veel smaller en dieper. De rivier stroomt zoals wij dat willen.
Filmpje: Meanders, bochten in de rivier
http://www.schooltv.nl/video/meanders-bochten-in-de-rivier/#q=ingedamde%20rivier
Iets anders wat door mensen wordt gemaakt, zijn kribben.
Kribben zijn stenen dammetjes, die de rivier smaller maken.
Zomerdijk
Uiterwaard
Winterdijk
Filmpje: uiterwaarden, extra land voor de boer
http://www.schooltv.nl/video/uiterwaarden-extra-land-voor-de-boer/#q=uiterwaard
De
zomerdijk
is een lage dijk die in de zomer het water tegenhoudt.
Voor de hogere waterstanden is er een
winterdijk
gebouwd.
Het stuk tussen de zomerdijk en de winterdijk heet uiterwaard. Deze stukken land kunnen overstromen.
De Maas is een
regenrivier
.
Daardoor schommelen de waterstanden
Het water in de rivier staat niet altijd even hoog. Een rivier heeft daarom een:
Winterbed
en een
Zomerbed
Breed. Staat onder water bij hoge waterstand
Smal. Staat onder water bij lage waterstand.
We moeten de rivier meer ruimte geven om overstromingen te voorkomen.
Filmpje: Overstroming van de rivier
http://www.schooltv.nl/video/overstroming-van-de-rivier-een-rivier-heeft-ruimte-nodig/#q=ruimte%20voor%20de%20rivier
Filmpje: Ruimte voor de rivier
http://www.schooltv.nl/video/overstromingen-voorkomen-ruimte-voor-de-rivier/#q=uiterwaard
Dit weet ik nu:
* In Nederland zijn veel maatregelen genomen om het land in de buurt van rivieren veilig bewoonbaar te maken en te houden.
* In Nederland zijn veel rivieren ingedamd.
* Een ingedamde rivier is smaller dan een natuurlijke rivier.
* Een rivier heeft een zomerbed en een winterbed.
* Om de rivier onder controle te houden maken mensen bij de rivier zomerdijken, winterdijken, uiterwaarden en kribben.
Maar de mensen in Nederland hebben steeds meer ruimte nodig om te bouwen.
De rivier krijgt minder ruimte. Dijken worden verhoogt en rivieren worden smaller en dieper gemaakt.
In een smalle rivier stijgt het water sneller dan in een brede rivier
Les 3: Onder de loep
* Gaan we inzoomen op de belangrijke rivieren van Europa
In deze les:
Sommige rivieren ontstaan in de bergen.
In de bergen is het koud en valt sneeuw
Als er een dik pak sneeuw ligt, veranderen de onderlagen in ijs.
Er ontstaat een gletsjer.
Als er delen van een gletsjer smelten, ontstaat er een rivier.
Filmpje: Gletsjers in de Alpen
http://www.schooltv.nl/video/gletsjers-in-de-alpen-rivieren-van-ijs/#q=gletsjer
Rivier De Po
* De
Bron
ligt in de Alpen
* Het is de langste rivier van Italië
* De Po is 652 kilometer lang
* De
monding
van de Po is de Adriatische Zee
Rivier de Rhône
* De
bron
ligt in de Alpen
* De Rhône is 812 kilometer lang
* De
monding
van de Rhône is de Middellandse Zee
Rivier de Volga
* De
bron
ligt in een Russisch gebergte
* De Volga is de langste rivier van Europa
* De Volga is 3530 kilometer lang
* De
monding
van de Volga is de Kaspische Zee
Rivier de Donau
* De
bron
ligt in Duitsland
* De Donau is 2860 kilometer lang
* De Donau stroomt langs of door 10 landen!
* De
monding
van de Donau is de Zwarte Zee
Vorige rivieren waren
gemengde rivieren
. Ze bestaan uit smeltwater en regenwater.
Er bestaan ook
regenrivieren
. Deze bestaan alleen uit regenwater.
Zoals:
* De Theems
* De Seine
* De Schelde
Rivier de Theems
Rivier de Seine
Rivier de Schelde
Topo bij dit hoofdstuk
Dit weet ik nu:
* De Po, Rhône, Volga, Donau, Theems, Seine en Schelde zijn belangrijke Europese rivieren.
* Een
gemengde rivier
bestaat uit smeltwater en regenwater.
* Een regenrivier bestaat alleen uit regenwater.
* De
bron
is de plek waar een rivier ontstaat.
* De
monding
is de plek waar de rivier uitkomt.
Les 4: Goed om te weten
In deze les:
* Samenvatting van de vorige lessen

* Belangrijke begrippen voor de toets

* Quizvragen over de toetsstof
Samenvatting van dit thema
Begrippen bij dit thema
Quizvragen
* Bron
* Gemengde rivier
* Regenrivier
* Sluis
* Verval
* Riviermonding
* Zomerdijk
* Winterdijk
* Zomerbed
* Winterbed
* De
bron
is een gebergte in Engeland
* De bekendste brug over de Theems is de Tower Bridge in Londen.
* De Theems is 346 kilometer lang.
De
monding
van de Theems is de Noordzee.
* De
bron
ligt in een hoogvlakte van Frankrijk
* De Seine is 776 kilometer lang
De
monding
van de Seine is het Kanaal (tussen Engeland en Frankrijk).
* De Seine stroomt dwars door Parijs. Je kunt er met een boot een tocht op maken.
* De
bron
ligt in Frankrijk
* De Schelde is in totaal 350 kilometer lang.
* De
monding
van de Schelde is de Noordzee
* De Schelde is erg belangrijk voor haven van Antwerpen
Je maakt de quiz voor jezelf op een blaadje. Het zijn 17 vragen. Je vult steeds het antwoord in. Aan het eind van de quiz kun je zien hoe goed je de stof voor de toets al kent.
1. De bron van een rivier is:
A. De plek waar een rivier in zee komt.
B. De plek waar een rivier ontstaat.
C. Het midden van een rivier.
2. Hoe noem je een bouwwerk in een rivier of kanaal met een schuifwand of deuren?
A. Een sluis
B. Een krib
C. De zomerdijk
3. Waar of niet waar?
De Rijn begint in de Alpen
4. Waar bestaat een gemengde rivier uit?
5. Het hoogteverschil van een rivier noemen we?
A. Het verschil
B. De Hoogte
C. Het verval
6. Wat is het Ruhrgebied?
A. Een groot industriegebied in Duitsland
B. Een groot industriegebied in Oostenrijk
c. Een groot industriegebied in Nederland
7. Waar of niet waar?
De riviermonding van de Rijn is de Waddenzee
8. Wat is het verschil tussen een natuurlijke rivier en een ingedamde rivier?
9. Wat zie je hieronder? Een ingedamde rivier of een natuurlijke rivier?
10. Zet het goede woord bij elke letter. Kies uit: uiterwaarden - winterbed - zomerdijk - winterdijk - zomerbed
11. Noem twee gemengde rivieren in Europa
12. Noem één regenrivier in Europa
13. Welke rivier zie je op het kaartje hieronder?
14. Hoe heet de langste rivier in Europa?
A. De Rijn
B. De Donau
C. De Volga
15. Wat gebeurt er wanneer de zomerdijk overstroomt?
16. Wat gebeurt er wanneer de winterdijk overstroomt?
17. Waar of niet waar?
Als het hard regent in de Ardennen, kunnen wij daar overstromingen van krijgen.
De antwoorden op de vragen
1. B
2. A.
3. Waar
4. Uit regenwater en smeltwater.
5. C.
6. A.
7. Niet waar. Dat is namelijk de Noordzee.
8. Een natuurlijke rivier kan zijn eigen gang gaan en is vaak een brede stroom. Verder meandert (kronkelt) hij. Een ingedamde rivier is door mensen smaller en dieper gemaakt. De rivier stroomt zoals de mensen dat willen.
9. Een natuurlijke rivier.
10. A = winterdijk, B = Zomerdijk, C = Uiterwaarden, D = Zomerbed, E = Winterbed.
11. Twee van de volgende: Rijn, Rhône, Po, Volga, Donau.
12. Één van de volgende: Schelde, Seine, Theems.
13. De Theems
14. De Volga.
15. Dan stromen de uiterwaarden vol.
16. Dan overstromen huizen en straten.
17. Waar
Thema 3: Waterland
Volgende week: TOETS MEANDER THEMA 3 (WATERLAND)
Terugblik vorige les
Klaar met de opdrachten?
Je maakt in tweetallen extra opdracht 1,
bladzijde 51
Zoek in de atlas naar het laagste en het hoogste punt van Nederland.
Full transcript