Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fonetyczne środki językowe

No description
by

Anna Morek

on 13 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fonetyczne środki językowe

Fonetyczne
środki
językowe

nagromadzenie określonych dźwięków mowy

a) instrumentacja samogłoskowa
b) instrumentacja spółgłoskowa
Instrumentacja głoskowa
powtórzenie tych samych
liter i sylab na początku wyrazów
Aliteracja
naśladuje jakiś dźwięk z rzeczywistości
Onomatopeja
świadome wprowadzanie do utworu wyrazów naśladujących dźwięki naturalne
Harmonia dźwiękonaśladowcza
nonsensowna, żartobliwa gra słów, oparta
na podobieństwie brzmieniowym wyrazów.
Paronomazja
wyrazy zachowujące gwarową wymowę
Dialektyzmy fonetyczne
gra słów podkreślająca dwuznaczność jakiegoś słowa lub wyrażenia przez granie jego brzmieniowym podobieństwem do innych słów.
Kalambur
zestawienie słów podobnie brzmiących, które przypomina o ich wspólnych etymologicznych korzeniach
Figura etymologiczna
podobieństwo brzmieniowe zestawionych ze sobą słów, sugerujące ich pokrewieństwo etymologiczne mimo historycznej obcości
Faszywa figura etymologiczna
nacechowanie fonetyczne utworu dla wywołania:
efektu czysto muzycznego powtórzenia, „echa”
(echololia)
wrażenia, że używa się nowego, nieistniejącego języka
(glosolalia)
Echolalia i glosolalia
nowe wyrazy dźwiękonaśladowcze lub neologizmy powstałe przez jedynie niewielką zmianę w pisowni i wymowie już istniejących słów
Neologizmy fonetyczne
Przykład:

Instrumentacja samogłoskowa:
k
o
nie k
o
pytami zł
o
t
o
nad w
o
d
ą
m
ą
c
ą

Instrumentacja spółgłoskowa:
ziemio won
na
, win
na
i łun
na
Przykład:

Smugi jasne, smugi srebrne, smugi szare,
Srebrnowłose, srebrnodźwiękie, ukochane (…)
Jarosław Iwaszkiewicz, Deszcz

Zwija się zaułek zawiły
Zagubiony we własnych załomach
Józef Czechowicz, Elegia uśpienia
Przykład:

Szczekanie psa

Angielski: woof woof
Fiński: hau hau
Czeski: haf haf
Niemiecki: wau wau
Japoński: wan wan
wyraz dźwiękonaśladowczy
Przykład:

Stoi na stacji lokomotywa,
(...)
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch - jak gorąco!
Uch - jak gorąco!
Puff - jak gorąco!
Uff - jak gorąco!
(...)
Nagle - gwizd!
Nagle - świst!
Para - buch!
Koła - w ruch!
Julian Tuwim, Lokomotywa
Przykład:

(...)
I dudni, i stuka, łomocze i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
(...)
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to.
(...)
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch?
To para gorąca wprawiła to w ruch,
(...)
I koła turkocą, i puka, i stuka to:
Tak to to tak, tak to to tak, tak to to tak, tak to to tak!
Julian Tuwim, Lokomotywa
Przykład:

może morze nie pomoże
Przykład:

Ma przyjechać do mnie Ania do Anina,
Ania z Manią, więc nie minie parę dni, a
Mania z Anią nie ominą mnie tu - i na
Imieniny me przyjadą do Anina.
Julian Tuwim, Lament aniński
Przykład:

"Odyseusz - król Itaki i owaki"

„W Boga, zwanego Baal, wierz!”
(Tak z wież Babilonu wył balwierz).
Choć zwierz to i szalbierz,
W garść stal bierz i w dal bież!
Pal! wal! rzeż!... Ha! życie to bal, wiesz...
Julian Tuwim, Limeryk babiloński
Przykład:

czołg, który się czołga
Powozów druga w ulicy ulica,
Zwroty, zawroty, powroty, wywroty...
Cyprian Kamil Norwid, Sława
Przykład:

To śpiew zamilkł tonem z głębi: tonią
Julian Przyboś, Rzeki
z jaką łąką swoją wolę łączyć?
Julian Przyboś, Echo
obłąkany przez błękit ogromny
Julian Przyboś, Powrót na wieś
Rubin gorący patrzy okiem cherubina
Adam Ważyk, Apolog
Przykład:

baarwy w arwach arabistanu wrabacają powracają racają na baranah w ranah jak
na narah araba han. abraam w myrrah z bramraju wybieera nab bogawę narrawę
byh nad boogawotami boogowatami trombowali barwiotacze oracze barwiotucze
obrucze barwiotęcze obręcze
Aleksander Wat, Namopanik barwistanu
Przykład:

A gdzie pod lasem podlasina, 
Tam gęsta wiklina-szeleścina. 
Na prawo bór, na lewo trawy, 
Oj da i te szerokie, śpiewane morawy. 
Iści woda, uści woda na murawie, 
Szumi-strumni dunajewo po niekławie. 
Julian Tuwim, Słopiewnie
Przykład:

(...)działacz z dynastii Mao
narozrabiał w Chinach niemao.
Dobrze o nim pisao (...)
Wisława Szymborska, Z limeryków chińskich
Przykład:

mniasto - miasto
kóń - koń
hale - ale
maszyny
natura
zwierzta
muzyka
człowiek

Archaizm fonetyczny
różni się od wyrazu, który wyszedł z użycia tylko jedną wymawianą głoską
Przykład:

sierce (serce)
sumnienie (sumienie)
ociec (ojciec)
dopiroż (dopiero)
Rym
zabieg polegający na zestawieniu ze sobą wyrazów o powtarzających się na końcach
zespołach głosek
RYMY
klauzulowe
średniówkowe
średniówkowo-klauzulowe
inicjalno-klauzulowe
inicjalne
RYMY
regularne
nieregularne
przygodne
odległe
RYMY
męskie
żeńskie
daktyliczne
RYMY
dokładne
niedokładne
a)asonanse
b)konsonanse
Ważną rolę w słowie mówionym spełniają:
barwa i modulacja głosu,
tempo mówienia,
intonacja,
właściwy rozkład pauz,
umiejętne stosowanie akcentu logicznego.
Eufonia - harmonia dźwiękowa w utworze.
Kakofonia - zespół nieharmonicznych dźwięków.
eufonia kakofonia
Ty, co Rzym wpośród Rzyma chcąc baczyć pielgrzymie,
a wżdy baczyć nie możesz w samym Rzyma Rzymie,
patrzaj na okrąg murów i w rum obrócone(...).
Mikołaj Sęp Szarzyński, Epitafium Rzymowi

Chrzęst szczęk pstrych krów wprządł w słuch
Szept: "Trwasz wśród warstw łgarstw? Tchórz!
Stwórz wpierw z przerw werw, w chwil skruch
Strzęp chwalb - nerw ścierw czymś strwóż!
Stanisław Barańczak, cykl Mankamęty
Przykład:
(...)
na fale fal len na leny lin
nieczułem czołem czułem
od doli dolin do Lido lin
zaniosło wiosła mułem
Bruno Jasieński, Na rzece
Full transcript