Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tuần 3- MTCB

No description
by

Loan Bùi Phương

on 6 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tuần 3- MTCB

Một cửa sổ Windows điển hình
1. Back / Forward (Các nút di chuyển tiến/lùi)
2. Title Bar ( Thanh tiêu đề)
3. Address Bar (Thanh địa chỉ)
4. Menu Bar ( Thanh menu)
5. Command Bar ( Thanh lệnh)
6. Search Box ( Hộp tìm kiếm)
7. Control Buttons ( Các nút điều khiển)
8. Favorite Links ( Liên kết ưa thích)
9. Contents Pane ( Ô nội dung)
10. Navigation Pane (Ô điều hướng- Folders list)
11. Details Pane ( Ô chi tiết)

• Đặt trỏ chuột vào bất kỳ vị trí nào trên thanh tiêu đề sau đó kéo cửa sổ tới vị trí mới
• Với bàn phím, nhấn ALT + SPACEBAR để kích hoạt biểu tượng điều khiển
Thay đổi kích cỡ cửa sổ

• Đặt trỏ chuột vào bất kỳ vị trí nào trên viền của cửa sổ khi xuất hiện mũi tên hai chiều thì kéo để thay đổi kích thước.

• Với bàn phím, nhấn ALT + SPACEBAR để kích hoạt biểu tượng điều khiển

Nội dung bài học
- Làm việc với một cửa sổ điển hình
- Thế nào là tập tin hoặc thư mục
- Lựa chọn, sao chép hoặc di chuyển các tập tin, thư mục
- Thay đổi cách quan sát các ổ đĩa, tập tin hay thư mục
- Cách tạo, tùy biến hay thay đổi các thuộc tính của một thư mục
- Tìm kiếm tập tin

Tập tin và thư mục
Một cửa sổ Windows
điển hình
Di chuyển cửa sổ
Sử dụng thanh cuốn (Scroll Bar)
Tìm hiểu tập tin và thư mục
Tập tin ứng dụng (Application File)
Tập tin này có những chỉ dẫn chi tiết cho bộ xử lý thực hiện nhiệm vụ gì và thường được lưu trong một thư mục đặt tên cho chương trình đó

Tập tin dữ liệu (Data File)
Kiểu tập tin này chứa dữ liệu được bạn nhập và lưu lại từ một trong các chương trình ứng dụng trong máy tính của bạn

Tập tin hệ thống (System File)
Chứa những chỉ dẫn chi tiết cho bộ vi xử lý phải thực hiện những nhiệm vụ gì, chúng là một phần của hệ điều hành


Một thư mục (folder) là nơi chứa các chương trình và các tập tin và là phương tiện để sắp xếp thông tin
Tổ chức các tập tin và thư mục trên đĩa được gọi là một thư mục (directory) hoặc một cây thư mục (directory tree)
− Mức cao nhất của bất kỳ thư mục nào trên ổ đĩa gọi là thư mục gốc (root folder hoặc root directory)
− Luôn luôn đại diện bởi tên ổ đĩa, theo sau bởi: và \

Nếu bạn mô tả bằng lời nói cách để tìm thấy tập tin Cost of Goods
Để viết “ký hiệu đường dẫn (path notation)” này:
− Libraries\Documents\My Documents\ Annual Reports\2012\Cost of Goods

Tìm hiểu tập tin và thư mục
Tìm hiểu tập tin và thư mục
Tìm hiểu tập tin và thư mục
• Bắt đầu làm việc với các tập tin và thư mục:

− Nhấp chuột vào Start\ Computer,
− Nhấp chuột vào Start\ All Programs\ Accessories\ Windows Explorer
− Nhấp chuột vào Start, gõ: expl vào hộp Search\ Windows Explorer,
− Nhấp chuột phải vào nút Start\ Open Windows Explorer
− Nhấn tổ hợp phím Windows + E
Tạo các thư mục, đặt tên cho thư mục

Để tạo thư mục:
− Trên thanh lệnh\ New folder
− Chuột phải vào ổ đĩa hay thư mục trong danh sách Folders cho thư mục mới \ New\ Folder
- Chuột phải vào khoảng trống của Ô nội dung\ New\ Folder.
Đặt lại tên thư mục:

Nhấp chuột vào biểu tượng\ nhấn phím F2
− Nhấp chuột vào tên thư mục để kích hoạt chế độ chỉnh sửa
− Trên thanh lệnh\ organize\ Rename

Thay đổi các tùy chọn cho thư mục

Organize\ Folder and search option.
Browse folders : Mỗi thư mục sẽ mở trong cùng cửa sổ hay ở một cửa sổ khác


Click items as follows: Đưa ra các lựa chọn nhấp chuột một lần hay nhấp đúp chuột để mở các mục


Navigation pane: Lựa chọn thư mục nào sẽ mở trong ô định vị hay nếu bạn muốn Windows tự động mở rộng thư mục hiện thời

Nhấp chuột vào mũi tên của nút Views trên thanh lệnh
Tìm hiểu phần mở rộng của tập tin
* Một phần mở rộng là một tiếp vĩ ngữ (suffix) được thêm vào tên cơ sở (base name) của một tập tin máy tính và được phân cách bởi một dấu chấm (dấu “.”): Xác định chương trình nào đã tạo ra tập tin và và chương trình nào có thể được dùng để mở tập tin
* Xem phần mở rộng

- Để luôn hiển thị phần mở rộng: Organize\Folder and search options\View\ Advanced settings, bỏ dấu tích ở Hide extensions for known file types.


- Khi bạn cần xem các tập tin ẩn, bạn có thể bỏ chọn tùy chọn Hide protected operating system files (Recommended)

Đặt lại tên tập tin
- Chọn tập tin và sau đó nhấn F2
- Chọn tập tin và sau đó nhấp vào một lần trong tên tập tin.
- Nhấp chuột phải vào tập tin và sau đó nhấp vào Rename

*Những hạn chế của quy ước đặt tên tập tin/thư mục:
- Tối đa 255 ký tự
- Không thể sử dụng \ /: * "<> | trong tên tập tin hoặc thư mục
Thay đổi chế độ xem
Full transcript