Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagógus portfólió készítése

No description
by

Görög Gabriella

on 8 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagógus portfólió készítése

Kire vonatkozik?

A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak

Pedagógus portfólió készítése
Fogalmak
A pedagógusok egyéni támogatásának, szakmai segítésének egyik eszköze

A szakmai fejlődés folyamatos segítésére, másrészt az életpálya egyes szintjein a feljebb lépést lehetővé tevő minősítés megalapozó dokumentumok gyűjteménye.
Meghatározott célok és szempontok alapján összegyűjtött és válogatott dokumentumok összessége.

Olyan dokumentumok gyűjteménye amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, gyakorlottságát és hozzáállását.

Egy személy „portréja” gondosan összeválogatott munkáinak tükrében.

A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
8. § (1)
A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján
A tudást és a fejlődés bemutató dokumentumok gyűjteménye amely a pedagógusok munkájának ellenőrzési -, és szakmai fejlettségi szint minősítő értékelésének egyik forrása.

Autentikus meghatározás
Miért?
Az elmúlt időszak ellenőrzési-értékelési dilemmái:
• Az ellenőrzés pillanatnyi helyzetet mutatott be.
• Az ellenőrzés és értékelő szűk információs forrásra támaszkodott.
• Az értékelésben sok volt a szubjektív elem.

A portfólió hatása:
• A pedagógus munkája folyamatában, fejlődésében elemezhető.
• Az ellenőrzési-értékelési információk legfőbb forrása maga a pedagógus.
• Az értékelés azonos kritériumrendszer alapján történik, amelynek központi elemei a pedagógusok kompetenciái (KKK).

A portfólió funkciói
– A pedagógus fejlődésének folyamatát bemutató információk forrása szakértők és szaktanácsadók számára
– A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül.
– A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg.

Ellenőrzés – Értékelés - Minősítés
Segítés – Motiválás – Szelektálás

Jellemzők:
• Reprezentatív gyűjtemény
• Szisztematikusan rendezett
• Szempontok alapján összeállított tartalom
• Személyre szabott (egyéni)
• Fejlődés, előrehaladás bemutatása
• Eredmények dokumentálása
• Elemző jelleg

Jellemzők:
Portfólió típusai

• Munkaportfólió – Eredmény/értékelési (bemutató) portfólió
• E-portfólió (nem papír alapú)
• Pedagógus portfólió
• Tanulói portfólió

A munkaportfólió
(gyűjtemény)

• Szakmai kompetenciák fejlődését igazoló dokumentumok gyűjteménye
• Tartalmazhat bármilyen írott, képi, hanganyagot (saját döntésünk)
• A tanári pálya eseményeinek folyamatos rögzítését jelenti, munkanaplószerűen.
• Célja az egyéni fejlődés támogatása, elsősorban a készítője számára bír jelentőséggel, mert összegyűjti mindazokat a szakmai tapasztalatokat, amelyek tudatosítása és felhasználása későbbi munkája során nagy segítséget jelenthet.

A bemutató /értékelési portfólió (a válogatás, szerkesztve, elemezve)
• Világos értékelési szempontrendszer mentén válogatott és rendezett tartalmak
• Szükséges a világos, egységes értékelési kritériumrendszer, szempontrendszer és az értékelési eszköz /eszközrendszer ismerete („értékelési szempontok mint „sorvezetők” Falus I. )
• Válogatott, szerkesztett, elemzett dokumentumok s a hozzájuk tartozó elemzések, értékelések.
• Tartalmazhat bármilyen írott, képi vagy hanganyagot, amely a pedagógiai tevékenységet bemutatja , s amellyel igazolni lehet, hogy a készítő milyen szakmai fejlettségi szinten áll.

A portfólió tartalmi elemei

A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletea pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

a) a szakmai önéletrajzot,
b) a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét,
c) a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait,
d) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait,
e) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint
f) a szakmai életút értékelését.

Törvényi háttér
(2) A minősítési eljárás során a pedagógus értékelésének elemei, az értékelés szempontjai
a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódnak, indikátorok meghatározásával.
(3) A köznevelési intézményben alkalmazott pedagógus értékelésének elemei, a pedagóguskompetenciák:
a) szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás,
b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,
c) a tanulás támogatása,
d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,
e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,
f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,
g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint
h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.
A (3) bekezdés szerinti pedagógus értékelési elemeket, pedagóguskompetenciákat a pedagógiai szakszolgálati intézményben és a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy csak a munkakörük ellátásával összefüggésben értelmezhető pedagógus értékelési elemek, pedagóguskompetenciák kerülnek figyelembevételre.

A pedagóguskompetenciák
(2) A minősítési eljárás során a pedagógus értékelésének elemei, az
értékelés szempontjai

a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódnak,
indikátorok
meghatározásával.
(3) A köznevelési intézményben alkalmazott pedagógus értékelésének elemei, a pedagóguskompetenciák:

a) szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás,
b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek
tervezése
és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,
c) a tanulás
támogatása
,
d) a tanuló
személyiségének fejlesztése,
az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,
e) a tanulói csoportok,
közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,
f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
,
g)
kommunikáció
és szakmai e
gyüttműködés,

problémamegoldás
, valamint
h)
elkötelezettség
és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

A (3) bekezdés szerinti pedagógus értékelési elemeket, pedagóguskompetenciákat a pedagógiai szakszolgálati intézményben és a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy csak a munkakörük ellátásával összefüggésben értelmezhető pedagógus értékelési elemek, pedagóguskompetenciák kerülnek figyelembevételre.

A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletea pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

a) a szakmai önéletrajzot,
b) a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét,
c) a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait,
d) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait,
e) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint
f) a szakmai életút értékelését.

(2) A minősítési eljárás során a pedagógus értékelésének elemei, az értékelés szempontjai
a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódnak, indikátorok meghatározásával.
(3) A köznevelési intézményben alkalmazott pedagógus értékelésének elemei, a pedagóguskompetenciák:
a) szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás,
b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,
c) a tanulás támogatása,
d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,
e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,
f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,
g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint
h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.
A (3) bekezdés szerinti pedagógus értékelési elemeket, pedagóguskompetenciákat a pedagógiai szakszolgálati intézményben és a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy csak a munkakörük ellátásával összefüggésben értelmezhető pedagógus értékelési elemek, pedagóguskompetenciák kerülnek figyelembevételre.
(5) A minősítő vizsga és minősítési eljárás során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok (a továbbiakban együtt: pedagógusértékelési eszközök) egységesek és nyilvánosak.
(6) A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá.

PORTFÓLIÓ
1. dokumentumok,
2. dokumentumok elemzése, értékelése

- Munkaigényes feladat
- Tág értelmezési keret (sok minden belefér)
- (Ön)reflexió készsége
- Egységes és nyilvános értékelési kritérium-, és eszközrendszer (szempontok és indikátorok) és elvárt dokumentumok listájának ismereteA portfólió készítés folyamata
Gyűjtés
-> Válogatás -> Reflexió -> Szerkesztés

A dokumentumok összegyűjtése:
Minden dokumentum, amely a szakmai életúttal és a pedagógus identitással hozható összefüggésbe.
Leíró jelleggel bemutatja a pedagógus tevékenységét.

A dokumentumok gyűjtőköre:
Életpálya
Szaktárgyi ismeretek
Módszertani ismeretek
Pedagógiai kompetenciák
Attitüd(ök)
Kapcsolatrendszer
Szakmai hatékonyság
Eredményesség

A dokumentumok mennyisége:
A szélsőséges terjedelmet (túl kevés, túl sok) kerülni kell.
Nem kell túl sok dokumentum, hanem a megfelelő dokumentumok megfelelő önreflexióval

A portfólióban elhelyezhető dokumentumtípusok
 a tanulással, tanítással kapcsolatos reflexiók
 a pedagógus hivatásáról vallott nézeteinek, szakmai fejlődésének bemutatása rövid esszé formájában.
 a szülőkkel, családdal való együttműködés tervezése, megvalósításáról reflexió.
 a tanulástámogatás kapcsán megvalósuló együttműködések dokumentumai. (együttműködési megállapodások)
 az együttműködési gyakorlat leírása elemzése, reflexiója bemutatása),
 beszámoló önkéntes közösségi tevékenységről
 beszámoló több óraterv összehasonlításával
 egy-egy tanuló megismerésének, fejlesztésének, eredményeinek dokumentumai. (mérő-és fejlesztő eszközök,
fejlődésregisztrációk)
 egyéni fejlesztési terv (csoportos és egyéni)
 eseménynaptár ( a pedagógus diákokhoz kötődő tevékenységeit bemutató )
 esetelemzések, (pl. konfliktusok elemzése)
 esetleírások, esetkonzultációk jegyzőkönyvei, esettanulmányok, elemzések
 feladatlapok és a használatuk bemutatása , elemzése
 feldolgozott anyagokról, szakirodalomról jegyzetek
 filmrészlet (tanítási óráról, tanórai és azon kívüli programokról és annak elemzése
 gyakorlatok leírásai
 haladási napló (összehasonlítással, elemzéssel)
 hosszú távú tervek, és ennek megvalósításáról szóló beszámolók
 kérdőív, interjúk, megfigyelési jegyzőkönyvek , szociometria és a kapcsolódó reflexiók
 kirándulásterv, közösségi program terve
 közösségi dokumentumok, és a hozzá kapcsolódó gyakorlat elemzése
 kutatási beszámolók (disszertáció)
 külső és belső értékelések (munkaközösségi, igazgatói, szülői, szakértői)
 mérőeszközök és az ezekhez kapcsolódó javítási-értékelési leírás
 óra-megfigyelési jegyzőkönyvek
 óratervek és a tanórán, iskolán kívüli tervek, szabadidős tervek, osztályfőnöki tematikus terv és azok elemzése, értékelése
 óravázlatok
 önképzés módjának leírása
 PowerPoint bemutatók
 programleírások (szöveges, fényképes, filmes) beszámolók
 projektek leírása elemzése, reflexiók
 saját fejlesztésű IKT-eszközök: a taneszközök bemutatása, több szempontú elemzése
 saját módszergyűjtemény és a módszerek értelmezése, használatuk indoklása, elemzése
 szakmai publikációk, előadások anyagai, saját szakcikkek, szakmai cikkek elemzései
 taneszközök bemutatása, több szempontú elemzése
 tanmenetek
 tanórán felhasznált segédanyagok
 tanterem berendezéséről fényképek, a tárgyi környezet hatásának elemzése
 tanuló és tanári produktumok (reflexióval)
 tanulói ön-, és társértékelési eszközök és a gyakorlatuk leírása, elemezése
 tanulók reflexióik és azok elemzése
 továbbképzés elvégzésének igazolása a tanultak felhasználásáról készített beszámoló (tanúsítványok igazolások)
 új, alternatív értékelési eszköz kipróbálása, elemzése, alkalmazásnak eredményei, reflexiók.
 vállalt szakmai feladatvégzésről készült jegyzőkönyvek és elemzés.
 videofelvételek (amennyiben lehetőség kínálkozik megfelelő minőségű felvétel készítésére, és annak elemzése

Ha nincs fellelhető dokumentum
• továbbképzés elvégzésének igazolása helyett a tanultak felhasználásáról készített beszámoló
• egyéni fejlődést segítő önképzések, továbbképzések ismertetése
• beszámolók (feladatokról, új klienskörrel való munkáról, tankönyv, taneszköz bevezetéséről
• leírások (programok, tevékenységek, beszámolók) és azok elemzése
• esetelemzések
• szakirodalmi áttekintések, reflexióval
• pedagógiai szituációk leírása
• új módszer kipróbálásának leírása
• egy pedagógiai probléma sikeres megoldásáról való beszámoló
• egy eredményes témazárás történetének leírása
• a tanár-diák kapcsolat minőségére fényt vetítő pedagógiai szituációt elemzése
A fentiek a kompetenciákra vonatkozó tartalommal és kontextusban és a kritérium-rendszerrel koherensen.
Full transcript