Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SECURITATE ȘI ASPECTE ETICE ÎN COMERȚUL ELECTRONIC

No description
by

Ionut Bogdan

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SECURITATE ȘI ASPECTE ETICE ÎN COMERȚUL ELECTRONIC

SECURITATE ȘI ASPECTE ETICE ÎN COMERȚUL ELECTRONIC
INTRODUCERE
Odată cu începuturile Internetului un nou tip de afacere s-a profilat din ce în ce mai pronunțat pe plan internațional și național : comerțul online. Au apărut nenumarate site-uri și firme care se ocupă cu vânzările en-gros de produse prin Internet, cu organizarea de lictitații online, cu furnizarea accesului contracost la pagini cu informații, într-un cuvânt abordează o forma sau alta de comerț electronic, un domeniu aflat în plină expansiune.
Definiție comerţ electronic
În concepţia Organizaţiei Economice de Cooperare şi Dezvoltare (OECD) comerţul electronic (E -Commerce), reprezintă desfăşurarea unei afaceri prin intermediul reţelei Internet, vânzarea de bunuri şi servicii având loc offline sau online.

O altă definiţie în accepţiune " tradiţională ",a ceea ce înseamnă comerţul electronic este cea dată de Robin Mansell: Comerţul electronic înseamnă, utilizarea în reţele cu valoare adăugată a unor aplicaţii de tipul transferului electronic de documente, a comunicaţilor fax, codurilor de bare, transferului de fişiere şi a poştei electronice. Extraordinara dezvoltare a interconectivităţii calculatoarelor în Internet, în toate segmentele societăţii, a condus la o tendinţă tot mai evidentă a companiilor de a folosi aceste reţele în aria unui nou tip de comerţ, comerţul electronic în Internet, care să apeleze - pe lângă vechile servicii amintite - şi altele noi

Clasic:
- Cercetarea de marketing
- Contract de vânzare
- Livrare
- Plată


Comerţ electronic:
- Site Web
- Site Web interactiv
- Livrare digitală
- Plată electronică
Mai jos este prezentat modul în care se reflectă cele patru etape de realizare a tranzacţiilor comerciale în cazul comerţului clasic şi electronic
Definirea noţiunii de securitate a Informaţiilor
Ca şi acţiunile prin care o organizaţie îşi apără angajaţii şi bunurile, securitatea informaţiilor este folosită în primul rând pentru a oferi asigurări că drepturile care derivă din proprietatea intelectuală sunt protejate în mod corespunzător.
Obiectivul principal al unui program pentru protecţia informaţiilor îl reprezintă asigurarea încrederii partenerilor de afaceri, avantajul competitiv,conformitatea cu cerinţele legale şi maximizarea investiţiilor.
Indiferent de forma pe care o îmbracă, mijloacele prin care este memorată, transmisă sau distribuită, informaţia trebuie protejată.

Definirea noţiunii de etică
Etica, în domeniul economic, reprezintă un sistem de norme de conduită care permite aprecierea, din punct de vedere moral şi social, a ceea ce este bine şi rău în relaţiile dintre oameni, dintre indivizi şi firmă, dintre comercianţi şi clienţi, dintre concurenţi, firme şi societate în scopul stabilirii unor raporturi folositoare pentru toti cei implicati. În acest context, etica afacerilor este un domeniu de studiu aplicativ, sistematic cu privire la determinarea principiilor morale, a codurilor de conduită şi comportament ce reglementează relaţiile dintre partenerii de afaceri (vânzători şi cumpărători).
Securitatea comerţului electronic
Măsurile speciale de securitate în cazul comerţului electronic prin Internet, în care plăţile se fac cu carduri, sunt concentrate, în principal, în două direcţii – asigurarea securităţii telecomunicaţiilor, şi asigurarea securităţii tranzacţiilor prin procedee mai puternice de autentificare, în principal a deţinătorului de card. Prima direcţie încearcă să rezolve problema riscurilor generate de caracterulpublic al transmisiunilor prin reţeaua Internetului, iar a doua pe aceea a riscurilor generate de o situaţie în care “cardul-nu-este-prezent”
Protocolul SET :
Protocolul 3-D Secure
Protocol numit 3-D Secure, mai simplu şi mai uşor de implementat, bazat pe un model de sistem de securitate care cuprinde trei domenii. Scopul celor trei domenii este acela de a defini clar responsabilităţile părţilor implicate în tranzacţie. Cele trei domenii sunt Domeniul Emitentului, care cuprinde deţinătorii de card şi emitenţii cardurilor lor; Domeniul Acceptatorului, care cuprinde comercianţii şi acceptatorii lor; şi Domeniul de Interoperabilitate, care asigură comunicarea între emitenţi, acceptatori şi sistemul Visa. Protocolul asigură autentificarea numărului de card, a deţinătorului de card, şi a comerciantului, la fiecare tranzacţie.
Protocolul SecureCode
Asemeni lui Visa şi tot în 2001, MasterCard anunţă protocolul SPA (Secure Payment Application) bazat pe utilizarea unui mecanism de transport de date prin reţeaua sa (BankNet), denumit UCAF (Universal Cardholder Authentification Field) care transportă un aşa numit “semn de autentificare” (authentication token) utilizat pentru a indica autentificarea deţinătorului de card care a făcut tranzacţia, motiv pentru care este numit SPA/UCAF. Protocolul CAP (Chip Card Authentication Program) este o variantă a SPA pentru plata cu carduri inteligente şi presupune de regulă cuplarea la calculator a unui cititor de astfel de carduri. MasterCard adoptă apoi în 2002 protocolul 3-D Secure într-o variantă proprie şi îl prezintă tot sub denumirea generică de SecureCode. Acceptatorii MasterCard au libertatea de a-şi alege tipul dorit de protocol.

Emitentul dispune de un server de ePortofel (wallet server, sau SPA server) şi distribuie cumpărătorilor care se înregistrează câte un ePortofel pe care aceştia şi-l instalează apoi în calculatorul lor personal. În momentul înregistrării (enrollment) cumpărătorul îşi va defini şi o parolă, sau un PIN, după care va fi autentificat ulterior.

Securitatea tranzacţiilor de plată –
protocoalele 3-D Secure, SecureCode şi SET
Protocolul SET îşi propune şapte obiective de securitate în comerţul electronic :

• Să asigure confidenţialitatea instrucţiunilor de plată şi a informaţiilor de cerere care sunt transmise odată cu informaţiile de plată.
• Să garanteze integritatea tuturor datelor transmise.
• Să asigure autentificarea cumpărătorului precum şi faptul că acesta este utilizatorul legitim al unei mărci de card.
• Să asigure autentificarea vânzătorului precum şi faptul că acesta acceptă tranzacţii cu carduri prin relaţia sa cu o instituţie financiară achizitoare.
• Să folosească cele mai bune metode de securitate pentru a proteja părţile antrenate în comerţ.
• Să fie un protocol care să nu depindă de mecanismele de securitate ale transportului şi care să nu împiedice folosirea acestora.
• Să faciliteze şi să încurajeze interoperabilitatea dintre furnizorii de soft şi cei de reţea

Aspecte etice în comerțul elecronic
Etica în comerţul electronic şi profitabilitatea business-ului
E-comerciantul şi securitatea
web-consumatorilor
Răspândirea şi utilizarea Internetului în scopul afacerilor ridică numeroase probleme de natură etică, socială şi politică, fără precedent în istoria tehnologiilor care au provocat revoluţiile industriale anterioare. Aceste probleme se pot grupa în patru categorii: drepturi legate de informaţii, drepturi legate de proprietate guvernarea internetului siguranţa şi bunăstarea publică. Dimensiunile CE şi ale Internetului care pot face obiectul unor politici şi reglementări sunt multiple şi complexe.

Având în vedere dimensiunea globală a CE, numeroase organisme cu caracter internaţional şi regional colaborează pentru identificarea obstacolelor care împiedică dezvoltarea CE şi la elaborarea de norme şi recomandări care să faciliteze dezvoltarea acestuia.

Aspecte legate de cadrul legal al CE
Ideea de bază a specialiştilor în „business ethics”, care abordează afacerile dintr-o perspectivă lărgită, este aceea că toţi membrii societăţii au diferite nevoi materiale, pe care trebuie să le satisfacă sistemul economic prin activităţi de producţie, prestări de servicii, distribuţie, repartiţie, etc .
Conţinutul site-ul este un element esenţial şi trebuie remarcat că există o sumedenie de elemente care trebuie avute în vedere pentru a putea desfăşura o activitate eficientă dar şi morală. Informaţiile obligatorii ce trebuie să se regăsească în site (mai ales în cele comerciale) în tangenţă sunt:
a)Informaţii despre furnizor
b)Informaţii despre livrare
c)Informaţii despre preţ
d)Termene şi condiţii de livrare
e)Legea aplicabilă
f) Confidenţialitatea datelor
Elementele cheie care trebuie agreate de comercianţi:
a) Păstrarea informaţiilor confidenţiale (informaţii care au fost dobândite din tranzacţii).
b) Se va proteja proprietatea intelectuală.
c) Oferirea de ajutor, onestitate în activitatea desfăşurată.
d) Nu se va folosi software obţinut illegal sau nelicenţiat.
e) Desfăşurarea activităţii doar în limitele legii.

CONCLUZII
Comerțul electronic este o realitate, iar cei care o ignoră pierd avantaj competitiv. Secretul este menținerea focusului asupra clientului și îndeplinirea promisiunilor (chiar dacă ele sunt facute în spațiul virtual), cu alte cuvinte – pentru a avea succes trebuie să dai dovadă de profesionalism. Trăim într-o lume cu nenumărate posibilități, depinde de fiecare cum alege să le cunoască, să și le însușească, iar apoi să le valorifice.
Va mulțumim pentru atenție
MASTERANZI :

BĂLĂȘAN COSMIN MARIAN
BĂLĂȘAN IONUȚ BOGDAN
CIOCULESCU MARIA IZABELA
Full transcript