Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teorije Obitelji - OBITELJSKA PEDAGOGIJA

No description
by

Ivana Koncic

on 20 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teorije Obitelji - OBITELJSKA PEDAGOGIJA

Simboličko - interakcijska teorija
Teorije obitelji
Strukturalno - funkcionalna teorija
Teorija životnog tijeka
Feministička teorija
Filozofski fakultet u Zagrebu
Odsjek za pedagogiju
kolegij: Obiteljska pedagogija
studentice:
Ana Kovačić
Ivana Končić
mentorica:
Barbara Kušević, dr.sc.
Teorije obitelji
"Obitelj je jedinstvo osoba u interakciji."
(Prema Jankoviću, 1996, str. 16: Burges, 1926)
komunikacija = interakcija simboli
verbalni
neverbalni
Teme i pretpostavke
Pojedinci i manje grupe pod utjecajem su većih kulturalnih i društvenih procesa
Pojedinci razvijaju samopoimanje kroz interakciju s drugima
(Boss i dr., 2008)
Koncepti
Identiteti
odnosi se na značenje koje pridajemo ulozi
Istaknutost identiteta
hijerarhijska organizacija uloga po važnosti

Samopoštovanje
utječe na sklad, interpersonalnu privlačnost, moralno ponašanje i mentalno zdravlje; depresiju, anksioznost, neprilagođenost i ranjivost
Uloge
zajedničke norme koje se odnose na određene društvene pozicije

uloge određuju znanje, sposobnosti i motivacija (Brim, 1966), ali i očekivanja o osjećajima (Hochschild, 1979)

Interakcija
Kritika
minikoncepti se nisu razvili u formalnu, sistematičnu teoriju
u istraživanju se koriste samo kvalitativne metode
zanemaruje se uloga moći u odnosima među članovima obitelji
zanemaruju se emocije i nesvjesni procesi te širi društveni kontekst
Literatura
Boss, P. G.; Doherty, W. J.; La Rossa, R.; Schumm, W. R.; Steinmetz, S. K.; ur. (2008).
Sourcebook of Family Theories and Methods. A Contextual Approach.
New York: Springer
Hutchison, E. D. (2010).
Dimensions of Human Behavior: The Changing Life Course.
Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE Publications.
Hutchison, E. D. (2005). The life course perspective: A promising approach for bridging the micro and macro worlds for social work.
Families in society: the journal of contemporary social services
, 86(1), 143-152.
Janković, J. (2008).
Obitelj u fokusu.
Zagreb: Et cetera.
Janković, J. (2004).
Pristupanje obitelji - sustavni pristup.
Zagreb: Alinea.
Janković, J. (1996).
Pristupanje obitelji.
Zagreb: Alinea,
Maleš, D. (1988).
Obitelj i uloga spolova
. Zagreb: Školske novine.
Stryker, S. (1968). Identity salience and role performance: The relevance of symbolic interaction theory for family research.
Journal of Marriage and the Family
, 30 (4), str. 558-564. Dostupno na: http://www.jstor.org/stable/349494
Stryker, S. (1959). Symbolic Interaction as an Approach to Family Research.
Marriage and Family Living
, 21 (2), str. 111-119. Dostupno na: http://www.jstor.org/stable/348099
White, J. M.; Klein, D. M. (2002).
Family Theories. Second Edition.
Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.
preuzimanje uloge

igranje uloge

kreiranje uloge
3 važna elementa

1900. 1976.

Dijete bi iskusilo smrt
roditelja do 15. godine. 24% 5%

Brak bi završio udovištvom
prije 40. godišnjice. 67% 36%

15-godišnja djevojka imala bi
3 ili 4 živih djedova i baka. 17% 55%

Par srednjih godina imao bi
barem 2 živih roditelja. 10% 47%

Promjene u američkim obiteljima kao rezultat bolje kvaltete života
Prema Boss i dr., 2008: Uhlenberg, 1980.
Obitelj?
Obitelj je odgojna zajednica roditelja i djece, zasnovana na emocijama ljubavi i privlačenja, a karakterizirana zajedničkim stanovanjem i ekonomskom kooperacijom članova. Bila je i ostala primarna zajednica u kojoj se razvija ličnost djeteta, emotivna zajednica čiji je zadatak da osigura optimalne uvjete za pravilan fizički i psihički razvitak djeteta te da ga priprema za život u društvenoj zajednici.
(Maleš, 1988, str. 7)
Teorije?
Opća načela za tumačenje prikupljenih činjenica
njihovo objašnjavanje i shvaćanje
nova pitanja koja zahtijevaju odgovore
dijelovi sustava međusobno su povezani
shvaćanje je moguće samo uz sagledavanje cjeline
ponašanje sustava utječe na njegovu okolinu, a okolina utječe na njega; dobiva feedback od okoline na temelju onoga što radi
objašnjavanje sustava uvijek je metafora, ne sustav sam po sebi

OSNOVNE PREMISE:
SUSTAV
PRAVILA TRANSFORMACIJE
FEEDBACK
RAZNOLIKOST
RAVNOTEŽA
RAZINE
PODSISTEMI
gRANICE
OBITELJ
sistem orijentiran na cilj sa kontrolirajućim podsistemima
količina raznolikosti:
prilagodljivost
održivost
negativno djelovanje:
konflikti
tenzije
ZNAČAJKE
UNUTARNJA RAVNOTEŽA
specijalizirane i različite uloge
VRIJEDNOSTI I NORME
GRANICE
KRITIKA
mehaniziranje obitelji
preveliki broj konflikata da bi se postigla ravnoteža
teško je jasno razlikovati instrumentalne i ekspresivne uloge
(instrumentalne i ekspresivne)
(Boss i dr., 2008, str. 214)
(White, Klein, 2002)
odnose između spolova karakteriziraju odnosi moći
muškarci su uredili društvo tako da mogu što lakše dominirati ženama
(Janković, 2004, str.35)
dvije osnovne pretpostavke:
smjerovi interesa:
individualna politička prava, ekonomske i seksualne slobode, interpersonalna iskustva, žene u okvirima kulture ili rada
"Iranske žene vrlo su moćne i žele svoju slobodu."
- parlamentarni izbori u Teheranu, Iran, 2009. (NBC news)
emociONALNA I PASIVNA, kućanica
RAZBORIT I AGRESIVAN, hranitelj obitelji
Društvene predodžbe stječu se socijalizacijom, nisu instinktivne i prirodne!
(Boss, 2008, str. 593)
Liberalni
radikalni
socijalistički
interpretativni
feminizam
cilj: reorganizacija društva i jednakost žena i muškaraca
(Janković, 2004, str. 19)
obitelj
Institucija koja je u bliskoj vezi sa širim društvom, zbog čega postaje instrument izravnoga podjarmljivanja žene i socijalizacije ženske djece za prihvaćanje majčinog položaja kao svog budućeg položaja, bez otpora.
(Janković, 1996, str. 37)
kritika
interakcija svedena na pitanja dominacije
ljubav prikazana kao varka koju muškarci koriste za iskorištavanje žena
zanemarivanje individualnih razlika među ljudima
paradoks: obitelj = mjesto opresije te konflikata i izvor podrške i snage
"Na obitelj se kao instituciju često gleda kao na jednu od središnjih organizacija odgovornih za stvaranje potlačenosti putem socijalizacije i društvenih očekivanja."
Rješenje?
(White, klein, 2002, str. 184)
samohrana majka i njeno troje djece
Što je obitelj?
84-godišnja žena i njen pas Fido
čovjek i svi njegovi preci, sve do Adama i Eve
dvije lezbijke u vezi i njihova djeca iz prijašnjeg braka jedne žene i veze druge žene s muškim prijateljem
dva odrasla rođaka koji žive zajedno
muž i žena bez djece koji žive miljama udaljeni
razvedeni muškarac, njegova djevojka i njeno dijete
oženjeni par, njihova kćer te njen suprug i njihova djeca
šest odraslih ljudi i njihovo dvanaestero djece koji svi žive u alternativnoj zajednici

Značenje se temelji na iskustvu - interpretativan proces
Koncepti samopoimanja važni su motivi za ponašanje
Ljudi reagiraju na temelju vlastitih subjektivnih značenja
Značenje nastaje u procesu interakcije s drugima
Razumijevanje socijalne strukture temelji se na interakciji
(Janković, 1996, str. 18-19)
osnovne premise
Razvojni procesi su neizbježni i vrlo važni u razumijevanju obitelji.

Obitelj je poluzatvorena ili polupropusna grupa.

Vrijeme je multidimenzionalno.
(White, Klein, 2002, str. 93-94)
koncepti
obiteljske faze
pozicije, norme i uloge
važni obiteljski događaji i prekretnice
međusobna povezanost
prijelazi
Teorija životnog tijeka proučava na koji način dob, odnosi, društvene promjene i važni životni prijelazi oblikuju život osobe od rođenja do smrti.
(Hutchison, 2005, str. 145)
Pojedinci primjenjuju zajedničke simbole i aktivno stvaraju specifična značenja i mišljenja o sebi, drugima i situacijama u kojima se nalaze.
(Boss i dr., 2008, str. 149)
(White, Klein, 2002; Hutchison, 2010)
pretpostavke
(Boss i dr., 2008)
Vremenski kontekst
Društvena ekologija
Heterogenost
raznolikost i različitost
raznolikost u starenju
strukturalna raznolikost
društvena struktura i lokacija

društvena konstrukcija značenja

kulturni kontekst
ontogenetsko vrijeme i događaji


generacijsko vrijeme i događaji


povijesno vrijeme i događaji
(Boss, 2008, str. 145)
(Stryker, 1968, str. 559)
(Boss, 2008, str. 147)
(Boss i dr., 2008, str. 147)
(Janković, 1996, str. 17-18)
Važnost značenja za ljudsko ponašanje
Self Concept
Pretpostavke o društvu
Životi roditelja i djece međusobno su povezani - ako roditelji dožive stres ili radost, doživjet će ih i djeca. Ako djeca dožive stres ili radost, doživjet će ih i roditelji.
Životni tijek pun je prijelaza u ulogama i statusima. Diplomiranje je važan životni prijelaz koji otvara mogućnosti za nove statuse i uloge.
Teorija životnog tijeka govori o ljudskoj međuovisnosti, a poseban naglasak daje obitelji kao primarnoj skupini putem koje se doživljava svijet.
(Hutchison, 2010)
(Hutchison, 2010)
(Hutchison, 2010)
Full transcript