Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arany János: Toldi- részösszefoglalás 1-6. ének

No description
by

Veronika Orbán

on 29 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arany János: Toldi- részösszefoglalás 1-6. ének

Kit ábrázolnak a képek? Hogyan kapcsolódnak a költőhöz?
Arany élet-képek
A Toldi műfaja
Mi a Toldi műfaja?
Határozd meg a fogalmát!
A mű szerkezeti részei - szerepük a műben
A mű keletkezése
1-6. ének
Arany János: Toldi
Költői képek
Költői jelző
Metafora
Hasonlat
Megszemélyesítés
Allegória
A szemléletesség eszközei
Nyelvi alakzatok
Megszólítás
Felkiáltás
Kérdés
Párhuzam
Fokozás
Ellentét
Ismétlés
A mű verselése
Ütemhangsúlyos=magyaros
4 ütemű felező 12-es
Páros rímű
Szereplők
Miklós próbatételei
III.

FALU FALU


zsiványok huszárok Franciaország
FALU
FALU
valóságos helyszínek
Verselési gyakorlat
Mikor írta Arany?
Miért?
Mi a jutalom?
A mű felépítése
Tanult fogalmak
mottó
epizód
konfliktus
életkép
előhang
Ki volt a példakép?
ének
A mű forrásai
Nagyszalontai mondák
Nagy Lajos korának történetei ( lovagkor)

elbeszélő költemény
történetet mond el
verses formában
hosszabb terjedelmű
+ lírai elemek
I. Előkészítés= expozíció
megismerjük a főszereplőt és a helyszínt
II. Bonyodalom
" Repül a nehéz kő...."
III. Kibontakozás
3. ének
1.ének
4. ének---
Miklós vándorlása
IV. Tetőpont
V. Megoldás
Előhang
1.ének
2.ének
3.ének
4.ének
5.ének
6.ének
7.ének
8.ének
9.ének
10.ének
11.ének
12.ének
Utóhang
Toldi alakjának felidézése
Találkozás Laczfival
Miklós és György találkozása
A vitéz halála
Bence élelmet visz Miklósnak
Farkaskaland
Miklós búcsúja édesanyjától
El-fe-küdt már a nap túl a ná- das ré-ten
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12 szótag
II
sormetszet
I
I
4 ütem
Nagy vö- rös pa- lást - ját künn ha- gyá az é- gen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 ütemű felező tizenkettes
II
I
I
felező sormetszet
Toldi birtok
Nagyfalu
Nagyfalu környéke
nádas
konfliktus
epizód
Főszereplő:
Toldi Miklós
családtagok:
Toldi Lőrincné
Toldi Lőrinc
Toldi György
további szereplők:
Bence
vitézek
Laczfi Endre
segítették
gátolták
1817-1882
Arany György
Megyeri Sára
1846.
Kisfaludy Társaság pályázatára
Petőfi Sándor: János vitéz
felemelt pályadíj, Petőfi barátsága
jelige,alapgondolat
ellentétes erők összecsapása
rövid,lírai bevezetés
önmagában is zárt, kerek,egész történet
a mindennapi életből vett jelenet
Fizikai próbák
Lelki próbák
a rúd megtartása,
a dárda okozta seb,
farkaskaland,
éhség,vihar,szél-
a hosszú út Pestig,
bikakaland,
párviadal
Laczfi megsértette,
a testvéri pofon,
bosszantó vitézek,
gyilkossá válás,
az édesanyja féltése,
a pestiek gúnyolódása
'
'
'
'
'
'
'
'
Full transcript