Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

II. József

No description
by

Derszu Uzala

on 29 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of II. József

Jobbágypolitikája
az Urbárium nem oldotta meg a problémát
Egyházpolitikája
- uralkodói engedélyhez köti a pápai bullák kihírdetését
1765-1780- Uralkodótársa Mária Teréziának és német-római császár
Egységesítési törkevések
- 1784- Nyelvrendelet
Támadás a rendi kiváltáságok ellen
- 1784-1787- népszámlálás, házszámlálás, földmérés
- készülődés a nemesek megadóztatására
- Intézkedései ellen a bir. egész területén fokozódik az ellenállás
- a külpol.-i helyzet sem kedvező
- belép az orosz-török
háború az oroszok oldalán- kudarc
A jozefinizmus.
II. József
(1780-1790)

1780-1790- a birodalom egyedi ura
célja:- felzárkózni a centrum államokhoz
-egységes törvények
- központi intézmények
- azonos törvények
-egy nyelv
módszere: abszolutisztikus irányítás
- ogy. mellzözése-rendeletek
-nem korononáztatja meg magát-
nem kell felesküdnie a rendi kiváltságok védelmére
-az egyház kivonása a pápai főség alól
- cenzúra rendelet- az eh. kezéből kiveszi az ellenőrzést
1781- türelmi rendelet
- lehetővé teszi a protestánsok és görög keletiek vallás gyakorlását és hivatal vállalását (eskü szövegének megváltoztatása)
- a nem hasznos munkát (oktató, gyógyító) végző szerzetes rendek feloszlatása
-a vagyonukat új plébánosoknk osztja szét
1785- jobbágyrendelet
- a jobbágy elnevezés eltörlése
- eltörli a röghöz kötést
-jobbágyok mesterséget tanulhatnak- munkaerő az iparnak
-védi a jobbágytelket
nem teljes jobbágyfelszabadítás-félmegoldás
cél: - az egyház legyen az állam és reformjai támasza
- a vallási türelem és az egységes birodalom megvalósítása
-a német nyelv hivatalossá tétele a közigazgatásban, oktatásban
-a nemesi ellenálás fokozódik
kp-jai a vármegyék
- 1785- közigazgatási reform- eltörli a v.megyerendszert
-10 kerületet hoz létre (Erdély további 3 kerület)
-a kerültek élén királyi biztos áll
- 1789- francia forradalom
a felvilágosult abszolutizmus rendszere elavult
II. József jelentősége: törekvései előtérbe állítják a kor problémáit
1784-es parasztfelkelés (Horea, Closca)
• nehezen kezelhető, makacs, önfejű
• tanáraira nemigen hallgat, serdülőkorától inkább önműveléssel szerzi ismereteit
• nagy hatással van rá: kameralisták, felvilágosodás
• az udvari élet, a bálok, ünnepségek untatták, befelé fordult, magányossá vált
- hatása:
- a lutheránus, kálvinista, görögkeleti vallások megerősödése
- a hivatali pályák elérhetővé válása a fentiek számára
1782: „fordított Canossa-járás” – VI. Pius pápa II. Józsefnél
Kérlek vond vissza a
rendeletetd!
NEM!
- célja:
- a birodalom egységesítése
- ésszerűsítés
• hívei = jozefinisták
- számuk csekély volt- szűk értelmiségi rétegből
- néhány arisztokrata: pl. Széchényi Ferenc, Teleki Sámuel
- nemesek: pl. Kazinczy Ferenc
- honoráciorok / nem nemesi származású értelmiségiek/: pl.: Hajnóczy József
- nem képviseltek jelentős politikai erőt
- 1781: türelmi rendelet –
katolikus klérus
- de: megnyerte a protestánsokat
- 1784: nyelvrendelet –
általános ellenállás
- a közigazgatás átszervezése –
rendek
- a nemesség megadóztatásának előkészítése –
nemesség
- belépés a török háborúba => áldozatok (újoncozás, élelmiszer beszolgáltatás) –
az egész lakosság
Bukásának okai:
Full transcript