Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

module 5.1

description
by

Station to Station B.V.

on 20 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of module 5.1

evaluatie module 4
module 5
digitale leermiddelen
bijeenkomst 1
educatieve programma's
en internet
bijeenkomst 2
innovatieve ict-toepassingen
Wat is je favoriete programma?
Op welke manier is dit programma de school binnen gekomen?
Wat heeft dat tot gevolg gehad?
beoordelings
criteria
oefening 1
wat zijn belangrijke criteria bij de keuze?
stap 1
Het doel
stap 2
Groslijst opstellen
stap 3
Globale beoordeling
stap 4
Selectie
stap 5
Gedetailleerde
beoordeling
stap 6
Eindadvies
Deelopdracht A
Selecteer een educatief programma dat bij u op school in gebruik is maar waarvan u geen duidelijk beeld heeft hoe het door de verschillende teamleden gebruikt wordt.
Laat de vragenwijzer door minimaal 3 teamleden die met dit programma werken invullen.
Analyseer de ingevulde vragenwijzers en bepaal voor uzelf in welke mate het programma geïntegreerd is in de lespraktijk.
Leg uw bevindingen vast in een document waarin in ieder geval de volgende aspecten zijn opgenomen:
overeenkomsten
knelpunten
afspraken op teamniveau
te ondernemen stappen
Welk programma wordt
het meest gebruikt?
educatieve software
educatieve websites
Multimediaal
http://www.jeugdjournaal.nl
Actueel
http://www.sprookjesvallei.nl
Interactief
http://www.indegroep.nl/
Delen
Beoordelen van websites
Kun je ervan leren?
startpagina.spreekbeurten.nl
artis.nl
Bron 5-1-9 Criterialijst websites
niveaus van integratie
aanvulling op de lesstof
vervangt een deel van de lesstof
vervangt de volledige lesstof
Bron 5-1-20
Stappenplan voor het maken van een internetles
Bron 5-1-19
Beheren van bruikbare (educatieve) websites
Bron 5-1-21 t/m 5-1-26
Lesvoorbeelden
Kies een programma of educatieve website.
Bijvoorbeeld:
Integratie van internet bij het zaakvakkenonderwijs in de bovenbouw
Integratie van het programma WoordenStart in de onderbouw
Integratie van het gebruik van Webkwesties in groep 8

Schrijf een projectplan waarin de volgende vragen verwerkt zijn:
Hoe zorgt u ervoor dat de leerkrachten in uw team weten wat de mogelijkheden zijn?
Hoe zorgt u ervoor dat ze er daadwerkelijk gebruik van gaan maken?
Hoe zorgt u ervoor dat het programma of de website structureel gebruikt gaat worden?
Op welke manier wordt de opgedane kennis en ervaring gedeeld binnen het team?
Op welke manier gaat u begeleiden?
Op welke manier gaat u borgen?

Waarom wilt u een programma aanschaffen?
Welk doel moet ermee behaald worden?
Welke eisen worden aan het programma gesteld?
stap 7
Implementatie Software
Het keuzeproces
Bron 5-1-5 Selecteren, beoordelen en invoeren van educatieve software
Besluit
Het implementatieproces
Invoering
stap 8
stap 9
stap 10
stap 11
stap 12
stap 13
stap 14
stap 15
stap 16
opstellen en vaststellen
implementatieplan
programma bestuderen
programma uitleggen
De rommelfase
Eerste evaluatie
werkafspraken maken
werken volgens afspraak
Vervolgevaluatie
Borgen
Evalueren
Resultaten meten
Formeel vastleggen van afspraken
Eindpresentatie

Biedt de website meerwaarde
voor je onderwijs?
Is de website geschikt
voor je (doel)groep?
Sluit de website aan
bij je didactiek?
Is de website zelfstandig te gebruiken?
Ziet de website er aantrekkelijk uit?
Is de website technisch in orde?
Is de website interactief?
Is de website actueel?
Zijn er kosten aan verbonden?
Inleveren deelopdrachten A en B:

Na bijeenkomst 2
(zie studiekalender)
Deelopdracht B
practice and drill
gereedschappen -
zelf een verhaal schrijven
remediërende programma's
digitale toetsen
denk- en puzzelprogramma's
avonturenprogramma's
simulatieprogramma's
edutainment
http://www.daarbenik.nl/
http://www.prodocent.nl/mediawijsheid/2009/08/21/ding-1-weblogs/
Full transcript