Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ENGELSİZ BİR HAYAT

No description
by

Umut TİRYAKİ

on 8 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ENGELSİZ BİR HAYAT

Engelsiz bir hayat
Giriş:
Bu sunumumuzda engellilerin karşılaştığı sorunların sınıflandırılmasını yaptık ve sorunların kaynaklarına inmeye çalıştık.Gördüğümüz eksiklikleri dile getirdik ve engellilerin sorunlarına çözğm yolu üretmeye çalıştık.

Amaç:
Engellilerin başkalarına muhtaç olduğu alanları belirlemek, engellilerin özgürce ve kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmelerini saglamak.
Engelli kime denir?
Fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı toplumun diğer kişileriyle eşit olmama durumuna engellilik denir.

BM' den engelli tanımı:
Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantisinda kendi kendine yapmasiı gereken işleri, bedensel veya ruhsal yetilerindeki kalitimsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlik sonucu yapamayanlardir.
Engellilik 3'e ayrılır:
1- Fizyolojik Engelliler

2- Zihinsel Engelliler

3- Fiziksel Engelliler
1- Fizyolojik Engelliler
Kişinin doguştan veya sonradan geçirdigi hastalık veya kaza nedeniyle vücut içerisinde yer alan hayati organların fonksiyon yetersizligi nedeniyle görevini yerine getirememe durumudur.
Fizyolojik engel çogu zaman fiziksel engellilikler karıştıralan bir engel çeşitidir.Ancak fiziksel engelliligin aksine kişinin gözle görünen uzuvlarıyla degil, vücudunun işleyişiyle alakalı bir durumdur.
Solunum bozuklukları
Organ yetmezligi
Mobilite bozukluklar
2- Zihinsel Engelliler

Zihinsel engellilik bir hastalık degildir ve akıl hastalıgıyla karıstırılmaması gerekir.Zihinsel engelliler yavaş ögrenir ve ögrenme kapasiteleri sınırlıdır.Günlük yaşamla baş etmekle, başkalarının davranışlarını doğru yorumlamakta ve kendilerinden beklenen sosyal tepkiyi vermekta zorluk çekebilirler
(American psychatric Assochation) e göre zeka geriliğinin konulabilmesi için şu üç temel özelligin olması gerekir:
Genel zeka işlevinin belirgin derecede ortalamanın altında olması
Kendi yaş grubu ile kıyaslandıgında sorumluluk, iletişim kurma ve kendi kendine yeterlilik gibi alanlarda geriligin olması
18 yaşından önce başlaması
Zihinsel engelliliğin sebepleri nelerdir?
1- Dogum öncesi nedenler
2-Dogum sırası oluşan nedenler
3-Dogum sonrasında oluşan nedenler
1- Dogum öncesi oluşan nedenler:

Hamilelik döneminde kullanılan ilaçlar
Radyasyona maruz kalma
Içki, sigara, uyuşturucu gibi alışkanlıklar
Psikolojik sorunlar
Akraba evliligi
Hamilelik döneminde geçirdiği hastalık
Anne çocuk arasında kan uyuşmazlıgı
Kalıtsal dönemli metobolizma bozuklukları
2- Dogum sırası oluşan nedenler:
Erken veya geç dogum
Kordon dolanması
Güç ve riskli dogum
Vakum, forseps gibi aletlerin uzman olmayan kişilere kullandırılması.
Dogumun hijyenik olmayan ortamlarda gerçekleşmesi
3- Dogum sonrasında oluşan nedenler:
Çocugun geçirdigi hastalıklar(menenjit, beyin iltihabı)
Zehirlenmeler
Hastalıklarda yanlış ve geç müdahale
Beslenme bozuklukları
Kazalar, travmalar ve yetersiz çevre koşulları
Zihinsel engelliliklerin sınıflandırılması:

IQ Psikolojik tanı Egitsel tanı
70-55 Hafif Egitilebilir
55-35 Orta Ögretilebilir
35-25 Ağır Bağımlı
25-Altı Çok ağır Tam bağımlı
Hafif derecede zihinsel engelliler:
Okuma-yazma, matematik gibi becerileri ögrenebilir.
Bisiklet paten gibi araçları kullanabilir.
Basit yemekleri ve günlük ev işlerini yapabilir.
Kendi başlarına alışveriş yapabilirler.
Telefon ve yazılı iletişim araçlarını kullanabilirler.
Başkalarıyla işbirliği içinde bulunabilir.
Günlük konuşmanın üstesinden gelebilirler.
Orta derecede zihinsel engelliler:
Yemek yiyebilir.
Kendisi ve başkaları için kolay yemekler hazırlayabilir.
Banyo yapabilir, giyinebilir.
Vücudunu yeterince kontrol edebilir
Yazılı notla alışverişe gidebilir
Paranın degerinin farkına varabilir ancak nasıl kullanılacagı konusunda yardıma ihtiyacı vardır
Ağır derecede zihinsel engelliler:
Kaşık ve çatal kullanarak yemek yiyebilir, giysilerini giyebilir.
Tuvaletlerini kendi başlarına yapabilir.
Sosyal ilişkiye girerek arkadaşlık kurabilir.
Işaretleri ve sözcükleri tanıyabilir
Çok agır derecede zihinsel engelliler:
Dökerekte olsa çatal kullanabilir.
Sınırlı sayıda sözcük kullanabilir, basit sözcükleri ögrenebilir.
Tuvalet yapmayı kısmen ögrenebilir ancak tuvalet egitimlerini geç yaşta kazanabilirler.
Karmaşık yönergeleri takip edemezler
3- Fiziksel engellilik nedir?
Iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerdeki engellerden dolayı normal hayatında yeterince yararlanamamasıdır.

Betmann fiziksel engelliligi:
Dogumda yada büyüme süreci içinde (1-18, 19-70) yaşlar arasında gelişen anatomik veya fonksiyonel anormalliklerini kapsar şeklinde tanımlamıştır.
Bettmann ortapedik bozuklukları üç grupta ele almaktadır:
a) Dogumsal ortapedik bozukluklar

Dogumsal kalça çıkıgı
Çarpık ayak
Dogum kazaları
Omurga egrilikleri
b) 4-12 yaşlar arasındaki ortapedik gelişim bozuklukları
Epifiz kayması: Kalça kemiginin kıkırdak kısmının layması ile oluşur.Bacak ağrısı ve hareket kısıtlığına yol açar.
Legg- Calve- Perthe hastalıgı.

c) Sık görülen kırıklar ve hastalıklar

Köprücük kemigi, kaburga kemigi kırıları
El-bilek kemiği kırıkları
Boyun kırıkları
Omurga, kalça kemiği kırıkları
Ekstremite kırıkları
Kemik erimesi
Engelliliğin çeşitleri:

Bedensel, işitsel, zihinsel, görme engelliligi, down sendromu, otizm, retit sendromu
Nedenleri:
Akraba evliligi
Çocuk felci
Dogal afetler
Dogum öncesi annenin geçirdigi rahatsızlık
Genetik bozukluklar
Anne-baba uyuşturucu, alkol bagımlılıgı
Trafık kazaları, ış kazaları
Engellilerin karşılaştıgı sorunlar:
Günümüz Türkiye'sinde engellilerin toplumla bütünleşme yönünde yoğun sorunlar içinde yaşadıkları bilinmektedir.Yaşamın pek çok alanına yayılan bu sorunlar, engelli bireylerin içinde yaşadıkları toplumla bir bütünlük içinde yaşamalarını güçleştirmektedir.Sürekli sorunlarla boğuşan. onlara anlamlı çözümler üretemeyen bireyler , kendilerini mutsuz hissedecekler.Bu da bireyin düşük yaşam kalitesi yaşamasını zorunlu kılacaktır.
Türkiye'de engelli sorunları
Egitim
Yoksulluk
Rehabilitasyon
Ulaşım
Fiziksel çevre ve konut
Erişilebilirlik
Sosyal güvenlik
Istihdam
Egitim
Engellilerin entemel sorunu egitimdir.
Engellilerin egıtımsızlıgı, toplumla
bütünleşmesinin önündeki en önemli
sorunlardan birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
YOKSULLUK
Yapılan araştırmalar dünyanın heryerinde
engellilerin çok büyük çogunugunun toplumun
yoksul kesımlerınden geldigını ve yoksulluk
içinde yaşadıklarını göstermektedir.Bu belirleme
gelişmiş ülkeler içinde geçerlidir.Ülke nüfusunun
4/1 açlık sınırında yaşarken engelli nüfusun 4/2
si açlık sınırının altında yaşamaktadır.

REHABILITASYON
Rehabilitasyon ve araç-gereç gereksinimlerinin yeterince karşılanmaması da engellilerin toplumla bütünlemesini engellemektedir
Rehabilitasyon kişinin hapis, kaza, bunalım ve bedeni yaralanmalardan sonra karşılaştığı bedeni güçleri yenmesine yardım ederek, kendi kendine yetmesi durumuna getirilmesidir.
ULAŞIM, FIZIKSEL ÇEVRE
Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel
çevre yaşadıkları fiziksel yetersizlikleri ve bunların yol açtığı sınırlamalar sebebiyle büyük önem taşımaktadır.Yaşam alanları tasarlanırken o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlanmadır.
ERIŞILEBILIRLIK
Engelli insanların kentsel yaşama
katılım alanındaki ihtiyaçları engelsiz olmayanlarla farklı olmakla birlikte benzerdir.
SOSYAL GÜVENLIK
Özürlü idaresinin yaptığı araştırmaya bakıldıgında ülke genelinde sosyal güvencede olmayan engelli sayısının oldukça fazla oldugu görülür.
Çalıştıkları işyerleri zaten kısıtlı olan engellilerin bir de sigortaları tam olarak ödenmediği yine bu araştırmada ortaya çıkmıştır.
ISTIHDAM
Özürlülerin üreten birey olarak toplumda olmaması çok büyük bir sorun olmaktadır.Bu durum engellilerin toplumla bütünleşmesi için bir engel teşkil etmektedir.
Sunumumuzu son olarak küçük yaşta iki gözünüde kaybetmiş büyük üstad, halk ozanı AŞIK VEYSEL ŞATIROGLU ile bitiriyorum. Güzelligin on para etmez bu bendeki Aşk olmasa.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Umut TIRYAKI
Emre YURDAGÜL
Yusuf AYTEKIN
Dünyada 600 milyonun üzerinde engelli ve bu da dünya nüfusunun neredeyse 10/1 demek bu yüksek bir rakam.600 milyon insanı sırf hareket kabiliyeti kısıtlı diye toplumdan soyutlamak son derece yanlış ve utanç verici bir durum.Bu konuda en hızlısından önlemleri almak ve bunları yasalarla uygulanabilir kılmak gerekir.
Ilk olarak engelli bireylerin de engeli olmayan bireyler gibi doguştan birtakım haklar getirdiklerini artık anlamamız gerekir.Belediye başkanın şehrin bir ucundan diger ucuna rahatlıkla gidebiliyorsa bunu engelli vatandaşımız da yapabilmelidir.Bunun için tavsiyem belediye başkanının ya da görevlendirecegi kişinin tekerlikli sandalye ile yola çıkmasıdır.O zaman ortaya gerçek sorunlar çıkacaktır.Yüksek kaldırımlar, bölünmüş geçişi olmayan kaldırımlar ve en önemli umursamaz insanlar tüm bunlar karşılaşabilecegimiz sorunlardan bazıları.
Full transcript