Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ideologier

Liberalism, Konservatism, Socialism, Nationalism (med följder därav)
by

Fredrik Hedström

on 12 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ideologier

Ideologier Vad är en "Ideologi"? Tankar om hur samhället ska styras
Ska försöka svara på:
1. Hur ser samhället ut?
2. Hur borde samhället se ut?
3. Hur kommer vi dit? Liberalism Individens frihet Individen stark
- kan klara sig själv Staten lägger sig i för mycket Individen har rättigheter Samhället är i ständig utveckling
men staten lägger sig i för mycket Ekonomisk liberalism Om människor får styra sig själva leder detta till mesta möjliga lycka för alla Den osynliga handen Marknaden styr sig själv Inriktningar Laissez-faire-liberalism
(nyliberalism)
* Staten ska knappt finnas alls Socialliberalism
* För att varje individ ska kunna utvecklas behövs tillgång till skola och vård
* Staten ska ta hand om de allra svagaste Adam Smith John Locke J.S. Mill Vem gynnas av Liberlismen? De som kan ta hand om sig själva:
* de med pengar
* de med utbildning Konservatism Edmund Burke Bevara (konservera) Förändringar ska ske långsamt Varje beslut ska fattas med tidigare generationer och framtida generationer i åtanke Alla är del i något större: familj, släkt, samhället, landet Alla har sin plats i samhället


Inriktningar Socialkonservatism
* Staten ska ta hand om de svaga - få de nya klasserna att bli delar av samhället Vem gynnas av Konservatismen? De som har makten
* adeln (1800-talet)
* idag? Socialism Karl Marx Engels Reaktion på Franska revolutionens snabba förändringar "Proletärer i alla länder, förenen eder" Reaktion på arbetarnas utsatta situation Alla är del av en klass Individen är svag,
men gruppen är stark Historien drivs framåt av klasskamp
- arbetare (proletärer)
- borgare (bourgeoisie/kapitalister)
- överklass Dialektik Tes Antites Syntes Kungen styr
enväldigt Uppror och tar
livet av kungen Monarki men med demokratiska inslag Analys 1.

2.

3. Ägande förtrycker Vem gynnas av Socialismen? De svaga i samhället
* de som inte kan göra sin röst hörd Revolutionen - steg för steg Arbetarna förenar sig Tar makten med våld Proletariatets diktatur Klasslöst samhälle
(kommunism) Arbetarna bildade
sovjeter Sovjeterna tog
makten och sköt
kungafamiljen
Lenin, sedan Stalin, tog bort ägandet
- och ca 30 miljoner människor Socialism
"Chinese stile" Mao Tse-tung
Mao Zedong Det kinesiska dilemmat:
* Ingen industri
* Därmed inga arbetare
* Därför ingen som kan "förenen" sig Den kinesiska lösningen:
* Utgå ifrån att bönderna är arbetare Det ryska problemet:
* Revolutionen avstannade Den kinesiska lösningen:
* Revolutionen måste upprepas Nationalism "Ett folk, en stat" Reaktion på Napoleons
härjningar i Europa Varje folk ska ha rätt
att bilda en egen stat Vad är ett folk? Ett folk:
* Samma språk
* Samma religion
* Samma historia
* Samma traditioner
* Samma kultur En stat med ett folk
är en Nationalstat Analys 1 - Folk utan stat Analys 2 - Folk med stat Staten är inte en enhetlig nationalstat
("Vi" vill ha "vårt" land själva!)

Staten borde göra sig av med andra folk
("Vi" vill inte ha "dem") Demokratisk och bra sida:
* Skapar en "Vi och dom"-känsla som
* Ger stöd åt folk som är
utsatta och utan stat Odemokratisk och dålig sida:
* Skapar en "Vi och dom"-känsla som
* Stänger ute folk och ger stöd åt att utsätta folk för förtryck Pan-Nationalism "Ett folk, en stat" Folk är del i större sammanhang Vad är ett folk? Ett folk:
* Samma språk
* Samma religion
* Samma historia
* Samma traditioner
* Samma kultur Skandinavismen
* Danska, svenska, norska - typ samma
* Lutheraner allihop
* Ungefär samma (har varit samma land!)
* Ungefär samma (inte midsommardans...)
* Samma ungefär... Pan-folket borde hålla ihop eller bilda gemensam stat Skandinavismen Slavismen De slaviska folken Darwinism "Om arternas uppkomst" Den bäst anpassade överlever Arter uppstår och dör ut Arter utvecklas Evolution Social-Darwinism De starkaste överlever "Survival of the fittest" Folk som är starka förtjänar att överleva Svaga arter dör ut Nationalsocialism Inriktningar Kommunism
* Makten ska tas med våld
* Fokus på klasslöst samhälle Socialdemokrati
* Makten ska tas demokratiskt
* Fokus på att utjämna skillnader Arierna är härskarfolket "Mein Kampf" - Adolf Hitler Nationalistisk del: Konservatistisk del: * Alla har en plats i samhället - ariernas är i toppen * Tyskarna ska ha ett eget rike - med gott om livsrum (lebensraum)
* Ett folk, en stat, en ledare - "Ein reich, ein Volk, ein Führer" Socialistisk del: * Staten ska sörja för alla tyskar
* Staten ska äga produktionen
* Individen svag - folket starkt Darwinistisk del: * Tyskarna (arierna) har genom evolutionen blivit starkast
* Krig och konflikter rensar ut svaga raser och individer - stålbad
* Svaga folk förtjänar att domineras/förslavas/utrotas - judar, romer, slaver, svarta Klassiska: Kapitalism Det ryska exemplet: Analys 1. Tyskarna har inte det livsrum som behövs

2. Tyskarna borde styra världen eftersom de är starkast

3. Ena de tyska stammarna, förslava de underlägsna folken och utrota dem som förtjänar det Tull
Skråväsende
Skatter
Lagar och regler Simpsons Bart sköter inte skolan
Homer dricker en massa öl
Maggie skjuter Mr. Burns
Lisa vill bli budhist och vegetarian
Marge vill ha ett arbete istället för att vara hemmafru Folket har ingen stat
Borde få bilda stat Staten ska inte lägga sig i annat än det minsta nödvändiga:
* garantera ägandet
* garantera säkerhet Ett samhälle där individen får klara sig själv och får möjlighet att utveckla sina idéer och drömmar 1. 2. 3.
Makten ska vara stark (polis, rättsväsende, militär). Alla ska lyda makten, men makten ska också ta hand om folket. Att alla vet sin plats och ansvarar för den. Förändringar ska ske långsamt Analys 1. 2. 3. Revolution Samhället ska vara klasslöst. Ägandet ska
vara gemensamt Proletärerna utnyttjas av kapitalisterna ?
Full transcript