Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SEVR ANTLAŞMASI

No description
by

gizem kemaloglu

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SEVR ANTLAŞMASI

SEVR ANTLAŞMASI SEVR ANTLASMASI Sevr Antlaşması'nın Hükümleri Sevr'e Tepkiler Birinci Dünya Savası’na son veren antlasmadır. Itilâf Devletleri ile savasta yenilmis kabul edilen Osmanlı Devleti arasında 10 Agustos 1920'de imzalandı.Fakat hiç uygulamaya girmemistir.Birinci Dünya Savası’nı kazanan Itilaf Devletleri, yenilgiye ugrattıkları Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile derhal barıs antlasması imzaladıkları halde, Osmanlı Devleti ile yapacakları antlasmayı Osmanlının nasıl paylasılacagı konusunda kendi aralarında çıkan anlasmazlıklar nedeniyle geciktirmislerdir. 1) Sınırlar (madde 27-36): Osmanlı Devleti, İstanbul ve çevresi ile Anadoluda küçük bir toprak parçasından ibaret olacak, fakat Osmanlılar, antlasma hükümlerine saygı göstermezlerse ve uymazlarsa, İstanbul da ellerinden alınacak. Osmanlı sınırları, Trakya'da Midyenin çok daha doğusundan baslayarak Büyük Çekmece Gölü'ne inecek, bu hattın batısında kalan Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya, Yunanistan'a verilecekti. Güney sınırı ise, İskenderun Körfezi ile Antalya Körfezi arasında bulunan Karata Burnundan baslamak suretiyle Antep, Urfa ve Mardini dısta bırakarak Irak sınırına varacak. Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre kent merkezleri Suriye'ye bırakılacaktır. TBMM anlasmayı tanımadığını ilgili devletlere bildirdi.

19 Agustos 1920'de çıkardıgı bir kanunla Sevr Anlamasını imzalayanları vatansız ve vatan haini ilan etti.

Padisahın ve hükümetin Sevr anlasmasını imzalamıs olması halkın tepkilerini arttırmıs, bu yüzden direnme gücü kazanan halk ulusal mücadeleye artan sayılarla katılım saglamıstır.

Sevr antlasması Türk halkının verdigi kurtulus mücadelesi sonucunda uygulanamamıs, bu yüzden Türk halkı adına I. Dünya Savasını bitiren antlasma olarak Lozan Barıs Antlasması imzalanmıstır. Bogazlar (madde 37-61): Istanbul ve Çanakkale Bogazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savas ve barıs zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Bogazlar'da deniz trafigi on ülkeden olusan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek ancak komisyonda Türk üye bulunmayacaktı. Bu komisyonun ayrı bir bütçesi ve bayragı olacaktı. Komisyon gerekli gördügü zaman Müttefik Devletler'in donanmalarını yardıma çagırabilecektir. Kürt Bölgesi (madde 62-64): İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden olusan bir komisyon Fırat'ın dogusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti'ne bagımsızlık için basvurabilecek.

İzmir (madde 65-83): İzmir, Türk Egemenliğinde kalacak, fakat Osmanlı Devleti, egemenlik haklarını Yunanistan'a bırakacak, İzmir Kalelerinden birinde Türk Bayrağı dalgalanacak. Ermenistan (madde 88-93): Van, Erzurum, Bitlis ve Trabzon İllerinin bulunduğu alanda, bir Ermenistan Devleti kurulacak, Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti’ni tanıyacak. Sınırlarının tayini Amerika Birleik Devletleri Bakanının hakemliğine bırakılacak. Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122): Osmanlı savasta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek; Hicaz, bağımsız bir devlet olacak, Osmanlılar, Mısır üzerindeki bütün haklarından vazgeçecek, Suriye, Irak ve Filistin için alınan bütün kararları da kabul edecek. Oniki Ada İtalyanlara, Akdenizdeki diğer adalar da Yunanlılara bırakılacak.

Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandalarına eit haklar verecek, tehcir edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okul ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı'nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecektir. Askeri Konular (madde 152-207): Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri kuvveti, jandarma dahil 50.700 kisiyle sınırlı olacak ve ağır silahları bulunmayacaktır. Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi'nde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecektir.


Savas Suçları (madde 226-230): Savas döneminde katliam ve tehcir suçları islemekle suçlananlar yargılanacaktır. Borçlar ve Savas Tazminatı (madde 231-260): Osmanlı İmparatorluğu'nun mali durumundan ötürü savas tazminatı istenmeyecek, Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak İngiliz, Fransız, İtalyan ve Osmanlılardan kurulacak bir komisyon, Türkiyenin servetini düzenleyecek, bütçe üzerinde son sözü söyleyecek, Türk parasının cins ve miktarını belirleyecek ve bu komisyonun onayı olmadıkça Osmanlı Devleti iç ve dıs borç alamayacak. Yıllık gelir, bu komisyon tarafından, komisyonun ve isgal kuvvetlerinin masrafları, savas sırasında zarar görmüs olan Müttefik Uyruklarının zararları için ayrıldıktan sonra geri kalan, Osmanlılar için harcanacak. Osmanlı Üyeleri, bu komisyonda yalnızca danısman olarak bulunacak.
Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı'nın 1914'te tek taraflı olarak fesh ettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaları lehine yeniden kurulacak; İngiliz, Fransız, İtalyan ve Japonlardan kurulacak bir komisyonun adli kapitülasyonların yerine geçmek üzere, koyacağı bir usulü Osmanlılar kabul edecekler. Kapitülasyonlardan bütün müttefik uyrukları yararlanacaktır.

Ticaret ve Özel Hukuk (madde 269-414): Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan isbölümü çerçevesinde yönetilecek; dis ve içi hakları düzenlenecek Antlaşma Uyarınca:
Bogazlar bütün devletlerin savas ve ticaret gemilerine açılarak, ayrı bir bütçesi ve bayrağı olan bir komisyon tarafından yönetilecekti.

Ege bölgesinin büyük bir bölümü ve Trakya'daki Midye-Enez hattının batısında kalan topraklar Yunanistan'a verilecekti.

Osmanlı devletinin sınırları, İstanbul çevresi ve Anadolu'nun küçük bir bölümü olacaktı.

Doğuda iki ayrı devlet kurulacaktı. (Kürdistan, Ermenistan)

Antalya ve Konya dahil olmak üzere İç Batı Anadolu'nun büyük bir bölümü İtalyanlara verilecekti.

Adana, Sivas ve Malatya dolayları Fransa nüfuzuna bırakılacaktı. Osmanlı devleti sınırları içerisinde bulunan Arap ülkeleri İngiliz ve Fransızlar arasında paylastrılıp manda altına alınacaktı.

İç güvenliği sağlamak maksadıyla 50.000 civarında asker bulundurulacaktı.

Kapitülasyonlardan bütün devletler içeriği genisletmek suretiyle faydalanıcaktı.

Azınlıklara Türklerden daha fazla hak verilecekti.

Osmanlı anlama kosularına uymaz ve azınlık haklarına riayet etmezse İstanbul Türklerden alınacaktır.

Azınlıklara Türklerden daha fazla hak tanınacak Türk vatandaslığından çıkmak kosuluyla Türkler de bu haklardan faydalanabilecektir.

Osmanlı devletinin imzaladığı son anlama olan Sevr Anlaması devleti fiilen sona erdirmisti. İtilaf Devletlerinin Osmanlı ile yapacakları antlasşmayı geciktiren sebepler

1- İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında nasıl paylaşsacakları konusunda tam karar verememeleri.
2- İzmir’in Yunanlılara verilmesi sebebiyle İngiltere ile İtalya arasında çıkan anlasşmazlık.
3- Türk milletinin işsgal kuvvetlerine karsşı gösterdiği tepki.
4- I.Dünya Savasşı sırasında İtilaf Devletleri arasında gizli paylasşım antlasşmaları yapılmısştı. Antlaşmaya göre, Boğazlar ve çevresi ile Doğu Anadolu Rusya'ya verilmisşti. Ancak Rusya'nın savaşstan çekilmesi ve İtilaf Devletlerine cephe alması. Boğazların yeni durumunun belirlenmesi. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı kesin barı anlamasının imzalanması gecikmitir. Ancak Milli Mücadele'nin organize olmaya balaması ve TBMM'nin açılması antlamanın hazırlanmasını hızlandırmıtır. Hazırlanan antlamanın metni, İtalya'nın San Remo kentinde yapılan konferanstan sonra son eklini aldı. İtilaf Devletleri antlama artlarını bildirmek için Osmanlı Devleti'ni Paris yakınlarında yapılan barı konferansına davet ettiler. (22 Nisan 1920) Sevr Antlaşsması’na imza atan devletler:

Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Ermenistan, Yunanistan, Polonya, Hicaz, Romanya, Çekoslovakya ve Sırp-Hırvat-Sloven Devleti.

Sevr Antlamasını imzalayan Osmanlı heyeti: 
Rıza Tevfik, Damat Ferid Pasa, Hadi Pasa ve Reid Halis.

Çok ağır sartlar içeren bir antlasma taslağı hazırlanmıstı. Konferansa katılan Osmanlı heyeti antlasma sartlarını görünce dehsete kapıldı. Antlasma sartlarına itiraz ettiler. Ancak İtilaf Devletleri antlasma sartlarını değistirmeyi kabul etmedi. Osmanlı Devleti'ni barıs antlamasını imzalamaya zorlamak için:
1 - Yunanlılar; Bursa, Balıkesir ve Edirne’yi isgal etti. 
2 - İngilizler; Bandırma ve Mudanya'ya asker çıkardı.

Bunun üzerine Osmanlı Devleti antlasmayı
kabul etmek zorunda kaldı. Paris'e gönderilen
Osmanlı Heyeti Sevr Antlaması'nı imzaladı.
(10 Ağustos 1920) Sevr Antlaşması’nın Önemi

1- Osmanlı Devleti’nin imzalamısş olduğu son antlaşsmadır.2- Mebuslar Meclisinin onayından geçmediği için hukuken geçersiz bir antlasşmadır.3- Misak-ı Milli’ye aykırı olması ve Türk milletinin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıran bir antlasşma olması nedeniyle TBMM tarafından tanınmamısştır.4- Türk halkı da bu antlasşmaya hiçbir zaman onay vermemisş, düşsmanla savasşarak işsgalcileri Anadolu’dan atıp Sevr’in uygulanmasını engellemisştir.5- Sevr Antlaşsması, imzalandığı halde hiçbir zaman yürürlüğe girmemişstir.6- Osmanlı Devleti fiilen sona ermisştir. Sevr Antlaşması’nın Sonuçları

1- Sevr Antlaşsması, Türk milletini asla umutsuzluğa sürüklemedi. Bilakis mücadele gücünü ve kararlılığını artırdı.2- Sevr Antlaşsması, Mebuslar Meclisi’nde onaylanmadığı için yasal dayanaktan yoksun kalmısştır. 3- 19 Ağustos 1920 tarihinde toplanan TBMM, Sevr Antlasşması’nı imzalayanların ve onaylayanların vatan haini sayılmalarını kabul etti.4- TBMM, Sevr Antlasşması’nı tanımadığını ilan etti.5- Sevr Antlaşsması Birinci Dünya Savasşı’ndan sonra uygulamaya konulamayan tek antlaşsmadır.
Full transcript