Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La publicitat subliminal

Presentació, treball de recerca sobre la publicitat subliminal
by

Marta Tarragona Dorrego

on 21 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La publicitat subliminal

OBJECTIUS 1. La publicitat 2.LA PUBLICITAT SUBLIMINAL 3.Anàlisi 1.3 Tipus de publicitat Els objectius principals del treball

Primer, comprovar si realment existeix la publicitat subliminal.
Segon, demostrar que té efectes reals sobre els consumidors 1.1 Objectius de la publicitat
Informar
Persuadir
Mètodes persuasius:
Racional
Emotiva
Publicitària La Publicitat Subliminal 2.3 Origens i evolució de la publicitat subliminal Treball de recerca En aqeust treball es parlarà sobre
el món de la publicitat en
general, però endinsant-se més
en un tipus de publicitat, la
publicitat subliminal. 4.Anàlisi en la televisió i el cinema LA PUBLICITAT SUBLIMINAL 1.2 Com funciona? Pot apareixer publicitat
a: la televisió, la ràdio , la premsa... Elements que valora:
Colors
Moviments
Formes
Llocs
Dimensions
Personatges Publicitat informativa
Publicitat consumista
Publicitat agressiva
Publicitat comparativa
Publicitat enganyosa
Publicitat deslleial
Publicitat implícita
Publicitat subliminal 1.4 Com actua el consumidor El consumidor selecciona la publicitat
El consumidor espera que li proporcioni informació, entreteniment o confiança
El consumidor no és fidel a una sola marca
Si el risc és alt el consumidor busca informació i troba la fidelitat en la compra segura
La publicitat que més agrada més ven 2.1 Què és un estímul subliminal

- Reproduït de forma semi-oculta
- Percebuts pel nostre inconscient
- Influeix en nosaltres sense el nostre consentiment 2.2 Què és la publicitat subliminal? És un tipus de publicitat que ocasiona que l’activitat publicitària recaigui sobre el subconscient humà ja que aquest és capaç de percebre sensacions que no són captades pel conscient.
Aconsegueix influir en el pensament del consumidor i fer que la seva decisió a l’hora de comprar estigui condicionada per alguns estímuls que ha rebut sense adonar-se’n. El terme “subliminal” és un terme relativament modern, ja que va relacionat amb
molts conceptes que impliquen una relació amb la tecnologia i per tant, ha aparegut
amb la innovació tecnològica. Al llarg del tempsla publicitat subliminal ha
anat evolucionant molt de manera diferent a
diferents països. 2.4 Com funciona la publicitat subliminal? És il·legal i captada de manera inconscient.
Utilitza unes tècniques específiques
És un missatge ocult en un anunci normal. 2.5 Estímuks subliminals Auditius
Olfactius
Tàctils
Visuals Emmascarament
Emborronament
Estratègia de l'efecte Poetzl
Estratègies anamórfiques
Defensa perceptual
Freqüències auditives 2.6 Tècniques subliminals 2.7 Reaccions de l'ésser humà Repressió
Regressió
Formació de fantasies
Sublimació
Refús
Projecció
Introjecció 2.8 Efectivitat de la publicitat subliminal Hi han diferents opinions sobre els efectes
d'aquesta publicitat.
Alguns són negatius i altres són positius. 2.9 Legalitat de la publicitat subliminal És ilegal, però en alguns països com Estats Units no està prohibida.
Països com Austràlia i Gran Bretanya la prohibeixen
rotundament. 1. persones que detecten la
publicitat subliminal 5. Enquestes 2. Persones que creuen que sí és publicitat subliminal i està fet amb intenció: 1-Persones que sí detecten la publicitat subliminal: 2- Persones que creuen que sí és publicitat subliminal i està fet
amb intenció: Enquesta sobre publicitat subliminal 1-Creus que existeix la publicitat subliminal? 2- Com creus que influeix la publicitat subliminal? 3- Creus que els missatges subliminals són bons 4- Li sembla bè l’ús de publicitat subliminal en la publicitat pel consum d’un producte? 5- Creu que es podría evitar l’efecte dels missatges subliminals? 6- Qui creus que està més sotmès a aquesta publictat? CONCLUSIONS S'han assolit els objectius establerts anteriorment.
S'ha pogut demostrar que la publicitat subliminal
realment existeix i que està present i té efectes sobre
el consumidor. Marta Tarragona Dorrego
Andreu Verdú
2n BATX B
Curs 2012-2013
Full transcript