Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Planeta Gaia

Planeta vie
by

Alexandra Saska

on 24 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Planeta Gaia

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli Gaia Natura în esența ei este o curgere, un episod din marele fluviu cosmic, ,,apa filosofală’’.

Semnul caracteristic este ondulatoriul, acel ,,orizont indefinit ondulat, alcătuit din alternanţa deal şi vale’’, în termenii lui L.Blaga şi mișcarea, de la cea aparentă, la cea secretă a elementelor; de la unduire până la rotirea ciclică a anotimpurilor.

Natura este spaţiul matricial prin excelenţa, ,,Mater Genitrix’’, ocrotitoare a omului de-a lungul vieţii, dar si după moarte. Natura fiind ,,physis’’, omul îşi regăseşte propria esenţă, sinele. În loc de... Apocalipsăa Ridicând scara de analiză la... Global, începem să întâțelegem azi că “geostazia” planetară este rodul unor subtile interacțiuni dintre regnul mineral, cel vegetal și animal... între viu și neviu, între tendințe entropice de destructurare specifice materiei fizice si cele negentropice, de structurare continuă a materiei biologice (vii). Ce este Gaia? Dezastre Teoria lui Lovelock Planeta vie ,,Pământul nu l-am primit în dar de la părinţi, ci l-am împrumutat de la copiii noştri."
Cum restituim omului sentimentul pierdut al Naturii? ,, Viaţa nu este numai un înveliş, biosfera, ce acoperă un Pământ inert, ci el în totalitate este implicat în această evoluţie fiind, împreună cu rocile şi atmosfera, un component al unei entităţi vii superioare, denumită Gaia.'' “Întreaga gamă a formelor de viață, de la balene la virusuri și de la stejari la alge, ar putea fi privită ca alcătuind a singura entitate vie, capabilă sa mențina atmosfera Pământului la parametri necesari funcționării ei și înzestrată cu capacități și puteri mult superioare celor ale părților ei constituente”, scria Lovelock in 1979, în cartea Gaia: o nouă concepție asupra vieții pe Pământ. Perspectiva mitico-filosofica Schimbările Terrei, produse la scară planetară în ultimii ani și consecințele dezastruoase ale acestora sunt marea provocare a următoarelor decenii. Energia verde înbunătățește calitatea mediului , dar și din punct de vedere social si economic. Organizarea unor evenimente și conferințe de amploare pentru a influența puternic mentalitatea populației terestre. Promovarea
unei veți cu ajutorul
mass media, documetarelor etc. Reîntoarcerea la natură Solutia! Suprapopulația Pentru a înțelege concepția lui Lovelock vă invit să urmăriți prezentarea cercetătorului Steaphan Harding, susținător Gaia. În ,, vârsta de aur’’ (Ovidius) omul descopereă natura cu sentimentul întoarcerii ,, ab origo’’. Andrei Pleșu nota că: ,,apropiindu-te de natură te apropii de esența însăși a devenirii’’. Pentru ființă natura devine ,,raisonneur’’ al tensiunilor lăuntrice. Iar omul modern, tot mai îndepărtat de starea originară, de natură, o percepe acum doar ca pe un decor stilizat, un ,,locus amoenus’’. IGNORANȚA Home (2009) Baraka (1992) TED Nic Marks: The Happy Planet Index Elementul OM nu poate fi discutat în absența CONTEXTULUI, a habitatului în care s-a dezvoltat, numit azi GAIA (planeta vie). Încercăm atunci să mutăm atenția pe faptul ca Omul este nu doar un mamifer ci o fiintă specială, cu o Minte capabilă să îşi reprezinte o lume duală (externă şi internă), o fiinţă ce are capacitatea de a-şi direcţiona prin Voinţă structura sa interioară pentru a “extrage” ceva (informaţie?) din mediu, generând în final o viaţă (informaţie nouă?)... Și natura, iată, se răzvrătește în mod firesc. Poluarea Unde duce poluarea generalizată?

Poate fi ea stăvilită atâta timp cât prinicpalul mijloc de formare a opiniei globale, massmedia, este doar o unealtă în mâna unui grup de oameni care realizează cea mai profundă formă de poluare, poluarea morală, contribuind zilnic la intoxicarea minții și scufundarea omului în bezna patimilor și plăcerilor ? Poate facilita cunoasterea implicarea individului (cu menţinerea particularitaţilor personale, naţionale etc.) în activități de participare asumată la evoluția speciei umane văzută ca și un tot unitar? Întrebările existențiale din sec XXI Cum putem diminua efectele nocive ale sistemului socio-economic actual, bazat pe o societate ce venerează materia, consumul, ce promovează continuu exacerbarea experiențelor în lumea sensibilă în scopul obținerii de plăceri si comodități? Cum restituim omului sentimentul pierdut al Naturii, etapa hotărâtoare în construcția umanitaţii sale și asumării unui drum dificil către spiritualizare? Care este locul personalitaţii
în societatea informațională?

Dar în cea a Cunoașterii? Cum se poate valorifica creativ şi etic telemunca unui om conectat la imensa rețea a Internetului? Dicton ameridian Marcian Bleahu DEZASTRE MEDICALE DEZASTRE NATURALE DEZASTRE ECONOMICE CUM? Schimbarea mentalității Dar cum? James Lovelock 10 Condiții medicale extraordinare Mitul “Natura Bona”, mitul ,,Bunului Sălbatic’’ , promovează întoarcerea în natură, “marea şi puternica noastră mamă” (Montaigne), elogiază înfrăţirea franciscană om-natură, fericirea omului care se simte o particică din Marele Tot, starea de ,,Ek- staza’’ , înţeleasă ca ieşire a eului din sine prin contemplarea spectacolului naturii.

Natura telurică o percepem în rotirea anotimpurilor, marcând trecerea inexorabilă a timpului, ,,irreparabile tempus fugit’’. 10 cele mai devastatoare dezastre naturale Dezastre naturale Awake (2007) Colaps financiar 2013 Panouri solare Turbine eoliene Mijloace de trasport eco Interiorul unei Turbine eoliene Amsterdam, orașul bicicletelor Top 10 necunoscute dezastre naturale în ultimii 100 de ani Toate aceste întrebări suscită interesul multor minți de pe toate continentele, din toate culturile și din toate domeniile de expertiză. Asistăm la o explozie de sinteze, reformulări conceptuale, de opinii, proiecte și programe. Poate supraviețui specia umana în actualul context global? O întrebare ce pare filozofie de salon pentru unii și întrebare capitală pentru alții, dar care este în masură să declanșeze un mecanism mental planetar, menit să genereze cadrul întrupării unui nou arhetip despre care s-a tot vorbit încă din antichitate: Omul – Îndumnezeit, Omul conștient că are o misiune pe această planetă, cea care asigură exprimarea Vieții în forma sa terestră. Am putea afirma faptul că a venit timpul ca omul să își ia soarta în mâini și să afirme că este parte dintr-o OMENIRE ce are o MENIRE! Surse webgrafice selective Zeiţa Gaia Eu, tu, noi! Pripyat (1999) documentar depsre dezastrul de la Cernobîl Dezastrele de la Cernobîl The Gaia Theory & Climate Change, Steaphan Harding Terra în distrugere Poluarea râului Poluarea apei Copii jucându-se în apele poluate Poluarea aerului de către fabrici Trafic intens Industrializarea oraşelor Creşterea numărului de locuinţe Cerşetorul Panouri solare Film documentar despre avantajele utilizării panourilor solare Turbine eoliene Maşina Eco Gânditorul The Gaia Theory&Climate Change: http://www.youtube.com/watch?v=1_Tg-SeaVCcvc.
Steaphan Harding: http://www.youtube.com/watch?v=ClWVykEjES8vc.
Zeiţa Gaia: http://voluntarinafrica.files.wordpress.com/2011/11/gaia1.jpg
Terra în distrugere: http://tysenjohnson.com/wp-content/uploads/2012/01/Destroyed-Planet-4.jpg
Dezastrul de la Cernobil: http://www.youtube.com/watch?v=mXMUTaSortIfg;
10 conditii medicale extraordinare: http://www.youtube.com/watch?v=S6EHhtntdsIhj.
Awake: http://www.youtube.com/watch?v=e3eEauXSQIAhyt.
10 celel mai devastatoare dezastre naturale: http://www.youtube.com/watch?v=LeYUE3S1VL8hgy.
10 cele mai necunoscute in ultimii 100 de ani: http://www.youtube.com/watch?v=fW2qCK0I6cwnrt.
Pripyat: http://www.youtube.com/watch?v=300Y7zuWj7Mdt.
Colaps fianciar 2013:http://www.youtube.com/watch?v=QjuMHdqA1Fohty.
Intrebarile omului din secolul XXI: Comisia Parlamentului European
Panourile solare:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Nellis_AFB_Solar_panels.jpg
Film documentar despre avantajele utilizarii panourilor solare: http://www.youtube.com/watch
?v=NfHnHsETrQ4bgy.
Turbine eoliene: http://www.capital.ro/typo3temp/pics/18_turbine_shutterstock_06_5f0f993125.jpg Realizatoarea prezentului studiu, eleva Alexandra Saska Sotirov, din clasa a XII-a de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Satu Mare. Coordonator prof. drd. Cozma Georgeta Satu Mare, Colegiul Naţional Mihai Eminescu 2013, martie Film documentar despre avantajele utilizarii panourilor solare: http://www.youtube.com/watch?v=NfHnHsETrQ4hfyt. Amsterdam, orasul bicicletlor:http://www.youtube.com/watch?v=Oq3gIVGFTk4bt. Nic Marks: The Happy Planet Index:http://
www.youtube.com/watch?v=M1o3FS0awtkgft. Home (2009): http://www.youtube.com
/watch?v=iJ3BE_GfpOY Baraka: http://www.youtube.com/
watch?v=aqzLjv2wja4
Full transcript