Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Anyo ng komunikasyon

No description
by

rica mae vargas

on 29 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Anyo ng komunikasyon

Anyo ng komunikasyon
Ang mag paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao na nagpapakita ng ating identidad o tatak ng ating kultura ay mapapaangat sa tatlong sistema:
1. BERBAL NA KOMUNIKASYON
Ang berbal na komunikasyon ay tumutukoy sa
paggamit ng salita sa pagpapahayag ng saloobin
ng isang tao.
2. DI-BERBAL NA KOMUNIKASYON
-Ang di-berbal na komunikasyon ay gumagamit ng kilos.
Dahil walang katiyakan kung ang ikinikilos ng isang tao ay umaayon sa kanyang sinabi. Tungo sa lubos na pag-unawa kaugnay sa di berbal na komunikasyon, narito ang iba't-ibang klasipikasyon nito:
a.
OCULESICS
- Ang klasipikasyong ito ng di berbal na komunikasyon ay tumutukoy sa gamit ng ating mga mata.
- Ito ay aksyon ng mga mata tulad ng pagtitig, panlilisik,at pakindat na nagdadala ng kahulugan sa taong kausap.
b.
HAPTICS
- Ito ay tumutukoy sa pagpapadama gamit ang pag haplos sa taong kinakausap.


- Ginagamit dito ang paghaplos, pag hawak, pagkurot, o pagsalat sa paghahatid ng mensahe.
c.
KINESICS
- Tumutukoy naman ito sa galaw ng katawan.
halimbawa:
Ang pagkikibit balikat ay nangangahulugang
"hindi alam o ewan".
d.
OBJECTICS
- Pinaniniwalaan
din kung
minsan na gumagamit tayo ng bagay o objek tungo sa mas

mabisang paglalahad ng mensahe.
e.
OLFACTORICS
- Gamit ang
pang
-
a
moy,batid din natin ang
paglala
had ng mensahe.
f.
C
O
L
O
R
I
C
S
-

Ang kulay naman ay nagtataglay
rin ng anyong pagpapakahulugan.Ginagamit din ito
upang matukoy ang damdamin ng taong gumagamit.

g.
PICTICS
- Dahil sa maraming masel na matatagpuan
sa mukha ng tao,hindi maiiwasan na makagawa ang
ating mukha ng iba't-ibang paggalaw.
h.
ICONICS
- Ang iconics ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga icons upang masabi ang nararamdaman ng isang tao.
i. CHRON
i

CHRONEMICS
- Oras naman ang tinatalakay sa chronemics.
-Ang oras sa isang sitwasyong pangkomunikasyon ay maaaring kaakibat ng mensahe o kahulugan.
j.
VOCALICS
- Tumutukoy naman ito sa tunog na nalilikha ng tao.
k.
PROXIMICS
- Distansya naman ang klasipikasong ito ng di-berbal na komunikasyon.
DISTANSYA

RELASYON
1 piye-pababa may malalim narelasyon
2 piye-3 piye usapang magkaibigan
4 piye-6 piye bagong magkakilala
7 piye-pataas pampublikong pananalita
l.

PARALANGUAGE
- Kinikilala nito ang mga pamamaraan ng pagbigkas ng isang salita.

Binubuo ito ng:
a.pitch- ito ang pagtaas o pagbaba ng tono o tinig.
b.volume- tumutukoy sa lakas at hina ng tinig.
c.bilis- ang pagkakaroon o ang kawalan tulin sa pagbigkas
ng mga salita.
d.kalidad- ang klase,uri o pangkat na kinabibilangan ng tinig ng
tagapagsalita. Maaring matinis,paos,malamig o maskulado.
3.
SISTEMANG EKSTRA-BERBAL
- Saklaw ng sistemang ito ang pag galaw ng buong katawan at kumpas ng mga kamay, na halos "mannerism" lamang o kinagawian.
Ang halaga ng mga sistemang ekstra-berbal sa komunikasyon ay nasa diin o empasis na ibinigay ng mga galaw,tono at iba pangparaan ng paggmit ng boses at iba pang paggalaw at pagkilos sa diwa o kahulugan ng pahayag na berbal.
MGA GAWAIN:
1. Ano ang tawag sa klasipikasyon ng di-berbal ang gumagamit ng mata
upang iparating sa kausap ang impormasyon?

a.Olfactorics

b.Oculesics

c.Pictics

2. Ito ay tumutukoy sa pagpapadama o paghawak sa taong kinakausap?
a.Colorics b. Objectics c.Haptics

3. Pagkibit ng balikat ay nangangahulugang "hindi alam o ewan",ito
ay halimbawa ng ________.?
a.Kinesics b.Iconics c. Chronemics

4. Ito ay gumagamit ng pang amoy.
a.Oculesics b.Volcanics c.Olfactorics

5. Ito ay paggamit ng ___ sa pamamagitan nito masasabi
natin ang nararamdaman sa isang tao?
a.Paralanguage b.Iconics c.Proximics

6. Ginagamitan ito ng oras na kaakibat ng mensahe?
a.Chronemics b.Vocalics c.Proximics

7. ito ang tawag sa tunog na nalilikha ng tao?
a.Haptics b. Vocalics c.Colorics

8. Ang asul ay sumasalamin para sa mga lalaki at ang pink
ay sa babae.Ito ay ______?
a.Colorics b.Berbal c.Pitch
9. Ito ay tumutukoy sa distansya?
a.Kalidad b.Proximics c.Bilis

10.Ano ang apat pamamaraan ng pagbigkas ng salita?
a.Kalidad, Galaw, Gawa at Bigat
b.Pitch, Volume, Bilis, at Kalidad
c.Mahina,Mabagal,Matinis at Malas
GINAWA NI:
RICA MAE VARGAS
NG
BSCS 1B
Full transcript