Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

Lisa asil

on 8 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

Ethisch goed mens zijn is zoeken naar zin Betekenis: Waarom kies ik dit gedrag? Richting: Heb ik bij mijn keuze aan de gevolgen gedacht? Zinvolheid: is dit gedrag wel zinvol? Wat is goed/kwaad? is een zinvraag - Motivaties De verhouding tussen gezindheid en handelen Gevaar bij pro/contra: Utilitaire ethiek/nuttigheidsethiek
Gevaar bij gevolgen: 'ethiek van de vrees/afschrikkingsethiek' Groeien in goed-mens zijn - te maken met mensbeeld, wereldbeeld, godsbeeld.
- Goed/kwaad is transcendent aan de mens. Zin: drie invullingen - betekenis
- richting
- zinvolheid - subjectief
- meerdere motieven
- conflict
- Context - Ethisch goede gezindheid Voedingsbodem: men wil een goed mens zijn Voor christenen:
- gebod van de liefde.
(kwalitatief/kwantitatief)
- Agapè: liefde die vertrekt vanuit de ander
- Gezindheidsnormen (+) Ethisch goede gezindheid is geen waarborg voor een reëel ethisch leven. Rekening houden met de gevolgen van ons handelen Kritisch denken Belang van ervaring en wetenschappelijk onderzoek Het technisch mogelijke is niet automatisch ethisch noodzakelijk en wenselijk/toelaatbaar Aandacht voor spanning tussen korte en lange termijn, individueel en sociaal vlak. Gevaar voor situationisme Het geringste onvermijdelijke kwaad premoreel kwaad/daad met dubbel gevolg Ethisch juist en onjuist Handelings/praktijknormen (-) omgekeerde universaliteitsregel Heeft de persoon vanuit de juiste gezindheid gehandeld? Ja Nee Ethisch onjuist Is dat wat gedaan werd, geschikt om de intentie in werkelijkheid om te zetten? Ja Nee Ethisch juist Daad met dubbel gevolg? Ja Nee Ethisch juist Ethisch onjuist DAAROM: zoeken naar be-doe-ling WAAR NAARTOE? Dragen we bij ons zijn en handelen bij tot het Rijk Gods dat we tegelijk ontvangen en opbouwen? Het integraal personalistisch mensbeeld Louis Janssens a) het personalisme Mens als middel én doel
Mens is onaantastbaar b) het holistisch/integraal personalisme Mens niet op te splitsen in lichaam en geest
Alle aspecten zijn voorwaarden tot goed-mens zijn.
- Lichamelijke dimensie
- Psychische dimensie
- Sociale dimensie
- Spirituele dimensie Onderwijs: totale persoon De bergtocht als metafoor voor de groei-ethiek 1. Klimmen en dalen: dynamisch proces
2. Bergschoenen/sandalen: ongelijke kansen
3. Bergtocht naar de top
keuzes maken onderweg met het perspectief indachtig
4. Nooit alleen Link zinvragen

1. Aanvatten bergtocht vanuit goede gezindheid
2. Wat ik doe, kan anderen in de weg staan
3. Brengt wat ik doe mij en anderen dichter bij de top? Groeiethiek is realistisch Pleidooi voor realistische groei-ethiek - vanuit de mogelijkheden van de mens
- verantwoordelijkheid ook bij groep
- best menselijk mogelijke Uitdaging voor opvoeders/leraren - jongeren in het moratorium, stellen verantwoordelijkheidszin uit.
- Geen pompiersethiek maar speelplaatspastoraal Groeien naar vere bonum (het ware goed) Bijbelse wortels van de groei-ethiek Ethische vrijheid, ethische gevoeligheid en ethisch appel Individualisering van de ethische vraag - vrijheid ligt niet aan de bron van de ethiek, wel in de uitwerking - ethische vrijheid is een geïnspireerde vrijheid Als je kwaad wordt over het kwaad - ethische gevoeligheid
- ethische verontwaardiging
- er zit iets objectief in het kwaad Een christelijk verhaal over ethische gevoeligheid - ethisch appèl
- barmhartige samaritaan Ouderschap en ethische gevoeligheid De God van de christenen is een ethisch gevoelige God. God is een ethisch gevoelige God

- God in een context (Rijk Gods: vere bonum)

- Paradox: God heerst door dienend en verlossend aanwezig te zijn bij de mens, zodat deze bevrijd wordt uit het kwaad waarin hij gevangen zit.

Doen wat ondenkbaar is

- vere bonum/menselijk wenselijke= evangelische radicaliteit: oorsprong. Wat onmogelijk is, toch nastreven.

- Handelingsnormen zijn voor Hem slechts grensgeboden. Jezus' geboden zijn streefgeboden. Vergeving als verlossing van het kwade Voorwaarden tot vergeven en verlossen 1. Schuldbekentenis
2. Oordeel Ontsnappingmethodes 1. Vergeten
2. Zondebok zoeken
3. Deculpabilisering 1. Minus Malum: kleinste kwaad
- niet schade beginsel
- onvermijdelijk kwaad (daad met dubbel gevolg)
- minst onmenselijk mogelijke

2. Minus bonum: kleine goed
- doorgangsethiek
- best menselijk mogelijke

3. Vere bonum: ware goed
- menselijk wenselijke
- ethiek van het onderweg zijn Verlossing als belofte en oproep.
God is liefde, God is genadevol en verlossend. WIE BEN IK? Ethiek van het haalbare - individu staat centraal MAAR Ethisch juist Door kwetsbare gelaat van de ander (Levinas) Wie is mijn naaste - ethisch appèl Radicalisering van het kwade Jezus gaat naar de wortel van wetten gaan kijken. niet 'niet doden', maar, 'niet woedend worden' 'Heb je vijand lief' = evangelische radicaliteit = vere bonum. Ethiek niet alleen normerend, maar ook verlossend kan niet opgedrongen worden
Full transcript