Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OpenApp

No description
by

Erik Johansson

on 24 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OpenApp

Open App

Introduktion
Frågorna är många och framtiden är viktig.
Under OpenApp ska du få fundera på vad du vill få ut av ett arbete i framtiden.
Du ska även få titta lite på ekonomi.
Vad kostar du som tonåring och hur mycket pengar har man när man börjat jobba och flyttat hemifrån?

Se YouTube-klippet till vänster.
Vet du vad dina föräldrar ville bli när de var små?
Grattis!
Du har klarat av grunderna.
Har du lämnat in alla uppgifter?

Fortsätt till trädkronan.
Ekonomi
I filmerna från Konsumentverket kan får du svar på många frågor om privatekonomi. Filmerna hittar du här:

http://www.konsumentverket.se/Skola/Arskurs-79/Livet-och-pengarna/

Filmerna funkar också bra som komplement till "Koll på pengarna" från Konsumentverket som du kan hämta som pdf här:

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2015/Koll-pa-pengarna-2016-tillganglig-kov.pdf
Möta arbetslivet
Redovisning
Var väl förberedd
Du skall kunna innehållet bra och veta vad du skall säga.
Du skall ha kollat att alla hjälpmedel fungerar som de skall.
Öva innehållet väl
Du måste veta vad du skall säga och själv känna till dina fakta.
Träna framför spegeln, kompisar mm. Spela gärna in dig själv och se hur du presterar!
Ha en bra start
Vad skall du börja med?
Första minuten är oerhört viktig. Du slappnar av efter en bra inledning och känner dig sedan säker och vet att det bär.
Ha en RÖD TRÅD
Ha ett väl genomtänkt och tydligt innehåll.
Använd humor
En lagom portion humor lättar upp och slappnar av stämningen för alla – både för dig själv och publiken.
Var dig själv
Du blir intressantare att lyssna på
Publiken är din vän
Publiken vill att det skall gå dig väl och vill också få ut något positivt av det du framför.
Ingen i publiken vet vad du skall säga eller göra. De har inget ”facit” att jämföra med. Glömmer du säga något vet de inte det heller.
Tala fritt!
Stödord ”tvingar” dig till frihet.
Avsluta tydligt
Gör en genomtänkt avrundning eller sammanfattning. Gärna med egna kommentarer och reflektioner.
Fundera på:
Vad ville du bli när du var liten? Varför?
Om du fick arbeta med vad som helst, vad skulle du välja?
Om du bortser från ekonomiska behov (dvs pengar), vad skulle du vilja arbeta med då?
Titta på videon om Avicii (Tim Bergling) till vänster
Vad är viktigt för honom?
Vilket misslyckande ledde till hans framgång?

Uppgift 1
Mitt framtida 'jag'
Uppgift 3
Arbetsplatsen
Hur är det att jobba? Hur ser en arbetsdag ut?
Vad vill du jobba med?
Många små barn har tankar om vad de ska bli när de blir stora. En del vill bli prinsessa eller lokförare och andra polis eller artist. 
Vad ville du bli, eller vad lekte du när du var liten att du jobbade med?
Kanske klädde du ofta ut dig och lekte att du jobbade med något.
Tänk tillbaka och försök minnas vad du drömde om eller lekte när du var liten.
Du och din grupp ska snart besöka en arbetsplats.
Hur tror du att en dag på den arbetsplatsen ser ut?

Fundera på:
1. Tider:
När börjar/slutar arbetsdagen? Hur många och långa raster har man?
2. Arbetsuppgifter:
Vad tror du att arbetet går ut på? Varierar det under dagen, eller gör man samma arbetsmoment hela tiden?
3. Arbetsmiljö:
Hur låter det? Vad luktar det? Hur är det med arbetskamrater?Jobbar man ihop eller var och en för sig?
4. Genus:
Jobbar det mest kvinnor eller män på arbetsplatsen? Har kvinnor och män samma arbetsuppgifter eller finns det en tydlig uppdelning?
Uppgift 2
Inför SYV - Skolan och arbetslivet
Du ska nu fundera på frågorna här under och fylla i ditt svar så de kan diskuteras när du och dina klasskamrater träffar studie- och yrkesvägledaren (SYV).
Syftet med att du ska göra denna uppgift innan träffen med SYV, är att du ska börja fundera på vad som kan påverka ditt gymnasieval och för att underlätta ditt beslut.

Det är viktigt att du gör uppgiften själv och verkligen tänker igenom ditt svar och utgår från dig själv hela tiden.

1. Tre förutsättningar som jag skulle vilja ha i ett arbete.
2. Tre faktorer som jag tror kan påverka mitt gymnasieval.
3. Vilka ämnen tycker jag är roligast?
4. Tre saker jag tycker om att göra?
5. Vilka gymnasieprogram kan jag tänka mig?

Lämna in dina svar i Uppgift 1 på Unikum
Månadspeng
Budget
Egen budget
Gå ner i tjänst
Intervjuer - Tre generationer
Intervju - Arbetare
Din framtid
Du har fått din månadspeng ändrad till 500 kr i månaden.
Gör en lista över vad du brukar köpa för dina pengar och ungefär hur mycket det kostar. (Ex. godis, telefon, biobesök, fika etc.)
Räcker de 500 kr till det du brukar köpa?
Vad skulle du ta bort?
Finns det något som dina vårdnadshavare betalar som bara är till för dig?

Om du tittar på textrutorna här intill så ser du att Fadime och Lukas använder långt mer än de 500 kr som du har räknat på.
Vilka utgifter ska dina pengar täcka och vilka ska dina vårdnadshavare stå för?
Vad står det i budgetarna?
1. Beskriv med en eller två meningar vad en budget är.
2. Hur mycket pengar lägger Soran på mat han äter hemma?
3. Vad lägger Alice mest pengar på, skor och kläder eller fritid?
4. Lägger Alice eller Soran ut mest pengar varje månad?
5. Varför tror du att det är på det sättet?
Här ska du göra en budget som utgår ifrån den ingångslön du skulle få på den arbetsplats du är knuten till.
Det finns saker som man inte kan vara utan och sådant man kan vara utan. T.ex. så måste du ha en post för bostad och en för mat.
Fritidsintressen och godis är inte livsnödvändigt, men väldigt härligt.

Skriv ned vad du har för ingångslön.
Dra av för skatt. Räkna med att kummunalskatten är på 32%.
Gör en budget.
Det ska tydligt framgå vilka de olika posterna är och hur mycket pengar du budgeterar per post. Du kan titta på Alice och Sorans budgetar som du sett i en tidigare uppgift.
Ta fram tre olika mobiltelefonabbonemang.
På internet finns mycket information om abbonemangsformer och priser. Skriv ned vad som ingår och jämför dem. Välj sedan ett av dem som ryms i din budget. Förklara varför du valde det framför de andra.
Välj en bostad som ryms i din budget.
I textrutan intill finns exempel på vad det skulle kunna kosta att bo i Alingsås. Välj ett av dessa exempel eller något annat boende. Tänk på att om ett boende kostar något så måste du ta ett lån. Gör du detta måste du givetvis redogöra för hur mycket det kostar per månad att betala av lånet. Utgå ifrån att det är en ränta på 5% för lånet. Förklara varför du valde just det boende du valde.
Du måste gå ner i tjänst. Istället för att arbeta 100% så ska du arbeta 24 timmar i veckan, det vill säga 60% av en heltidstjänst. Du måste nu gå tillbaka till din gamla budget och ändra den så att du har råd att leva varje månad.
Hur stor blir din nya lön?
Vad tar du bort?
Vad stannar kvar i budgeten?
Vilka poster kan du skära ner på eller ta bort?
Motivera de val du gjort!
I YouTube-klippen här intill finns två intervjuer.
I den ena ska reportern intervjua artisten Bob Dylan. Hon har förberett sig ganska mycket men intervjun blir inte så bra i alla fall.
I den andra intervjuar sportkommentatorn Åke Strömmer slalomstjärnan Ingemar Stenmark, som inte var känd för att säga för mycket.
Er uppgift i gruppen är att diskutera vad reportrarna kunde har gjort bättre i intervjuerna.
Använd er av frågorna här nedan.
Hur var intervjuerna?
Vad tycker ni?
Vad var bra?
Vad kunde förbättras?
Reportrarna ställer väldigt få öppna frågor. Vad är en öppen fråga?

Ge förslag på några öppna frågor som de skulle kunna ha använt sig av för att ha fått mer uttömmande svar!
Här ovan finns två uppgifter som ni ska lösa i gruppen.

OBS!
Den första måste ni förbereda
innan
arbetsplatsbesöket.

Den andra genomför ni enskilt, men förbereder och redovisar tillsammans.

Ni ska intervjua en person i 20-30-årsåldern, en person i 30-50-årsåldern (föräldragenerationen) samt en person i 50-80-årsåldern (far- & morföräldragenerationen).
Du kan intervjua familjen, grannar, vänner eller någon annan vuxen.
Dessa intervjuer sker som hemuppgift under OpenApp-veckorna.
Bestäm innan vad ni vill ha reda på när ni träffar de personer ni har valt att beskriva/intervjua.
Det är viktigt att alla i gruppen hjälps åt att ha samma mål när ni skapar frågorna och genomför era intervjuer.
Gör en lista på vad du ska ta reda på om de olika personernas resa genom arbetslivet och formulera sedan frågor utifrån den.
Skriv helst flera frågor kring varje område på er lista. Skapa intervjufrågor som gör att du får fram saker du vill veta något om.
Här nedan finns förslag på områden som bör vara med, men ni har säkert fler förslag.
Bestäm vad ni vill ha reda på när ni träffar den person ni har valt att beskriva / intervjua.
Det är viktigt att alla i gruppen har samma mål när ni skapar och genomför er intervju.
Gör en lista på vad ni ska ta reda på om denna persons dag på jobbet och formulera sedan frågor utifrån den. Skriv helst flera frågor kring varje område på er lista. Skapa intervjufrågor som gör att ni får fram saker ni vill veta något om.

Här nedan finns förslag på områden som bör vara med, men ni har säkert fler förslag.
Arbetstider och raster.
Arbetsuppgifter. Vad går arbetet ut på? (tjänster – tillverkning – montering – underhåll eller annat)
Var utförs arbetet?
Andra personer man samarbetar med eller träffar / ensamarbete?
Bestämmer du själv vilka arbetsuppgifter du får? Bestämmer du vad andra ska göra?
Arbetsmiljön för personen: buller / tyst, stressigt / lugnt, stämning mellan personerna m.m.
Vad är ingångslönen för för en nyanställd? (Behövs för en annan uppgift gällande ekonomi)
Eventuella frågor från arbetsplatsen.

För att kunna göra en liten introduktion till er presentation, bör ni bara helt kort ta reda på vad man gör, hur många som jobbar där och vilket namn arbetsplatsen har.
I 9:an kommer ni sedan att få göra en mycket större intervju om er arbetsplats och då kunna ställa många andra intressanta frågor.
Nu har du besökt en arbetsplats och fått en bild av hur en arbetsdag kan se ut där. Du har även intervjuat tre personer om deras erfarenheter av arbete. Dessutom har du förhoppningsvis tagit del av klasskompisars arbete.

Hur tänker du nu om din framtid när det blir dags för dig att börja jobba?

Jämför gärna med de tankar du beskrev i början av arbetet med Open App.
Vad tycker du har varit bra med det här arbetet?
Vad kunde gjorts bättre?
Hur gick arbetet i gruppen?
Hur var studiebesöket på arbetsplatsen?
Hur gick det med de tre intervjuerna ni skulle göra med tre olika generationer?
Hur gick redovisningarna?
Hur gick arbetet med ekonomiuppgifterna?
Hur har de här temaveckorna påverkat dina tankar om din framtid?
Utvärdering
Instruktioner
I nästa steg ska du och din grupp jobba parallellt med de två grenarna här ovanför.
Åt vänster finns uppgifter som är tänkta att göras enskilt under arbetets gång. Dessa redovisar du genom Uppgifter på Unikum.
Åt höger kommer ni arbeta tillsammans med intervjuer. Dessa redovisas i slutet av temaveckorna.

Tänk på vilken tid ni har bokat in träffar på er arbetsplats.
Har ni den snart så fokusera på högra grenen först
.

När du/ni är färdiga med uppgifterna går du vidare upp i trädet för en slutreflektion och utvärdering.
Lämna in dina svar i Uppgift 2 på Unikum
Lämna in dina svar i Uppgift 3 på Unikum
Nu ska du få fundera kring och räkna på hur en månadspeng används och kan användas. Du kommer även att få ta del av hur mycket pengar en 15­-åring i genomsnitt använder i månaden.
Barnbidraget är på 1050 kr per månad. De flesta barn får inte hela det beloppet av sina föräldrar. Här kommer du att få djupdyka i hur mycket pengar det kostar för en högstadieelev att leva per månad.
Här är de pengar som läggs på Fadime varje månad.
I den här budgeten finns inte kostnaderna för mat och boende med.

Kläder och skor: 600 kr
Fritid och lek: 690 kr
Mobiltelefon: 230 kr
Personlig hygien: 400 kr
Barn- och ungdomsförsäkring: 130 kr
Total: 2050 kr

Källa: http://www.konsumentverket.se/vart-arbete/privatekonomi/kostnadsberakningar//vara-omraden/privatekonomi/kostnadsberakningar/hushallets-kostnader/flickor-10-17-ar/
Budget 1:
Här är de pengar som läggs på Lukas varje månad. I den här budgeten finns inte kostnaderna för mat och boende med.

Kläder och skor: 590 kr
Fritid och lek: 690 kr
Mobiltelefon: 230 kr
Personlig hygien: 250 kr
Barn- och ungdomsförsäkring: 130 kr
Total: 1890 kr

Källa: Konsumentverket http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Kostnadsberakningar/Hushallets-kostnader/Kostnader-for-pojkar/
Budget 2:
Nu ska du få lite allmän information om vad en budget är och hur den fungerar.
Det finns också två stycken budgetar du kan titta på till vänster.
De är ganska lika men skiljer sig på några punkter.
Titta på filmen till höger och kolla igenom de två budgetarna, svara sedan på frågorna här nedanför.
Soran har precis flyttat hemifrån. Han har flyttat in i en lägenhet med två rum och kök. Här är hans utgifter varje månad. Han har inte lagt några pengar för semester eller sjukvårdsförsäkring.

Alla måltider i hemmet utom lunch: 1810 kr
Förbrukningsvaror: 100 kr
Hemutrustning: 370 kr
Medier : 930 kr
Hyra: 5 000 kr
Hemförsäkring: 90 kr
Summa hushållsutgifter: 8 300 kr

Övriga utgifter
Personlig hygien inkl. tandvård: 380 kr
Kläder och skor: 590 kr
Fritid: 620 kr
Mobil: 220 kr
Utelunch (20 ggr/månad): 1 600 kr
Kollektiva lokalresor: 510 kr
Fackavgift och a-kassa: 450 kr
Summa övriga utgifter: 4 370 kr
Total kostnad: 12 670 kr
Alice har precis flyttat hemifrån. Hon har flyttat in i en lägenhet med två rum och kök. Här är hennes utgifter varje månad. Hon har inte lagt några pengar för semester eller sjukvårdsförsäkring.

Alla måltider i hemmet utom lunch: 1 380 kr
Förbrukningsvaror: 100 kr
Hemutrustning: 370 kr
Medier : 930 kr
Hyra: 5 000 kr
Hemförsäkring: 90 kr
Summa hushållsutgifter: 7 870 kr

Övriga utgifter
Personlig hygien inkl. tandvård: 510 kr
Kläder och skor: 600 Kr
Fritid: 620 kr
Mobil: 220 kr
Utelunch (20 ggr/månad): 1 600 kr
Kollektiva lokalresor: 510 kr
Fackavgift och a-kassa: 450 kr
Summa övriga utgifter: 4 510 kr
Total kostnad: 12 380 kr
Budget 1:
Budget 2:
Lämna in dina svar i Uppgift 5 på Unikum
Boenden:
Hyreslägenhet

Stockslycke – Gammalt område som har 70 år på nacken
2 rum och kök
Boarea: 59 m2
Pris: 0 kr
Månadshyra: 4682 kr/ månad

Stadsskogen – Ett nybyggt område. Toppmodernt!
3 rum och kök
Boarea: 68 m2
Pris: 0 kr
Månadshyra: 8121 kr/ månad
Bostadsrätt

Brogården – Ett gammalt miljonprogramsområde
2 rum och kök
Boarea: 66 m2
Pris: 995 000kr
Månadsavgift: 3046 kr/månad

Stadsskogen – Ett nybyggt område. Toppmodernt!
2 rum och kök
Boarea: 55 m2
Pris: 1 225 000kr
Månadsavgift: 3862 kr/månad
Villa
Tegelbruket – Ett 70-talsvillaområde
4 rum och kök
Boarea: 160 m2
Pris: 2 200 000 kr
Måndasavgift (driftskostnader): 1300kr/månad
Nu ska du sätta dig in i hur det skulle se ut om du precis ska flytta hemifrån och just har fått ditt första jobb.
Du kommer att använda ingångslönen från den arbetsplats du är knuten till.
Titta på klippen till vänster som förklarar de viktigaste begreppen.
Gör egen budget
Lån, ränta & amortering:
Skatt:
Hyresrätt – Bostadsrätt:
Bostadsmarknaden:
Procent:
Här nedan finns en uppgift som utgår ifrån den budget du redan gjort.
Om du vill visa mer av dina förmågor och har tid över kan du göra den här uppgiften.
Du kommer att få testa på hur det skulle vara att minska din inkomst.
Ibland måste man gå ner i tjänst, det vill säga jobba mindre än en hel arbetsvecka. Det kan bli så pga sjukdom eller att arbetsplatsen måste skära ner eller någon helt annan anledning.
Gå ner i tjänst
Den här uppgiften innebär att ni var och en skall intervjua personer från tre olika generationer och ta reda på deras väg genom arbetslivet under åren – från skolan till där de är idag.
Intervjua!
När alla i gruppen genomfört sina intervjuer så jämför och sammanställ era resultat och redovisa som en plansch eller väggtidning.
Vad ville du bli när du var liten?
Skolbakgrund / utbildning?
Vid vilken ålder började du jobba?
Olika arbeten under åren?
Varför samma jobb eller många byten?
Arbetsuppgifter.
Vad jobbar du med nu?
Vad går arbetet ut på?
Var utförs arbetet?
Andra personer man har samarbetat med eller träffat / ensamarbete?
Arbetsmiljön för personen: buller / tyst, stressigt / lugnt, stämning mellan personerna - trivsel?
Relationer till andra på jobbet - chefer, medarbetare, underlydande.
Förändringar under åren?
Den här uppgiften innebär att ni i er grupp tillsammans skall ta reda på och beskriva hur en dag på jobbet kan se ut för någon av dem som jobbar där. Resultatet presenterar ni i form av en film eller ett bildspel.
Här ovanför finns tips inför er redovisning samt två intervjuer från tv-programmet Skavlan. En intervju är från 2009 och en från 2016. Jämför och se hur olika intervjuerna är.
En jobbdag
Hjälpmedel som du kan ha nytta av:

Stödord
Film / bildspel

(Google Presentationer, iMovie, Prezi etc.)
Planscher / illustrationer
Visa saker ”live”
Musik-, tal- eller ljudillustrationer

Hur upplevs en presentation? Vad kommer folk ihåg?

Orden 7 %
(Innehållet)
Rösten 38 %
(Hur man låter)
Synintryck 55 %
(Talarens utseende, gester, mimik, bilder mm)

Alltså ska du satsa på att göra/ha med saker som publiken ser och därmed kommer ihåg.
Tips inför redovisningen:
Praktiska tips:
Lämna in dina svar i Uppgift 4 på Unikum
Lämna in dina svar i Uppgift 6 på Unikum
Lämna in dina svar i Uppgift 7 på Unikum
Att göra en bra intervju är inte alltid så lätt...
Dåliga intervjuer
Denna uppgift ska redovisas muntligt som en film eller bildspel.
Full transcript