Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Norsk diktanalyse

Analysere et dikt
by

Andrea Ødegård

on 6 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Norsk diktanalyse

Analyse av
Midt i det skoddeland som heter jeg
står det et gammelt veiskilt uten vei.

Det står og peker med sin morkne pil
mot skoddemyrer og mot skoddemil.

Jeg leter fåfengt etter navn og tegn.
Alt alt er visket ut av sludd og regn.

Det stod en gang det sted jeg skulle til.
Når ble det borte og når fór jeg vill?

Jeg famler som en blind mot dette ord
som skulle vist meg veien dit jeg bor.

Midt i det skoddeland som heter jeg
står det et veiløst skilt og skremmer meg. Språklige bilder og virkemidler Hva sier disse bildene i diktet oss:

LANDSKAPET = Nærmest fremstilt marerittaktig. Det gir en fremmedfølelse og angst. Det kan virke som hun har vært der før, men ikke kjenner seg igjen.

VEISKILTET = Viser til en retning i livet som har vært der, men ikke nå lengre. Jeg-personen vet ikke hvor retningen er eller når hun mistet den. Hun vet
bare at hun har mistet den. Veiskiltet er morkent og skriften er visket ut. Det kan tyde på at det er lenge siden det har vært en retning i livet hennes.

NOVEMBER = Det kan handle om tid. Siden måneden er sen høst, kan det menes at det er i slutten av et livsløp, kanskje nær døden.


KONKRETER MED ABSTRAKT BETYDNING = Ved å bruke konkrete gjenstander om tid og følelser i diktet, blir det abstrakte mer konkret for leseren. Handling/motiv Miljø og stemninger Handlingen i diktet dreier seg om en person som har gått seg vill og søker etter veien videre
Motivet er jeg-personen som famler ved et veiskilt uten vei, i et tett tåkelandskap
Diktet har en scenisk framstilling, og skildrer i detalj
Tidsforløpet er abstrakt, og kan sies å beskrive et øyeblikk så vel som en varig tilstand I diktet får vi en indirekte personskildring av en jeg-person
Jeg-personen gir utrykk for hjelpesløshet og redsel
Han eller hun søker fortvilt etter et tegn på veien videre Omgivelsene som blir skildret i diktet, består av et tåkelagt og utydelig novemberlandskap
Det eneste tydelige i landskapet er et skilt med en pil som peker mot ukjente tåkemyrer
Dette landskapet kalles "jeg" og kan tolkes som et indre psykologisk landskap
Stemningen i diktet er uhyggelig og drømmeaktig, men også gjenkjennelig og menneskelig Fra samlingen "Fra hjertets krater" (1964) Språklige bilder og virkemidler VEISKILTET = orientering/retning.
Hvilken retning livet burde hatt, som jeg-personen mangler.
VEIEN = "livsveien"
Retningen livet skulle hatt.
SKODDELANDSKAPET = "jeg" - symbol på jeg-ets sinnstilstand.
SKODDE = desorienteringen jeg-personen opplever.
NOVEMBER = kan indikere at livet snart er forbi, siden det senhøst måned. Personer Det mest fremtredende virkemidlet i teksten er symboler: Inger Hagerup (1905 - 1985) Norsk forfatter og lyriker
Født i Bergen, gift med Anders Hagerup
Best kjent for kampdiktet "Aust-Vågøy"
Selvuttalt ateist og sosialist
Flyktet til Sverige under andre verdenskrig
Samfunnsengasjert gjennom poesi og prosa
Kjent for erotisk dikting med sterk kvinnelig røst
Skrev nyskapende poesi for barn
Skrev "Fra hjertets krater" da hun var 59 år Carina Anne Gro og Carina "Detalj av usynlig
novemberlandskap" Av Inger Hagerup Carina Laget av: Andrea Ødegård, Anne Gro Solli og Carina M. Pedersen
GLU 5-10, Norsk, 651, 16.12.2012
Sammensatt tekst med diktanalyse Carina
Et symbolsk dikt på seks strofer
Menneske på villstrå i et tåkegrått novemberlandskap.
Diktet handler om en person som leter ettet veien i et landskap i tykk og tett tåke.
Går vi dypere i diktet ser vi at det handler om identiteskrise og fremmedgjøring.


Et tradisjonelt dikt, med tolinjede strofer.
Diktet har enderim og det har en taktfast jambisk rytme.
Diktet beskriver et indre kaos, men formen er nesten klassisk klar.
I hver strofe er det to setninger, og slutten av hver setning rimer. Eks: jeg - vei, ord - bor.
I 1. og 6. strofe er det gjentagelse.
Diktet har en sirkelkomposisjon, det vil si at dikteren kommer tilbake til utgangspunktet.
Vi kan dele diktet inn i to hoveddeler, 1-3 og 4-6.
1-3 handler mest om landskapet og om veiskiltet som jeg-personen ikke klarer å lese noe på lenger.
4-6 handler mer om direkte om jeg-personen og hennes situasjon.
I siste del får vi en forklaring på hva veiskiltet står for. Anne Gro Innledning Anne Gro Avslutning Dette diktet beskriver hvordan det er å komme i en identitetskrise.
Dette er aktuelt egentlig i alle aldere, men vi tror at særlig ungdommen i 10. trinn vil kjenne seg igjen. De har gått over et raskt skifte fra å være barn til ungdom på noen få år, og for noen kan det være vanskelig å omstille seg eller finne seg til rette som "ungdom". Andrea Andrea Andrea Diktet "Detalj av usynlig novemberlandskap" er skrevet av Inger Hagerup.
Det kom ut i samlingen "Fra hjertets krater" i 1964.
Det ble den siste utgivelsen fra Hagerup for voksne.
Samlingen inneholder ingen kjærlighetsdikt, men utforskning av identitetskrise dominerer.
Det er et modernistisk dikt, selv om det er tradisjonell oppbyggning i diktet.
Lyrikksamlingen ble gitt ut i det vi omtaler som etterkrigstiden. Tema og budskap Tekstoppbygging Kilder Bakgrunnsbilde: http://jewel-stock.deviantart.com/art/Fog-1-75688888
Bilde 3: http://nkpmn.org/ingerhagerup/IngerHagerupFoto.jpg
Bilde 4: http://www.tumblr.com/tagged/fog
Bilde 5: http://s5.favim.com/orig/52/fog-norfolk-landscape-monochrome-Favim.com-475068.jpg
Bilde 6: http://www.tumblr.com/tagged/fog
Bilde 10: http://reddog54.deviantart.com/art/man-in-the-fog-141605402
Om Inger Hagerup: http://snl.no/.nbl_biografi/Inger_Hagerup/utdypning http://no.wikipedia.org/wiki/Inger_Hagerup
Diktet: Artikkelsamling fra Høgskolen i Telemark: "Samling av dikt, noveller og Essay. Norsk 1 og 2. GLU 5-10. 2012-2013."
Full transcript