Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Examen zorg

No description
by

Tess Tack

on 14 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Examen zorg

Examen zorg
Samenwerken met partners
Zorgpraktijk

Vrije Basisschool De Krekel
Sint-Amandsberg
Zorgcontinuüm
Sticordi
Kritische analyse schoolcontext
Verslag zorgwerking
Samenwerkings-
verbanden

Buitengewoon
onderwijs
Gewoon
onderwijs

"Samen sterk op de werkvloer"
PROEFPROJECT
Wat?
INCLUSIE
Positief
-Tess Tack-

14/01/2016
DO
DON'T
Kritisch


Basisbegrippen
zorg
Zorgcontinuüm
inclusie
Sticordi
individueel curriculum
IHP
Handelingsgericht werken
CLB
brugfiguur
zorgcoördinator
STRUCTUUR BuO
Types
Advies BuO
Specifieke onderwijsbehoeften
- zorgvisie "De Krekel"
- uitgebouwde zorgstructuur
- evaluatie
Eigen activiteiten
Tegemoetkomen
aan specifieke noden
Aan het bord komen
Speciale pen gebruiken
Weglaten talige toetsvragen
Mik-mapje
...
Ontwikkelingsstoornissen
Gedragsstoornissen
Anderstalige kinderen
MDO
Niveaugroepen
Inspelen op specifieke noden:
toepassen sticordi-maatregelen
PARTICIPATIE


ORGANISATIE


UITVOERING

Aan onderwijsleersituaties door: leerkrachten & leerlingen, GON-begeleiding, CLB, EO's --> terugkoppeling naar ZC
Leerlingenvolgsysteem, sociogram, individueel handelingsplan
Redelijke aanpassingen 'automatisch' uitvoeren
Begeleidingsplan
Kwaliteit van het onderwijs
Ondersteuning (financieel/ expertise)
Administratief werk

Expertise delen én meer leerkansen voor het kind
Diversiteit op school, leren respecteren
School past zich aan aan de leerling
3 leerlingen met IAC
Co-teaching met juf uit BuO
Leerling
Leerkrachten
Zorgteam
Externen
Ouders
CLB
GON
Pychologen
Logo, kine, ..
Oudercontacten
Leesouders
(In)formeel overleg als PARTNER
Ouderraad
Lage drempel door brugfiguur
Groepje van 2: veilig klimaat
Selectie doelstellingen uit 2de (IAC)
Spreekkader aanbieden
Kijkvenster
Vaak van plaats veranderen
Aan het bord laten komen
Commentaar op persoon (wel op gdrag)
Resultaten klassikaal meedelen
Rusthoekje inbouwen
Afdekkaart gebruiken bij lezen
Schouderklopje
Boekbespreking beperken
Geïntegreerd onderwijs (GON)
Inclusief onderwijs (ION)
Geen systematische doorverwijzing
Redelijke aanpassingen
Type basisaanbod
Expertise
Intensieve begeleiding
Kort op de bal spelen
Intensieve samenwerking
Niveaugroepen kritisch bekeken
Handelingsgericht werken
Full transcript